Sunteți pe pagina 1din 46

Institutul de Pedologie, Agrochimie i

Protecie a Solului Nicolae Dimo

RAPORT
RAPORT TIINIFIC INTERMEDIAR
Proiectul Studierea proceselor pedogenetice

n solurile ndelungat
irigate, monitorizarea, prognoza evoluiei i elaborarea msurilor
pedoameliorative de refacere i sporire a fertilitii lor
ETAPA: Cercetri pedologice i hidrochimice n cadrul amenajrilor de iriga ie
pentru evaluarea proceselor elementare induse de iriga ia ndelungat a solurilor
(etapa pe a.2015 )
Conductor proiect

dr. Vladimir Filipciuc

SCOPUL CERCETRILOR:

Scopul cercetrilor efectuate n cadrul etapei a fost stabilirea,


evaluarea calitativ i cantitativ a proceselor pedologice
provocate de irigaie ndelungat a cernoziomurilor cu ap de
diferit calitate pentru argumentarea tiinific i elaborarea
msurilor eficiente de meninere i sporire a fertilit ii acestor
soluri.

OBIECTIVE:
determinarea compoziiei chimice i stabilirea indicilor de
calitate ai apei utilizate la irigaie;
evaluarea impactului irigaiei asupra nsuirilor fizico-chimice
ale solurilor;
stabilirea tipului de regim salin a solurilor funcie de calitatea
apei utilizate;
studierea comparativ a modificrii proprietilor fizice, hidrice
i fizico-mecanice ale solurilor n rezultatul irigaiei.

Necesitatea lucrrii:
- Necesitatea efecturii acestor cercetri reiese din
cunoaterea insuficient a proceselor pedogenetice
induse de irigaie, dar i de creterea considerabil a
suprafeei terenurilor irigate din surse locale de ap.
Rezultatele obinute vor fi utilizate la proiectarea
lucrrilor de prevenire sau refacere a fertilitii
solurilor degradate prin irigaie

Obiectele de studiu:
Pentru efectuarea cercetrilor prevzute de etap au fost
selectate poligoane experimentale n cadrul sistemelor de irigaii
i n afara lor. nveliul de sol a poligoanelor din comuna
Egoreni, raionul Soroca este prezentat prin cernoziom
carbonatic, puternic profund, submoderat humifer lutos spre
luto-argilos. Poligoanele sunt localizate pe prima teras a
fluviului Nistru, iar solul este irigat cu apa acestuia timp de 44
ani. Poligonul experimental sin Sngerei este amplasat pe un
versant drept cu panta de 2-3%. Solul este un cernoziom
obinuit puternic profund, moderat humifer argilo-lutos. Se irig
cu ap mineralizat din iaz timp de 9 ani. Poligonul
experimental din comuna Cozti, raionul Sngerei este situat
pe un versant drept cu panta de 2%. Solul este prezentat prin
cernoziom obinuit puternic profund humifer argilo-lutos. Se
irig cu ap subteran timp de 5 ani

Comuna Egoreni, raionul Soroca


cernoziom carbonatic

Compoziia chimic a apei fluviului Nistru


Indici

Coninutul
minim

maxim

mijlociu

Mineralizarea,
mg/l

240

490

365

pH, uniti

7,65

8,45

8,05

CO32-, me/l

0,84

0,42

HCO3-, me/l

2,49

4,92

3,70

Cl-, me/l

0,57

3,14

1,86

SO42-, me/l

1,00

2,71

1,86

Ca2+, me/l

2,60

4,60

3,60

Mg2+, me/l

0,58

3,33

1,95

Na+, me/l

0,70

3,26

1,98

nsuirile agrochimice ale cernoziomului carbonatic


Adncimea,
cm

Humus

CaCO3

N-NO3

0-25
25-50
25-84
84-106
106-130
130-160

2,18
2,11
1,88
1,20
0,87
0,62

0-28
28-48
48-76
76-107
107-138
138-180

2,32
2,33
1,86
1,33
0,81
0,47

Sol neirigat
3,8
0,45
3,8
0,29
6,1
0,34
8,7
0,26
10,9
0,26
11,8
0,22
Sol irigat
2,5
0,45
4,2
0,34
6,4
0,32
8,3
0,36
9,9
0,31
11,4
0,30

P 2 O5
mg/100 g sol

K2 O

1,05
1,19
0,82
0,80
0,75
0,98

19,6
18,8
14,6
14,6
14,5
12,9

1,85
0,89
1,02
0,69
0,65
0,82

20,8
19,6
19,6
14,6
14,5
13,8

Impactul irigaiei asupra compoziiei humusului (orizontul Aar)


C, %

C total, extras cu
%
Na4P2O7
+NaOH

AH

C fraciunii AH, %

AF

CAH
CAF

C n
reziduul
nehidroli
zat,
%

neasociat
i asociat
cu R2O3

asociat
cu Ca

3,2

96,8

0,85
49,1

6,0

94,0

0,92
52,6

Sol neirigat
1,73

0,88
50,9

0,63
36,4

0,25
14,4

2,5

Sol irigat
1,75

0,83
47,4

0,57
32,6

0,26
14,9

2,2

Coninutul de sruri, reacia i compoziia ionic a extractului apos


al cernoziomului carbonatic
Rezidu
Adncime
ul
a, cm
uscat,
%

CO32-

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+

Ca+Mg
Na
KAS

pH

me/100 g sol

0-25
25-50
50-84
84-106
106-130
130-160

0,046
0,044
0,043
0,040
0,051
0,053

8,35
8,25
8,15
8,05
8,15
8,15

0-28
28-48
48-76
76-107
107-138
138-180

0,045
0,048
0,047
0,050
0,052
0,044

8,35
8,40
8,25
8,12
8,20
8,10

0-28
28-48
48-76
76-107
107-138
138-180

0,062
0,055
0,052
0,053
0,052
0,049

8,00
8,18
8,20
8,15
8,10
8,00

Sol neirigat
0,17
0,63
0,07
0,51
0,06
0,14
0,63
0,08
0,54
0,07
0,14
0,66
0,06
0,55
0,07
0,10
0,56
0,09
0,55
0,06
0,15
0,58
0,17
0,52
0,16
0,18
0,60
0,15
0,60
0,11
Sol irigat, nceputul sezonului de irigare
0,19
0,54
0,23
0,53
0,09
0,11
0,64
0,20
0,64
0,13
0,12
0,65
0,18
0,63
0,12
0,22
0,50
0,30
0,52
0,13
0,25
0,51
0,34
0,56
0,11
0,11
0,40
0,35
0,59
0,12
Sol irigat , sfritul sezonului de irigare
0,47
0,18
0,38
0,84
0,10
0,55
0,16
0,20
0,84
0,03
0,53
0,13
0,23
0,80
0,05
0,52
0,14
0,22
0,78
0,06
0,50
0,17
0,22
0,77
0,03
0,47
0,16
0,19
0,75
0,03

