Sunteți pe pagina 1din 2

Cercetri de Marketing

n Relaii Publice

ETAPELE PROIECTULUI
Cercetare calitativ

Conf. univ. dr. Mihaela Constantinescu


1. Scopul cercetarii
2. Obiectivele cercetarii (3-5 obiective)
3. Alegerea metodei de cercetare calitativa
4. Selectia participantilor
4.1. Determinare numarului de persoane
4.2. Stabilirea criteriilor de selectie si categoriilor de persoane
selectate pentru fiecare criteriu
4.2.1. Criterii corespunzatoare persoanelor ce vor fi excluse din cerc
4.2.2. Criterii corespunzatoare publicului tinta al campaniei
4.2.3. Criterii de identificare a persoanelor familiarizate cu subiectul
4.3. Stabilirea structurii fiecarui focus-grup
4.4. Construirea chestionarului de selectie
5. Culegerea datelor
5.1. Programarea participantilor pentru fiecare focus-grup
5.2. Construirea ghidului de conversatie
5.3. Desfasurarea focus-grupurilor
6. Testarea metodologiei si propuneri de
imbunatatire