Sunteți pe pagina 1din 9

Farmacia

NiKaPlus

Gestiunea Fiscala pe anul 2015 a Farmaciei


NiKaPlus

A elaborate studenta Gr AA 161 Minzat Victoria

Farmacia NiKaPlus, a fost deschisa in 2015 fondatoarea fiind Minzat


Victoria cu o cota de 100%, care la moment activeaza si ca administrator.
Farmacia se ocupa numai cu vinzarea produselor farmaceutice,
colaborind cu depozite ca : DitaEstFarm, Tetis, Virim, Richpangal, Esculap,
etc. Capitalul statutar este de 5400 lei.

Farmacia NiKaPlus, a fost deschisa in 2015 fondatoarea fiind Minzat Victoria cu o cota de 100%, care la moment activeaza si ca administrator. Farmacia se
ocupa numai cu vinzarea produselor farmaceutice, colaborind cu depozite ca : DitaEstFarm, Tetis, Virim, Richpangal, Esculap, etc. Capitalul statutar este de 5400
lei. Pentru functionarea unei farmacii avem nevoie de urmatorul personal :
* Farmacist diriginte
* Farmacist la prima masa
* Contabil
* Lucrator tehnic (poate lucra prin cumul).
Domeniul farmaceutic este controlat de stat si strict reglementat prin intermediul Agentiei Medicamentului. Politicile preturilor la fel sunt monitorizate de stat
si sunt stabilite conform urmatorelor adaosuri comerciale:
a) pentru medicamentele al cror pre (n conformitate cu Catalogul naional de preuri de productor la medicamente) este de pn la 30 de lei i pentru alte
produse farmaceutice, adaosul comercial aplicat va fi pn la 25% pentru farmacii;

b) pentru medicamentele al cror pre (n conformitate cu Catalogul naional de


preuri de productor la medicamente) este n limitele a 30,0160 de lei, adaosul
comercial aplicat va fi - pn la 20% pentru farmacii;
c) pentru medicamentele al cror pre (n conformitate cu Catalogul naional de
preuri de productor la medicamente) este n limitele a 60,01120 de lei, adaosul
comercial aplicat va fi de pn - pn la 16% pentru farmacii;
d) pentru medicamentele al cror pre (n conformitate cu Catalogul naional de
preuri de productor la medicamente) este n limitele a 120,01240 de lei,
adaosul comercial aplicat va fi de - pn la 13% pentru farmacii;
e) pentru medicamentele al cror pre (n conformitate cu Catalogul naional de
preuri de productor la medicamente) este de peste 240 de lei, adaosul
comercial aplicat va fi de
- pn la 11% pentru farmacii.
Art.20 al.(2) n redacia LP150 din 30.07.15, MO241-246/28.08.15 art.467; n
vigoare 01.04.16

Impozite si taxe achitate pentru anul 2015 ( nu e platitot TVA)

Impozitul pe venit din activitate de intreprinzator 3 % din rulaj ( 579000)


= 17370
Fondul social 23% =28980
Fondul social individual 6% = 7560
Asigurarea medicala a ambelor parti cite 4,5% = 11340
Taxa pentru amenajarea teritoriului 30per persoana/lunar = 1440
Taxa pentru unitatea comerciala dupa m2, de la 50-100m2 = 8000

Gestiuneafiscalaasalariatilor FarmacieiNiKaPlus
Salariati:
*Farmacistdiriginte4000/lunar
*Farmacistlaprimamasa/3000lunar
*Contabil/2500
*Lucratortehnic(poatelucraprincumul)./1000lei

Impozitesitaxeprivindsalariatipeintregulanfiscal

Salariat Salariul Cas


i
lunar
23% /
lunar

Cas 6%

Farm
4000
Diriginte

920

Farmacis 3000
t la
prima
masa
Contabil
Lucrator
tehnic
Total

Cam 4,5 Cam 4,5 Cas


%/
%
23% /
lunar
individual /
total
lunar

Cas
6% /

Cam
4,5%

individual /
Total

individual /
Total

Cam
4,5 % /
total

240

180

180

11040

2880

2160

2160

690

180

135

135

8280

2160

1620

1620

2500

575

150

112,5

112,5

6900

1800

1350

1350

1000

230

60

45

45

2760

720

540

540

2415

630

472,5

472,5

28980

7560

5670

5670

individual /
lunar

Cheltuieli administrative locative pentru anul 2015


Arenda spatiului locative si a mobilierului : 15000 lunar *12= 180000
Cheltuieli de oficiu si inventariu : 1000*12=12000
Cheltuieli privind serviciile comunale : 2560/mediu*12=307201
Cheltuieli de salariu : 132000
Cheltuieli neprevazute, amenzi si furturi : 1250*12= 15000
Cheltuieli privind procurarea medicamentelor : 463200
Impozite si taxe achitate pe anul 2015 : 74690 13230= 61460
Rezultatul Financiar = Total Venituri Total Cheltuieli = 579 000 1
170861 = -591861

atentie!!!

Va multumesc pentru