Sunteți pe pagina 1din 52

CURSNR.

9
CURSNR.9
PRELUCRAREAIMAGINILOR.
PRELUCRAREAIMAGINILOR.
SEGMENTARE,FILTRE,ETC.
SEGMENTARE,FILTRE,ETC.

ntrun
ntrun sens
sens ct
ct mai
mai general,
general, o
o imagine
imagine este
este o
o
descriere
descriere a
a variaiei
variaiei unui
unui parametru
parametru pe
pe oo
suprafa.
suprafa.
De
De exemplu,
exemplu, imaginile
imaginile (n
(n sensul
sensul clasic)
clasic) sunt
sunt
rezultatul
rezultatul variaiei
variaiei intensitii
intensitii luminii
luminii ntrun
ntrun plan
plan
bidimensional.Daracestparametrunuestesingurul
bidimensional.Daracestparametrunuestesingurul
folosit;
folosit;de
deexemplu
exempluo
oimagine
imaginepoate
poatefi
figenerat
generatde
de
temperaturaunuicircuitintegrat,emisiilederadiaii
temperaturaunuicircuitintegrat,emisiilederadiaii
(cu
(cudiverse
diverselungimi
lungimide
deund)
und)ale
aleunor
unorgalaxii
galaxiietc.
etc.
ns
ns aceste
aceste tipuri
tipuri de
de imagine
imagine sunt,de
sunt,de obicei,
obicei,
convertite
convertiten
nimagini
imaginiclasice
clasice(prin
(prinpseudocolorare
pseudocolorare
deexemplu)pentrucaoperatorulumanspoateface
deexemplu)pentrucaoperatorulumanspoateface
oevaluarevizualavariaieiunorparametri.
oevaluarevizualavariaieiunorparametri.

Prelucrarea
Prelucrarea de
de imagine
imagine i
i n
n general
general
preducrarea
preducrarea digital
digital a
a semnalelor
semnalelor presupune
presupune un
un
consum
consum relativ
relativ mare
mare de
de resurse
resurse de
de calcul
calcul ii
memorie.
memorie. Implementarea
Implementarea algoritmilor
algoritmilor specifici
specifici se
se
poate
poate face
face pe
pe sisteme
sisteme clasice
clasice (PCuri),
(PCuri), dar
dar pentru
pentru
sistemele
sistemele dedicate,
dedicate, de
de timp
timp real,
real, se
se folosesc
folosesc
procesoare
procesoare dedicate
dedicate numite
numite procesoare
procesoare digitale
digitale de
de
semnal(DSP=DigitalSignalProcessing).
semnal(DSP=DigitalSignalProcessing).

Prelucrarea
Prelucrarea imaginilor
imaginilor include
include sau
sau este
este legat
legat mai
mai multe
multe
discipline:
discipline:
preluarea,compresiaistocareaimaginilor;
preluarea,compresiaistocareaimaginilor;
restaurarea
restaurarea i
iameliorarea
ameliorareaimaginilor
imaginilorprin
princorecii
corecii
geometrice,
geometrice, radiometrice,
radiometrice, ajustri
ajustri de
de contrast,
contrast, filtrarea
filtrarea
zgomotului(teledetectie),etc;
zgomotului(teledetectie),etc;
fotogrammetrie,
fotogrammetrie,adic
adicmsurtori
msurtoriale
aleunor
unorobiecte,
obiecte,
fenomenefcutepebazaunorimagini;
fenomenefcutepebazaunorimagini;
recunoaterea
recunoaterea formelor
formelor (pattern
(pattern matching,
matching, shape
shape
recognition,facerecognition);
recognition,facerecognition);
vedereaartificial(computervision,robotvision);
vedereaartificial(computervision,robotvision);
inteligenaartificial;
inteligenaartificial;
sintezadeimagini,imaginigeneratedecalculator;
sintezadeimagini,imaginigeneratedecalculator;

