Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC TEODOR

DIAMANT
MASURI DE PROTECTIE A MUNCII IN
ATELIERUL MECANIC

CUPRINS

SC MONTAJ DARZEU PLOIESTI SA


INTRODUCERE
PROTECTIA MUNCII
INSTRUCTIUNI IN ATELIERELE MECANICE
DREPTURILE CONSUMATORILOR
NORME DE SSM
FACTORII DE RISC
PREVENIREA INCENDIILOR SI EXPLOZIILOR
CONCLUZII

MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII,DE


PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR (MTSM PSI)

Respectarea normelor de tehnica a


securitatii muncii contribuie la asigurarea
conditiilor de munca normale si la
inlaturarea cauzelor care pot provoca
accidente de munca sau imbolnaviri
profesionale.
In aceasta directie,responsabilitata revine
atat celor care organizeaza,controleaza si
conduc procesul de munca,cat si celor care
lucreaza direct in productie.

Conducatorul atelierului trebuie sa ia masuri


pentru realizarea urmatoarelor obiective:

-asigurarea iluminatului,a incalzirii si a


ventilatiei in atelier
-asigurarea expunerii vizuale,prin afise
suggestive,a normelor privitoare la MTSM
si PSI;
-echiparea masinilor si a instalatiilor de
atelier cu instructiuni de folosire;
-verificarea legarii la pamant si la nul a
tuturor masinilor actionate electric;


-existenta in atelier,in locuri vizibile,a
unor mujloace pentru combaterea
incendiilor;
-efectuarea instructajelor periodice
privitoare la MTSM si PSI;
-echiparea atelierului cu instalatii de
ridicat pentru manipularea pieselor
cu masa mai mare de 20kg.

Muncitorilor din atelier le revin urmatoarele


responsabilitati:

-sa foloseasca un echipament adecvat;


-inainte de inceperea lucrului sa verifice daca
atmosfera nu este incarcata cu vapori de
benziba sau cu gaze inflamabile;
-sa se respecte in timpul lucrului masurile de
MTSM si PSI specific fiecarei operatii;

.
-actionarea comenzilor electrice ale masinii
se face numai de muncitorul insarcinat cu
aceasta operatie;
-sa deconecteze,la terminarea
lucrului,legaturile electrice de la prize,sa
opreasca masinile,sa aseze sculele pe
bancurile de lucru sau dulapuri,iar materialele
sau piesele in locuri indicate special.