Sunteți pe pagina 1din 25

Metodologia

Cercetarii
Elaborarea unui proiect de cercetare

Etape esentiale in construirea unui proiect de


cercetare:
Stabilirea temei de cercetare si formularea
ipotezelor de lucru
Configurarea
designului experimental si
derularea experimentelor

Proiectul de cercetare poate fi:


Pentru un vizionar perfectiunea
stiintifica
-

Pentru un idealist o intruchipare a


stiintei
-

Pentru un pragmatic o sursa de


finantare
-

Bazat pe idei originale si rezultate


preliminare
Aplicatiile de granturi au sectiuni de

Rezultate anterioare

Rezultate preliminare

Clasificarea cercetarii biomedicale


o

Cercetare
fundamentala
(preclinic)
Cercetare clinica

Ce cuprinde procesul cercetarii?


Definirea temei de cercetare
Studiul literaturii stiintifice
Formularea ipotezelor stiintifice
Proiectarea cercetarii
Colectarea datelor experimentale
Analiza datelor experimentale
Interpretarea rezultatelor
Valorificarea rezultatelor

Pasi in realizarea unui proiect


Identificarea

si formularea problemei care


trebuie rezolvata
Formularea obiectivelor si a scopului
Stabilirea echipei de proiect si a
partenerilor
Structurarea activitatilor
Planificarea activitatilor
Stabilirea bugetului proiectului
Evaluarea rezultatelor
Diseminarea rezultatelor

Un proiect trebuie sa raspunda la:


DE

CE? finalitate
CE? obiective intermediare si finale
CUM? sa identifice strategii si cai de realizare
CINE? definirea responsabilitatilor
CU CE? stabilirea resurselor umane, finaciare,
logistice
CAND? fixarea termenelor
CU CE REZULTATE? anticiparea efectelor pe
plan material, moral, intelectual

CONDITIE ESENTIALA! Oricare este


originea subiectului, acesta trebuie sa
corespunda domeniului pentru care se
aplica, titlului proiectului.

CONFIGURATIA GENERALA A UNUI


PROIECT
Activitate

anterioara a autorilor -

relevanta
Scop: general sau specific
Stadiul cunoasterii (rezultate proprii i
generale)
Experimente propuse
Plan de lucru
Planificarea bugetului

Scopul proiectului
Scopul

cercetarii biomedicale:
- aprofundarea cunoasterii
mecanismelor prcesului patologic
- identificarea unor terapii tintite
Experimentul

in medicina
- implementarea unor tehnologii avansate
- terapii / tehnici inovative
- testarea eficientei / efectelor secundare
pentru produsi noi

Obiectivele si scopul
Indeplinirea

obiectivelor conduce la
atingerea scopului

Caracteristici ale obiectivului:


Specific
Masurabil
Realist
Realizabil in timpul alocat

Cercetarea fundamentala
(cercetare de baza)
Cercetarea

de baza (preclinica) este o


etapa care precede studiile clinice colectate si analizate datele (fezabilitatea si
repetabilitatea testelor).

Obiectivele cercetarii
fundamentale
mbunatatirea,

aplicarea si/sau conceperea de


metode noi in vitro si in vivo dependente de aria
de cercetare.
in vitro experimente pe culturi
celulare/organe/componente subcelulare
in vivo - testarea pe animale

Elaborarea

si/sau testarea unor principii, teorii,


mecanisme sau cai de activare/inhibare la nivel
molecular, celular, tisular sau de organ.

Obiectivele cercetarii clinice


Evolutia

si prognosticul unei stari patologice.


Cunoasterea si intelegerea evenimentelor
desfasurate intre debutului bolii si finalul
acesteia.
Performanta testelor diagnostice. Evaluarea unei
strategii de diagnostic sau optimizarea
interpretarii rezultatelor.
Impactul unei interventii. Evaluarea unei actiuni
epidemiologice, terapeutice, profilactice.

Structurarea activitatilor
Activitatile

sunt strans legate de


obiective si trebuie sa fie cuantificate
prin indicatori.
Indicatorii demonstreaza realizarea
activitatilor si atingerea obiectivelor.
Un obiectiv cel putin o
activitate,
fiecare activitate indicatori

Plan

de lucru

Planificarea activitatilor/actiunilor
Realizarea

unui plan al proiectului perioada de desfasurare a fiecarei


activitati.
Esalonarea in timp: zile, saptamani,
luni, trimestre sau ani.

Echipa si partenerii
Criterii de selectie

Participantii la program se vor specifica institutiile sau


persoanele implicate direct in proiect
Colaboratorii
Beneficiarii rezultatelor proiectului
Echipe de cercetare multidiscilpinara medic, chimist,
fizician, biolog, bioinformatician, etc.
Participarea tinerilor: studenti, doctoranzi, post-doctoranzi
Proiectul necesita prezenta unui informatician pentru
prelucrarea datelor
Experienta, pregatire teoretica
Seriozitate si perseverenta
Gradul de implicare in realizarea activitatilor

Planificarea

bugetului

Bugetul proiectului
Sunt

evaluate toate costurile in bani, timp


si resurse umane.
Estimarea bugetului: se vor prezenta
cheltuielile prevazute si monitorizarea
acestora pe parcursul derularii proiectului
Se vor preciza sursele de finantare.

Proiect

input
Probe biologice

output
Date stiintifice

Prezentarea

rezultatelor dupa
desfasurarea proiectului sau a grantului

Valorificarea

rezultatelor cercetarii:

Includerea rezultatelor in baze de date


Cooperare cu o firma interesata sa aplice
rezultatele
Publicatii jurnale, conferinte,
simpozioane, workshop-uri

Evaluarea proiectului/echipei
Valoarea

unei cercetari finalizate este reflectata


in primul rand de nivelul revistei de specialitate in
care au fost publicate rezultatele obtinute
Evaluarea obiectiva a activitatii unui cercetator
sau a unui colectiv de cercetare trebuie sa tina
cont de criteriul valoric al articolelor publicate
Factorul de impact - element esential al
compararii si ierarhizarii valorice a publicatiilor
stiintifice

S-ar putea să vă placă și