PRELUCRAREAIMAGINILOR
PRELUCRAREAIMAGINILOR
Segmentareaimaginilor
Segmentareaimaginilor
Segmentarea
Segmentarea este
este un
un proces
proces de
de partiionare
partiionare aa imaginii
imaginii
digitizatensubmultimi,prinatribuireapixelilorindividuali
digitizatensubmultimi,prinatribuireapixelilorindividuali
la
laaceste
acestesubmulimi
submulimi(denumite
(denumitei
iclase),
clase),rezultnd
rezultndobiecte
obiecte
distinctedinscen.Sebazeazpedeterminareazonelordin
distinctedinscen.Sebazeazpedeterminareazonelordin
imagine
imagine care
care conin
conin pixeli
pixeli cu
cu caracteristici
caracteristici similare
similare de
de
strlucire,culoaresautextur.
strlucire,culoaresautextur.
Algoritmiidesegmentareaulabaz,ngeneral,2principii:
Algoritmiidesegmentareaulabaz,ngeneral,2principii:
discontinuitate,avndcaprincipalmetoddetecia
discontinuitate,avndcaprincipalmetoddetecia
conturului;
conturului;
similitudine,cumetodapraguluiimetodaregiunilor
similitudine,cumetodapraguluiimetodaregiunilor

PRELUCRAREAIMAGINILOR
PRELUCRAREAIMAGINILOR

1.Segmentareaprindivizare(splitting)
1.Segmentareaprindivizare(splitting)
Se
Sepleac
pleacde
dela
lao
ozon
zonmare,
mare,de
deexemplu
exempluntreaga
ntreaga
imaginecareseimpartenmaimulteregiuni.Dac
imaginecareseimpartenmaimulteregiuni.Dac
regiunile
regiunile obinute
obinute nu
nu sunt
sunt omogene,
omogene, se
se continu
continu
impartirea
impartirea pn
pn cnd
cnd se
se obin
obin regiuni
regiuni omogene
omogene
(caresatisfacunanumitcriteriudeomogenitate).
(caresatisfacunanumitcriteriudeomogenitate).

PRELUCRAREAIMAGINILOR
PRELUCRAREAIMAGINILOR

2.Segmentarea
2.Segmentarea prin
prin divizare
divizare i
i unificare
unificare
(split&merge)
(split&merge)
Se
Se pleac
pleac de
de la
la regiuni
regiuni de
de mrime
mrime medie,
medie, de
de
exemplu
exemplu ptrate
ptrate de
de mrime
mrime fix,
fix, se
se unific
unific
regiunile
regiunile similare
similare i
i apoi
apoi se
se divizeaz
divizeaz regiunile
regiunile
carenuaufostunificate(nesatisfcndcriteriulde
carenuaufostunificate(nesatisfcndcriteriulde
unificare).
unificare).

PRELUCRAREAIMAGINILOR
PRELUCRAREAIMAGINILOR

3.Segmentareaprinextindere(merging)
3.Segmentareaprinextindere(merging)
Pornind
Pornindde
dela
lao
oregiune
regiunemic,
mic,de
deexemplu
exemplude
deun
un
pixel,
pixel, se
se dezvolt
dezvolt regiunea
regiunea treptat,
treptat, pn
pn cnd
cnd
criteriuldeextinderenumaiestesatisfcut.
criteriuldeextinderenumaiestesatisfcut.

