Sunteți pe pagina 1din 39

CF pentru evaluare

Analiza CF ofera informatii investitorilor


CF expl. = EBIT- IMP/PR +AMO
CFexpl. > 0 firma are potential pentru:
- a autofinanta cresterea economica
- a remunera actionarii si creditorii
- Marimea efectiva a remunerarii va depinde
de:
Amploarea autofinantarii
Modificarile patrimoniale influentate de
miscarile capitalurilor externe proprii si
imprumutate
CF expl.
are semnificatia unei capacitati potentiale
pt autofinantarea cresterii economice si pt
remunerarea investitiilor de capital,
Releva performanta firmei la nivelul
exploatarii concretizata intr-un excedent de
lichiditati sau vulnerabilitatea acesteia din
cauza unei absente a trezoreriei disponibile
CF expl. < 0 operatiile de exploatare
consuma trezorerie in loc sa degaje,
incasari < plati
Firma nu are:
Capacitatea de a se autofinanta
Capacitatea de a sustine cresterea prin noi
investitii
Capacitatea de a plati dob , rate scadente,
impozite, dividende
CF gestiune = profit net+dobanzi+amo

CF disponibil poate fi analizat dupa


origine si dupa destinatie
Dupa origine

CF disp. = CF gest cresterea economica

Cresterea economica= IMO+ ACN

IMO= IMO1- IMO0 +AMO


DUPA DESTINATIE

CF disp.= CF act + CF credprofit net- cap. Propr. Dob - dat
CF disp evidentiaza modul in care trezoreria
exploatarii:
- acopera cresterea economica
- Remunereaza capitalurile proprii si
imprumutate
CF disp >0
- posibilitatea de finantare a investitiilor
strategice si de exploatare
Rambursarea unei parti din datoriile
financiare fara a angaja alte capitaluri
externe
CF disp <0

- vulnerabilitatea firmei generata de


imposibilitatea finantarii investitiilor din
trezoreria degajata din exploatare
Nu va remunera actionarii si creditorii ci va
atrage alte fonduri din partea acestora
EXEMPLU
Imob 1140 1020
Active 300 1040
circulante
Cap. propriu 1320 1460

Dat 80 450
financiare
Dat 40 150
exploatare
CPP :

Cifra de afaceri 2760


Chel. Exploatare platibile 2230
Amo 50
Dob 150
Cota imp profit 16%
Determinati si interpretati CF
CF expl. = EBIT- IMP/PR +AMO
EBIT= 480
Profit brut= 480-150=330
Imp/pr=330*16%=53
Pr. Net=330-53=277
CF expl= 480-53+50=477
CF gestiune = profit net+dobanzi+amo
CF gest= 277+150+50=477
CF gest=CF exploatare
Este pozitiv
Firma are potential pt autofinantarea
cresterii econ , remunerarea act si cred
CF disp. = CF gest cresterea
economica
Cresterea economica= IMO+ ACN=
-70+630= 560
IMO= IMO1- IMO0 +AMO=1020-
1140+50=-70
ACN=(1040-150)-(300-40)=630
CF disp = 477- 560 = -83
CF disp <0, releva atragerea de capitaluri
externe, imposibilitatea de a remunera act si
creditorii
CF disp act = profit net- cap. Proprii
= 277- 140 = 137
CF disp cred = Dob - dat =
= 150-370=-220
Diagnosticul rentabilitatii
Diagnosticul financiar urmrete
identificarea eventualelor stri de dezechilibru
identificarea originii i a cauzelor care le-au generat
stabilirea msurilor de redresare.
Diagnosticul financiar are ca obiective:
msurarea rentabilitii capitalurilor ntreprinderii
aprecierea condiiilor de echilibru economic i financiar
evaluarea gradul de risc (economic, financiar i de faliment) al
ntreprinderii
Msura rentabilitii este dat de un sistem de
rate explicative de eficien, determinate ca
raport ntre efectele economice i financiare i
eforturile depuse pentru obinerea lor
Acest sistem cuprinde
rate de marj (a)
rate de rotaie (b)
rate de structur a capitalurilor (c)
Ratele de marja
- rate de structura a veniturilor pt diferite
marje de acumulare
- exprima profitabilitatea in raport cu CA
Importanta reiese din:
- comparabilitatea in timp si in raport cu
concurenta
- un factor cantitativ al rentabilitatii
capitalurilor
Rata de marja = marja/CA
Unde marja poate fi:
- VA, EBE, EBIT, etc
RATELE DE ROTATIE
- FACTORI CALITATIVI CE
EVIDENTIAZA INTENSITATEA DE
UTILIZARE A CAPITALURILOR
INTREPRINDERII
Se exprima:
- sub forma de durata in zile a unei rotatii

