Sunteți pe pagina 1din 9

Examen Practic -

Tutorial

Informatica Medicala
Documentatie Suport

_2013_Proiect_an_I_MG_R .xlsx/date1
Subiectul #1
Trebuie sa stiti :

1 ce fel de valori genereaza RAND() si


RANDBETWEEN
ce valori produc formulele (max-
2
min)*RAND()+min sau
RANDBETWEEN(min*10,max*10)/
generati: Hemoglobina la internare intre 6
3 si 17.5 10
Hemoglobina la externare intre 6.4
si 16
sa fiti destepti pentru a pune in prima
4 Globule albe la internare intre 1240 si
coloana prezent sau absent in
61630
proportia
ca functiadin IF
%absent
poate pune absent
doar atunci cind valoarea aleatoare
5 pe care o genereaza RAND() este mai
mica decit procentul dorit, iar in rest
pune ... prezent... ceva deprezent)
IF(R..., absent, genul...
6 ca sa dovediti ca sinteti destepti si
aspirati la 10
Subiectul #2
Trebuie sa stiti :

Indicatorii statistici descriptivi se


1
calculaza cu Data Data Analysis
Descriptive
Input RangeStatistics
se refera la celulele care
contin valorile
2
Output Range se refera la celula de
inceput a tabelului
3Confidence
Dupa OK se Level for Mean
afiseaza este statistici
indicatorii calculat
pentru standardul de 95% adica 1-=95%
dineroarea
curs
4 standard este / cu n fiind
Count
Valoarea lui Confidence
Level(95.0%) [0.31...] determina
5
valorile minime si maxime intre care
poate varia media populatiei cu
probabilitate de 95% (media
valoarea lui confidence level), adica
611.3574609375
Count este numarul
de valori
0.314902321088751
Subiectul #3
Trebuie sa stiti :

histograma se genereaza cu
1
Data Data Analysis Histogram

Pentru a trasa histograma trebuie sa


2
calculati cele 9-14 valori de prag (Bin
Range)
Histogarama descrie frecventele
3 absolute, dar daca bifam si
Cumulative percentage vor fi
calculate si frecventele relative
4 cumulate.
Daca bifam si Chart Output creeaza
reprezentarea grafica a histogramei
(grafic coloana).
Subiectul #4, prima
comparatie
Trebuie sa stiti :
Trebuie sa verificati daca valorile
1 hemoglobinei la internare sint influentate de
absenta sau prezenta disfunctiei hepatice
anterioare
Asadar, trebuie sa verificati existenta
diferentelor semnificative statistic ale
2 valorilor hemoglobinei la internare in cele
doua cazuri distincte, cand disfunctia
Pentruanterioara
hepatica asta trebuie sa grupati
a fost absentavalorile
sau
hemoglobinei la internare in functie de
3 prezenta.
absenta sau prezenta disfunctiei hepatice
Daca varianele
anterioare (SORT) sunt egale (verificat cu F
4 test) folositi DataData Analysist-
test Assuming Equal Variances
In Variable 1 Range puneti valorile
5 corespunzatoare lui absent, iar in
Variable 2 Range pe cele
corespunzatoare lui prezent
Fiindca t.stat<t.critical respectiv
6
P>0.05, NU SINT DIFERENTE
Subiectul #4, a doua
comparatie
Trebuie sa stiti :
Trebuie sa verificati daca tratamentul a fost
1 eficient (valorile hemoglobinei la externare
difera de valorile hemoglobinei la internare)
Asadar, trebuie sa verificati existenta
2 diferentelor semnificative statistic ale
valorilor hemoglobinei la externare si la
internare
Datele sint perechi, asa incit folositi
3
DataData Analysis t test - Paired
Two Sample of Means
In Variable 1 Range puneti valorile
4 corespunzatoare lui internare, iar in
Variable 2 Range pe cele
corespunzatoare lui externare
fiindca tstat<tcritical respectiv
5
P>0.05, NU SINT DIFERENTE
asta inseamna STATISTIC
SEMNIFICATIVE ca tratamentul nu
6
a influentat semnificativ
hemoglobina
Subiectul #5
Trebuie sa stiti :

1 Trebuie sa Insert Chart


Scatter
Cind editati seria cu Select data Source
Edit Legend Entries (Series) trebuie ca:
2 Series name este celula unde este ... la
internare
Series X values sa fie valorile globulelor
albe
3 Marcati seria, apoi butonul din drepta pe Add
Series Y values sa fie valorile ... la
Trendline
4internare
Bifati Display Equation on chart si Display R
squared...
Dreapta de regresie este aproape
5 orizontala, deci Globule albe la
internare nu influenteaza Hemoglobina
la Independenta
internare este dovedita si de R2
6
foarte mic
Verificati prin DataAnalysis -->>
7
Regression aceeasi
interpretare ca in cazul testului t.
Notiuni esentiale
Trebuie sa puteti explica:

Rolul si utilizarea RAND si


RANDBETWEEN
Indicatorii statistici descriptivi

Histogarama, frecvente
absolute/relative/cumulate
Distributia normala Gauss-Laplace

Interval de incredere, testul t

Dreapta de regresie, coeficient de


determinare R2
(patratul coeficientului de corelatie)