Sunteți pe pagina 1din 20

STRUCTURA POPULAIEI

Studiu de caz
populaia oraului
Roman, la ultimele
recensminte 1992 i
2002

STRUCTURA POPULAIEI SE
REFER LA:
Structura

populaiei pe grupe de vrst i sexe


Structura socio-economic
Structura etno-cultural
Structura populaiei pe medii: rural-urban

1. Structura populaiei pe grupe de


vrst

Este expresia divizrii populaiei totale, n trei


categorii semnificative, corespunztoare
populaiei tinere (pn la 18 ani), adulte (19-60
ani) i vrstnice (peste 60 de ani)
Pentru populaia oraului Roman, la nivelul
anului 1992, ponderea populaiei tinere era de
37,54% , 53,88% - populaia adult, iar
procentul populaiei vrstnice era de doar
8,58%.

STRUCTURA PE GRUPE MARI DE


VRST -1992

S
T
R
U
C
T
U
R
A
P
E
G
R
U
P
E
M
A
R
I
D
E
V

R
S
T

A
P
O
P
U
L
A

I
E
I
M
U
N
I
C
I
P
I
U
L
U
I
R
O
M
A
N
,
A
N
U
L1992 37,54%
8,58%N
53,88%

P
o
p
u
l
a

i
a
t

n
a
r

,
0
1
8
a
n
i
P
o
p
u
l
a

i
a
a
d
u
l
t

,
1
9
6
0
a
n
i
P
opulaiavrstnic,peste60ani

Structura pe mari grupe de vrst, la


recensmntul din 2002, se prezenta astfel:

populaia tnr deinea 28,64% din totalul populaiei, valoare


peste media pe ar (17,6%)
populaia adult 58,32%
populaia vrstnic era de 13,04%, sub media pe ar (19,4%
populaie vrstnic).
Analiznd datele prelucrate pentru cele dou recensminte se
poate constata tendina de mbtrnire demografic, n ultimii ani,
prin creterea procentului populaiei vrstnice de la 8,58% la
13,04% (cretere cu 4,4 procente) i scderea populaiei tinere,
de la 37,54% la 28,64% (cu 8,9 procente).

STRUCTURA PE GRUPE MARI DE


VRST -2002
S TR U C TU R A P E G R U P E M AR I D E V R S T
A P O P U L A IE I M U N IC IP IU L U I R O M A N ,
N AN U L 2 0 0 2

2 8 .6 4 %

1 3 .0 4 %

P o p u la ia t n a r , 0 - 1 8 a n i
P o p u la ia a d u lt , 1 9 - 6 0 a n i

5 8 .3 2 %

P o p u la ia v r s t n ic , p e s t e 6 0 a n i

2. Structura populaiei pe sexe


Structura

pe sexe reprezint expresia


proporiei brbai / femei n totalul populaiei i
se identific raportnd, fie numrul total al
brbailor la numrul total al femeilor (raport de
masculinitate), fie numrul total al femeilor la
numrul total al brbailor (raport de feminitate)

La nivelul anului 1992, pentru populaia


oraului Roman, structura pe sexe era
urmtoarea:
populaia

masculin era de 39.734 persoane

(49,46%)
populaia feminin de 40.594 persoane
(50,54%)
raportul de masculinitate era de 97,88 brbai
la 100 femei.

