Sunteți pe pagina 1din 13

ORGANIZAREA

ACTIVITATII
INTREPRINDERII
Liceul Tehnologic
Agromontan Romeo
Constantinescu
Valenii de Munte
Profesor
coordonator:

Burdusel Dana

Numele Elevului:

Chioveanu Cristian
Constantin

Prezentarea locului de
instruire practica
Primaria Valenii deMunte
Este situat n oraul Vlenii de Munte, cu sediul n str.
Berevoiesti, nr. 3A, ca instituite administrativ autonoma, i
desfoar activitatea pe baza Legii nr. 215/2001 privind
administraia publica locala, Legii nr. 500/2002 privind finanele
publice , Legii privind finanele publice locale nr. 273/2006,
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici.
Autonomia locala este administrativa i se exercita numai n
cadrul legii. De asemenea, autonomia locala are n vedere
organizarea i funcionarea administraiei publice locale i
reprezint dreptul i capacitatea efectiva a autoritilor
administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n
numele i n interesul colectivitilor locale pe care le
reprezint, treburile publice, n condiiile legii.
Autoritatea locala care solicita finanare prin prezentul
proiect este Oraul Vlenii de Munte, situata in, Str. Berevoiesti,
nr. 3A, Vlenii de Munte , jud. Prahova Telefon: 0244/280.816
Adresa e-mail:
primariavaleniidemunte@yahoo.com
Site:www.valeniidemunte.com.ro
Forma juridica a instituiei este Autoritate Publica Locala,

Obiectivele diferitelor
poziii
n structura organizatoric
Organizarea reprezinta un proces esential al
activitatii intr-o intreprindere si depinde de
capacitatea intreprinzatorului de a asigura
gruparea proceselor de munca pe formatii de
lucru, compartimente pentru simplificarea
realizarii lor si cresterea eficientei. De regula,
prin organizare se intelege descompunerea
unui fenomen, proces, obiect sau activitate in
partile sale elementare, analiza lor in scopul
recompunerii intr-un efect de sinteza ameliorat.

Organizarea procesuala

Organizarea procesuala grupeaza activitatile dupa criterii


de omogenitate si complementaritate in functiuni.
Functiunea intreprinderii reprezinta un ansamblu de
activitati omogene si complementare, respectiv identice,
asemanatoare sau inrudite care au o logica in manifestarea
lor propriu-zisa si contribuie la o mai buna gestionare a
resurselor si cresterea eficientei de ansamblu a
intreprinderii.

Functiunile de baza dintr-o intreprindere sunt:


- functiunea de cercetare-dezvoltare;
- functiunea de productie;
- functiunea comerciala;
- functiunea de marketing;
- functiunea financiar-conabila;
- functiunea de personal.

Organizarea structurala

Organizarea structurala a unei intreprinderii se


concretizeaza in structura organizatorica a acesteia. Structura
organizatorica desemneaza un ansamblu de subdiviziuni
organizatorice constituite prin gruparea unor activitati corelate
in vederea functionarii normale a intreprinderii precum si
relatiile carea se manifesta intre acestea. Prin urmare,
structura organizatorica este un sistem care include mai multe
componente, relatiile dintre acestea, dar si persoanele
implicate in desfasurarea activitatii acestora, cu competente si
responsabilitati adecvate pozitiilor pe care le ocupa.
Componentele structurii organizatorici sunt:
1.2.1 Postul
1.2.2 Functia
1.2.3 Ponderea ierarhica
1.2.4 Compartimentul
1.2.5 Nivelul ierarhic
1.2.6 Relatiile organizatorice

Stabilirea unui plan pentru


realizarea activitatii

A planifica inseamna a concretiza in documente scrise


cu caracter imperativ prevederile
stratgeiei si politicii adoptate pentru o anumita
perioada, sub forma de:
indicatori cantitativi si calitative;
termenele de realizare;
resursele ce trebuie alocate pentru indeplinirea lor;
sarcinile concrete care revin executantilor la nivel de
conducere si compartimente functionale;
modul de urmarire si control al felului cum sunt
indeplinite prevederile pe toate nivelele ierarhice.
masurile ce trebuie aplicate pentru crearea conditiilor
necesare

Analiza resurselor
necesare activitatii

Conditia de baza a functionarii oricarei intreprinderi, indiferent de profil,


dimensiune, forma de proprietate o constituie asigurarea cu resurse economice.