0,04
0,04
0,04
0,06
0,08
0,14

18
18
18
16
9
5

0,04
0,04
0,04
0,07
0,07
0,07

19
21
21
11
12
11

1,0
1,1
1,1
1,2
1,0
0,8

0,05
0,04
0,04
0,04
0,09
0,04

17
22
21
21
20
20

1,3
1,3
1,2
1,3
1,0
0,9

Coninutul de cationi schimbabili n cernoziomul carbonatic


Adncimea,
cm

Ca2+

Mg2+
Na+
me/100 g sol

0-25
25-50
50-84
84-106
106-130
130-160

21,17
21,06
19,16
17,92
15,76
12,85

2,11
2,11
2,21
2,58
3,97
4,85

0-28
28-48
48-76
76-107
107-138
138-180

20,96
20,80
17,92
16,84
14,16
11,99

2,21
2,34
2,83
3,09
4,48
5,10

0-28
28-48
48-76
76-107
107-138

21,43
21,84
19,83
16,32
13,90

2,06
2,18
2,68
2,99
4,48

Suma

Ca2+

Sol neirigat
0,55
23,83
89
0,19
23,36
90
0,36
21,73
88
0,36
20,86
86
0,19
19,92
79
0,36
18,06
71
Sol irigat
nceputul sezonului de irigare
0,55
23,72
88
0,36
23,50
88
0,19
20,97
86
0,36
20,29
83
0,19
18,83
75
0,18
17,27
69
Sol irigat
Sfritul sezonului de irigare
0,99
24,48
88
1,35
25,37
86
1,52
24,03
82
1,16
20,47
80
0,90
19,28
72

Is,
me/100 g

Mg2+
% din sum

Na+

9
9
10
12
20
27

2
1
2
2
1
2

39,6
39,2
38,8
37,2
35,6
34,6

9
10
13
15
24
30

3
2
1
2
1
1

39,4
39,6
38,2
37,8
35,4
34,2

8
9
11
15
23

4
5
7
5
5

39,2
39,8
38,0
37,0
34,6

Alctuirea granulometric a cernoziomului carbonatic


Adncimea,
cm

Coninutul de fraciuni (%) cu diametrul (mm):


> 0.25

0.25-0.05

0-25
25-50
50-84
84-106
106-130
130-160
160-220

1,06
1,08
1,07
0,94
0,79
1,09
1,66

16,69
18,18
18,34
16,87
15,47
19,07
24,39

0-28
28-48
48-76
76-107
107-138
138-180
180-240

1,23
1,06
0,04
1,21
1,05
2,27
1,77

16,96
17,16
18,57
15,42
17,06
18,65
19,83

0.05-0.01

0.01-0.005 0.005-0.001

Soroca, neirigat
37,76
6,99
36,44
6,11
35,82
5,98
36,83
6,35
35,98
7,46
36,52
5,01
31,32
7,28
Soroca, irigat
36,65
7,68
36,53
7,02
35,48
6,55
34,95
6,86
35,31
7,45
33,50
6,28
32,39
7,33

<0.001

<0.01

10,22
11,12
12,04
12,5
14,05
14,17
11,96

27,28
25,07
26,75
26,51
26,25
24,14
23,39

44,49
44,30
44,77
45,36
47,76
43,32
42,63

10,77
10,34
12,18
13,8
13,37
11,51
13,29

26,71
27,89
27,18
27,76
25,76
27,79
25,39

45,16
45,25
45,91
48,42
46,58
45,58
46,01

Alctuirea microagregatic a cernoziomului carbonatic


Adncime
a, cm
1
0-25
25-50
50-84
84-106
106-130
130-160
160-220
0-28
28-48
48-76
76-107
107-138
138-180
180-240

Coninutul de fraciuni (%) cu diametrul (mm):


0,250,050,010,005> 0,25
< 0,001
0,05
0,01
0,005
0,001
2
3
4
5
6
7
Sol neirigat
1,14
36,34
44,60
6,69
8,62
2,61
1,22
35,77
44,80
7,36
8,30
2,55
1,38
39,14
42,25
5,84
8,19
3,20
1,13
40,12
41,28
5,29
8,48
3,70
1,16
34,64
41,64
8,08
10,02
4,46
1,28
36,97
40,90
5,45
10,29
5,11
1,96
39,71
37,23
6,25
11,80
3,05
Sol irigat
1,55
41,52
38,28
7,19
3,86
4,44
1,78
33,23
41,06
8,43
8,98
3,81
1,48
35,18
43,02
5,46
9,28
3,26
1,44
33,98
41,87
6,10
9,81
3,98
1,45
30,88
41,07
6,33
11,52
5,12
2,07
36,41
33,35
5,82
11,52
6,33
1,97
31,53
40,56
7,19
10,94
4,57

