Sunteți pe pagina 1din 12

Inundaţiile

Inundaţiile
Inundaţia este numele dat
procesului de revărsare peste
maluri a apelor curgătoare sau a
lacurilor. Inundaţiile pot avea loc în
timpul viiturilor, în urma ploilor
torenţiale, topirii bruşte a zăpezilor
etc. Uneori, inundaţiile au loc la gura
râurilor de câmpie, în urma acţiunii
vânturilor care bat dinspre mare, a
cutremurelor de pământ submarine etc.
Pentru prevenirea inundaţiilor se
construiesc diguri, baraje ş.a.
Inundaţiile pot fi provocate şi în mod
artificial pentru a iriga terenurile
agricole sau pentru a construi lacuri
de acumulare.
Inundaţiile sunt determinate atât de cauze
naturale cât şi antropice. Dintre cauzele
naturale, se remarcă:
- Topirea bruscă a zăpezii care are un rol
considerabil în formarea viiturilor, cu deosebire
în zonele climatelor temperate şi reci. În general,
procesul de topire generează apele mari de
primăvară sau de vară în zonele înalte ,
fenomenele fiind foarte frecvente în America de
Nord şi în nordul Rusiei, pe marile râuri siberiene.

- Topirea zăpezilor concomitent cu
căderea
 ploilor de primăvară: un asemenea
fenomen s-a produs în România, în luna
mai a anului 1970, pe râurile din
Transilvania, pe Olt, Siret şi Dunăre. La
nivel naţional, au fost afectate total 83
de localităţi şi doar parţial 1528 de
localităţi. Au fost evacuate peste 250.000
de persoane şi aproape 500.000 de
animale, fiind avariate 395 de unităţi
economice şi peste 45.000 de gospodării
(13.000 complet distruse)
- Topirea bruscă a zăpezii, asociată
uneori cu topirea gheţarilor se
înregistreazp constant în regiuniile
montane înalte, cu gheţari. Câteodată,
în masa de gheaţă se formează pungi
de apă, care pot fi evacuate spontan
prin fisurarea masei de gheaţă,
generând viituri de mari dimensiuni.
Fenomenul este frecvent şi în
regiuniile vulcanice din Islanda, Alaska,
- Ruperea bruscă a barajelor de gheaţă (a
zapoarelor) un fenomen frecvent pe raurile
din zona climatelor temperat-continental si
subpolar, in special in nordul Rusiei si
Canadei, peraurile cu directia de curgere de
la nord la sud, acesta facilitand topirea
dinspre amonte sper aval a ghetii in
anotimpul cald. La noi in tara, asemenea
fenomene se inregistreaza pe unele rauri
carpatice, ca Bistrita de pilda, care, in
iarna 2002-2003, a provocat moartea a
patru tineri si serioase pagube materiale
- Ploile abundente , care sunt şi cele mai
importante cauze ale producerii inundaţiilor. Căderea
unor cantităţi foarte mari de precipitaţii într-un timp
scurt, în condiţiile unei permeabilităţi reduse ale
solului, face ca apa să se scurgă sper reteaua de văi,
generând viituri, depaşirea capacităţii de transport a
albiilor majore provocând inundaţii. O asemeana
viitura s-a produs pe 24 septembrie 1993 în oraşul
Brieg, din Alpii Elveţieni, vinovat fiind pârâul Saltina,
care traversează oraşul. La primele ore ale dimineţii a
început o ploaie torenţială ce a crescut în intensitate
progresiv. În jurul orei 16, viitura formată în amonte
a ajuns în oraş, valul principal având o înălţime de
circa 3 metri. Un pod peste pârâu a blocat trecerea a
peste 2000 mc de aluviuni şi trunchiuri de copaci,
ceea ce a facut ca viitura să afecteze întregul oraş. A
doua zi, după trecerea viituri , străziile erau
acoperite cu un strat de aluviuni gros de 3,3 m
(250.000 mc), fiind înregistrate zeci de victime, unele
Inundaţiile în România:
Inundaţiile în România:
În ultimeledecenii,
În ultimele decenii, numărul
numărul dezastrelor
dezastrelor
meteorologice şi hidrologice
meteorologice şi hidrologicea crescut
a crescuttreptat, la
treptat, la
nivel planetar fiindfiind
nivel planetar afectaţi
afectaţi sute
sutededemilioane de
milioane de
oameni, în fiecare
oameni, an.an.
în fiecare Este
Estenecesar
necesar să se se înţeleagă
vulnerabilitatea şi sensibilitatea
înţeleagă vulnerabilitatea comunităţiilor
şi sensibilitatea
umane,comunităţiilor
pe termen umane,
scurt şi pe mediu,
termen scurt şi mediu, la
la producerea
producerea
riscurilor riscurilor hidrometeorologice,
hidrometeorologice, necesitatea studiilor
necesitatea studiilor
interdisciplinare, interdisciplinare,
elaborarea modelelor de elaborarea
evoluţie
şi de modelelor
predicţie dea evoluţie
acestora şi devenind
de predicţie a acestora
o prioritate.
devenind o prioritate.
Inundaţiile reprezintă dezastrul cel mai frecvent, care se
poate produce la diferite scări -de la râurile mari pânp la
cele mici- cu efecte asupra stării mediului, incluzând aici nu
numai pagubele economice şi dezechilibrele ecologice, ci şi
numeroasele pierderi de vieţi omeneşti.

Secetele şi inundaţiile – fenomene hidrometeorologice
extreme

Pe sintagma “schimbări climatice globale” se înscrie
tot mai mult încălzirea globală, cu tendinţa de aridizare pe
suprafeţe apreciabile, printre acestea numărându-se şi sudul
şi sud-estul României.Tendinţa de aridizare, manifestată cu
precădere în ultimele două decenii ale secolului trecut şi
continuată în cel actual, (deocamdată până în anul 2004), se
datorează creşterii temperaturii aerului, asociată cu
scăderea cantităţii de precipitaţii. Dar pe acest fond
climatic, respectiv secetos, cel puţin pe teritoriul României,
se produc şi numeroase inundaţii, provocate de cantităţi mari
de precipitaţii, care cad în intervale scurte de timp, de
ordinul orelor, uneori chiar al minutelor.
O analiză a periodicităţii regimului meteorologic şi
hidrologic pe teritoriul României pe 120 de ani (1881-
2001) reliefează trei stări de regim: ploios, normal şi
secetos, cu perioade cuprinse între 11 şi 20 de ani.
Din consemnările cronicarilor rezultă că viiturile
catastrofale (inundaţii) s-au produs cu regularitate pe
teritoriul României, acestea fiind o consecinţă a
climatului temperat continental: în secolul al XVI-lea
s-au produs 10 inundaţii de proporţii, în timp ce în
secolul al XVII-lea au fost consemnate 19; în secolul
al XVIII-lea sunt amintite 26, în secolul al XIX-lea
28, iar în secolul al XX-lea 42. După cum se poate
remarca, frecvenţa inundaţiilor a crescut, în primul
rând din cauza schimbărilor climatice, dar şi ca o
consecinţă a reducerii capacităţii de transport în
albiile minore ale arterelor hidrografice, ca urmare a
aluvionărilor, a indiguirilor, a despăduririlor din
Proiect realizat
de :

Tănase Andrei Iulian

Cls: a.Xa.-
M.I