Sunteți pe pagina 1din 32

AMBAG NG ROME

GROUP 3
9 DARWIN
MRS. HAYDEE DELA CRUZ

AMBAG NG ROME SA MUNDO

SINING
AGHAM
KAISIPAN

LARANGAN
Batas
Panitikan
Arkitektura
Inhenyeriya
Tirahan ng mayayaman at mahihirap
Libangan
Pananamit
Agrikultura

BATAS

Ang ROME ang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon


Twelve Tables

TWELVE TABLES

PANITIKAN

LIVIUS ANDRONICUS

ARKITEKTURA

INHENYERIYA

TIRAHAN

7 Palapag na paupahang bahay

LIBANGAN

PANANAMIT

LALAKING ROMAN
Tunic- kasuotang pambahay na
hanggang tuhod
Toga- sinusuot sa ibabaw ng tunic kung
sila ay lumalabas ng bahay.

BABAING ROMAN
Stola- kasuotang pambahay na
hanggang talampakan
Palla- inilalagay sa ibabaw ng
stola

AGRIKULTURA

MARAMING
SALAMAT SA
PAKIKINIG NAWAY
MAY NATUTUNAN
KAYO