Sunteți pe pagina 1din 51

Inlaturarea caracterului

penal al faptei

Planul general

A.Aspecte generale
B.Cauzele justificate
C.Cauzele neimputabile
D.Lipsa prevederii in legea penala

Plan general(II)
B.Cauzele justificate:
1.Legitima aparare
2.Starea de
necesitate
3.Exercitarea unui
drept sau
indeplinirea unei
obligatii
4.Consimtamantul
persoanei vatamate

C.Cauzele neimputabile
1.Constrangerea fizica
si constrangerea morala
2.Excesul neimputabil
3.Minoritatea
faptuitorului
4.Iresponsabilitatea
5.Intoxicatia
6.Eroarea
7.Cazul fortuit

1.Caracterul penal(infractional)al unei fapte concrete


este consecinta intrunirii trasaturilor prevazute de lege
(trasaturile esentiale)-art.15
2.Caracterul penal este exclus atunci cand nu sunt
indeplinite conditiile prevazute .
3.Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei constau
in anumite situatii,stari,imprejurari existente in
mom.sav.faptei care impiedica realizarea unei trasaturi
esentiale a infractiunii si prin aceasta exclud caracterul
penal al faptei.
4.Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei ,pe cale
de consecinta,si raspunderea penala,care nu poate avea
alt temei decat savarsirea unei infractiuni.

Diferentieri ale cauzelor care inlatura


caracterul penal alte institutii
Cauzele generale-inlatura
raspunderea penala
Cauzele generale

Cauzele de
nepedepsire(impunitate)
Cauzele subiective

Fapta:Infractiune

Fapta:Infractiune

Raspunderea penala este

Raspunderea penala este

inlaturata

inlaturata
-Inlatura aplicarea pedepsei

-Inlatura aplicarea pedepsei


Amnistia,Prescriptia raspunderii
penale,lipsa plangerii
prealabile,retragerea plangerii
prealabile si impacarea

Privesc conduita
faptuitorului in timpul si
dupa savarsirea infractiunii.

TIPURI DE CAUZE-INLATURA CARACTERUL PENAL AL


FAPTEI

1.Trasaturile esentiale
-lipsa prevederii in legea penala a faptei
-Cauze justificate
-Cauze neimputabile
2.Sfera de influenta
-cauzele generale
-cauzele speciale
3.Caracterul lor
-cauzele reale
-cauzele personale

Cauzele justificate autorizeaza sav.unei fapte


concrete ce intrunesc conditiile prev. de lege
pentru a fi infractiuni.
Cauzele de neimpunitate-vointa faptuitorului a
fost alterata,fapta ii apartine fizic,dar pshic-nu.
Efectele cauzelor justificate se extide si asupra
participantilor .
Cauzele de neimputabilitate produc efecte doar
cu privire la persoana/le care au comis fapta
mai presus de vointa lor,ceilalti participanti vor
raspunde penal pentru contributia la sav.faptei.

Cauzele justificative
I.Legitima aparare
A.Notiune si Caracterizare
B.Conditiile si efectele legitimei
aparari
C.Depasirea limitelor legitimei
aparari
D.Prezumtia de aparare legitima
E.Efectele legitimei aparari.

Legitima apare este o cauza care exclude caracterul


penal, datorita lipsei caracterului nejustificat
Art.19C.p
(1)Este justificata fapta prevazuta de legea penala
savarsita in legitima aparare.
(2)Este in legitima aparare persoana care savarseste
fapta pentru a inlatura un atac material,direct,imediat si
injust, care pune in pericol persoana sa ,a altuia,drepturile
acestora sau un interes general,daca apararea este
proportionala cu gravitatea atacului.
(3) Se prezuma a fi in legitima aparare ,in
cond.art(2),acela care comite fapta pentru a respinge
patrunderea unei persoane intr-o
locuinta,incapere,dependinta sau loc imprejmuit tinand de
acesta ,fara drept,prin violenta ,viclenie,efractie sau alte
asemenea modalitati nelegale ori in timpul noptii.

Legitima aparare apare ca o riposta


impotriva unui atac ce pune in
pericol persoana,drepturile
acesteia,ori interesul general,riposta
determinata de necesitatea apararii
valorilor sociale periclitate.
Temeiul inlaturarii caracterului penal
al faptei savarsite in legitima
aparare-tipicitatea faptei/justificarea
faptei-permisa de ordinea juridica ,nu
poate constitui infractiune .