La nivelul anului 2002, pentru populaia


oraului Roman, structura pe sexe era
urmtoarea:
populaia

masculin a sczut cu 6123


persoane, ajungnd la un total de 33.611
persoane (48,52%)
populaia feminin a sczut cu 4937 persoane,
ajungnd la un total de 35657 (51,48%)
raportul de masculinitate era de 94,26 brbai
la 100 femei

Structura populaiei, pe sexe la ultimele


dou mari recensminte
S T R U C T U R A P O P U L A IE I M U N I C IP I U L U I R O M A N ,
P E S E X E , L A C E L E D O U R E C E N S M IN T E

L O C U IT O R I ( % )

D IN 1 9 9 2 I 2 0 0 2

120%
100%
80%

50 ,5 4 %

51 ,4 8 %

p o p u la i a f e m i n in

60%
40%

p o p u la i a m a s c u li n
49 ,4 6 %

48 ,5 2 %

1 99 2

2 00 2

20%
0%

A N U L R E C E N S A M N T U LU I

Piramida vrstelor
Piramida

are un aspect neregulat ca urmare a


evoluiei diferite a indicatorilor demografici, n
perioada 1992-2002. Fa de piramida
vrstelor din anul 1992, piramida vrstelor
pentru anul 2002, a evoluat nefavorabil, prin
ngustarea bazei, n urmtoarele decenii putem
vorbi despre o piramid a vrstelor cu vrful n
jos.

Piramida structural a vrstelor la


nivelul anilor 1992 i 2002, pentru
populaia oraului Roman

3. Structura etnic a populaiei


municipiului Roman
Structura

etnic a populaiei municipiului


Roman arat o pondere nsemnat a romnilor
la cele dou recensminte (1992 i 2002),
respectiv 97,89% n 1992 i 97,03% n anul
2002, din totalul populaiei
Modificri n structura populaiei, la nivelul
anului 2002, fa de 1992, s-au produs la etnia
romilor, de la 1,27%, n 1992, procentul a
crescut la 2,3%, n anul 2002

Reprezentarea grafic a structurii


etnice, pentru anul 1992

Reprezentarea grafic a structurii


etnice, pentru anul 2002
STRUCTURAPOPULAIEIORAULUIROMAN,
PEETNII,LANIVELULANULUI2002

97.03%

2.79%

0.12%

0.02%

Romani
Maghiari
Rromi
Germani
Evrei
0.01% Lipoveni
Turci
Greci
Italieni
0.03% Alteetni

4. Structura populaiei pe confesiuni


religioase

La

recensmntul populaiei din 1992, 84,17%


din populaia oraului era de religie ortodox,
14,72% romano-catolic, iar 1,1% alte religii
procent mai mare l deineau adventitii de ziua
a 7-a (0,15%), penticostalii (0,141%) i cei de
religie Cretin dup Evanghelie (0,12%). Doar
25 de persoane erau de religie greaco-catolic,
15 reformai, 63 de religie baptist i 68
persoane de religie mozaic

Episcopia Romanului

Structura confesional a populaiei


municipiului Roman, la nivelul anului
2002
STRUCTURA CONFESIONAL A POPULAIEI
MUNICIPIULUI ROMAN, LA NIVELUL ANULUI 2002
14.56% 0.20%

0.00%

0.93%
0.02%
0.01%

84.22%
0.00%
Ortodox
Greco-catolic
Unitarian
Cretini de rit vechi
Penticostal
Crestin dup Evanghelie
Musulman
Biserica ortodox de stil vechi
Fr religie

Romano-catolic
Reformat
Evanghelic
Baptist
Adventist de ziua a 7-a
Armean
Mozaic
Alte religii
Atei

0.06%

5.Structura populaiei dup limba


matern
La

recensmntul din anul 2002, din totalul


populaiei stabile, 98,87% s-au declarat ca fiind
vorbitori de limb romn
0,88% de limb romanes (igneasc)
0,11% vorbitori de limb rus i lipoveneasc
0,03% vorbesc limba maghiar, 0,02%, limba
italian, iar 0,09%, alt limb matern.

Structura populaiei municipiului


Roman, la nivelul anului 2002, dup
limba vorbit
STRUCTURAPOPULATIEI MUNICIPIULUI ROMAN
DUPLIMBAMATERN
0.03%
0.88%
98.87%

0.11%
0.02%
0.09%

romana
maghiara
tiganeasca
rusa si lipoveana
italiana
alta lb. materna