Sunteți pe pagina 1din 21

Oparticulelementar,sauparticul

fundamental,esteoparticuldesprecarenuse
cunoatedacareosubstructur;aceastanseamn
cnusetiedacesteformatdinparticulemaimici.
Dacoparticulelementarcuadevratnuarenicio
substructur,atunciesteunuldintreunitiledebaz
aleUniversului,dincaresuntfcutetoatecelelalte
particule.

1897 electron
1910 nucleul (i protonul)
1932 neutronul i
pozitronul
1935 - miuon
1939 pion
1950 - 1960 barioni
1950 -1960 mesoni
1959 neutrino electronic
1962 neutrino miuonic
1970 - 1980 up, down, strange, charm, bottom
quark; tau lepton
1983 - bosoni vectoriali intermediari W,Z
1995 top quark
2001 - tau neutrino

Lumi n alte lumi:


particulele sunt
infinit divizibile n
alte particule mai
elementare
Indivizibil: exist un
nivel al materiei de la
care nu mai este
posibil diviziunea
Bootstrap: particulele
sunt divizabile dar
rezult aceleai
particule ca la nivelul

Acesteparticule elementare sunt


mpritendoucategorii:
:::Bosonii,particulefor,cuspinntreg.
,
:::Fermionii,particulecumas,clasificai
nleptoniiquarcuri.

in:

Bosonii se impart

Gravitonul
Esteparticula-forpurttoarea
gravitii,careesteceamaislab
for.Nuexistncniciodovad
experimentalcaceastparticul
forexist,fcnddingravitaieuna
dintreproblemelecentralealefizicii
moderne.

Fotonul
Estepurttorulradiaiei
electromagnetice,nntregulei,
incluzndundeleradio,lumina,razele
x,razelegamaetc.Fotonulicmpul
electromagneticasociatinatomii
mpreun.Foraelectromagnetic
estedeasemenearesponsabilde
interaciuneadintreatomiidintre
molecule;fraceasta,obiectelenu
araveaconsisten.

Bosonii slabi
Bosoniislabisuntpurtatoriaifortei
slabe.Foraslabesteresponsabilde
dezintegrrileradioactive,conducndla
transformareaunuiquarc down nquarc
up.Aceastschimbarearecaefect
transformareaneutronuluinproton,
transformarensoitdeeliberareaunui
electron.Deasemenea,foraslabpoate
transformaunprotonntr-unneutron.
Bosoniipurttoriaiforeislabeaufost
descoperiin1983deCarloRubbiai
SimonVanderMeer.

Gluonul
Estepurttorulforeitarii
acioneazladistanefoartemicide
aproximativ10-13cm.Foratareine
quarcurilelaunlocformndprotonii
ineutronii.Deasemenea,foratare
inelaunlocprotoniiineutroniice
formeaznucleulatomului.nlipsa
acesteifore,protonii,graieforeide
respingerecreatdesarcinalor
pozitiv,s-arndeprtauniidealii.
Primeleindiciidespreexistena
gluonilorauaprutlaunlaboratordin
Hamburg,n1979.

Bosonul Higgs
CmpulHiggsncearcs
expliceapariiamaseideterminate
experimentalabosonilorcareerau
neleicafiindlipsiidemas;astfel,
acestcmpncetinetebosoniislabi
cearevoluacuvitezaluminiiicare
nprincipiunuaumas,iarprin
aceastncetinirebosoniislabiobin
mas.Latemperaturinalte,bosonii
slabicltoresccuvitezaluminii,fiind
lipsiidemas.

particule:

Fermioniiconin trei familii de

1.Fermionii,familianr.1, care constituie materia de


care lum act, ca oameni:

Leptonii:
Electronul

Particulncrcatnegativce
nconjoarnucleulatomului.ntructnucleul
atomuluiestencrcatpozitivelectric,electronul
esteatrasctrecentrulatomului.Modulncare
electroniisuntaranjainorbitnjurulnucleului
determincaracteristicilechimicealeatomului.
Sarcinaelectricaelectronilormpiedic
electroniistreacunulprinaltul,forade
respingerecareapareinndu-iseparai.