Conditiile atactului
1.Atacul trebuie sa fie
material,direct,imediat si injust
2.Atacul sa fie indreptat impotriva
unei persoane,a drepturilor acesteia
sau impotriva unui interes general.
3.Atacul sa puna in pericol valorile
sociale ocrotite

Conditiile apararii
1.Apararea se realizeaza printr-o fapta
prevazuta de legea penala
2.Apararea sa fie precedata de atac
3.Apararea sa se indrepte impotriva
agresorului pentru a inceta atacul si a salva
valorile periclitate
4.Apararea sa fie necesara pentru
inlaturarea atacului
5.Apararea sa fie proportionala cu gravitatea
atacului

Depasirea limitelor legitimei aparari


Depasirea limitelor legitimei aparari intemeiata
pe tulburare sau temere in care se gasea
faptuitorul in momentul comiterii faptei
constituie exces neimputabil
2.Pentru existenta excesului neimputabil se cer
indeplinite conditiile cu privire la aparare, atac
pentru existenta legitimei aparari, fapta in
aparare a depasit marginile unei aparari
proportionale cu gravitatea atacului
3.Depasirea este intemeiata pe tulburare sau
temere.

Prezumtia de aparare
legitima
Sediul materiei:Art.19 alin(3)C.p
Atacul:patrunderea fara drept prin
violenta,viclenie,efractie sau alte asemenea
modalitati intr-o locuinta,incapere,dependinta
sau loc imprejmuit
Patrunderea: in timpul noptii
Apararea: legitima fapta ce respinge atacul.
Incalcarea dreptului la inviolabilitate al
domiciliului.

Efectele legitimei aparari


Fapta savarsita in legitima aparare
nu este infractiune si,pe cale de
consecinta nu atrage raspunderea
penala a faptuitorului.

Cauzele justificative
II.Starea de necesitate
A.Notiune si caracterizare
B.Conditiile starii de necesitate
/pericol/actiunea de salvare
C.Efectele starii de necesitate

Starea de necesitate
Sediul materiei:Art.20 alin(2)
Este in stare de necesitate persoana care
savarseste fapta pentru a salva de la un
pericol imediat si care nu putea fi inlaturat
altfel viata,integritatea corporala sau
sanatatea sa ori a altei persoane sau un bun
important al sau ori al altei persoane sau un
interes general,daca urmarile faptei sunt vadit
mai grave decat cele care s-ar fi putut
produce in cazul in care pericolul nu era
inlaturat.

Conditiile privitoare la
pericol
1.Pericolul sa fie imediat
2.Pericolul imediat sa ameninte
valorile sociale aratate in art.20
alin(2)C.pen
3.Pericolul sa fie inevitabil

Conditiile actiunii de salvare


1.Sa se realizeze prin comiterea unei fapte
prevazute de legea penala
2.Actiunea de salvare prin savarsirea faptei
prevazute de legea penala sa fi constituit
singurul mijloc de inlaturare a pericolului
3.Prin actiunea de salvare sa nu se cauzeze
urmari vadit mai grave decat acelea care s-ar fi
putut produce daca pericolul nu era inlaturat.
4.Fapta sa nu fie savarsita de catre sau pentru a
salva o persoana care avea obligatia de a
infrunta pericolul

Efectele starii de necesitate


Fapta savarsita in stare de necesitate
nu are caracter penal si pe cale de
consecinta nu atrage raspunderea
penala.

Cauzele justificative

III.Exercitarea unui drept sau


indeplinirea unei obligatii
A.Notiune si caracterizare
B.Exercitarea unui drept recunoscut
de lege
C.Indeplinirea unei obligatii impuse
de lege si impuse de autoritatea
competenta.
D.Efecte

Exercitarea unui drept sau


indeplinirea unei obligatii
Sediul legal:Art.21 C.pen
(1)Este justificata fapta prevazuta de legea
penala constand in exercitarea unui drept
recunoscut de lege sau in indeplinirea unei
obligatii impuse de lege,cu respectarea
conditiilor si limitelor prevazute de aceasta.
(2) Este de asemenea justificata fapta
prevazuta de legea penala constand in
indeplinirea unei obligatii impuse de
autoritatea competenta ,in forma prevazuta de
lege,daca aceasta nu este in mod vadit ilegala

Conditiile exercitarii unui drept


recunoscut de lege
1.Savarsirea unei fapte prevazute de
legea penala.
2.Exercitarea dreptului sa fie
prevazuta de lege

Conditiile indeplinirii unei obligatii


impuse de lege
1.Savarsirea unei fapte prevazute de
legea penala
2.Indeplinirea obligatiei trebuie
facuta cu respectarea conditiilor si
limitelor prevazute de lege.

Indeplinirea unei obligatii impuse de


autoritatea competenta
1.Savarsirea unei fapte prevazute de
legea penala
2.Indeplinirea obligatiei sa fie impusa
de autoritatea competenta
3.Indeplinirea obligatiei sa fie impusa
in forma prevazuta de lege.
4.Indeplinirea obligatiei sa nu fie in
mod vadit ilegala

Efecte
Nu constituie infractiune si,pe cale
de consecinta,nu atrage raspunderea
penala.

