Sunteți pe pagina 1din 26

m Calculul analitic detaliat al unei

instalatii de incalzire prin pardoseala


este laborios, presupune un aparat
matematic destul de complex si un
consum de timp considerabil.
m  
 

 
   

    
¬  

¬     
¬     
 
¬     
¬     
¬     
m rincipiile de calcul sunt
reglementate pe plan european prin
Ú 
.

. Multi dintre
furnizorii de astfel de sisteme si-
si-au
elaborat metodologii de proiectare
proprii (inclusiv programe pe
calculator), mai mult sau mai putin
complicate.
m ana cand vom dispune de un
program de dimensionare pe
calculator (vom avea si asa ceva, dar
mai dureaza«), putem face acest
lucru si manual.
m La o astfel de modalitate de calcul
se refera aceasta prezentare
m    
    
     
  

 
 ›
›

  
  
   

m      
    
J 

x ë necesarul de caldura al incaperii (w)


ë suprafata efectiva a pardoselii
incalzitoare (mp)
m  
   
      
JJ
 

J 
 

 ! ! "
#    
  
  ›   
      
  
 
J 
 "
"
 ! ! "
      
   ›  
      
     ›
  
J 
 
 ! ! "
  ›
 ›    
 
     
    

 

 #$%&#'& (
(èè
$% &
D     '( )
*) +'(,-+'- )

. +--› /0(1
/0(1 '-+-(2›2! 
D  
.3. 
      
      

D  
.4. 
     
       
      
m n functie de natura finisajului
preconizat al pardoselii se extrage din una
din diagramele 4, 5, 6 sau 7 Ú 
 Ú   
 ÚÚ  ( calculat
la pct. 2), pentru mai multe valori ale
pasului intre tuburi. Se noteaza intr-
intr-un
tabel.

) J 
 
 *+ 
 

 ,
 
 
 
 

  

  

-
  
  

m entru fiecare valoare a diferentei
medii logaritmice, in functie de
temperatura interioara dorita, se extrage
si se noteaza din Diagrama 3 temperatura
pe tur a agentului termic (apa calda).
m De retinut ca aceasta temperatura nu
trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:
‡ Birouri, camere de locuit««««««..45 C
‡ Spatiile de trecere, zone marginale ««50 C
   

 
 +'(5)


) 
  *
 
-
+ 
+. !
)   ,
) 
m Cunoscand suprafata pardoselii incalzitoare
(vezi pct. 2) si valorile pasului dintre tevile alese
(vezi pct. 3), se calculeaza lungimea tubului,
folosind urmatoarele lungimi specifice pe mp :
‡ as de 5 cm «....«««..««lsp= 20 m/mp
‡ as de 7,5cm«.«....««.«..lsp= 13.3 m/mp
‡ as de 10 cm«.....«««.«..lsp= 10 m/mp
‡ as de 15 cm««««««...«lsp= 6.7 m/mp
‡ as de 20 cm«««««««.«lsp= 5 m/mp
‡ as de 22.5 cm««««....« lsp= 4.4 m/mp
‡ as de 30 cm««««««.... lsp= 3.3 m/mp
m Œsfel lungimea totala a tubului este :
Ltub= S x lsp (m)
m Se retin pentru pasii urmatori numai
acele cazuri in care:
50 mÕ
mÕ Ltub ” 100 m
Celelalte cazuri se elimina.
m Cu cazurile retinute de la pct. 5 se
intra in Diagrama 1 si se obtine
debitul de apa D care circula prin tub
(in l/h ), pentru fiecare caz in parte,
la o pierdere de presiune de 2000
mm C.Œ.


/ 
 
 


0 

-
/
 

 ,
) 
#1'&2$ 3 4 
  
5 6 /
),   
   )
 

*4
 ) ) )  /
- 
-

 

Diametrul interior Debit de apa


al tubului minim necesar
12 mm 106 l / ora
13 mm 143 l / ora
14 mm 210 l / ora
16 mm 289 l / ora
m Se calculeaza ecartul de temperatura pentru
fiecare caz in parte cu relatia:
¨t = 0,86 ‡ Q / D [°C]
unde:
m Q = debitul de caldura [W]
m D = debitul de apa prin tub (v. pct. 6) [l/h]

Se selecteaza acele cazuri in care ecartul de


temperatura intre tur si retur este in plaja de
valori cuprinsa Ú 

Ú 
 (recomandabil in
jur de ).
m Cu cazurile selectate se obtine din
Diagrama 2 cedarea totala de caldura
a intregului tub. Se va retine ca

) -  
 
  
-/ 

 !
) 


 
 
 
,!*
2 


/ 
 
 
 

7)
 
 

 
 
/ 

 
 

 /) 


$'2   ›  
 
  ›     6
   
   
)  
  ›   
        
   
   › 
        
         
   › ›
       
-(7 '8 ›     
   9 
ΠΠ
 

Evaluare