Durata = (elem de activ/CA) *360


- sub forma unui coeficient de rotatie, viteza
de rotatie
Vr = CA/elem de activ
Ratele de rotatie se determina pe baza
elementelor din bilant si din contul de
Rezultate.
Ratele de structura
- factori calitativi de crestere a rentabilitatii
capitalurilor,
- indicatori de exprima riscul
- exprima ponderea autonomiei sau a
indatorarii in totalul capitalurilor atrase
- rata indatorarii = datorii/(cap. proprii+dat)
- rata autonomiei = active/cap. Proprii

Lichiditatea generala = active curente/dat curente


>1 - intreprinderea are capacitatea de a-si achita dat
exigibile
- un grad de siguranta in acordarea noilor credite
de catre banci
Lichiditatea redusa = (creante+dispon)/dat crt
- exprima capacitatea intreprinderii de a-si
onora dat pe termen scurt din creante si
disponibilitati
Lichiditatea imediata = disponib/dat crt
Solvabilitatea = activ total/dat totale
Levierul =dat totale/cap. Proprii
- gradul in care cap proprii asigura finantarea
activitatii
- Rata a autonomiei financiare
- Arata gradul in care angajamentele firmei
sunt garantate de cap proprii ale
intreprinderii
- Daca raportul este subunitar, banca va
acorda noi credite in conditii sigure
Ratele de rentabilitate a capitalurilor:
- rentabilitate economica
- Rentabilitate financiara
- Dobanda (cost capital imprumutat)
Rentabilitatea economica
R ec (ROA) = (EBIT-IMP/profit)/Activ
economic
AE = cap propriu + datorii=Imo+ CAN
-masoara eficienta mijloacelor materiale si
financiare utilizate
- independenta de politica de finantare a
firmei
- este dependenta de structura capitalurilor
firmei

- Trebuie sa depaseasca rata inflatiei pt ca


firma sa-si mentina substanta economica

-in termeni reali Rec trebuie sa:


- Remunereze capitalurile investite la
nivelul ratei minime de randament din
econ si al riscului asumat de act si cred
- trebuie sa permita innoirea si cresterea activelor
pe perioada scurta
- poate fi descompusa in :
1. Rata de marja (factor cantitativ)
2. Rate de rotatie a capitalurilor prin CA
(factor calitativ)
Rec = ( EBIT-IMP/pr)/AE =
= (EBIT-IMP/pr)/CA * CA/AE

rata marjei rotatia capitalurilor


- obtinem aceeasi Rec prin doua stratagii
comerciale opuse:
Politica de preturi ridicate , cu marja
comerciala ridicata, rotatie lenta a
capitalurilor
Politica de preturi reduse, cu marja
comerciala redusa dar cu o rotatie accelerata
a capitalurilor
Rentabilitatea ec ca medie
aritmetica ponderata a surselor de
finantare

CPR DAT financiare


R AE R ec R fin R dob
AE AE
PN Dobanzi EBIT impozit pe profit

CPR DAT financiare CPR DAT financiare
Rentabilitatea financiara
Rfin (ROE)= profit net/ cap. Proprii
- masoara randamentul capitalurilor proprii
- Remunereaza actionarii prin dividende si
cresterea rezervelor
- Influentata de modul in care se procura
capitalurile
- Este indicat sa depaseasca rata dob la
titlurile de stat + prima normala de risc
Efectul de levier
Rfin = Rec + (Rec- Rd )* dat/Cproprii

efectul de levier

Parghie de Efect de maciuca


indatorare
Rfin>Rec>Rd> RINF
Coeficient de capitalizare bursiera :
- pt firmele cotate
- Masoara de cate ori investitorii sunt dispusi
sa cumpere profitul per actiune
- Masura de masurare a performantei externe
a firmei
PER= curs bursier/profit per actiune

profit per actiune = PROFIT NET/ NR. ACTIUNI


Ratele de dobanda
Rata dob = dob/datorii

S-ar putea să vă placă și