Sunteți pe pagina 1din 8

Premiul Deming

1951 Japonia, finantat din drepturile de autor cedate de Deming


Administrat de JUSE
Din 1970 Medalia Japoneza pt Q - continuitate in imb.
Din 1971 Diagnoza TQM (pre~ si post~)
Din 1986 deschis si firmelor din afara Japoniei
Individual Pentru persoane sau grupuri
din 1951 Care si-au adus o contributie deosebita la teoria sau diseminsarea TQM

Organizatii Pentru organizatii sau unitati care isi conduc afacerea autonom
din 1951 Care au atins performante si imbunatatiri deosebite prin aplicarea TQM in anul
respectiv
Premiul Pentru unitati operationale ale organizatiei, care nu sunt eligibile pt pr. Deming
Controlul Calitatii Care au atins performante si imbunatatiri deosebite prin aplicarea
din 1973 controlului/managementului calitatii ca urmare a aplicarii TQM in anul respectiv
Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 1/8
Rindasu Deming
Definirea TQM
TQM un set de activitati sistematice1, desfasurate de catre
intreaga organizatie in scopul atingerii eficace si eficiente 2 a
obiectivelor firmei3, si pentru a furniza4 produse/sv5 la un nivel de
calitate6 care sa satisfaca clientii7, la termene si preturi
corespunzatoare.

1. Stabilite pe baza unei viziuni clare pe termen mediu si lung, prin politici si strategii de
calitate, si implementate printr-un management puternic.
2. Implicarea fiecaruia la toate nivelele si compartimentele organizatiei in indeplinirea
obiectivelor afacerii, in mod rapid si eficace, cu minimum de resurse manageriale. Un sistem
managerial corespunzator, care are ca baza AQ si care integreaza alte sisteme: costuri,
livrare, mediu, securitate. Dezvoltarea resurselor umane ca sursa de vitalitate a firmei.
Organizatia mentine si imbunatateste procesele si operatiile, si utilizeaza tehnici statistice si
alte instrumente (PDCA, IT) adecvate.
3. Asigurarea profitului pe termen lung prin satisfacerea continua si consistenta a clientilor, in
beneficiul tuturor partilor interesate (salariati, actionari, furnizori, societate).

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 2/8


Rindasu Deming
Definirea TQM (cont.)
TQM un set de activitati sistematice1, desfasurate de catre
intreaga organizatie in scopul atingerii eficace si eficiente 2 a
obiectivelor firmei3, si pentru a furniza4 produse/sv5 la un nivel de
calitate6 care sa satisfaca clientii7, la termene si preturi
corespunzatoare.

4. Activitati de la furnizarea de produse/sv la livrarea catre client, inclusiv studii, cercetare,


planificare, dezvoltare, proiectare, pregatirea fabricatiei, aprovizionare, fabricare, instalare,
inspectie, preluarea comenzii, vanzare, marketing, servicii post-vanzare, post-utilizare si
reciclare.
5. Produse manufacturate (finite, piese si materiale), sisteme, software, energie, informatie si
orice alte beneficii furnizate clientului.
6. Utilitatea functionala si psihologica, fiabilitatea si securitatea. Trebuie avute in vedere si toate
influentele care pot apare asupra unei terte parti (societate, mediu, generatii viitoare).
7. Cumparatorii, consumatorii, utilizatorii, beneficiarii.

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 3/8


Rindasu Deming
Modelul de excelenta
1. Politici
manageriale si
implementare
20%

2. Dezvoltare de noi 3. Intretinere si


produse, inovare imbunatatire
procese de munca 20% 20%

5. Analiza 6. Dezvoltare
informatiei si resurse
utilizare IT 15% umane 15%

4. Sistemul de Management 10%

Nucleul sistemului calitatii 50%

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 4/8


Rindasu Deming
Capitole evaluate

Premiul Deming Premiul Baldrige

1. Politica si planificarea firmei 1. Conducerea


2. Organizatia si managementul 2. Informare si analiza
3. Educatia si diseminarea 3. Planificarea strategica a Q
4. Colectarea, diseminarea si 4. Utilizarea resurselor umane
utilizarea informatiilor Q 5. AQ pt produse si servicii
5. Analiza 6. Rezultate Q
6. Standardizarea 7. Satisfactia clientilor

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 5/8


Rindasu Deming
Evaluarea
Criterii de evaluare:
1. Categorii de baza 1-6 modelul de excelenta, cu subcategorii
2. Activitati unice legate de SQ, bazate pe idei unice, care dau rezultate favorabile
3. Rolul top managementului in promovarea TQM (intelegere, entuziasm, formularea si
desfasurarea politicilor, revizuirea activitatilor)
Metode de evaluare:
1. Unghiuri de evaluare: eficacitatea, consistenta, continuitatea, cuprinderea
2. Nivele de evaluare: fara activitate, inferior, satisfacator, excelent, exceptional
Metode de judecata a evaluarii:
1. Fiecare evaluator lucreaza independent dand un punctaj si facand totalul
2. Se face media notelor evaluatorilor si se verifica conditia de admitere
3. Daca notele sunt dispersate, evaluatorii se intrunesc in panel pt negociere
Stabilirea premiantilor:
1. Daca punctajul este corespunzator, comitetul de premiere acorda premiul
2. Daca NU, examinarea continua in urmatorii 3 ani (max. 2X), punandu-se accent pe imb.

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 6/8


Rindasu Deming
Beneficii
1. Stabilitatea si imbunatatirea calitatii
2. Imbunatatirea calitatii/reducerea costurilor
3. Cresterea volumului vanzarilor
4. Cresterea profitului
5. Implementarea planurilor de afaceri
6. Dezvoltarea competentelor manageriale
7. Participarea totala a organizatiei
8. Cresterea perceptiei si implicarii salariatilor
9. Unirea potentialului organizatiei si intarirea moralei
10.Implementarea si integrarea sistemelor organizatiei cu ajutorul TQM

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 7/8


Rindasu Deming
Bibliografie Premiul Deming
http://www.deming.org/demingprize/prizeinfo.html
http://www.juse.or.jp/e/deming/
http://www.saferpak.com/deming_prize.htm
www.gwu.edu/~umpleby/mgt201/ 201-14(demingvsbaldrige).doc
http://deming.ces.clemson.edu/pub/den/deming_prize_2000.pdf
http://www.public.asu.edu/~kdooley/papers/blddem.PDF
http://www.iqa.org/information/d2-5.shtml

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 8/8


Rindasu Deming