Cauzele justificative
IV.Consimtamantul persoanei
vatamate
A.Notiune si caracterizare
B.Conditii de existenta
C.Efecte

Consimtamantul persoanei
vatamate
Sediul materiei: Art.22C.P
(1)Este justificata fapta prevazuta de legea
penala savarsita cu consimtamantul
persoanei vatamate,daca aceasta putea sa
dispuna in mod legal de valoarea sociala
lezata sau pusa in pericol
(2)Consimtamantul persoanei vatamate nu
produce efecte in cazul infractiunilor contra
vietii,precum si atunci cand legea exclude
efectul justificat al acestuia.

Conditii de existenta
1.Sa se savarseasca o fapta prevazuta
de legea penala
2.Persoana vatamata sa fie titularul
valorii sociale ce urmeaza a fi lezata
3.Valoarea socialalezata sau pusa in
pericol sa faca parte dintre acelea de
care titularul poate dispune in mod legal
4.Existenta consimtamantului persoanei
vatamate

Efecte
Fapta prevazuta de legea penala
savarsita cu consimtamantul
persoanei vatamate este justificata
(are caracter licit) si deci nu va avea
caracter penal.

Cauzele de neimputabilitate

1.Constrangerea fizica si morala


2.Excesul neimputabil
3.Minoritatea faptuitorului
4.Iresponsabilitatea
5.Intoxicatia
6.Eroarea
7.Cazul fortuit

Constrangerea fizica si
morala
ConSTRANGEREA FIZICAART.24 c.P

Constrangerea morala-art.25
c.P

Nu este imputabila
fapta prevazuta de
legea penala savarsita
din cauza unei
constrangeri fizice
careia faptuitorul nu ia putut rezista

Nu este imputabila fapta


prevazuta de legea
penala savarsita din
cauza unei constrangeri
morale ,exercitata prin
amenintare cu un
pericol grav pentru
persoana faptuitorului
ori a altuia si care nu
poate fi inlaturat in alt
mod

Conditiile constrangerii fizice si


morale
CONDITIILE CONSTrangerii
FIZICE

1.Sa existe o constrangere


asupra fizicului unei
persoane
2.Constrangerea la care a
fost supusa persoana sa
nu i se fi putut rezista
3.Sub imperiul
constrangerii
fizice,persoana sa
savarseasca o fapta
prevazuta de legea penala

Conditiile constrangerii
morale

1. Sa se savarseasca o fapta
prevazuta de legea penala
sub imperiul unei
constrangeri exercitate prin
amenintare
2.Sa existe o actiune de
constrangere exercitata prin
amenintare cu un pericol
grav
3.Pericolul grav cu care se
ameninta sa nu poate fi
inlaturat altfel decat prin
savarsirea faptei pretinse.

Efecte
Fapta,nefiind infractiune ,pe cale de
consecinta,nu atrage raspunderea
penala.

Excesul neimputabil
Sediul materie:art.26C.p-2 cauze de
neimputabilitate au legatura cu 2
cauze justifictive:legitima apararestarea de necesitate.
I.Excesul neimputabil in cazul
depasirii limitelor legitimei aparari.
II.Excesul neimputabil in cazul
depasirii limitelor starii de necesitate.

I.Excesul neimputabil in cazul


depasirii limitelor legitimei aparari
ART.26 alin(1):Fapta prevazuta de
legea penala savarsita de persoana
aflata in legitima aparare,care a
depasit,din cauza tulburarii sau
temerii,limitele unei aparari
proportionale cu gravitatea atacului.

I.Excesul neimputabil in cazul depasirii


limitelor legitimei aparari -EFECTE Efectele cauzelor de neimputabilitate
nu se extinde asupra
participantilor,cu exceptia cazului
fortuit.
Fapta fiind savarsita fara vinovatie nu
este infractiune si,in
consecinta,inlatura si raspunderea
penala a faptuitorului.

Excesul scuzabil
Daca fapta savarsita cu depasirea
limitelor legitimei aparari nu are ca
temei tulburarea sau temerea
persoanei care a savarsit-o,fapta
este imputabila,constituie
infractiune,dar aceasta stare va fi
retinuta ca cirumstanta atenunanta
legala a depasirii legitimei aparari.