Fd, %
8
10
9
12
14
17
21
13
17
14
12
14
20
23
18

Influena irigaiei asupra prii fine a cernoziomului carbonatic

Adncimea,c
Argil
m
granulometric

Argil
Coninutul de
hidropeptizat
coloizi

Argil
coagulabil

Soroca irigat
0-25

27,28

2,61

15,99

17,2

25-50

25,07

2,55

14,87

16,2

Soroca neirigat
0-28

26,71

4,44

17,72

14,7

28-48

27,89

3,81

18,34

15,8

nsuirile fizice, hidrice i fizico-mecanice ale cernoziomului


carbonatic
Adnci
mea,
cm

DA

PT

PA
%

g/cm3

0-25
25-50
50-84
84-106
106-130
130-160

2,63
2,63
2,64
2,66
2,69
2,70

1,24
1,27
1,34
1,36
1,40
1,40

53
52
49
49
48
48

24
22
18
18
18
18

0-28
28-48
48-76
76-107
107-138
138-180

2,60
2,62
2,64
2,63
2,68
2,70

1,26
1,39
1,38
1,36
1,35
1,36

52
47
48
48
50
50

23
14
18
16
21
21

GT

RP,
kgf/c
m2

neirigat
-6 10,4
-4 17,5
+1 21,8
+2 21,9
+4 23,5
+3 23,6
irigat
-3 13,1
+6 19,9
+5 22,8
+3 23,9
0
23,7
+1 24,5

CH

CO

CC

CU

7,28
7,52
7,92
7,61
7,19
6,45

10,9
11,3
11,9
11,4
10,9
9,7

23,7
23,9
23,2
22,9
21,7
21,3

12,8
12,6
11,3
11,5
10,8
11,6

7,54
8,21
8,12
7,91
7,36
7,14

11,3
12,3
12,2
11,9
11,0
10,7

23,2
23,6
23,3
23,1
21,00
20,6

11,9
11,3
11,1
11,2
10,0
9,9

Compoziia structural-agregatic a cernoziomului carbonatic


Coninutul de agregate structurale (%) cu diametrul (mm):

Adnci
mea, cm

10

10-7

7-5

5-3

3-2

2-1

1-0,5

0,50,25

0,25

100,25

6,5
6,4
7,1
5,8
7,6
7,1
6,8
6,0

4,1
16,5
7,0
16,0
7,3
18,7
6,3
17,0

4,8
74,3
11,2
74,3
12,1
70,0
8,7
70,9

79,8*
25,7**
76,2
25,7
83,8
30,0
73,9
29,1

8,9
5,0
9,3
8,5
7,6
7,8
7,0
6,6

10,0
16,3
7,8
10,4
7,6
21,9
6,8
20,8

14,1
74,8
6,5
76,1
9,7
64,3
9,4
68,1

68,5
25,2
75,3
23,9
73,9
35,7
70,8
31,9

Ks

Sol neirigat
0-25
25-50
50-84
84-106

0-28
28-48
48-76
76-107

15,4
12,6
14,1
17,4
-

7,6
8,1
5,3
7,3
-

8,1
8,0
5,0
7,0
-

16,3
0,3
17,4
0,4
15,4
0,5
15,7
0,8

17,4
18,2
16,4
19,8
-

7,4
7,6
4,9
7,0
-

6,6
6,7
5,9
7,6
-

10,8
0,7
12,6
0,5
13,0
0,6
12,6
0,5

18,1
19,1
0,4
2,1
13,1
15,5
0,7
2,8
15,6
17,6
0,5
3,2
14,1
16,7
1,0
4,3
Sol irigat
7,9
16,9
0,9
2,3
12,6
18,7
0,8
3,7
16,0
18,9
1,0
4,4
13,3
16,5
0,7
3,3

0,34
0,34
0,43
0,41

0,34
0,31
0,55
0,47

Compoziia structural-agregatic a cernoziomului carbonatic


Coninutul de agregate structurale (%) cu diametrul (mm):

Adnci
mea, cm

10

10-7

7-5

5-3

3-2

2-1

1-0,5

0,50,25

0,25

100,25

6,5
6,4
7,1
5,8
7,6
7,1
6,8
6,0

4,1
16,5
7,0
16,0
7,3
18,7
6,3
17,0

4,8
74,3
11,2
74,3
12,1
70,0
8,7
70,9

79,8*
25,7**
76,2
25,7
83,8
30,0
73,9
29,1

8,9
5,0
9,3
8,5
7,6
7,8
7,0
6,6

10,0
16,3
7,8
10,4
7,6
21,9
6,8
20,8

14,1
74,8
6,5
76,1
9,7
64,3
9,4
68,1

68,5
25,2
75,3
23,9
73,9
35,7
70,8
31,9

Ks

Sol neirigat
0-25
25-50
50-84
84-106

0-28
28-48
48-76
76-107

15,4
12,6
14,1
17,4
-

7,6
8,1
5,3
7,3
-

8,1
8,0
5,0
7,0
-

16,3
0,3
17,4
0,4
15,4
0,5
15,7
0,8

17,4
18,2
16,4
19,8
-

7,4
7,6
4,9
7,0
-

6,6
6,7
5,9
7,6
-

10,8
0,7
12,6
0,5
13,0
0,6
12,6
0,5

18,1
19,1
0,4
2,1
13,1
15,5
0,7
2,8
15,6
17,6
0,5
3,2
14,1
16,7
1,0
4,3
Sol irigat
7,9
16,9
0,9
2,3
12,6
18,7
0,8
3,7
16,0
18,9
1,0
4,4
13,3
16,5
0,7
3,3

0,34
0,34
0,43
0,41

0,34
0,31
0,55
0,47

Permeabilitatea pentru ap a cernoziomului carbonatic


20
18
16
14
12

V, mm/min

10

neirigat
irigat

8
6
4
2

timpul, min
0
10

60

120

180

240

300

360

Poligonul experimental din Sngerei,


cernoziom obinuit

Caracterizarea chimic a apei folosit la


irigaie pe cernoziom obinuit
Perioada
nceputul
sfritul
irigaiei
irigaiei
2750
3374
8,70
8,85

