Sunteți pe pagina 1din 22

De la idee la bani N.

hill

Pasa Doina
Gr.TIDE-151
Napoleon Hill(26octombrie18838noiembrie1970)afost
uncelebruautoramericandecrideliteraturmotiva ional.
Operasaceamaicelebr,De la Idee la Bani,esteunadintre
celemaibinevndutecridintoatetimpurile.Cercetrile
ntreprinsedeHillauvizatcredinelepersonale irolulpecare
acestealauasuprasuccesului."Totceeaceminteaunuiom
poateconcepeicrede,poaterealiza"esteunuldintrecitatele
celemaireprezentativealeluiNapoleonHill.
Mesajul principal al cartii:
Mintea omeneasca poate realiza orice obiectiv pe
care il poate concepe si in care crede.
Obiectivul cartii
IncarteaDelaideelabani,autorulnedezvaluie
unSecretalsuccesuluiascunsinintreagacartesine
oferaunPlanexperimentatcareiiimbogatestepeoameni,
nearataexactcumsa-lfolosimsinedaposibilitateadea
porniimediatlatreaba.
Ceamaicunoscutacartemotivationaladinlume,Delaideelabani,
esteunbest-selleraltuturortimpurilors-avandutin20demilioane
deexemplarenumaipanalamoarteaautorului,in1970siesteuna
dintrecelemaiinfluentesimaicelebrecartidinintreagalume.
Ideile principale ale cartii
Minteaomeneascapoaterealizaoriceobiectivpecareilpoateconcepesiin
carecrede.
Dacavreisareusestiinviata,trebuieneaparat: sa iti stabilesti un
scop principal bine definit in viata,sa-tidezvoltio
dorintaarzatoaredea-lrealizasisacrezicutariecaveireusi.
Succesulestelaunpasdincolodeinfrangere.
Minteanucunoastealtefrontieredecatcelepecarelestabilimnoiinsine.

Subconstientultransformainrealitateoricegandpecareilavemdemaimulteori,
sipecareilimpletimcuemotiesicredinta..
Oriceobstacolpoartasamantaunuibeneficiumaiimportantdecatnecazulaparent.
Ceamaiinsemnatafortamotivantaaunuibarbatestedorintasadeasatisfaceofemeie.
Pasul 1 catreimbogatire:DORINTA
Pasul 2 catreimbogatire:CREDINTA
Pasul 3 catreimbogatire:AUTOSUGESTIA
Pasul 4 catreimbogatire:CUNOSTINTELESPECIALIZATE
Pasul 5 catreimbogatire:IMAGINATIA
Pasul 6 catreimbogatire:PLANIFICAREAORGANIZATA
Pasul 7 catreimbogatire:HOTARAREA
Pasul 8 catreimbogatire:PERSEVERENTA

Pasul 9 catreimbogatire:PUTEREAMINTILORSUPERIOARE
Pasul 10 catreimbogatire:MISTERULTRANSFERULUIENERGIEI
SEXUALE
Pasul 11 catreimbogatire:SUBCONSTIENTUL
Pasul 12 catreimbogatire:CREIERUL
Pasul 13 catreimbogatire:ALSASELEASIMT
Pasul 1 catre imbogatire: DORI
Oriceomcarevreasacastigetrebuiesaardacorabiilesalesitoatecailede
retragere;
Odorintaarzatoaredeafi,deaavea,saudeafaceceva,epunctuldeplecare
aloricaruivisitor;
Aprindeincaodatainmintefoculsperantei,increderii,curajuluisitolerantei.
Dacaaiacestestarimentalesiocunostintaaprincipiilordescrise,totcevei
doriitivavenicandveifigatapentruele;
Pasul 2 catre imbogatire: CREDI

Candincredereaesteamestecatacuvibratiagandului,subconstientulpreiainstant
vibratia,otraduceinechivalentspiritualsi-ltransmiteinteligenteiinfinite;
Toategandurilecaresuntmixatecuemotiisiincrederesuntimediattradusein
echivalentfizic;
Oriceidee,plan,sauscopesteimplementatinminteprinrepetitiagandului;
Pasul 3 catre imbogatire:
AUTOSUGESTIA

Niciungand,pozitivsaunegativ,nupoateintrainsubconstientfaraajutorulprincipiului
auto-sugestiei,cuexceptiagandurilorpreluatedineter;

Injecteaza-tiineforturiletaleoincredereaunuicopil;
Cunoastereanuvaatragebanidoardacaeorganizatasidirectionatainteligentprin
planurideactiune;