Resursele intreprinderi sunt structurate in:


resurse materiale, resurse financiare si resurse umane.

Resursele materiale reprezinta, prin natura lor, componentele fizice ale


capitalului fix si circulant si cuprind:

Cladirile reprezinta componenta pasiva a capitalului fix si servesc pentru


efectuarea proceselor de munca. Acestea participa la mai multe cicluri de
productie, se consuma si isi transmit valoarea asupra produselor sau a serviciilor
create in timp, in mod treptat. Recuperarea valorii transmise se realizeaza prin
amortizare.

Utilajele de productie este componenta activa a capitalului fix si reprezinta


ansamblul masinilor,instalatiilor, mijloacelor de transport, uneltelor, aparatelor,
echpamentelor si accesoriilor destinaterealizarii procesului de productie.

Materiile prime si materialele sunt acele bunuri asupra


carora se actioneaza in cadrul proceselor de productie din
intreprinderi, cu ajutorul tehnicii si tehnologiei.
Materiile prime si materialele sunt componente ale
capitalului circulant. In raport de prolul si functiile materiilor
prime in procesul de productie, acestea se pot grupa in:
materii prime de baza si materii prime auxiliare.
Resursele energetice fac parte din categoria resurselor
materiale si reprezinta cantitatea de energie care poate fi
exploatata sau utilizata intr-o anumita perioada de timp,
prin folosirea surselor energetice.
Sursa energetica defineste un purtator de energie sub
forma concentrata. Intreprinderile, mai ales cele mari
consumatoare de energie, manifesta preocupari constante
atat in directia asigurarii necesarului de resurse
energetice cat si a gospodarii lor rationale.

Resursele financiare desemneaza potentialul


intreprinderii sub forma mijloacelor banesti,
inclusiv valutare. Resursele financiare sunt
utilizate de intreprindere pentru achizitionarea
factorilor de productie si satisfacerea altor
necesitati legate de fabricarea si
comercializarea produselor.
Resursele financiare necesare desfasurarii
normale a activitatii intreprinderi se obtin
astfel:
--pe calea finantarii de la buget, in cazul regiilor
autonome;
--pe calea creditarii de la sistemul bancar;
--pe calea autofinantarii;
--prin vanzarea de actiuni si obligatiuni pe piata

Resursele umane sunt acele persoane cu care intreprinderea a


incheiat contracte de munca.
Resursele umane sau salriati intreprinderii reprezinta
elementul activ, creator al productiei, cel putin din urmatoarea
consideratii:
--produc si reproduc factorii obiectivi ai productiei;
--creaza si stimuleza introducerea tehnicii si tehnologii;
--reprezinta singurul factor de productie care are capacitatea
sa creeze valori noi;
--influenteza intr-o masura decisiva eficacitatea utilizarii
resurselor materiale si financiare.
Problemele principale in legatura cu resursele umane sunt:
--determinarea necesarului de salariati;
--recrutarea, selectia si incadrarea salariatilor pe posturile de
munca existente in intreprindere;
--calificarea si perfectionarea salariatilor;
--aplicarea principiilor de renumerare a muncii si
perfectionarea formelor de stimulare materiala a
salariatilor;
--evaluarea si promovarea salariatilor;
--asiguararea conditiilor corespunzatoare de munca si
asistenta medicala.
Toate aceste probleme intra in atributiile compartimentului de
resurse umane din intreprindere.