Sunteți pe pagina 1din 9

Premiul Shingo

1930 ing. Mec.


1930 introduce manag. modern in Taiwan
1940 consultant Asoc. Jap. de Manag.
1955 sef instruire Toyota
1959 infiinteaza Inst. de Perfectionare a Manag.
1962 Matsushita instruire
Shigeo Shingo
1909 - 1990 1961-64 ZQC zero quality control Poka Yoke
1981 "A Study of the Toyota Production System"
1970-80 programe de instruire in UE si SUA
1988 "Non-Stock Production : The Shingo System for Continuous Improvement"
1989 Univ Utah Premiul de Excelenta in Fabricatie Shingo

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 1/9


Rindasu Shingo
TPS Sistemul de Productie Toyota
Dezvoltat in anii 50 - 60
Cea mai ridicata productivitate a muncii din ind. auto
Primul constructor de autoturisme pe bursa in 2004
Al doilea producator mondial ca volum de vanzari dupa GM
Concentrarea pe eliminarea consumurilor neproductive:
rezerve neutilizate, miscari inutile, transporturi, defecte de
Kiichiro Toyoda
1894 - 1952
calitate, derogari, si irosirea talentului si creativitatii salariatilor
Concepte:
1. JIT (just in time)
2. Kaizen (imbunatatirea permanenta)
3. Jidoka (autonomation), Andon
4. Insule de fabricatie
Taiichi Ohno 5. TPM (total productive maintenance)
1912 - 1990

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 2/9


Rindasu Shingo
TPS in 14 principii
1. Filozofie pe termen lung: simtul scopului, crearea valorii, responsabilitatea
2. Fluxul continuu aduce problemele la suprafata: valoare adaugata continuu, flux de
materiale si informatii, dezvoltarea personalului si imbunatatirea continua.
3. Evitarea supra-productiei: urmarirea zilnica a cererii clientului
4. Heijunka: eliminarea tensiunilor asupra sistemului de productie, evitarea supra-productiei
5. Oprirea sistemului pt rezolvarea problemelor: calitatea de prima data, pe termen lung
6. Standardizarea activitatilor baza imbunatatirii continue si a delegarii autoritatii
7. Vizualizarea problemelor la locul de munca, reducerea nr de pagini in documente
8. Utilizati numai tehnologii fiabile, verificate, care sustin salariatii si procesele
9. Cresterea liderilor care inteleg munca, traiesc filozofia si ii invata pe ceilalti
10. Antrenarea salariatilor pt munca de echipa in aplicarea filozofiei firmei in dezv. afacerii
11. Respectul pt parteneri, sprijinirea si asistarea acestora in dezvoltare
12. Intelegerea personala profunda a problemelor
13. Decizii luate prin consens
14. Learning organization: imb cont, bune practici, continuitate, stabilitate, cultura

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 3/9


Rindasu Shingo
Lean Manufacturing
Metode de lucru:
1. Kanban identificarea loturilor de piese pt optimizarea stocurilor (formare,
consum, transport)
2. 5 S organizarea locului de munca (seiri-sort, seiton-systematize, seiso-sanitize,
seiketsu-standardize, shitsuke-self-discipline)
3. Heijunka nivelul de productie pt onorarea comenzilor si activarea sistemului
4. Takt time timpul de fabricatie necesar pt onorarea zilnica a comenzii
5. Muda risipa: supra-productie, timp de asteptare, transport, procese ineficiente,
stocuri, defecte. (3M: muda, mura-inconsistent, muri-exces)
6. Gemba identificarea locului unde se creaza valoarea adaugata
7. Vizualizarea problemelor (grafice, diagrame, displayuri, ecrane, panouri)
8. Poka-Yoke (eliminarea greselilor intamplatoare, test anti-idiot)
9. FTA-fault tree analysis, FMEA-failure mode and effects analysis, FMECA-failure
mode, effects and criticality analysis
10. Nemawashi discutarea problemelor cu toti cei implicati, consensul solutiilor

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 4/9


Rindasu Shingo
Modelul de performanta
Premise Operatii de baza Rezultate
I. Conducere cultura si II. Strategii de fabricatie si integrarea IV. Q,costuri, livrare 22,5%
infrastructura 15% sistemului 45% A. Q si imb Q 75
A. Conducere 75 A. Viziune si strategie 50 B. Costuri si imb
B. Delegare 75 B. Inovare piata produse/sv 50 productivitatii 75

