Sunteți pe pagina 1din 38

Cheltuieli eligibile

Lector coordonator
dr Marius Gerald STAMATE
Introducere
lansareaprogrameloroperaionale prin
care se vor derula fondurile europene nuarfi
posibilfrreglementarea cheltuielilor
eligibile
n Monitorul Oficial nr. 197/2011 a fost
publicat OMAI 10/2011 privind modificarea
OMAI 712/634/2009 privind aprobarea
cheltuielilor eligibile n cadrul axelor prioritare
1,2 i 3 ale PO DCA
Introducere
cheltuielieligibile sunt cheltuielile care
potfico-finanateprinprogramelede
finanarerambursabil sau
nerambursabil
cheltuieliletrebuiesndeplineasc
condiiile
S fie necesare pentru desfurarea proiectului, s fie
prevzute n cadrul contractului de finanare i s fie n
conformitate cu principiile unui management financiar
solid;

S fie efectiv realizate pe perioada execuiei proiectului


i s respecte prevederile din Contractul de finanare;

S figureze n registrele contabile ale beneficiarului, s


fie identificabile i verificabile i s fie susinute de
originalele actelor de plat justificative
condiii:

sfieefectivpltitdectrebeneficiar,ntre1
ianuarie2007i31decembrie2015,dac
autoritatea de management nu decide altfel prin
contractul de finanare

sfieinsoitdefacturi,nconformitatecu
prevederilelegislaieinaionalesaudealte
documentecontabilecu valoarea probatorie,
echivalente facturilor, pe baza crora cheltuielile s
fie auditate i identificate
condiii:

sfienconformitatecuprevederile
contractuluidefinanare,ncheiatde
ctreautoritateademanagementsau
organismulintermediar,pentru i n
numele acesteia, pentru aprobarea
operaiunii

sfienconformitatecuprevederile
legislaieinaionaleicomunitare
Cheltuieli eligibile
sunt acele cheltuieli realizatencadrul
proiectului care pot fi finanate din:
instrumentestructurale

bugetuldestat,bugetulasigurrilorsociale
destat,bugetelelocale

bugetelefondurilorspeciale
Condiiicumulative

sfieefectivpltit de la data intrrii n vigoare a


contractului/ordinului de finanare (prin excepie se
poate prevedea o dat anterioar pentru anumite
tipuri de cheltuieli eligibile, conform art. 6 alin (3) din
contractul de finanare)
sfieefectuatiefectivpltit pentru realizarea
activitilor din cadrul proiectului

Conform HG 759/2007 privind regulile de


eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin programele operaionale
Condiiicumulative

sfieprevzutnbugetulestimativ al proiectului

sfienconformitate cu principiile unui management


financiar riguros, avnd n vedere utilizarea eficient a
fondurilor i un raport optim cost-rezultate

sfiensoitdefacturi, n conformitate cu
prevederile legislaiei naionale, sau de alte documente
contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor,
pe baza crora cheltuielile s poat fi auditate i
identificate
Condiiicumulative

sfienregistrat n contabilitatea
Beneficiaruluiiapartenerilor
n cazul n care suntimplicaifinanciar, s fie
identificabil,verificabil i sfiedovedit
prindocumenteoriginale

s nu fi fcut obiectul altorfinanripublice


Condiiicumulative

s fie n conformitate cuprevederile


contractului/ordinuluidefinanarencheiat de
ctre Autoritatea de management

s fie conformcuprevederilelegislaiei
naionaleicomunitare

s fie menionatnlistacheltuieliloreligibile
stabilite n anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului
Categoriidecheltuielieligibile

Cheltuieli pentruconsultaniexpertiz

Cheltuieli cupersonalul

Cheltuieli cudeplasarea

Cheltuieli pentrutraduceriiinterpretariat
Cheltuieli aferentetipririiimultiplicriidemateriale
Cheltuieli pentrunchirieriileasing
Cheltuieli cuachiziiadematerialeconsumabile
Categoriidecheltuielieligibile

Cheltuieli generaledeadministraie

Cheltuieli pentrudotri care pot intra n categoria mijloacelor


fixe sau a obiectelor de inventar

Cheltuieli pentruachiziiadeactivefixenecorporale

Cheltuieli pentruserviciiinformaticeidecomunicaii

Taxe

Cheltuieli aferenteprocedurilordeachiziiepublic
Cheltuieli pentruinformare,comunicareipublicitate pentru
proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei nr.
1828/2006)
Categoriidecheltuielieligibile