4.Segmentareaprinextinderesiunificare
4.Segmentareaprinextinderesiunificare

EXEMPLUDEALGORITMDESEGMENTAREPRINDIVIZARERECURSIVA:
EXEMPLUDEALGORITMDESEGMENTAREPRINDIVIZARERECURSIVA:
voiddivideReg(imaginea,imagineb,intN1,intM1,intN2,intM2,intT,int*N)
voiddivideReg(imaginea,imagineb,intN1,intM1,intN2,intM2,intT,int*N)
{//aesteimagineadeintrareiarb,imagineadeiesire
{//aesteimagineadeintrareiarb,imagineadeiesire
//N1,M1N2,M2suntcolturiledreptunghiuluiimaginiisegmentate
//N1,M1N2,M2suntcolturiledreptunghiuluiimaginiisegmentate
//reprezintapragulfolositincriteriuldeomogenitate
//reprezintapragulfolositincriteriuldeomogenitate
//inNsememoreazanumarulderegiunirezultatedindivizarearecursiva
//inNsememoreazanumarulderegiunirezultatedindivizarearecursiva
longs;
longs;
if(!omogen(a,N1,M1,N2,M2,T)&&(N2N1)>1&&(M2M1)>1)
if(!omogen(a,N1,M1,N2,M2,T)&&(N2N1)>1&&(M2M1)>1)
{
{
divideReg(a,b,N1,M1,N1+(N2N1)/2,M1+(M2M1)/2,T,N);
divideReg(a,b,N1,M1,N1+(N2N1)/2,M1+(M2M1)/2,T,N);
divideReg(a,b,N1+(N2N1)/2,M1,N2,M1+(M2M1)/2,T,N);
divideReg(a,b,N1+(N2N1)/2,M1,N2,M1+(M2M1)/2,T,N);
divideReg(a,b,N1,M1+(M2M1)/2,N1+(N2N1)/2,M2T,N);
divideReg(a,b,N1,M1+(M2M1)/2,N1+(N2N1)/2,M2T,N);
divideReg(a,b,N1+(N2N1)/2,M1+(M2M1)/2,N2,M2,T,N);
divideReg(a,b,N1+(N2N1)/2,M1+(M2M1)/2,N2,M2,T,N);
}
}
else
else
//regiuneomogena;calculeazamediasasioasigneaza
//regiuneomogena;calculeazamediasasioasigneaza
//pixelilorregiuniiinimagineadeiesire
//pixelilorregiuniiinimagineadeiesire
{
{
(*N)++;
(*N)++;
s=0;
s=0;
for(inti=M1;i<M2;i++)
for(inti=M1;i<M2;i++)
for(intj=N1;j<N2;j++)
for(intj=N1;j<N2;j++)
s+=a[i][j];
s+=a[i][j];
s/=(N2N1)*(M2M1);
s/=(N2N1)*(M2M1);
for(i=M1;i<M2;i++)
for(i=M1;i<M2;i++)
for(j=N1;j<N2;j++)
for(j=N1;j<N2;j++)
b[i][j]=(unsignedchar)s;
b[i][j]=(unsignedchar)s;
}
}
return;
return;
}
}
intomogen(imaginea,intN1,intM1,intN2,intM2,intT)
intomogen(imaginea,intN1,intM1,intN2,intM2,intT)
{
{
intmax=0,min=Lmax;//nivelulmaximdeintensitate
intmax=0,min=Lmax;//nivelulmaximdeintensitate
for(inti=M1;i<M2;i++)
for(inti=M1;i<M2;i++)
for(j=N1;j<N2;j++)
for(j=N1;j<N2;j++)
{
{
if(a[i][j]<min)min=a[i][j];
if(a[i][j]<min)min=a[i][j];
if(a[i][j]>max)max=a[i][j];
if(a[i][j]>max)max=a[i][j];
}
}
if(maxmin<T)return1;//criteriuldeomogenitater
if(maxmin<T)return1;//criteriuldeomogenitater
elsereturn0;
elsereturn0;
}
}

Extragereaconturului
Existmaimulioperatoripentruextragereaconturului.
Suntprezentaitreioperatoriclasici:Sobel,Kirschi
Laplace.
Acetioperatori(filtre)suntdetipulfereastrglisant.
Extragereaconturuluiprinacetioperatoriconstntro
succesiune de convoluii dintre imaginea iniial i
nucleul(masca)operatorului.
Opional, pentru fiecare operator, la finalul
convoluiilorsepoatefaceosegmentarecupragpentru
aobineoimaginebinarahriimuchiilor.

