Sunteți pe pagina 1din 36

MODULUL NR.

4
Supravegherea activitatii pentru
prevenirea efectelor provocate de
situatiile de urgenta
Elaborarea programului de
management de mediu
Continuturi de baza
- identificarea aspectelor de mediu pentru fiecare tip de activitate
desfasurat pe amplasamentul organizatiei;
-evaluarea impactului asupra factorilor de mediu afectati si ierarhizarea
aspectelor in ordinea importantei impactului asupra mediului
inconjurator;
-evaluarea sistemelor de supraveghere/control existente;
-identificarea de noi solutii pentru reducerea impactului asupra
factorilor de mediu si stabilirea masurilor necesar a fi luate in
continuare pentru minimizarea efectelor asupra mediului;
-elaborarea programului de management pe termen scurt si pe termen
lung;
-identificarea si evaluarea aspectelor de mediu ce prezinta risc pentru
mediu si sanatatea populatiei;
-elaborarea planului de prevenire si de interventie in situatii de urgenta;
-stabilirea programului si organizarea simularilor de interventie in
diverse scenarii identificate.
Supravegherea activitatii pentru
prevenirea efectelor provocate
de situatiile de urgenta
Standardul SR EN ISO 14001:2015 cerinta 8.2
Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate
de raspuns

Cerinta 8.2 a standardului prevede:


Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa
mentina procesul (procesele) necesare pentru a se pregati si
pentru a raspunde la situatiile de urgenta potentiale
identificate
Organizatia trebuie:
a) sa se pregateasca pentru a raspunde prin planificarea
actiunilor pentru prevenirea sau diminuarea impacturilor
negative asupra mediului la situatii de urgenta;
b) sa raspunda la situatii de urgenta reale;
Cerinta 8.2 Pregatire pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns
c) sa ia masuri pentru a preveni sau pentru a diminua
consecintele unei situatii de urgenta, adecvate magnitudinii
urgentei si impactului potential asupra mediului;
d) sa testeze periodic actiunile de raspuns planificate, daca este
posibil;
e) sa analizeze si sa revizuiasca periodic procedurile si actiunile
planificate de raspuns, in special dupa aparitia situatiilor de
urgenta sau dupa teste;
f) sa furnizeze informatii relevante si sa efectueze instruire legata
de capacitatea de pregatire si de raspuns la situatiile de
urgenta, dupa caz, partilor relevante interersate, inclusiv
persoanelor care lucreaza sub controlul sau.
Cerinta 8.2 Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns

Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate in


masura in care sunt necesare pentru a avea incredere ca
procesul (procesele) sunt realizate asa cum au fost
planificate.
Este responsabilitatea fiecarei organizatii sa fie pregatita si
sa raspunda in situatii de urgenta intr-un mod adecvat
necesitatilor sale specifice.
Atunci cand planifica procesul (procesele) de pregatire si de
raspuns la urgent, organizatia ar trebui sa considere:
a) cea mai adecvata metoda pentru a raspunde la o situatie de
urgenta;
b) procesul (procesele) de comunicare interna si externa;
Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns
c) actiunea (actiunile) necesara (necesare) pentru a preveni sau a diminua
impactul asupra mediului;
d) actiunea (actiunile) de diminuare si de raspuns care trebuie luate pentru
diferite tipuri de situatii de urgent;
e) necesitatea de evaluare post-urgenta pentru a determina si implementa
actiunile corective;
f) verificarea periodica a actiunilor planificate de raspuns la situatii de
urgenta;
g) instruirea personalului referitor la raspunsul la situatii de urgenta;
h) o lista a personalului cheie si a serviciilor de interventie, inclusiv datele
de contact (de exemplu pompieri, servicii de depoluare, decontaminare);
i) rutele de evacuare si puncte de intalnire;
j) posibilitatea de asistenta mutuala din partea organizatiilor vecine.
Definitii
Situatie de urgenta: situaie neprevzut, neintenionat, care
conduce sau poate conduce la efecte duntoare asupra mediului
nconjurtor i/sau asupra omului; este o situatie ce necesita rezolvare
urgenta, (toate tipurile de accidente/incidente ecologice care sunt
provocate de om si/sau alte cauze naturale, cum ar fi: incendiu,
inundatie, caderi masive de zapada, cutremur, explozie, radiatii etc.)
accident ecologic: eveniment produs ca urmare a unor mari si
neprevazute evacuari catre factorii de mediu (ex. deversari in ape,
emisii in atmosfera de substante sau preparate periculoase, sub forma
de vapori sau energie rezultate din desfasurarea unor activitati
necontrolate, prin care se deterioreaza sau se distrug ecosistemele
naturale si antropice).
avarie/incident - eveniment care nu genereaza consecinte majore
asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului, dar care are potential
sa produca un accident major;
accident major - producerea unei emisii importante de substanta, a
unui incendiu sau a unei explozii, care rezulta dintr-un proces
necontrolat n cursul exploatarii unui amplasament si care conduce la
aparitia imediata sau ntrziata a unor pericole grave asupra sanatatii
populatiei si/sau asupra mediului, n interiorul sau n exteriorul
amplasamentului, si n care sunt implicate una sau mai multe substante
periculoase;
Definitii
risc efectul incertitudinii; un efect este o deviatie pozitiva sau
negativa la o asteptare; incertitudinea este starea, chiar si partiala , a
deficitului de informatii legate de intelegerea sau cunoasterea unui
eeveniment , consecintele sau plauzibilitatea acestuia.
risc de mediu o masura a probabilitatii de a produce o dauna
vietii, sanatatii, proprietatii si/sau mediului si care poate sa apara ca
rezultat al unei situatii intamplatoare, periculoase; riscul rezidual se
refera la riscul ramas dupa nlaturarea unora dintre factorii cauzatori
de risc;
grad de risc de mediu apreciere a riscului (a probabilitatii de
aparitie a unor situatii necunoscute, insuficient cunoscute sau
controlate si potential periculoase) n functie de natura poluantului
emis si de dimensiunile impactului produs asupra tintei;
puncte critice puncte din cadrul compartimentului unde se pot
produce pierderi de produse (semifabricate, intermediari pe faze
tehnologice, produse finite, combustibili, lubrifianti sau alte materiale
solide sau lichide), care prin antrenare in retelele pluviale, de
alimentare cu apa, canalizari, in sol sau in evacuari directe in
receptor natural pot provoca poluari accidentale.
Definitii
Situatii de urgenta provocate de om: incendii, explozii, diferite
poluari accidentale ale apelor, accident nuclear etc.
Situatii de urgenta provocate de cauze naturale: cutremure,
inundatii, alunecari de teren, caderi masive de zapada etc.
Poluarea accidental a apei este orice alterare a caracteristicelor
fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produs prin
accident, avarie sau alt cauz asemntoare, ca urmare a unei
erori, omisiuni, neglijene ori calamiti naturale i n urma creia apa
devine improprie folosirii posibile nainte de poluare. Poluarea
accidental este, de cele mai multe ori, de intensitate mare i de
scurt durat.
Prevenirea poluarii utilizarea unor procese, practici, materiale sau
produse care evita, reduc sau controleaza poluarea, care pot include
reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismelor de control,
utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor.
Capacitate de rspuns - asigurarea dotrii cu mijloace de intervenie
i mijloace de protecie, precum i resurse umane pentru a interveni
imediat i eficient atunci cnd apare o situaie de urgen i/sau un
accident.
Situatii de urgenta
Situatiile urgenta sunt evenimente neplanificate sau
neasteptate care necesita aplicarea urgenta de competente,
resurse sau procese specifice pentru a preveni sau a
reduce consecintele actuale sau potentiale ale acestora.
Situatiile de urgenta pot conduce la impacturi daunatoare
asupra mediului sau alte efecte asupra organizatiei. Atunci
cand se determina situatiile de urgenta potentiale (de ex.
incendii, scurgeri de substante chimice, conditii
meteorologice severe), organizatia ar trebui sa considere:
- natura pericolelor de la fata locului (de exemplu lichide
inflamabile, rezervoare de depozitare, gaze comprimate);
- tipul si amploarea celor mai probabile situatii de urgenta;
- situatii de urgenta potentiale la cea mai apropiata facilitate
(de ex. uzina, drum, linie de cale ferata)
Planuri de urgenta:

Planurile de urgen necesare se identific innd


seama de:
aspectele care prezint risc pentru mediu, care sunt
identificate conform unei proceduri de identificare i
evaluare aspecte de mediu;
prevederile legale privind tratarea situaiilor de urgen,
care sunt identificate conform procedurii de identificare
a prevederilor legale i altor cerine aplicabile la care
organizatia a subscris,
recomandrile / instruirile autoritatilor de reglementare i
control a activitilor de protecie a mediului, protectie a
munci, prevenirea si stingerea incendiilor i de protecie
civil.
Aspecte mediu Cerinta 6.1.2

Pentru identificarea aspectelor i a impacturilor de mediu pot fi


utilizate urmtoarele metode:
- completarea unor chestionare,
- interviuri la fiecare activitate,
- msurtori, inspecii, monitorizare,
-analiza datelor din autorizatiile detinute de societate,
- analiza nregistrrilor etc.
Se stabilesc criteriile de evaluare i sistemul de notare pentru
fiecare criteriu. Acestea vor sta la baza aprecierii aspectelor
semnificative de mediu i a aspectelor care prezint risc pentru
mediu. Criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
- Respectarea cerinelor legale,
- Sensibilitatea mediului i a prilor interesate,
- Gradul de risc al impactului (frecventa producerii x gravitatea
impactului),
- Mijloace de msurare si control (monitorizare impact).
Identificarea aspectelor de mediu si a
aspectelor care prezinta risc pentru mediu

