Sunteți pe pagina 1din 7

Clonarea

Proiect realizat de eleva clase a 11-a C


Popov Aneta
Censeamnclonarea?
Clonareaesteprocesuldecreareauneicopiiidentice.
nbiologieclonareasereferlaprocesulfolositpentru
creareadecopiialefragmentelordeADN(clonare
molecular),celulelor(clonarecelular)saua
organismelor.Termenulincludeimodulde
reproducereasexuat.
Clonareamolecular
Clonareamolecularsereferlaproceduradeizolarea
uneianumitesecveneADNiobinereamaimultorcopiiale
acesteiainvitro.Clonareaestefrecventfolositpentru
amplificareasecvenelorADNceconingene
Legalizareaclonrii
nMareaBritanie,olegevotatn1990autorizadoarcreareade
embrionipentrucercetarencadrullupteimpotrivaproblemelor
defertilitate.nianuarie2001,cameraLorzilor,dinMarea
Britanie,aadoptatlegeacareautorizeazclonareaembrionului
umannscopuriterapeutice.Noualegeautorizaclonarea
embrionuluiumanntruncadrumultmailarg,darnspecialn
celallupteimpotrivacanceruluiiaboliiAlzheimer.
Primaclonarereusitaa
unuimamifer
Dolly(n.5iulie1996,Roslin,Scoiad.14februarie2003,Roslin,
Scoia)afostooaiedomestic,femel,careareprezentatprima
clonarereuitaunuimamiferdintrocelulsomaticadult,
prinprocedeuldetransfernuclear.Clonareaafostrealizatde
IanWilmut,KeithCampbellicolegiilordelaInstitutulRoslin,
napropieredeEdinburgh,Scoia,duposeriede276de
ncercrinereuite.

Supranumitceamaifaimoasoaiedinlume,Dollyatritpn
lavrstadeaseani,cndafosteutanasiatcaurmareafaptului
csufereadeartritidecancerpulmonar.
OiaDolly
Totuiepozitivsau
negativclonarea?
Voice
credei?