II.Excesul neimputabil in cazul


depasirii limitelor starii de necesitate
Sediul materiei:art.26 alin(2)
Nu este imputabila fapta prevazuta
de legea penala savarsita de
persoana aflata in stare de
necesitate,care nu si-a dat seama, in
momentul comiterii faptei,ca
pricinuieste urmari vadit mai grave
decat cele care s-ar fi putut produce
daca pericolul nu era inlaturat

Conditii
1.Indeplinirea conditiilor de la starea de
necesitate-conditiile pericolului/actiunii de
salvare 2.Urmarile faptei de salvare sunt vadit mai
grave decat cele care s-ar fi putut produce
daca pericolul nu era inlaturat.
3.Faptuitorul in momentul comiterii faptei
sa nu-si fi fat seama ca pricinuieste urmari
vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut
produce daca pericolul nu era inlaturat.

Efectele juridice ale excesului


neimputabil in cazul starii de necesitate

Fapta comisa de persoana aflata in


stare de necesitate ,ce a produs
urmari vadit mai greave decat cele
care s-ar fi putut produce daca
pericolul nu era inlaturat,nu este
imputabil,fiindca acesta nu si-a dat
seama in momentul comiterii faptei
de aceste urmari.

Excesul scuzabil
circumstanta atenuanta legala
Daca in timpul savarsirii faptei de
salvare faptuitorul si-a dat seama ca
pricinuieste urmari vadit mai grave
decat cele care s-ar fi putut produce
daca pericolul nu era inlaturat ,fapta
nu mai constituie exces
neimputabil,ci este infractiune
Depasirea limitelor starii de
necesitate reprezinta exces scuzabil

Minoritatea faptuitorului
Sediul materiei:Art.27 C.p.nu este
imputabila fapta prevazuta de legea
penala savarsita de un minor,care la
data comiterii acesteia nu indeplinea
conditiile legale pentru a raspunde
penal.

Conditiile starii de
minoritate
1.Sa se savarseasca o fapta
prevazuta de legea penala
2.Faptuitorul,la data savarsirii
faptei,sa nu indeplineasca conditiile
legale pentru a raspunde penal.

Efectele minoritatii
Cand minorul care nu raspunde penal a
savarsit fapta fiind determinat ori sprijnit cu
intentie de alti participanti,se realizeaza
conditiile participatiei improprii(art.52alin.3)
Minorul care a savarsit o fapta prevazuta de
legea penala si care nu raspunde penal se
poate lua una dintre cele 2 masuri speciale
de protectie:Supravegherea
specializata/plasamentul

Iresponsabilitatea
Sediul legal:Art.28 C.pen:
Nu este imputabila fapta prevazuta
de legea penala savarsita de
persoana care,in momentul comiterii
acesteia,nu putea sa-si dea seama
de actiunile sau inactiunile sale ori
nu putea sa le controleze,fie din
cauza unei boli psihice,fie din alte
cauze.

Conditiile starii de iresponsabilitate


1.Faptuitorul sa aiba incapacitatea psihica
intelectiva si volitiva cu privire la actiunile si
inactiunile lui
2.Starea de incapacitate psihica sa existe in
momentul savarsirii faptei
3.Incapacitatea psihofizica a faptuitorului sa fie
cauza unei boli psihice sau din alte cauze.
4.Fapta sa fie savarsita in stare de incapacitate
psihofizica intelectiva ori volitiva(in stare de
iresponsabilitate) sa fie prevazuta in legea
penala

Efectele starii de iresponsabilitate


Iresponsabilitatea inlatura caracterul penal
al faptei si inlatura,pe cale de
consecinta,raspunderea penala
Iresponsabilitatea este o cauza
personala,produce efecte numai fata de
persoana care a savarsit fapta in aceasta
stare si nu se rasfrange asupra
participantilor
Fata de faptuitorul iresponsabil se pot lua
masuri de siguranta cu caracter medical

Intoxicatia
Stare psihofizica anormala a
persoanei datorata efectelor pe care
le au asupra organismului si
facultatilor psihice ale
persoanei,anumite substante
psihoactive introduse in corpul sau.
Savarsirea unei fapte intr-o
asemenea situatie nu-I poate fi
imputabila faptuitorului.

Felurile starii de intoxicatie


A.i.Intoxicatia involuntara/voluntara
ii.Intoxicatia voluntara
-intoxicatia premeditata-circumstanta
agravanta a raspunderii penale
-Intoxicatia voluntara simpla
B.Intoxicatie completa/incompleta

Intoxicatia involuntara
completa

Conditii
1.In mom.sav.faptei ,faptuitorul sa se fi
gasit in stare de intoxicatie produsa prin
alcool ori alte substante psihoactive
2.Starea de intoxicatie sa fie
involuntara(fortuita)
3.Starea de intoxicatie sa fi fost completa
4.Fapta comisa in aceasta stare de
intoxicatie involuntara si completa sa fie
prevazuta de legea penala ,devin incidente
dispoz.art.29 C.P