Sunteți pe pagina 1din 11

MODURI SI TIPURI DE

PRODUCTIE

INTREPRINDEREA
INDUSTRIALA

Intreprinderea este o unitate economica care dispune de personalitate


juridica, fiind compusa dintr-un grup organizat de persoane care
desfasoara procese de munca utilizand mijloace materiale(masini-unelte,
echipamente, materii prime) in vederea realizarii de produse si servicii
destinate vanzarii pe piata si a obtinerii unui profit cat mai mare.
Intreprinderea poate fi dafinita ca un sistem cibernetic.

X= elemente de intraremateriale, energie, resurse


umane, informatii, decizii
D

Y=elemente de iesirebunuri materiale, servicii,


energie, informatii
D

=marime de reglare

p=perturbatii-beneficiari,
furnizori, banci

CLASIFICAREA INTREPRINDERILOR
INDUSTRIALE
CRITERIUL DE
CLASIFICARE

TIPUL INTREPRIDERII

Forma de proprietate a capitalului


social

-din sectorul privat(societati pe actiuni, cu


raspundere limitata);
-din sectorul public(regii autonome, companii
nationale).

Marimea

-mici si mijlocii;
-mari.

Caracteru
l ramurii

Materiile prime
folosite

-industrie extractiva
-industrie prelucratoare

Destinatie
economica

-mijloace de productie
-bunuri de consum

Continuitatea
procesului

-contiunuu
-discontinuu

Gradul de
specializare

-cu productie in masa


-cu productie in serie
-cu productie individuala

Organizarea

-flux

MODURI SI TIPURI DE
PRODUCTIE
Productia este activitatea sociala in care
oamenii exploateaza si modifica elemente din natura cu ajutorul
mijloacelor de productie, in vederea realizarii de bunuri materiale
destinate necesitatilor de consum.
Modurile de productie sunt urmatoarele:
-productia continua numita si liniara(impune investitii importanta si o
automatizare considerabila)
-productia discontinua numita si neliniara este specifica situatiilor in
care realizarea produsului antreneaza o utilizare a posturilor de
incarcare intr-o ordine variabila, in functie de procesul tehnologic.
Tipurile de productie se refera la modalitatea de organizare a
productiei
-productia in masa(fabricarea unui numar redus de piese in mod
neintrerupt)
-productia in serie(intreprinderi cu nomenclator mai redus sau o gama
mai larga de produse in mod periodic, in loturi mici sau mijlocii)
-productia individuala( fabricarea unor varietati largi de produse in
cantitati reduse, uneori chiar unicate).

FISE DE LUCRU

1.Identificati produsele de mai jos si


specificati tipul de productie

2.Completati tabelul urmatoe astfel incat sa se realizeze


corespondenta intre elementele de pe coloane
produs

Volum
productie

Loc munca

Piese turnate
mare
universal
Foarte mare
bijuterii
mijlocie

BIBLIOGRAFIE

SISTEME SI TEHNOLOGII DE FABRICATIE


MANUAL PENTRU CLASA A XII-a RUTA DIRECTA SI CLASA a
XIII-a RUTA PROGRASIVA
EDITURA CD PRESS 2009