Indicii

Unitatea de
msur

Valoarea
admisibil

Mineralizarea
Reacia (pH)

mg/l
uniti

< 1000
6,5 8,3

CO32-

me/l

2,40

5,64

HCO3-

me/l

17,70

22,42

ClSO42-

me/l

< 3,0

3,73

4,32

me/l

23,60

27,56

Ca2+

me/l

4,60

4,40

Mg2+

me/l

12,60

13,80

Na+
SAR

me/l

27,83

36,10

uniti

< 3,0

9,6

12,0

PMg

< 50

73

76

CSR

me/l

< 1,25

2,90

9,86

Principalele nsuiri agrochimice ale


cernoziomului obinuit
Adncime
a, cm

Humus

CaCO3

N-NO3

0-25
25-45
45-69
69-91
91-120
120-170

3,92
3,67
2,19
1,20
1,10
0,80

0,9
9,2
8,6
11,3

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

3,85
3,71
2,87
1,88
1,24
0,77

0,6
7,3
9,8
11,1

Sol neirigat
0,39
0,44
0,25
0,31
0,26
0,17
Sol irigat
0,33
0,38
0,28
0,32
0,26
0,22

P205
mg/100 g sol

K2 0

2,26
1,20
0,76
1,23
1,19
0,80

37,8
29,1
23,9
22,9
23,9
21,2

2,50
2,01
1,02
2,08
0,82
1,04

30,2
25,2
25,6
22,7
22,9
23,9

Principalele nsuiri agrochimice ale


cernoziomului obinuit
Adncime
a, cm

Humus

CaCO3

N-NO3

0-25
25-45
45-69
69-91
91-120
120-170

3,92
3,67
2,19
1,20
1,10
0,80

0,9
9,2
8,6
11,3

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

3,85
3,71
2,87
1,88
1,24
0,77

0,6
7,3
9,8
11,1

Sol neirigat
0,39
0,44
0,25
0,31
0,26
0,17
Sol irigat
0,33
0,38
0,28
0,32
0,26
0,22

P205
mg/100 g sol

K20

2,26
1,20
0,76
1,23
1,19
0,80

37,8
29,1
23,9
22,9
23,9
21,2

2,50
2,01
1,02
2,08
0,82
1,04

30,2
25,2
25,6
22,7
22,9
23,9

Influena irigaiei cu ap mineralizat asupra


compoziiei humusului (orizontul Aar)
C fraciunii AH,
%

C, %
C total,
%

extras
cu
Na4P2O7
+NaOH

AH

AF

CAH
CAF

C n
reziduul
neasocia
nehidrol
t i
asociat
izat,
asociat
cu Ca
%
cu R2O3

Sol neirigat
2,27

1,15
50,7

0,86
37,9

0,29
12,8

3,0

4,8

95,2

1,12
49,3

6,9

93,1

1,07
47,8

Sol irigat
2,24

1,17
52,2

0,83
37,0

0,34
15,2

2,4

Coninutul de sruri, reacia i compoziia ionic a extractului


apos al cernoziomului obinuit
Ca+Mg
Rezidu
Adncime
ul
a, cm
uscat,
%

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+

Na
KAS

pH

me/100 g sol

0-25
25-45
45-69
69-91
91-120
120-170

0,025
0,027
0,038
0,043
0,045
0,039

7,02
7,20
8,05
8,10
8,20
8,30

0,15
0,20
0,53
0,54
0,59
0,55

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

0,031
0,044
0,050
0,052
0,050
0,065

7,80
7,90
8,05
8,25
8,20
8,00

0,45
0,45
0,60
0,65
0,58
0,49

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

0,140
0,108
0,077
0,080
0,074
0,078

8,32
8,30
8,30
8,25
8,22
8,32

0,87
0,80
0,73
0,77
0,72
0,74

Sol neirigat
0,05
0,20
0,28
0,07
0,06
0,14
0,28
0,08
0,06
0,08
0,50
0,10
0,08
0,14
0,54
0,12
0,09
0,11
0,53
0,15
0,08
0,06
0,48
0,11
Sol irigat, nceputul sezonului de irigare
0,10
0,04
0,28
0,12
0,11
0,16
0,32
0,13
0,13
0,10
0,40
0,10
0,12
0,09
0,50
0,06
0,11
0,14
0,55
0,08
0,14
0,49
0,65
0,28
Sol irigat, sfritul sezonului de irigare
0,16
1,12
0,60
0,20
0,16
0,72
0,67
0,10
0,17
0,35
0,54
0,06
0,18
0,35
0,57
0,08
0,20
0,32
0,60
0,07
0,16
0,38
0,67
0,13

0,05
0,04
0,07
0,10
0,11
0,10

7
9
9
7
6
6

0,19
0,27
0,33
0,30
0,20
0,19

2
2
2
2
4
5

1,2
1,6
1,3
1,2
1,1
1,7

1,35
0,91
0,65
0,65
0,57
0,48

0,6
0,9
0,9
1
1
2

4,5
2,4
1,5
1,5
1,5
1,2

Influena irigaiei asupra coninutului de cationi


schimbabili n cernoziomul obinuit
Ca2+
Adncimea, cm

Mg2+

Na+

Suma

Ca2+

me/100 g sol

0-25
25-45
45-69
69-91
91-120
120-170

28,93
27,40
26,13
23,40
21,32
20,12

3,88
3,69
4,24
4,42
4,52
4,58

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

27,40
26,75
25,55
21,32
20,80
18,72

4,37
4,65
4,08
4,58
4,68
6,60

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

25,18
23,40
22,36
20,02
19,24
17,42

4,50
4,16
3,92
3,64
4,16
5,82

Sol neirigat
0,37
33,18
87
0,29
31,38
87
0,37
30,74
85
0,29
28,11
83
0,36
26,20
81
0,36
25,06
80
Sol irigat
nceputul sezonului de irigare
1,73
33,50
82
1,21
32,61
82
1,36
30,66
82
1,00
26,90
79
0,90
26,38
79
0,73
26,05
72
Sol irigat
Sfritul sezonului de irigare
4,36
34,04
74
3,16
30,72
76
2,97
29,25
76
2,16
25,82
78
0,97
24,37
79
0,70
23,94
73