Cheltuieli pentruinformare,comunicareipublicitate pentru


activiti de contientizare

Cheltuieli cuachiziionareadepublicaii n format tiprit i/sau


electronic i abonamente pe durata de derulare a proiectului

Cheltuieli privindachiziionareaserviciilordeaudit

Cheltuieli aferentegaraniilorbancare

Cheltuieli pentruorganizareai/sauparticipareala
evenimente de genul conferine,seminarii,atelieredelucru,
reuniunidelucru,cursurideinstruire,activiti
transnaionale
Cheltuielipentruconsultani
expertiz
cheltuieli pentruconsultaniexpertiztehnic,
administrativ, financiar-contabil, fiscal, de management,
precum i consultan, asisten juridic privind desfurarea
activitilor proiectului

cheltuieli pentruserviciideconsultan i expertiz aferente


dezvoltrii, implementrii i/sau certificrii / recertificrii de
sisteme

cheltuieli pentruelaborareaderapoarte,strategii,ghiduri,
metodologii

cheltuieli pentru servicii/studiideevaluare,cercetare,


certificareirecertificare, inclusiv audituridesistem
Cheltuielipentruconsultani
expertiz
cheltuieli custudiii/sauanalize solicitate de AM n
scopul acordrii asistenei financiare nerambursabile

onorarii (consultani, lectori, experi, formatori, etc)

Cheltuieli cuserviciidesondajedeopiniei
cercetaredepia

Cheltuieli pentru serviciideconsultani


expertiz aferente obineriifinanrii
nerambursabile
Cheltuielilecupersonalul

Cheltuielilecupersonalulse refer la acele


costuripecareBeneficiarul le are cupersonalul
implicat n derularea proiectului

Remunerareapersoaneiangajatepeperioada
proiectului se facenfuncie:
- depontaj
- deatribuiilespecificatenfiadepost,toate
acesteafiindsemnatedepersoanaierarhic
superioar
Cheltuielilecupersonalul

Cheltuieli desalarizare(salarii) i contribuii


salariale aferente suportatedectreangajatori
angajat,pentrupersonalulangajatncadrul
instituiei/structuriicarebeneficiazdefondurile
structurale, sau n cadrul instituiei/structurii
partenere ca funcionari publici sau personal
contractual

cunormntreagsauparialdelucru, avnd
atribuii privind implementarea proiectului finanat prin
PODCA
Cheltuieli aferenteorelorsuplimentare

Cheltuieli aferenteorelorsuplimentare
efectuate n scopul implementrii proiectului
conform fiei de pontaj i contribuiile
aferente suportate de ctre angajator i
angajat, n conformitate cu prevederile
legislaieinaionalenvigoare
Cheltuielicudeplasarea

Cheltuieli pentrucazare

Cheltuieli cudiurna

Cheltuieli pentrutransportulpersoanelor (inclusiv


taxele aferente)

Cheltuieli cutransportul de materiale,mobilieri


echipamente (inclusiv taxele aferente)
Cheltuielilelegatedediurnalegal

Pentru a fi eligibile cheltuielile legate de diurna


legal pentru deplasrile interne
trebuie s corespund baremurilor impuse de
HG nr. 1860/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare

Pentrudeplasrileexternediurnalegal este
stabilit de HG nr.518/1995, cu modificrile i
completrile ulterioare
Cheltuielipentrutraduceriiinterpretariat

Cheltuieli cu serviciidetraducerei
interpretariat aferente activitilor realizate n
cadrul proiectelorfinanateprinPODCA
Cheltuieli pentru nchirieri i leasing
cheltuieli cunchiriereadesedii pentru managementul
proiectului finanat
cheltuieli cunchiriereadespaiipentru
desfurarea diverselor activiti specifice proiectului
finanat
cheltuieli cunchiriereadeechipamente
cheltuieli pentru nchiriereserviciidetransport
cheltuieli pentru nchirieremijloacedetransport
cheltuielipentrunchirieremobilier (diverse bunuri)
cheltuieli curateledeleasing pentru mijloace de
transport
Cheltuielicuachiziiademateriale
consumabile

cuachiziiadeconsumabile
Cheltuieli
aferenteactivitilordesfuraten
cadrulproiectului
Cheltuieli generale de administraie
cheltuieli cuserviciidecomunicaii (telefoane, fax,
internet, servicii potale i de curierat, acces la baze de
date)

cheltuieli cuplatautilitilor (energia electric, ap,


canalizare, salubritate, energie termic, gaze naturale)

cheltuieli dearhivareisecurizare
documente/informaii
Cheltuieligeneraledeadministraie

cheltuieli cuserviciidepaz

cheltuieli cuachiziionareamaterialeloriserviciilor
dentreinerecurentasediului

cheltuieli pentru serviciidentreinereireparaii


echipamente i mijloace de transport

cheltuieli cu achiziionareacarburanilori
lubrifianilor pentru mijloacele de transport
Cheltuielipentrudotricarepotintrancategoria
mijloacelorfixesauaobiectelordeinventar

