Sunteți pe pagina 1din 10

Occupational Health and Safety Assessment Series

OHSAS 18001:1999 Sisteme de management al securitatii si


sanatatii in munca. Specificatie.
OHSAS 18002:2000 Sisteme de management al securitatii si
sanatatii in munca. Ghid de implementare.
ILO-OSH 2001 Sisteme de management al securitatii si sanatatii
ocupationale. Linii directoare.

OHSA Occupational Health and Safety Administration


JISHA Japan Industrial Safety and Health Association
ILO International Labour Organisation
IOHA International Occupational Hygiene Association
Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

TQM I / Management integrat /


OHSAS

1/10

De ce OHS? De ce integrat?
Asigurarea libertatii comertului mondial in era globalizarii (valori,
referentiale recunoscute mondial in relatiile dintre state/organizatii)
Importanta tot mai mare a factorului uman
Parte integranta a afacerii
Costuri tot mai mari ale accidentelor de munca
Imaginea firmei increderea globala a clientilor
Responsabilizarea tot mai mare a organizatiei
Baza globala de auditare a performantei organizatiei

Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

TQM I / Management integrat /


OHSAS

2/10

Argumente pt integrare

Reducerea suprapunerilor si costurilor aferente


Reducerea riscurilor si cresterea profitabilitatii
Echilibrarea obiectivelor conflictuale
Eliminarea responsabilitatilor si relatiilor conflictuale
Distribuirea sistemului de putere
Concentrarea pe scopurile afacerii
Formalizarea sistemelor informale
Armonizarea si optimizarea practicilor
Crearea consistentei
Imbunatatirea comunicarii
Facilitarea instruirii si dezvoltarii
Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

TQM I / Management integrat /


OHSAS

3/10

Cum integram
Procese comune tuturor sistemelor de management:

Elaborarea si controlul documentelor


Instruirea personalului
Auditul intern
Revizia managementului
Actiuni corective
Actiuni preventive

Adaugiri:
Evaluarea riscului (OH&S, impact de mediu, procese)
Managementul legilor (sanatate, OH&S, mediu) analiza si impact
Constientizarea personalului (sanatate, OH&S, mediu)
Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

TQM I / Management integrat /


OHSAS

4/10

TQM vs Total Safety Management


Q

OH&S

Zero defecte

Zero accidente

Analiza evenimentelor
Documentarea politicii, proceduri
Cercurile Q

Comitete OH&S

Participarea personalului

TQM

TSM

Cunoasterea
proceselor

Cunoasterea
riscurilor

Reducerea erorilor

Reducerea
riscurilor

Accent pe prevenire
Reducerea
variabilitatii

Reducerea
incertitudinii

SPC

Analiza statistica

Satisfactia clientului Siguranta clientului

Prevenirea
neconformitatilor

Prevenirea
accidentelor

Problemele
cauzate de sistem

Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

TQM I / Management integrat /


OHSAS

Accidentele
cauzate de
planificare
5/10

Modelul OHSAS 18001


Situatia curenta
Imbunatatire permanenta

Revizia managementului

Politica OH & S

Verificare si act. corective

Planificare

Implementare si operare

Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

TQM I / Management integrat /


OHSAS

6/10

Modelul ILO-OSH 2001


1.1 Politica OH&S
1.2 Participarea salariatilor

2.1 Responsabilitate si costuri


2.2 Competente si instruire
2.3 Documentarea sistemului
2.4 Comunicare
3.1 Evaluare initiala
3.2 Planificare, dezvoltare,
Implementare sistem
3.3 Obiectivele OH&S
3.4 Prevenirea pericolelor

5.1 Actiuni corective si


preventive
5.2 Imbunatatirea continua

Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

4.1 Evaluarea si monitorizarea


performantei
4.2 Investigare evenimente
4.3 Audit
4.4 Revizia managementului

TQM I / Management integrat /


OHSAS

7/10

Avantaje
Avantaje externe:
Imbunatatirea modului de
percepere a organizatiei de
catre membrii societatii
Perceptia favorabila din
partea consumatorilor
Imbunatatirea relatiilor cu
partenerii de afaceri si cu
organismul de certificare
Cresterea competitivitatii
Imbunatatirea relatiilor cu
autoritatile din domeniul
securitatii si sanatatii in
munca
Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

Avantaje interne:
Analiza sistematica a pericolelor,
riscurilor si incidentelor;
Contientizarea pericolelor si riscurilor;
Imbunatatirea transparentei proceselor
interne;
O mai buna comunicare intre angajati;
O mai puternica motivare si identificare
a angajatilor cu organizatia;
O perspectiva integrata a mediului de
lucru;
O mai buna masurare a performantelor
SSM

TQM I / Management integrat /


OHSAS

8/10

Modelul Safety-Environment-Quality
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Top management
Politici si strategii
Recrutare si selectie personal
Programe de formare
Motivarea personalului
Controlul sanatatii
Resurse financiare
Resurse informationale
Documentare
Resurse materiale si tehnologice
Revizia contractelor
Proiectare
Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Achizitii
Identificare si urmarire produs
Procese
Inspectie si testare
Stadiul inspectiei si testarii
Controlul produsului neconform
Analiza evenimentelor
Actiuni corective
Actiuni preventive
Manipulare, ambalare, livrare
Service post vanzare
Difuzare

TQM I / Management integrat /


OHSAS

9/10

Bibliografie
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/
e000013.pdf
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/index.htm
http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/protection/safework/cis/managmnt/ioha/
Herrero, S.G., s.a., From the traditional concept of safety management to safety
integrated with quality, Journal of safety research 33 (2002) 1-20
www.elsevier.com/locate/jsr

Conf.dr.ing. Viorel
Rindasu

TQM I / Management integrat /


OHSAS

10/10