C. Parteneriat furnizori/clienti si C. Livrare si imb


practici de mediu 100 serviciilor 75

D. Operatii si procese de nivel


mondial 250
III. Functii suport 10% 100

Rezultatele afacerii
V. Satisfactia clientului si profitabilitate 7,5% 75

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 5/9


Rindasu Shingo
Evaluarea performantei
Strategie Rezultate
1. Risipa este orice activitate care nu 1. Demonstrarea tendintei de imbunatatire
adauga valoare pt fiecare zona cheie
2. Organizatia orientata spre crearea 2. Nivelul performantei pt fiecare zona
valorii cheie
3. Obiective orientate spre imbunatatirea 3. Utilizarea reperelor externe
continua si excelenta fabricatiei (benchmarks) pt stabilirea obiectivelor
4. Procesele afacerii zona de analiza si 4. Alegerea si utilizarea masurilor
imbunatatire corespunzatoare fiecarui obiectiv si
5. Utilizarea eficace a instrumentelor, ajustarea tehnica adecvata
tehnicilor si tehnologiilor in diverse 5. Utilizarea inteligenta a rezultatelor
initiative de imbunatatire masurate pt stimularea imb
6. Demonstrarea cooperarii si integrarii
eforturilor salariatilor la toate nivelele

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 6/9


Rindasu Shingo
Punctaj
Strategie Rezultate

S: orientata pe procese cu val ad rid TI: excelente in zone S si proiecte R


80-100% R: completa prevenire exemplara 80-100% P: previzibila, progr. active
M: indicatori coresp validati
RTU: utilizare clara si integrata Fb: folosit regulat pt imbunatatire
S: recunoasterea prioritatilor TI: bune in zone S si proiecte R
60-80% R: multe actiuni bune de prevenire 60-80% P: buna, atentie la stab obiectivelor
M: coresp si validate
RTU: ocazional actiuni integrate Fb: folosit pt imbunatatire
S: idei arareori aplicate sistematic TI: bune in anumite zone si proiecte
40-60% R: cateva actiuni, multe planificate 40-60% P: rezon-buna in anumite zone si pr.
M: adecvate dar putin validate
RTU: cooperare si integrare dificila Fb: folosit sporadic
S: nu exista concentrare, reactivitate TI: lipsa, rezultate amestecate
20-40% R: act. incomplete, limitate ca valoare 20-40% P: redusa sau imprevizibila
M: reduse si insuficiente
RTU: nu sunt folosite in rez. problem. Fb: nu este folosit sistematic
S-strategie, R-eliminarea risipei, RTU-resurse tehnice si umane, TI- tendinte de imb, P- performanta, M-masuri, Fb-feedback

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 7/9


Rindasu Shingo
Categorii
Premiul se adreseaza numai firmelor din America de nord (Canada,
SUA, Mexic)
Business: firme mari (>500 sal), firme mici, departamente, fabrici
Cercetare
Lucrari nepublicate
Articole publicate
Carti (monografii)
Publicatii aplicative / programe multimedia
Sector public
Premii locale (statale, provinciale) din 2004

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 8/9


Rindasu Shingo
Bibliografie Shingo
http://www.shingoprize.org/
http://www.murtongroup.com/documentation/shingo1.htm
http://www.flex.net/~mcgovern/shingo.html
http://www.gbmp.org/ShingoPrize.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Shigeo_Shingo
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://www.toyotageorgetown.com/history.asp
http://www.toyota.co.jp/en/index.html
www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/data/methode_kanba.pdf
http://www.rediff.com/money/2005/jan/28spec2.htm
http://www.lean.org/Community/Registered/ArticleDocuments/ASQ%20story%20on
%20quality,%20sigma%20and%20lean.pdf
http://www.strategosinc.com/resources.htm
http://lean.enst.fr/wiki/pub/Lean/LesPublications/jidoka.pdf
http://www.si.umich.edu/ICOS/Liker04.pdf
http://www.syque.com/improvement/Lean%20systems.htm

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 9/9


Rindasu Shingo