Cheltuieli pentrudotri care pot intra n categoria


mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar

cheltuieli cuachiziiademobilier,aparatur
birotic,telefoane (fixe i mobile) i alte obiecte de
inventar

cheltuieli cuachiziiadeechipamentedeprotecie
a valorilor umane i materiale

cheltuieli cuachiziiadeechipamentedecalcul i
echipamente periferice de calcul
Cheltuieliaferentetipririiimultiplicriide
materiale

Cheltuieli cutiprirea,multiplicareai
distribuia de materialeefectuate n cadrul
proiectelor finanate prin PO DCA
Cheltuielipentruachiziiadeactivefixenecorporale

cheltuileli cu achiziiadeaplicaiiinformatice

cheltuileli cu achiziiadelicene

cheltuileli cu achiziiadebrevete

cheltuileli cu achiziiademrci

cheltuileli cu achiziiadeknow-how
Cheltuieli pentru servicii
informatice i de comunicaii
Instalare,ntreinereireparare echipamente
informatice, de comunicaii, periferice de calcul
i instalaii, necesare desfurrii proiectului

ntreinere,actualizareidezvoltareaplicaii
informatice

Cheltuieli pentru cablarereeaintern


Taxe
Taxedecertificare/recertificare

Taxedeevaluare/acreditare/programe
universitare

Taxedeeliberareacertificatelor

Taxenotariale
Cheltuieli aferente procedurilor de
achiziie public
Cheltuieliaferentepregtirii/revizuiriidocumentaiei
referitoare la proceduradeachiziiepublic,organizriii
derulriiprocedurilordeachiziiipublice conform Ordonanei
de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea:
contractelor deachiziiepublic
contractelor deconcesiunedelucrripublice
contractelor deconcesiunedeservicii,
cu modificrile i completrile ulterioare, n cadrul proiectelor
finanate prin PO DCA
Cheltuielipentruinformare,comunicarei
publicitatepentruproiect(conformprevederilor
RegulamentuluiComisieinr.1828/2006)
n aceast categorie sunt incluse cheltuielile pentru
realizarea msurilor minime de informare i
publicitate, prevzute n Ghidul solicitantului aferent
cererii de proiecte sau de idei de proiecte n care se
ncadreaz proiectul

Msurile suplimentare de informare, comunicare i


publicitate sunt ncadrate n urmtoarea categorie de
cheltuieli 15. Cheltuieli pentru informare,
comunicare i publicitate pentru activiti de
contientizare
Cheltuieli cu achiziionarea de publicaii n
format tiprit i/sau electronic i abonamente
pe durata de derulare a proiectului
Cheltuieli cu abonamentelapublicaiide
specialitate

Cheltuieli cu achiziionareadepublicaii,
cri,revistedespecialitaterelevantepentru
operaiune, n format tiprit i/sau electronic
Cheltuieli privind achiziionarea
serviciilor de audit
Cheltuieli cuauditulexternalproiectului
Cheltuieli aferente garaniilor
bancare
Cheltuieli aferentegaraniilorbancare cerute
de AMlaacordareaprefinanrii

AM PODCA nusolicitscrisoridegaraniebancar
pentru acordarea prefinanrii

Nuestenecesar s introducei acesttip de


cheltuialnbugetulproiectului
Cheltuieli pentru organizarea i/sau
participarea la evenimente
Cheltuieli pentruorganizareai/sau
participarealaevenimente de genul:
conferine
Seminarii
atelieredelucru,reuniunidelucru
cursurideinstruire
activititransnaionale
Concluzie
Beneficiarii pot primi napoi banii cheltuii n cazul n care acetia
sunt calificai drept eligibili

Ceicaredorescsobinfonduristructuraleeuropenepotafla
caresuntregulilepentrudecontareacheltuielilordincadrul
proiectelor

PODCA-FonduriStructurale
IntrebrifrecventencadrulProgramuluiOperaional
DezvoltareaCapacitii
Administrative.(PODCA).
(Sursa:AMPODCA,www.fonduriadministratie.ro).
www.fonduri-structurale.ro/.../