PRELUCRAREAIMAGINILOR
PRELUCRAREAIMAGINILOR
FILTRE
FILTRE

Unfiltrudeconvolutieesteinesentaomatricede
Unfiltrudeconvolutieesteinesentaomatricede
forma
forma
000
000
010
010
000/1+0
000/1+0
aplicatapunctuluicurentsipunctelordinjurullui.
aplicatapunctuluicurentsipunctelordinjurullui.
Fiecare
Fiecare punct
punct capata
capata astfel
astfel o
o pondere,
pondere, iar
iar
suma
suma valorilor
valorilor ponderate
ponderate este
este impartita
impartita la
la un
un
factorsicateodataseadunasiundeplasament.
factorsicateodataseadunasiundeplasament.

PRELUCRAREAIMAGINILOR
PRELUCRAREAIMAGINILOR
FILTRE
FILTRE

De
De obicei
obicei factorul
factorul este
este suma
suma tuturor
tuturor ponderilor,
ponderilor,
astfelincatvaloareafinalasafieinintervalul0...
astfelincatvaloareafinalasafieinintervalul0...
255.Suntcazuriincaresumaponderiloreste0(de
255.Suntcazuriincaresumaponderiloreste0(de
exemplufiltreleemboss).Atuncifactorulvafi1iar
exemplufiltreleemboss).Atuncifactorulvafi1iar
deplasamentul
deplasamentul va
va fi
fi 127
127 (o
(o valoare
valoare obisnuita),
obisnuita),
pentrualuminaimagineafinala.
pentrualuminaimagineafinala.

PRELUCRAREAIMAGINILOR
PRELUCRAREAIMAGINILOR
FILTRE
FILTRE
Filtreledeconvolutiesuntdedimensiunivariate,3x3este
Filtreledeconvolutiesuntdedimensiunivariate,3x3este
odimensiunenormaladarexistadeexemplusifiltre7x7.
odimensiunenormaladarexistadeexemplusifiltre7x7.
Uneledinfiltresuntsimetrice,aplicateuniformpunctelor
Uneledinfiltresuntsimetrice,aplicateuniformpunctelor
din
din jur,
jur, altele
altele sunt
sunt nesimetrice,
nesimetrice, cum
cum ar
ar fi
fi filtrele
filtrele de
de
detectareamarginilor.
detectareamarginilor.
Cu
Cucat
catun
unfiltru
filtrueste
estede
dedimensiune
dimensiunemai
maimare
marecu
cuatat
atatva
va
ramaneomarginemarecarenupoatefiprelucrata.
ramaneomarginemarecarenupoatefiprelucrata.
Pentruomatrice3x3precumceadinexempluvaramane
Pentruomatrice3x3precumceadinexempluvaramane
cateunpixelneprelucratpefiecaremargine.
cateunpixelneprelucratpefiecaremargine.

FILTREUniformizarea(smooth)
FILTREUniformizarea(smooth)
Aceasta
Aceasta operatie
operatie presupune
presupune crearea
crearea unui
unui pixel
pixel
care
care are
are ca
ca valoare
valoare media
media tuturor
tuturor punctelor
punctelor din
din
jur,inclusivaproprieivalori.Valoareaponderilor
jur,inclusivaproprieivalori.Valoareaponderilor
vafideci1pentrutoatepuncteleiarfactorulvafi
vafideci1pentrutoatepuncteleiarfactorulvafi
9.Putemscriedecimatriceaca:
9.Putemscriedecimatriceaca:
111
111
111
111
111/9+0
111/9+0
Un
Un filtru
filtru alternativ
alternativ ar
ar putea
putea fi
fi matricea
matricea 5x5
5x5 cu
cu
toateponderile1sifactorul25
toateponderile1sifactorul25

FILTREUniformizareatriunghiulara(blur)
FILTREUniformizareatriunghiulara(blur)