Neutrinul Electronic
Acetiapotcltoriidistaneuriaefrainteraciona
cumateria,aproximativ600demilioanedeneutrino
trecndprincorpulumannfiecaresecund.Eipot
penetrapmntulnestingherii,suntfrmasori
aproape,cuomasinfimiinteracioneazcu
materiadoarprinintermediulforeislabeia
gravitaiei.WolfgangPauliaprezisexistenaneutrino
n1930,darafostdescoperitabian1957deClyde
CowaniFredReines.

Quarcurile:
Quarcul up
Celmaipuinmasivdintreceleasetipuridequarcuri,acesta
secombincuquarculdownpentruacreamateriapecareo
experimentmnmodcurent.Quarcurilenuaufostobservate
niciodat,darsuntdovezicarei-auconvinspefizicienide
existenalor.n1964MurrazGell-ManniGeorgeZweigau
avansatideeaexisteneiquarcurilor,iarn1968,la
AcceleratorulliniardinStanfordafostconfirmat.

Quarcul down
Acesta,mpreuncuquarculupformeaz
protoniiineutroniicareconstituienucleul
atomic.Douquarcuridowniunquarc
upformeazunneutron.Unquarcdown
idouquarcuriupformeazunproton.

2. Fermionii, familia nr.2, copie mai masiv


a primei familii:
Leptonii:
Miuonul
Esteoparticulcusarcinelectric,multmai
masivdectelectronulimultmaiinstabildect
acesta.Doutreimidinmiuonisedezintegreaz
nelectron,neutrinoulmiuonicielectronantineutrinon2microsecundedelaapariie.Miuonul
afostdescoperitdupelectron,protonineutron.
n1937JabezC.StreetiEdwardC.Stevenson
augsitdovezialeexisteneiacestuia.

Neutrinul Miuonic
Tipuldedezintegrareradioactivce
producemiuoniineutrino,producede
asemeneaimiuonii.Afostdescoperitn
1961deJackSteinberger,Melvin
SchwartyiLeonLederman.

Quarcurile:
Quarcul charm. Este similar
quarcului up, dar este mult mai
masiv. A fost descoperit n anul 1974.
Quarcul strange.Aredenumireaastfel,
pentrucatuncicndafostdescoperit,saobservatcduratasadeviaeramai
maredectceaateptat.

3. Fermionii, familia nr.3, copie i mai


masiv a primei familii:
Leptonii:
Tauonul.Esteidenticcuelectronul,dar
estede3,500deorimaigreuimaiinstabil
dectacesta.Areoduratdeviamai
micde10-12dintr-osecund,naintes
sedezintegrezenalteparticule.Afost
descoperitn1975deMartinPerl.

Neutrinul Tauonic
Estecelmaimasivdintreceletreitipuri
deneutrini.Existenaacestuiaafost
confirmatatuncicndoparticulcarenu
puteafidectunneutrintauonics-alovit
denucleulunuiatomiarezultatun
leptontau.Primadovaddirectdateaz
dinanul2000,laboratorulFermi,Illinois.

Quarcuri:
Quarcul top
Masaunuiquarc topesteechivalent
cunucleulunuiatomdeaur,careconine
197deprotoniitotatineutroni.Afost
descoperitn1995lalaboratorulFermi.
Quarcul bottom
Afostdescoperit,deasemenea,la
laboratorulamericanFerminanul1977.

Modelul Standard
Fiecare particul are
numere cuantice care o fac
unic i diferit de
celelalte.
Cele 4 fore fundamentale
sunt intermediate de 4
particule:
-fotonul (electromagnetic)
-gluonul (tare, de culoare)
-bosonii W,Z (slab)
-gravitonul (gravitaional)

Prima fotografie care


aratcreareaunei
perechideparticule,
revelatprinurmelede
ceapecarelelasn
cameracucea.
Celedouparticulecare
securbeazdiferitsub
influenaunuimagnetau
fostcreateprinanihilarea
unuifotoninvizibilpe
placafotograficcare
vinedejos.