Mg2+

Na+

% din sum

Is,
me/100 g

12
12
14
16
17
18

1
1
1
1
2
2

40,4
40,2
39,8
39,4
39,0
38,0

13
14
13
17
17
25

5
4
5
4
4
3

39,0
38,8
37,6
37,0
36,4
36,2

13
14
13
14
17
24

13
10
11
8
4
3

38,2
38,6
37,2
36,8
37,0
36,6

Alctuirea granulometric a cernoziomului obinuit


Coninutul de fraciuni (%) cu diametrul (mm):

Adncim
ea, cm

> 0.25

0.25-0.05 0.05-0.01
3

0-25
25-45
45-69
69-91
91-120
120-170

0,21
0,15
0,11
0,08
0,15
0,16

5,04
4,83
2,94
6,23
6,63
6,15

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

0,16
0,14
0,06
0,09
0,14
0,11

8,51
6,06
6,43
3,43
3,53
7,01

0.010.005

0.0050.001

<0.001

<0.01

14,06
13,04
13,53
15,05
16,37
16,57

38,98
39,83
40,65
39,03
39,86
41,89

62,94
62,03
63,16
63,04
65,23
65,83

13,21
14,88
14,37
17,57
18,28
15,78

38,25
39,10
37,77
38,09
37,51
40,44

60,04
62,12
60,71
64,53
64,62
63,95

neirigat
31,81
9,90
32,99
9,16
33,79
8,98
30,65
8,96
27,99
9,00
27,86
7,37
irigat
31,29
8,58
31,68
8,14
32,80
8,57
31,95
8,87
31,71
8,83
28,93
7,73

Alctuirea microagregatic a cernoziomului obinuit


Adncim
ea, cm
0-25
25-45
45-69
69-91
91-120
120-170
0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

Coninutul de fraciuni (%) cu diametrul (mm):


0,010,005> 0,25 0,25-0,05 0,05-0,01
< 0,001
0,005
0,001
neirigat
0,42
20,72
45,61
11,43
15,77
3,54
0,31
20,50
47,67
9,22
15,57
3,93
0,28
22,39
44,30
10,48
14,28
4,84
0,32
23,22
41,17
9,90
16,29
5,32
0,23
26,81
38,24
9,27
14,48
6,42
0,16
28,34
36,04
8,06
14,53
7,11
irigat
0,13
26,47
42,76
9,62
13,29
4,94
0,15
22,68
43,99
9,20
16,23
4,53
0,20
30,51
38,58
8,85
14,38
4,37
0,12
25,67
38,42
9,04
15,75
6,43
0,11
26,27
40,65
7,14
15,36
6,12
0,14
25,94
38,39
7,44
15,16
7,56

Fd, %

9
10
12
14
16
19
13
12
12
17
16
19

Modificarea prii fine a cernoziomului obinuit la utilizarea apei


mineralizate pentru irigaie
Adncimea,
cm

Coninutul de argil: (%)


total

hidropeptizat

agregat

Coninutul de
coloizi,
%

Sol neirigat
0 20

39,0

3,5

27,9

23,8

20 - 43

39,8

3,9

24,3

23,0

Sol irigat
0 20

38,2

4,9

21,5

25,7

20 - 40

39,1

4,5

23,6

27,3

nsuirile fizice, hidrice i fizico-mecanice ale cernoziomului obi nuit


Adnci
mea,
cm

DA

PT

g/cm3

PA
%

0-25
25-45
45-69
69-81
81-120
120-170

2,59
2,60
2,63
2,66
-

1,24
1,30
1,42
1,40
1,39
1,39

52
50
46
47
48
48

18
16
10
13
19
23

0-22
22-43
43-63
63-89
89-126
126-170

2,59
2,59
2,61
2,70
2,70
2,72

1,38
1,35
1,43
1,40
1,44
1,41

48
48
45
48
47
48

9
12
8
15
17
22

GT

RP,
kgf/
cm2

neirigat
0
8,7
+4 12,6
+12 19,5
+10 22,8
+8 23,4
+8 23,6
irigat
+10 16,2
+8 18,3
+13 19,6
+7 22,0
+10 24,5
+8 24,4

CH

CO

CC

CU

10,59
10,68
10,99
10,82
10,91
10,76

15,9
16,0
16,5
16,2
16,4
16,1

27,6
26,3
25,2
24,10
20,8
17,8

11,7
10,3
8,7
7,9
4,4
1,7

10,73
11,22
11,20
11,02
10,62
10,43

16,1
16,8
16,8
16,5
15,9
15,6

27,9
26,3
25,6
23,5
20,8
18,5

11,8
9,5
8,8
7,0
4,9
2,9

Compoziia structural-agregatic a cernoziomului obinuit


Coninutul de agregate structurale (%) cu diametrul (mm):

Adnci
mea,
cm

10

10-7

7-5

5-3

2-1

1-0,5

0,50,25

0,25

100,25

7,2
15,6
1,7
17,0
9,5
14,9
6,7
17,6
8,4
14,2
4,0
14,5
5,7
8,7
3,2
21,5
Sol irigat
3,5
4,7
2,1
7,7
7,4
12,4
3,0
14,0
11,2
13,3
3,2
26,4
6,1
10,0
1,3
16,1

11,3
15,6
5,0
19,1
6,6
18,6
4,6
15,9

7,8
22,9
2,6
18,1
4,4
22,1
2,9
21,7

5,5
42,4
2,9
33,7
2,4
39,6
2,3
36,7

66,7
57,6
60,6
66,3
62,2
60,4
52,1
63,3

2,2
15,3
5,6
17,6
5,0
16,7
5,6
18,6

1,6
22,7
2,9
24,4
3,2
23,0
4,0
22,8

0,5
51,2
1,5
39,7
1,8
39,9
3,3
40,7

31,6
48,8
55,2
60,3
61,0
60,1
57,0
59,3

3-2

Ks

Sol neirigat
0-25
25-45
45-69
69-91

0-22
22-43
43-63
63-89

27,8
36,5
35,4
45,6
-

8,6
10,7
9,8
13,5
-

6,6
6,2
0,5
7,3
7,7
0,4

9,6
0,4
11,9
4,3
11,5
1,2
9,0
0,6

67,9
43,3
37,2
39,7
-

8,1
7,1
19,6
10,7
-

5,9
8,4
17,9
8,9
-

5,6
1,0
11,4
1,3
10,8
0,8
11,7
0,5

1,4
2,0
1,5
1,7

0,9
1,5
2,0
1,4

Compoziia structural-agregatic a cernoziomului obinuit


Coninutul de agregate structurale (%) cu diametrul (mm):