Filtrul
Filtrul triunghiular
triunghiular localizeaza
localizeaza schimbarile
schimbarile de
de
culoare
culoare dintro
dintro imagine
imagine si
si creeaza
creeaza culori
culori
intermediare
intermediare pentru
pentru a
a netezi
netezi marginile.
marginile. Filtrul
Filtrul
este:
este:
121
121
242
242
121/16+0
121/16+0
Acest
Acestfiltru
filtruda
daun
unefect
efectcircular
circulardeoarece
deoarecepixelii
pixelii
care
care sunt
sunt mai
mai departe
departe de
de margine
margine au
au
ponderemaimica.Efectulobtinutestesimilarcu
ponderemaimica.Efectulobtinutestesimilarcu
o
ofotografie
fotografiepentru
pentrucare
caredistanta
distantafocala
focalanu
nua
afost
fost
binealeasa.
binealeasa.

FILTRESharpen
FILTRESharpen

Este
Esteaproximativ
aproximativinversul
inversulfiltrului
filtruluiblur,
blur,scopul
scopullui
lui
este
este detectarea
detectarea diferentelor
diferentelor intre
intre pixeli
pixeli si
si
accentuareaacestordiferente.Formulasaeste:
accentuareaacestordiferente.Formulasaeste:
020
020
2112
2112
020/3+0
020/3+0
Cu
Cu cat
cat mai
mai mare
mare este
este diferenta
diferenta intre
intre punctele
punctele cu
cu
ponderi
ponderinegative
negativesi
sipunctul
punctulcare
careeste
estemodificat
modificatcu
cu
atata
atata este
este mai
mai mare
mare schimbarea
schimbarea valorii
valorii punctului
punctului
central.
central. Gradul
Gradul de
de accentuare
accentuare este
este stabilit
stabilit de
de
pondereadincentru.
pondereadincentru.

FILTREEliminareamediilor(meanremoval)
FILTREEliminareamediilor(meanremoval)

Ca
Casi
sisharpen,
sharpen,este
estetot
totun
unfiltru
filtrude
deaccentuare.
accentuare.
Darsharpenfunctioneazadoarpeorizontalasipe
Darsharpenfunctioneazadoarpeorizontalasipe
verticala
verticala pe
pe cand
cand acest
acest filtru
filtru actioneaza
actioneaza si
si pe
pe
diagonale.
diagonale. Tot
Tot la
la fel,
fel, valoarea
valoarea centrala
centrala poate
poate fi
fi
modificata
modificata pentru
pentru a
a modifica
modifica gradul
gradul de
de
accentuare.
accentuare.
111
111
191
191
111/1+0
111/1+0

FILTREEmboss
FILTREEmboss
Estedefaptunfiltrudedetectareamarginilorobiectelor.
Estedefaptunfiltrudedetectareamarginilorobiectelor.
Functionarea
Functionarea se
se bazeaza
bazeaza pe
pe diferente
diferente intre
intre punctele
punctele
adiacente:
adiacente: suma
suma ponderilor
ponderilor este
este zero,
zero, astfel
astfel cu
cu cat
cat
diferentele
diferenteleintre
intrepuncte
punctesunt
suntmai
maimari
maricu
cuatat
atatvaloarea
valoarea
finalavafimaimare.Sefolosestedeobiceiunoffsetde
finalavafimaimare.Sefolosestedeobiceiunoffsetde
127
127(sau
(sauorice
oricealta
altavaloare,
valoare,nu
nuneaparat
neaparat127)
127)pentru
pentruaa
luminaimagineafinala.Unexempludeimplementarear
luminaimagineafinala.Unexempludeimplementarear
fi:
fi:

101
101
040
040
101/1+127
101/1+127

Diversetipuridefiltre(operatori)
Diversetipuridefiltre(operatori)

27
9

36
45
5
9
9

Filtrupentru
Filtrupentru
frecventamica
frecventamica
(LowPassFilter)
(LowPassFilter)