Inaintedeafisigurdecapacitateatadeatransformadorintainechivalentul
monetar,vatrebuiocunoasterespecializataaserviciuluipecarevreisa-lfaciin
schimbulbanilor;

Pasul 4 catre imbogatire:


CUNOSTINTELE SPECIALIZATE
Pasul 5 catre imbogatire: IMAGIN

Imaginatiaeatelierulundesuntiaunasteretoateplanurilecreate
deom.Sespunecaomulpoatecreaoriceisipoateimagina;

Exista2formedeimaginatie:

Imaginatiasinteticasiimaginitiacreative;
Cumsaconstruiestiplanuri:
1-Aliaza-tecuungrupdepersoanecasapotifolosiinteligentainfinita-master
mind;
2-Inaintedeaformaalianta"master-mind",decide-teceavantajesibeneficiile
potioferiinschimbulcooperariilor.Nimeninutevaajutafaravreoformade
compensare;
3-Intalneste-tecumembriimasterminddecelputin2oripesaptamana;
4-Mentinearmoniaperfectaintremembriigrupului;

Pasul 6 catre imbogatire: PLANIFICAREA


ORGANIZATA
Pasul 7 catre imbogatire: HOTARA

Procrastinarea,opusuldeciziei,eundusmanpecarefiecareomtrebuiesa-l
cucereasca;

Defiecaredatacanditideschizigurainprezentauneipersoanedestepte,elosa
afleexactcestiisicenustii.Intelepciuneaautenticaseevidentiazadeobicei
prinmodestiesitacere;
Pasul 8 catre imbogatire:
PERSEVERENTA
Bazapersistenteieputereavointei;
Persistentaedirectproportionalacuintensitateadorintei;
Farapersistentaveifiinvinsinaintedeaincepe.Cupersistentaveiinvinge;
CELEMAIMULTEIDEISENASCMOARTESITREBUIESCINJECTATE
CUSUFLULVIETIIPRINPLANURICLARESIACTIUNIIMEDIATE;
Pasul 9 catre imbogatire: PUTEREA
MINTILOR SUPERIOARE
Putereapoatefidefinitacasicunostinteorganizatesidirectionateinteligent;
Puterea,sereferalaorganizareaeforturilor,suficiente,caomulsa-sitransformedorinta
inechivalentulmonetar;
Mastermindpoatefidefinitca:Coordonareacunostintelorsieforturilorintr-unspirit
dearmonieintre2saumaimultepersoaneinobtinereaunuiscopdefinitiv;
Emotiasexualaeofortairezistibilaimpotrivacareianuexistaaltafortacare-I
poaterezista;
Incurajeazaprezentaacestoremotiicaganduridominantedinmintesidescurajeaza
prezentaemotiilordestructive;

Pasul 10 catre imbogatire: MISTERUL


TRANSFERULUI ENERGIEI SEXUALE
Subconstientuleformatdintr-uncampdecunostinte,incarefiecareimpulsal
gandului,careatingeminteaprintr-unuldincele5simturi,eclasificatsistocat,si
dincaregandurilepotfireamintite,casicuvintelecaresuntluatedintr-o
Biblioteca;
Formeaza-tiobiceiuldeaaplicasifolosiemotiilepozitive.Eventual,elevor
dominaminteacompletsicelenegativenupotpatrunde.

Pasul 11 catre imbogatire:


SUBCONSTIENTUL
Pasul 12 catre imbogatire: CREIE
STATIADEEMITERESIRECEPTAREAGANDULUI

Creierulvibreazacuoratarapida,nuatragedoargandurisiideiemisedealtemintiprin
mediuleterului,daroferagandurilorunuiom,aceapresimtirefeeling,careeesentiala
inaintecasubconstientulluisaprimeascaacelegandurisiaactionaasupralor.
Al13-leaprincipiuecunoscutcaal6-leasimt,princareinteligentainfinitapoate
comunicavoluntarcuoriceformadeefortpecareofaceindividul.
Al6-leasimteaceaportiuneasubconstientuluicareafostmentionatacasiimaginatia
creativa.
Al6-leasimtemediuldecontactintreminteafinitasiinteligentainfinitasidinacest
motiv,eunamestecintreambele,mentalsispiritual.

Pasul 13 catre imbogatire: AL


SASELEA SIMT
Concluzia
Aiabsolutcontroldoarasupraunuisingurlucru,siacelareprezinta
ganduriletale.
Suntetistapinipepropriadumnevoastrasoarta.Motivatiile
dumnevoastratrebuiesavapropulseze.
Minteaimplinestetotceeacepoateconcepe