Adnci
mea,
cm

10

10-7

7-5

5-3

2-1

1-0,5

0,50,25

0,25

100,25

7,2
15,6
1,7
17,0
9,5
14,9
6,7
17,6
8,4
14,2
4,0
14,5
5,7
8,7
3,2
21,5
Sol irigat
3,5
4,7
2,1
7,7
7,4
12,4
3,0
14,0
11,2
13,3
3,2
26,4
6,1
10,0
1,3
16,1

11,3
15,6
5,0
19,1
6,6
18,6
4,6
15,9

7,8
22,9
2,6
18,1
4,4
22,1
2,9
21,7

5,5
42,4
2,9
33,7
2,4
39,6
2,3
36,7

66,7
57,6
60,6
66,3
62,2
60,4
52,1
63,3

2,2
15,3
5,6
17,6
5,0
16,7
5,6
18,6

1,6
22,7
2,9
24,4
3,2
23,0
4,0
22,8

0,5
51,2
1,5
39,7
1,8
39,9
3,3
40,7

31,6
48,8
55,2
60,3
61,0
60,1
57,0
59,3

3-2

Ks

Sol neirigat
0-25
25-45
45-69
69-91

0-22
22-43
43-63
63-89

27,8
36,5
35,4
45,6
-

8,6
10,7
9,8
13,5
-

6,6
6,2
0,5
7,3
7,7
0,4

9,6
0,4
11,9
4,3
11,5
1,2
9,0
0,6

67,9
43,3
37,2
39,7
-

8,1
7,1
19,6
10,7
-

5,9
8,4
17,9
8,9
-

5,6
1,0
11,4
1,3
10,8
0,8
11,7
0,5

1,4
2,0
1,5
1,7

0,9
1,5
2,0
1,4

Permeabilitatea pentru ap a cernoziomului obinuit


9

5
V, mm/min
neirigat
irigat

1
timpul, min
0
10

60

120

180

240

300

360

Comuna Cozti, raionul Sngerei,


cernoziom obinuit

Pretabilitatea complexului acvifer baden sarmatial la iriga ie


dup pericolul de salinizare (A) i soloneizare (B)[1]

Not: 1 pretabil pentru toate solurile; 2 pretabil pentru majoritatea solurilor;


3 pretabil cu restricii; 4 pretabil convenional; 5 nu este pretabil

Chimismul i indicatorii de calitate ai apei subterane


Indicii

Unitatea de
msur

Valoarea
admisibil

Mineralizarea

mg/l

< 1000

Reacia (pH)

uniti

6,5 8,3

CO32-

me/l

HCO3-

me/l

Cl-

me/l

SO42-

me/l

Ca2+

perioada
nceputul
sfritul
irigaiei
irigaiei
816
793
9,45

8,90

4,80

2,92

9,62

9,56

1,73

1,83

2,87

1,84

me/l

1,08

0,80

Mg2+

me/l

2,44

0,60

Na+

me/l

10,70

11,83

SAR

uniti

< 3,0

6,1

14,1

PMg

< 50

6,9

43

CSR

me/l

< 1,25

10,90

11,08

< 3,0

Caracterizarea agrochimic a cernoziomului obinuit


Adncim
ea, cm

Humus

CaCO3

N-NO3

0-20
20-40
40-63
63-88
88-110
110-130
130-170

4,05
3,85
2,35
1,38
0,66
0,59
0,55

0-20
20-41
41-81
81-102
102-113
113-135
135-160

4,02
3,89
2,46
1,38
0,80
0,54
0,52

Sol neirigat
0,23
0,23
9,0
0,29
12,0
0,27
12,6
0,22
11,3
0,20
11,0
0,21
Sol irigat
0,20
0,19
7,5
0,32
11,1
0,24
12,2
0,19
10,5
0,20
9,4
0,19

P205
mg/100 g sol

K2 0

1,71
1,20
1,48
1,01
1,39
1,19
1,44

32,6
27,5
21,2
22,0
18,9
19,8
21,8

1,92
1,87
1,73
1,68
1,23
1,74
1,47

33,6
24,2
22,3
22,0
23,9
23,9
22,9

Efectul irigaiei cu ap subteran asupra compoziiei humusului


cernoziomului obinuit (orizontul arat)

