Sunteți pe pagina 1din 16

OBIECTIVELE EDUCATIONALE IN INV.

PRESCOLAR
TAXONOMIA obiectivelor precesului de
invatamant reprezinta o clasificare
realizata pe criterii riguroase si specifice
domeniului stiintelor educatiei.
Taxonomiile proiectate dupa criteriul
gradului de generalitate exprimate la
nivelul procesului de invatamant sunt
elaborate pe baza unui model ierarhic
care include , de regula, trei categorii de
obiective
-obiective generale,(vizeaza
proiectarea planului de invatamant)
-obiective specifice/intermediare,
( vizeaza proiectarea manualelor
scolare, aici sunt vizate obiectivele
cadru si de referinta)
-obiective concrete/operationale
(vizeaza proiectarea lectiei)
Taxonomiile proiectate dupa criteriul
rezultatelor ateptate la diferite
intervale de timp, include obiective
exprimate intermeni de performante
(realizabile pe termen scurt) si de
competente (pe termen
lung/mediu).
OBIECTIVELE GENERALE ALE
EDUCATIEI TINPURII
-Dezvoltarea libera, integrala si armonioasa
a personalitatii copilului in functie de ritmul
propriu si trebuintele sale, sprijinind
formarea autonoma si creativa a acestuia.
-Dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu
alti copii, cu adultii si cu mediul, pentru a
dobandi cunostinte, deprinderi , atitudini si
conduite noi.Incurajarea exploararii,
exercitiilor, incercarilor si experimentarilor,
ca experiente autonome de invatare.
-Descoperirea de catre fiecare copil
a propriei identitati, a autonoiei si a
dezvoltarea unuei imagini de sine
pozitiva.
-Sprijinirea copilului in
achizitionarea de cunostinte,
capacitati, deprinderi si atitudini
necesare acestuia la intrarea in
scoala si pe parcursul vietii.
ACTIVITATEA forma specifica de
realizare a obiectivelor educationale
in gradinita de copii
In institutia prescolara nu exista lectii, desi
sarcinile didactice specifice activitatilor de tip
lectie se regasesc si in acest context.Astel vom
regasi activitati de
-predare-invatare
-de formare de deprinderi si priceperi
-de consolidare a cunostintelor, priceperiloor si
deprinderilor
-de evaluare
-chiar forme mixte
Cateva forme de organizare ce pot
fi folosite prin combinare in
proiectele de activitati
A.dupa modul de repartizare a
sarcinilor
-frontale
-diferentiate
-individuale
B.dupa modul de participare
-colectiv
-pe grupe
-in perechi
-individual.
C.dupa modul de conducere a
activitatii
-dirijate de cadru didactic
-dirijate de programe de instruire
-independente.
JOCUL in gradinita
Categorii fundamentale de jocuri
-jocuri cu subiect si roluri alese din viata
cotidiana
-jocuri cu subiecte si roluri din basme si
povesti
-jocul de constructie
-jocul de miscare
-jocuri hazlii
-jocuri didactice
JOCUL DIDACTIC
El are o sarcina specifica (o problema
de rezolvat pentru copil)
Jocul didactic are reguli specifice si
elemente de joc(denumirea jocului,
explicarea jocului, demonstratia,
jocul de proba, complicarea jocului,
incheierea jocului).
Strategii, metode, tehnici, mijloace
si forme ale instruirii pe tipuri de
activitati

METODOLOGIA se constituie ca un
segment al didacticii care studiaza
natura, functiile si modul de folosire
a metodelor specifice procesului
instructiv-educativ.
STRATEGIA DIDACTICA semnifica
modalitati de abordare a predarii,
invatarii si evaluarii printr-o
combinatie optima a metodelor,
mijloacelor si tehnicilor de instruire,
precum si a formelor de organizare,
prin care se poate infaptui
obiectivele, finalitatile stabilite la
parametri superiori de perormanta.
METODELE sunt instrumente de
lucru atat ale profesorului cat si ale
elevilor.Ele au o sfera de cupridere
a tuturor compenentelor procesului
didactic, cu implicatii atat asupra
predarii, cat si invatarii si evaluarii.
METODE FOLOSITE IN EDUCATIA
PRESCOLARA
OBSERVATIA
EXPLICATIA
POVESTIREA/REPOVESTIREA
DEMONSTRATIA
COMVERSATIA
EXERCITIUL
STRATEGII MODERNE DE PREDARE-
INVATARE
TEHNICA MOZAICULUI
TEHNICA ,,STIU-VREAU SA STIU-AM
INTELES,,
JOCUL DE ROL
BRAINSTORMINGUL (asaltul de idei)
TEHNICA CIORCHINELUI
TURUL GALERIEI