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

Filtrumedian(MedianFilter)
Filtrumedian(MedianFilter)
Unfiltrumedianareanumiteavantajecumar
Unfiltrumedianareanumiteavantajecumar
fi:
fi:
1)numodificamarginile
1)numodificamarginile
2)degradareaminimaamarginilorpermite
2)degradareaminimaamarginilorpermite
aplicaresuccesivaaacestuifiltrucaresterge
aplicaresuccesivaaacestuifiltrucaresterge
detaliilefineiararealelemariiauvalori
detaliilefineiararealelemariiauvalori
identicedestralucire(senumesteposterizare)
identicedestralucire(senumesteposterizare)

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

FiltredeMinimsauMaxim
FiltredeMinimsauMaxim

Operandcuunsingurpixellafiecare
Operandcuunsingurpixellafiecare
trecere,
trecere, aceste
aceste filtre
filtre examineaza
examineaza
valorile
valorile de
de stralucire
stralucire ale
ale pixelilor
pixelilor
invecinati
invecinati pe
pe o
o distanta
distanta specificata
specificata
(de
(deex.,
ex.,3
3x
x3
3pixeli)
pixeli)si
siinlocuieste
inlocuieste
valoarea
valoareade
destralucire
stralucirea
aacelui
aceluipixel
pixel
cu
cu valoarea
valoarea minima
minima sau
sau maxima
maxima
intalnita.
intalnita.

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

Filtrudefrecventamare
Filtrudefrecventamare
Este
Este aplicat
aplicat imaginilor
imaginilor pentru
pentru aa indeparta
indeparta
componentelecuvariatieredusaavalorilorside
componentelecuvariatieredusaavalorilorside
aimbunatativariatiilecufrecventamare.
aimbunatativariatiilecufrecventamare.
((HFF
)Secalculeazaprinscaderearezultatului
HFF5,out
5,out)Secalculeazaprinscaderearezultatului
filtrului
) din de doua ori
filtrului de
de minim
minim ((LFF
LFF5,out
5,out) din de doua ori
valoareapixeluluicentraloriginal
valoareapixeluluicentraloriginalBV
BV55..

HFF

(
2
x
BV
)

LFF
HFF55,,out

(
2
x
BV
)

LFF55,,out
5
out
5
out

200
200
44

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

Filtrepentrurafinareinegalaaimaginii
Filtrepentrurafinareinegalaaimaginii
(UnequalweightedsmoothingFilter)
(UnequalweightedsmoothingFilter)

0.25

0.50

0.25

0.50

0.50

0.25

0.50

0.25

Ameliorarea(Imbunatatirea)marginilor
Ameliorarea(Imbunatatirea)marginilor
(frontierelor)
(frontierelor)
Pentru
Pentru multe
multe aplicatii
aplicatii de
de teledetectie,
teledetectie, cea
cea mai
mai
pretioasa
pretioasa informatie
informatie se
se afla
afla la
la marginile
marginile care
care
inconjoaradiferiteleobiectestudiate.
inconjoaradiferiteleobiectestudiate.
Imbunatatirea
Imbunatatirea marginilor
marginilor delimiteaza
delimiteaza aceste
aceste
margini
margini si
si evidentiaza
evidentiaza mai
mai clar
clar formele
formele si
si
detaliile,
detaliile,ceea
ceeace
ceduce
ducela
lao
omai
maibuna
bunaidentificare
identificare
sianaliza.Marginilepotfiamelioratefolosindfie
sianaliza.Marginilepotfiamelioratefolosindfie
tehnici
tehnici lineare
lineare sau
sau nonlineare
nonlineare de
de ameliorare
ameliorare..
((linear
linear or
or nonlinear
nonlinear edge
edge enhancement
enhancement
techniques).
techniques).