C fraciunii AH,
%

C, %
C total,
%

extras cu
Na4P2O7+N
aOH

AH

AF

CAH
CAF

C n
reziduul
neasoci
nehidroli
at i
asociat
zat,
asociat cu Ca
%
cu R2O3

Sol neirigat
2,35

1,31*
55,7**

0,96
40,8

0,35
14,5

2,7

3,7

96,3

1,04
44,3

2,3

6,2

93,8

1,15
49,4

Sol irigat
2,33

1,18
50,6

0,82
35,2

0,36
15,4

Coninutul de sruri, reacia i compoziia ionic a extractului apos


al cernoziomului obinuit
Adncime
a, cm

Reziduu
l uscat,
%

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+

Ca+Mg
Na
KAS

pH

me/100 g sol

0-20
20-40
40-63
63-88
88-110
110-130
130-170

0,038
0,040
0,041
0,040
0,042
0,035
0,040

8,10
8,20
8,25
8,10
8,20
8,25
8,28

0,50
0,58
0,52
0,54
0,45
0,53
0,55

0-20
20-41
41-81
81-102
102-113
113-135
135-160

0,056
0,057
0,050
0,039
0,040
0,049
0,057

8,10
8,25
8,40
8,20
8,15
8,18
8,15

0,58
0,80
0,73
0,55
0,50
0,48
0,45

0-20
20-41
41-81
81-102
102-113
113-135
135-160

0,091
0,095
0,084
0,063
0,070
0,074
0,081

8,42
8,40
8,35
8,20
8,05
8,00
8,02

0,88
0,87
0,90
0,70
0,54
0,52
0,50

Sol neirigat
0,14
0,05
0,58
0,07
0,12
0,05
0,59
0,12
0,11
0,11
0,58
0,12
0,08
0,05
0,55
0,08
0,16
0,08
0,45
0,20
0,09
0,03
0,46
0,14
0,14
0,03
0,43
0,23
Sol irigat, nceputul sezonului de irigare
0,11
0,26
0,38
0,13
0,15
0,07
0,24
0,16
0,13
0,03
0,30
0,15
0,12
0,04
0,40
0,17
0,17
0,06
0,50
0,14
0,14
0,22
0,59
0,19
0,12
0,39
0,63
0,26
Sol irigat, sfritul sezonului de irigare
0,13
0,46
0,34
0,13
0,16
0,53
0,37
0,10
0,16
0,35
0,47
0,07
0,18
0,21
0,60
0,10
0,18
0,45
0,80
0,20
0,17
0,55
0,84
0,27
0,16
0,68
0,85
0,36

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06

16
18
17
16
16
12
11

0,44
0,62
0,44
0,14
0,09
0,06
0,07

1
1
1
4
7
13
13

1,5
1,4
1,2
1,0
1,0
1,4
1,4

1,00
1,09
0,87
0,39
0,17
0,13
0,13

0,5
0,4
0,6
2
6
8
9

1,6
1,7
1,7
1,6
1,7
1,5
1,4

Efectul irigaiei asupra coninutului de cationi schimbabili n


cernoziom obinuit
Ca2+
Adncimea, cm

Mg2+
Na+
me/100 g sol

0-20
20-40
40-63
63-88
88-110
110-130
130-170

31,20
31,13
27,78
23,14
21,84
20,80
17,21

2,76
2,52
2,62
3,64
4,16
4,94
7,23

0-20
20-41
41-81
81-102
102-113
113-135
135-160

28,88
28,78
26,73
22,20
21,58
20,54
18,22

5,25
4,19
4,83
4,32
4,68
5,30
7,09

0-20
20-41
41-81
81-102
102-113
113-135
135-160

27,82
27,40
25,46
23,40
20,12
15,60
14,96

4,72
3,90
3,15
3,80
4,84
5,20
5,51

Suma

Ca2+

Sol neirigat
0,35
34,31
91
0,35
34,00
92
0,18
30,58
91
0,18
26,96
86
0,35
26,35
83
0,18
25,92
80
0,35
24,79
69
Sol irigat
nceputul sezonului de irigare
2,74
36,87
78
3,41
36,38
79
1,92
33,48
80
1,73
28,25
79
1,36
27,62
78
0,73
26,57
77
0,37
25,68
71
Sol irigat
Sfritul sezonului de irigare
4,79
37,33
13
4,62
35,92
11
3,53
32,14
10
2,42
29,62
13
2,45
27,41
18
2,13
25,93
20
1,83
25,30
22

Mg2+
% din sum

Na+

Is,
me/100 g

8
7
8
13
16
19
29

1
1
1
1
1
1
2

41,2
40,8
39,4
38,2
37,6
36,6
36,8

14
12
14
15
17
20
28

8
9
6
6
5
3
1

40,0
37,6
37,8
37,0
37,2
36,8
36,6

13
11
10
13
18
20
22

13
13
11
8
9
8
7

39,0
36,8
37,6
37,4
37,8
37,0
36,8

Alctuirea granulometric a cernoziomului obinuit


Adncim
ea, cm

> 0.25

0-20
20-40
40-63
63-88
88-110
110-130
130-170

0,26
0,21
0,15
0,13
0,32
0,10
0,28

0-20
20-41
41-81
81-102
102-113
113-135
135-160

0,22
0,33
0,21
0,18
0,17
0,15
0,17

Coninutul de fraciuni (%) cu diametrul (mm):


0.010.0050.25-0.05 0.05-0.01
<0.001
0.005
0.001
Sol neirigat
8,36
28,81
8,46
15,23
38,88
5,75
28,45
8,27
16,53
40,79
6,00
27,37
7,15
18,47
40,86
5,24
26,90
9,49
18,57
39,67
6,36
25,36
9,79
19,15
39,02
7,71
24,57
9,70
18,99
38,93
9,34
24,18
7,32
17,27
41,61
Sol irigat
7,19
28,08
8,80
15,93
39,78
7,59
27,81
7,59
16,11
40,57
7,52
25,14
9,75
17,32
40,06
4,58
28,58
9,04
17,88
39,74
5,55
27,76
9,13
19,13
38,26
6,21
26,83
8,19
19,47
39,15
7,97
22,94
9,27
19,59
40,06

<0.01
62,57
65,59
66,48
67,73
67,96
67,62
66,20
64,51
64,27
67,13
66,66
66,52
66,81
68,92

Alctuirea microagregatic a cernoziomului obinuit


Adncim
ea, cm
1
0-20
20-40
40-63
63-88
88-110
110-130
130-170
0-20
20-41
41-81
81-102
102-113
113-135
135-160

Coninutul de fraciuni (%) cu diametrul (mm):


0,010,005> 0,25 0,25-0,05 0,05-0,01
< 0,001
0,005
0,001
2
3
4
5
6
7
Sol neirigat
0,43
27,14
41,29
10,10
14,95
3,56
0,76
27,28
38,71
10,76
16,33
3,60
0,63
28,43
36,10
8,31
16,62
5,79
1,23
25,45
34,83
9,64
17,39
6,70
0,96
21,68
34,15
10,01
19,47
8,03
0,58
17,14
36,08
11,16
20,08
8,74
0,78
24,31
32,36
8,41
18,56
9,11
Sol irigat
0,25
25,03
40,56
9,73
16,43
4,68
0,32
20,51
41,22
10,67
18,95
4,87
0,43
22,64
37,03
9,32
19,11
6,71
0,72
18,65
37,11
9,61
19,68
8,32
0,40
20,82
35,14
10,74
19,49
7,84
0,56
18,28
35,86
9,94
19,75
9,12
0,54
21,49
33,73
9,85
20,16
8,32

