Sunteți pe pagina 1din 2

Limbaje de programare

- Informatic Economic, an III

Evaluare

Gheorghe Cosmin
Silaghi
Cluj-Napoca - 10 Octombrie
2016
Proba scrisa: 50%
Proba practic: 50%

Proba scris: not minim necesar: 4.5


Grile: 30 de grile, ntrebri cu 4-5 variante, i un singur
rspuns corect
6 ntrebri deschise
Problem de modelare
Proba practic:
Evaluarea activitii de laborator: 30% (nu se aplic pentru
studenii de la ID)
Subiect practic pe bilete: 70% - nota minim necesar: 4.5

Cluj-Napoca - 10 Octombrie
2016