Sunteți pe pagina 1din 19

Analiza pe baza bilanului financiar

Curs 6

Lect. univ. dr. Meral KAGITCI

ASE- Bucureti
20 16

1.

Dragot, V. i colectivul
financiar ,
Editura Economic, 2003

Management

1.

Stancu, I. Finane, Editura Economic,


2008

2.

Vintil,
G.
Gestiunea
financiar
ntreprinderii,
Editura Didactic i Pedagogic, 2009

Constituie activitatea de diagnosticare a echilibrului financiar


pe termen lung i scurt i a strii de performan financiar a
firmei

Obiectivul analizei financiare: identificarea punctelor tari i


slabe ale managementului financiar pentru fundamentarea
unei noi strategii de meninere i dezvoltare.
Fundamentarea:n funcie de poziia analistului financiar
(intern sau extern), astfel ca obiectivele diagnosticului
financiar sunt orientate spre evidenierea rentabilitii i a
riscului.

Bilantul contabil este documentul de sintez


prin care se prezint elementele de active,
capital si datorii la ncheierea exerciiului
financiar. Bilantul contabil ne arata pozitia
financiara a unei entiti.

POZITIA FINANCIARA
(CAPITAL PROPRIU)=ACTIVE-DATORII

Un activ reprezint o resursa controlata de


ntreprindere ca rezultat al unor evenimente
trecute i de la care se ateapt beneficii
economice viitoare pentru ntreprindere.
Beneficiile economice se refer la
capacitatea activelor de a se transforma n
numerar sau n echivalente ale numerarului
sau de a reduce ieirile de numerar (de
exemplu o nou tehnologie de producie
care micoreaz costurile).

O datorie reprezint o obligaie actual a


ntreprinderii, ce decurge din evenimente
trecute i prin decontarea creia se ateapt
s rezulte o ieire de resurse, care
ncorporeaz beneficii economice. Ieirea
beneficiilor economice pentru decontarea
unei datorii presupune plata n numerar,
transferul altor active, prestarea de servicii
sau nlocuirea respectivei datorii cu o alta.
Capitalul propriu reprezint interesul
rezidual al proprietarilor n activele unei
ntreprinderi dup deducerea tuturor
datoriilor sale.

Acionarii analizeaz profitabilitatea, stabilitatea,


creterea i rata de distribuire a dividendelor
Creditorii analizeaza gradul de ndatorare i
capacitatea de a rambursa creditul.
Analiza financiar se poate descompune n:
- Analiza echilibrului financiar(sau analiza de poziie)
(pe baza bilanului financiar)
- Analiza performanelor financiare (pe baza contului
de profit i pierdere)
- Analiza cash flow-urilor (a fluxurilor de trezorerie)

Formatul bilanului:
A. Active imobilizate (imobilizri necorporale, corporale, financiare)
B. Active circulante (stocuri, creane, investiii financiare pe termen scurt, casa
i conturi la banci)
C. Cheltuieli n avans
D. Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mic de un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an
H. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
I. Venituri n avans
J. Capital i rezerve

Scopul:

analiza situaiei financiare pe baza


bilanului echilibrul financiar prin compararea
resurselor(alocrile) pe termen lung/scurt cu
utilizrile(nevoile) pe termen lung/scurt

Activ
Active permanente
- imobilizari necorporale
- imobilizari corporale
- imobilizari financiare

Pasiv
Pasive permanente
- capital propriu
- datorii pe termen lung

Active curente (temporare)


- stocuri
- creante-clienti
- (alte active curente)
- active de trezorerie (cash in
casa sau cont curent)

Pasive curente (temporare)


- furnizori
- datorii financiare pe termen
scurt
- ..(alte pasive curente)
- Pasive de trezorerie
9

Indicatorii echilibrului financiar:


1)Fondul de rulment->echilibru pe termen mediu si lung
FR = Nevoi temporare-Resurse temporare=
=Resurse permanente Nevoi permanente
=FRP+FRS(FR)
FRP=CPR-Imo nete
FRS=DTL
Activ curent net=FR
ACN= Active curente Pasive curente
2)Necesar(nevoia) de fond de rulment->echilibru pe termen
scurt
NFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente
Pasive de trezorerie)
3)Trezoreria net->echilibru general
TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie
Cash-flow (varianta francez)
CF=TN
10

4) Situaia net
SN= Activ total Datorii totale=Capitaluri
proprii
Activ economic
AE = Pasive permanente = CPR + DAT termen lung
= Active imobilizate + ACN

11

Indicatorii echilibrului financiar


interpretare:
Fondul de rulment
FR = Resurse permanente Nevoi permanente
Nevoia de fond de rulment
NFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente
Pasive de trezorerie)
simplificat NFR= stocuri + creante datorii de exploatare
Trezoreria net
TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie

12

13

BILANT
2011
active imobilizate
imobilizari necorporale
imobilizari corporale

2012

1.598 2.162
235

353

2012

2011

datorii ce trebuie platite intr-o perioada


mai mica de un an

324

423

261

329

63

94

1.175 1.528

imobilizari financiare

188

282

datorii comerciale

active circulante

677

945

alte datorii

stocuri de materii prime

141

188

active circulante nete

353

522

datorii ce trebuie platite intr-o perioada


mai mare de un an

529

893

sume datorate institutiilor de credit

529

893

stocuri de produse
finite

94

165

creante comerciale

235

294

24

35

investitii financiare pe
termen scurt

24

28

casa si conturi la banci

160

235

alte creante

capital si rezerve

1.422 1.791

capital social

905 1.391

rezerve

517

400
14

2012

2011

2011

2012

FR
Active permanente

2.162

1.598 FR
capital propriu

Active temporare
din care A.trezorerie

945
263

677 dat.term.lg
imobilizari

183
ACN

ACN
Pasive permanente

2.684

1.951 stocuri
creante comerciale

din care capital propriu

1.791

1.422 alte creante


active de trezorerie

dat.term.lg
Pasive temporare

893
423

529 datorii comerciale


324

alte datorii
NFR
15

16

Din bilanul entitii Delta s-au extras urmtoarele informaii


(lei):
capital propriu=500, profit net=300, datorii financiare pe
termen lung=200, furnizori=300.
Determinai valoarea fondului de rulment, tiind c
imobilizrile reprezint 45% din active, activele de trezorerie
reprezinta 10% din active, iar profitul net se distribuie pentru
investitii 60%, restul distribuindu-se sub forma de dividende.
a) 290; b) 150; c) 400; d) -150; e) 0

17

Cum interpretati
- O valoare negativ a fondului de rulment?
-Creterea fondului de rulment?
- Valoarea pozitiv a necesarului de fond de
rulment?
- Creterea necesarului de fond de rulment?
- Valoarea negativ a trezoreriei nete?
- Creterea trezoreriei nete?

18

De rezolvat aplicaiile propuse la acest


capitol din bibliografia recomandat.

19

S-ar putea să vă placă și