Fd, %
8
9
9
14
17
21
22
22
12
12
17
21
20
23
21

Influena irigaiei cu ap subteran asupra prii fine a cernoziomului obi nuit

Coninutul de argil: (%)


Adncimea,
cm

total

hidropeptizat

agregat

Coninutul
de coloizi,
%

Sol neirigat
0 20

38,9

3,6

19,9

24,2

20 - 40

40,8

3,6

19,4

23,1

Sol irigat
0 - 20

39,8

4,7

16,7

29,0

20 - 41

40,6

4,9

15,1

27,7

nsuirile fizice, fizico-mecanice i hidrofizice a cernoziomului obi nuit


D
Adncimea
, cm

DA

PT

g/cm3

PA

GT

RP,
kgf/cm

CH

CO

CC

CU

Sol neirigat
0-20

2,58

1,24

52

17

9,5

11,17

16,8

28,0

11,2

20-40

2,60

1,27

51

17

+2

13,4

11,49

17,2

26,4

9,2

40-63

2,64

1,37

48

13

+8

20,4

11,85

17,8

25,4

7,6

63-88

2,66

1,35

49

16

+6

23,5

11,00

16,5

24,4

7,9

88-110

2,67

1,45

47

15

+12

24,5

10,41

15,6

21,8

6,2

110-130

2,69

1,43

47

17

+10

24,8

10,25

15,4

20,3

4,9

130-170

2,71

1,44

47

17

+11

24,9

10,19

15,3

17,4

2,1

Sol irigat
0-20

2,63

1,34

49

13

+6

19,5

11,34

17,0

27,1

10,1

20-41

2,59

1,36

47

11

+9

22,0

11,43

17,1

26,4

9,3

41-81

2,63

1,32

50

17

+5

23,0

11,72

17,6

24,7

7,1

81-102

2,67

1,36

49

17

+6

23,9

10,73

16,1

23,2

7,1

102-113

2,68

1,39

48

17

+7

24,5

10,17

15,2

22,3

7,1

113-135

2,71

1,42

48

19

+9

24,8

10,33

15,3

20,0

4,7

135-160

2,73

1,41

48

19

+8

25,7

10,65

16,0

18,2

2,2

Compoziia structural-agregatic a cernoziomului obinuit


Coninutul de agregate structurale (%) cu diametrul (mm):

Adnci
mea,
cm

10

10-7

7-5

5-3

2-1

1-0,5

0,50,25

0,25

100,25

10,9
11,0
8,0
17,1
10,1
12,5
6,8
17,8
12,5
11,2
6,1
16,6
11,5
12,3
3,4
15,1
Sol irigat
6,8
7,5
3,5
6,8
3,1
4,5
10,7
17,2
6,9
9,7
5,1
15,1
6,5
9,4
4,0
12,7

4,1
12,0
5,0
13,1
3,8
16,6
4,3
16,0

2,8
11,8
4,0
13,8
2,7
15,1
4,1
21,5

2,7
41,1
3,7
42,5
2,6
42,9
4,1
42,8

75,0*
58,9**
71,7
57,5
82,5
57,1
75,3
57,2

2,4
15,4
2,2
11,5
5,1
13,1
4,7
12,3

2,0
17,4
1,9
12,0
4,7
20,4
4,8
17,7

2,3
54,3
1,7
46,6
5,1
44,5
4,7
48,5

58,8
45,7
33,8
53,4
54,0
55,5
53,6
51,5

3-2

Ks

Sol neirigat
0-20
20-40
40-63
63-88

0-20
20-41
41-81
81-102

22,3
24,6
14,9
20,6
-

13,0
0,8
12,8
18,5
14,4
-

13,2
1,6
12,0
1,2
13,8
0,5
12,0
-

20,0
7,6
15,3
4,8
20,0
2,2
16,7
1,2

38,9
64,5
40,9
41,7
-

14,4
8,4
7,8
11,8
-

12,6
0,7
6,8
0,7
9,2
7,4
1,7

13,1
1,9
6,9
1,3
10,6
1,8
9,0
3,1

1,4
1,4
1,3
1,3

0,8
1,1
1,2
1,1

Permeabilitatea pentru ap a cernoziomului obinuit


9

V, mm/min

5
neirigat
irigat

timpul, min
0
10

60

120

180

240

300

360

CONCLUZII
1. Utilizarea apei rului Nistru la irigarea cernoziomului carbonatic nu influen eaz indicii
salini, dar posednd potenial alcalin conduce la acumularea Na+ n complexul adsorbtiv.
Efectul irigaiei asupra nsuirilor fizice se refer la creterea con inutului de argil fin
hidropeptizat i factorului de dispersie, majorarea coninutului de coloizi.
2. Irigaia cernoziomului obinuit cu ap mineralizat din surse locale are ca rezultat:
modificarea compoziiei humusului;
instaurarea regimului de salinizare ireversibil a solului;
intensificarea precesului de decalcifiere i solone izare secundar (moderat spre puternic);
creterea gradului de peptizare a argilei fine, factorului de dispersie i con inutului de
coloizi;
destructurarea i compactarea secundar a solului;
reducerea permiabilitii pentru ap.
3. Aplicarea la irigaie a apei subterane cu indici de calitate necorespunztori conduce la:
- majorarea coninutului i modificarea compoziiei srurilor solubile din sol;
- evoluia procesului de soloneizare secundar i scderea imunitii sodice a solului;
- scderea coninutului de argil n stare de agregaie i majorarea con inutului de argil
peptizat i coloizi;
compactarea secundar a solului, majorarea gradului de tasare i rezistenei la
penetrare;
- apariia structurii masive cu hidrostabilitate redus;
- scderea vitezei stabilizate de infiltraie.
4. Rezultatele obinute vor sta la baza elaborrii procedeelor tehnologice de prevenire i
combatere a degradrii solurilor irigate cu ap de diferit calitate.

MULUMIM PENTRU ATENIE