Ameliorareadirectionalaprimaraamarginilor
Ameliorareadirectionalaprimaraamarginilor
(DirectionalFirstDifferenceLinearEdgeEnhancement)
(DirectionalFirstDifferenceLinearEdgeEnhancement)

Vertical
Vertical BV
BVi ,i ,j j BV
BVi ,i ,j j 11KK
Horizontal
Horizontal BV
BVi ,i ,j j BV
BVi i 11, ,j j KK
NE
NE Diagonal
Diagonal BV
BVi ,i ,j j BV
BVi i 11, ,j j 11KK
SE
SEDiagonal
Diagonal BV
BVi ,i ,j j BV
BVi i 11, ,j j 11KK
Rezultatulscaderiipoatefiatatpozitivacatsinegativa
Rezultatulscaderiipoatefiatatpozitivacatsinegativa
si,deaceea,seadaugaoconstantaK(deregula127)
si,deaceea,seadaugaoconstantaK(deregula127)
pentru
pentruaacentra
centrarezultatele
rezultateleintre
intre0
0si
si255
255si
siaale
leface
face
pozitive.
pozitive.

FiltreHighPasscareaccentueazasauamelioreazamarginile
FiltreHighPasscareaccentueazasauamelioreazamarginile

EmbossAmeliorareliniaraamarginilor
EmbossAmeliorareliniaraamarginilor

EmbossEast
EmbossEast

EmbossNW
EmbossNW

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

Filtrecugradientgeografic
Filtrecugradientgeografic

Nord
Nord

NordEst
NordEst

Est
Est

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

Ameliorareamarginilorfolosindfiltruldeconvolutie
Ameliorareamarginilorfolosindfiltruldeconvolutie
Laplaciana
Laplaciana

Convolutia
Convolutia Laplaciana
Laplaciana este
este o
o derivata
derivata
statistica
statisticade
deordinul
ordinuldoi
doi(spre
(spredeosebire
deosebirede
de
gradient
gradient
care
careeste
estede
deordinul
ordinulI)
I)si
sinu
nuse
se
schimba
schimba functie
functie de
de directie,
directie, adica
adica nu
nu se
se
modifica
modifica pe
pe directia
directia in
in care
care se
se distribuie
distribuie
discontinuitatile(punct,linie,margine,etc.)
discontinuitatile(punct,linie,margine,etc.)

FiltredeconvolutieLaplaciana
FiltredeconvolutieLaplaciana

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

AmeliorareamarginilorfolosindfiltreLaplaciene
AmeliorareamarginilorfolosindfiltreLaplaciene
Operatorul
Operatorul(filtrul)
(filtrul)de
demai
maijos
jospoate
poatefi
fifolosit
folositpentru
pentru
extragereamarginilordintroimaginileoriginala
extragereamarginilordintroimaginileoriginala

AmeliorareamarginilorfolosindfiltreLaplaciene
AmeliorareamarginilorfolosindfiltreLaplaciene
ImagineaLaplacianaestedificildeinterpretat,deaceeapoatefi
ImagineaLaplacianaestedificildeinterpretat,deaceeapoatefi
adaugataimaginiioriginalefolosindfiltruldemaijos:
adaugataimaginiioriginalefolosindfiltruldemaijos:

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

ordine
FiltrulSobelpentruameliorarea
FiltrulSobelpentruameliorarea
nonlinearaamarginilor
nonlinearaamarginilor

4
7

Sobel

Y
Sobel55,out

Y
,out
where
where
XX BV
BV33 22BV
BV66 BV
BV99BV
BV1122BV
BV44 BV
BV77
22

22

YY BV
BV1122BV
BV22 BV
BV33BV
BV77 22BV
BV88 BV
BV99

3
6

FiltrulSOBELpoateficalculatsiprin
FiltrulSOBELpoateficalculatsiprin
aplicareasimultanaafiltrelorsimplede
aplicareasimultanaafiltrelorsimplede
maijospeintreagaimagine
maijospeintreagaimagine

X=
X=

Y=
Y=

Pentru
Pentruoperatorul
operatorulSobel
Sobelprima
primaconvoluie
convoluiese
serealizeaz
realizeaz
cumascaafisataanterior.
cumascaafisataanterior.
oo
A
doua
convoluie
nucleul
este
rotit
cu
90
A doua convoluie nucleul este rotit cu 90 ..Rezultatul
Rezultatul
operatorului
operatoruluiSobel
Sobeleste
estesuma
sumasau
saumaximul
maximuldintre
dintrecele
cele
douconvoluii.
douconvoluii.
Primulnucleuestefolositpentrumuchiileorizontale,iar
Primulnucleuestefolositpentrumuchiileorizontale,iar
aldoileapentruceleverticale.
aldoileapentruceleverticale.
Fiecare
Fiecare masc
masc corespunde
corespunde unei
unei derivri
derivri pe
pe o
o direcie
direcie
perpendicularpedireciamuchiei.
perpendicularpedireciamuchiei.
n
n acelai
acelai timp,
timp, operatorul
operatorul Sobel
Sobel are
are i
i un
un efect
efect de
de
reducere(ntroanumitmsur)azgomotului.
reducere(ntroanumitmsur)azgomotului.

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

FiltrulnonlinearRobertpentrumargini
FiltrulnonlinearRobertpentrumargini
TheRobertsedgedetectorisbasedon
TheRobertsedgedetectorisbasedon
theuseofonlyfourelementsofa3x3
theuseofonlyfourelementsofa3x3
mask.
mask.

Roberts
X Y
Roberts55,out
,out X Y
where
where
XX BV
BV55 BV
BV99
YY BV
BV66 BV
BV88

order
1

Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)
Filtrepentrufrecventaspatiala(SpatialFrequencyFiltering)

FiltrulRobertpoateficalculatfolosindsimultanmatricile
FiltrulRobertpoateficalculatfolosindsimultanmatricile
demaijos:
demaijos:

X=
X=

Y=
Y=

Egalizareahistogramei
Egalizareahistogramei
Estimeaza
Estimeaza valorile
valorile radiometrice
radiometrice dintr-o
dintr-o banda
banda
spectrala
spectrala sisi atribuie
atribuie un
un numar
numar aproximativ
aproximativ egal
egal de
de
pixeli
pixelipentru
pentruvalorile
valorileafisate
afisate(de
(deregula
regula256).
256).
Aplica
Aplica cea
cea mai
mai mare
mare imbunatatire
imbunatatire de
de contrast
contrast pentru
pentru
frecventa
frecventacea
ceamai
maimare
mareaapixelilor
pixelilorpe
peplaja
plajade
degri.
gri.
Reduce
Reduce contrastul
contrastul in
in zonele
zonele foarte
foarte deschise
deschise sau
sau
inchise
inchise ale
ale imaginii
imaginii fata
fata de
de distributia
distributia normala
normala aa
histogramei.
histogramei.

EgalizareaHistogramei
EgalizareaHistogramei

OPERATORIMORFOLOGICI
OPERATORIMORFOLOGICI
Identificareaobiectelordintroimagineestedemulteori
Identificareaobiectelordintroimagineestedemulteori
dificil
dificil de
de realizat.
realizat. O
O metod
metod de
de aa
simplifica
simplificaaceast
aceastoperaie
operaieeste
estebinarizarea
binarizareaimaginilor
imaginilorn
n
niveledegriiapoiaplicareaunoroperatorimorfologici.
niveledegriiapoiaplicareaunoroperatorimorfologici.
Fundamenteleprelucrriimorfologiceaimaginilorareun
Fundamenteleprelucrriimorfologiceaimaginilorareun
suport
suportmatematic
matematicriguros,
riguros,ns
nsn
npractic
practicacest
acestgrad
gradde
de
sofisticarenuestentotdeaunanecesar.Mareamajoritate
sofisticarenuestentotdeaunanecesar.Mareamajoritate
aalgoritmilordinaceastcategoriesuntoperaiisimple.
aalgoritmilordinaceastcategoriesuntoperaiisimple.
Cei
Ceimai
maifolosii
folosiioperatori
operatorimorfologici
morfologicisunt
sunterodarea
erodareai
i
dilatarea,asemanatoricuceiprezentatimaisus.
dilatarea,asemanatoricuceiprezentatimaisus.