Pentru fiecare criteriu se stabileste si se aplic un sistem


de notare. Produsul RxSxGxM reprezint calculul de
evaluare a impactului produs. Se stabileste valoarea
produsului peste care impactul, respectiv aspectul de
mediu, devine semnificativ.
Aceast gril servete i la calculul riscului. Criteriile de
evaluare sunt aceleai, mai puin criteriul Reglementri.
Reprezint risc de mediu aspectul de mediu n condiii
de funcionare anormal (accidental) a crei gravitate
se calculeaz cu formula: SxGxM. Se stabileste valoarea
produsului peste care riscul de mediu devine
semnificativ.
Identificarea aspectelor de mediu si a
aspectelor care prezinta risc pentru mediu

Principalele categorii in care se pot incadra aspectele de


mediu sunt:
- emisiile n aer,
- deversrile n ap,
- deversrile pe sol,
- modul de utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale,
- modul de utilizare a energiei,
- energia emis (cldur, radiaie, vibraie, zgomot),
- generarea de deeuri sau de subproduse,
- impact vizual impropriu;
- utilizarea spatiului.
Identificarea aspectelor de mediu si a aspectelor care
prezinta risc pentru mediu

Se acorda atentie aspectelor de mediu referitoare la activitatile,


produsele si serviciile organizatiei, cum sunt:
- proiectarea si dezvoltarea facilitatilor, proceselor, produselor si serviciilor
sale;
- achizitia materiilor prime, inclusiv extractia acestora;
- procesele operationale sau de prelucrare, inclusive depozitarea;
- operarea si mentenanta facilitatilor, bunurilor organizatiesi a infrastructurii;
- performanta de mediu si practicile furnizorilor externi;
- transportul produselor si furnizarea serviciilor, inclusive ambalarea;
- depozitarea, utilizarea si tratarea la sfarsitul ciclului de viata al produselor;
- managementul deseurilor inclusiv reutilizarea, reconditionarea, reciclarea
si reintegrarea in natura.
Identificarea aspectelor de mediu si a aspectelor care
prezinta risc pentru mediu

Nu exista o metoda unica pentru determinarea aspectelor


semnificative de mediu, totusi, metoda si criteriile utilizate
trebuie sa furnizeze rezultate coerente. Criteriile pot fi legate
de aspectele de mediu (de exemplu tip, marime, frecventa)
de impacturile asupra mediului (de exemplu amploare,
severitate, durata, expunere), de aspecte organizationale
cum sunt cerintele legale sau preocupari ale partilor
interesate. Criteriile legate de aspectele organizationale nu
vor fi utilizate pentru a declasa un aspect de mediu
semnificativ bazat pe impactul sau asupra mediului. Din
aspectele semnificative de mediu pot rezulta riscuri si
oportunitati care pot fi tratate pentru a se asigura ca
organizatia isi atinge rezultatele scontate.
Identificarea aspectelor de mediu si a
aspectelor care prezinta risc pentru mediu
Folosind informaii adecvate (scheme logice, diagrame de flux pentru procese,
planuri de amplasament etc.) se analizeaz fiecare activitate, produs i serviciu
identificat i impacturile de mediu asociate fiecruia, tintele afectate de fiecare
aspect de mediu identificat, att n timpul functionarii normale ct si al celei
anormale si respectiv in situatii de urgenta.
Schimbarile de mediu, fie daunatoare sau benefice, care rezulta in totalitate sau
partial din aspectele de mediu, se numesc impacturi asupra mediului. Impactul
asupra mediului poate apare la scara locala, regionala sau globala, si de asemenea,
poate fi direct, indirect sau cumulativ prin natura acestora. Relatia dintre aspectele
de mediu si impacturile asupra mediului este una dintre cauza si efect.
Impacturile principale asupra mediului sunt:
- poluare aer,
- poluare ape subterane, ape de suprafata,
- poluare sol,
- poluare fonic,
- contaminare,
- consumuri de resurse naturale,
- peisaj degradat.
Se identifica frecventa de producere a impactului respectiv, n functie de conditiile de
functionare n care apare.

Identificarea aspectelor de mediu si a


aspectelor care prezinta risc pentru mediu
Condiiile de funcionare luate n considerare sunt:
- normale: funcionarea la parametrii normali,
- anormale: deviere de la parametrii normali,
- conditiile de inchidere sau incepere a activitatii;
- n situaii de urgen previzibile in mod rezonabil: accidente, incendii etc
Se analizeaza sensibilitatea receptorului poluarii (factorul de mediu care
preia impactul generat de aspectul de mediu), evalund numarul de receptori
si gradul de afectare al acestora ca urmare a impactul produs.
Se determina calea de migrare a poluantului n mediu (ruta urmata de
poluant de la sursa de poluare catre receptor); exemple de ci de migrare
controlate: dotari de tipul tubulaturii de ventilatie si a cosurilor de dispersie
pentru gaze, sistem de canalizare pentru dirijarea apelor uzate catre statii de
epurare, mijloace de reciclare/recuperare puse in practica pentru deseuri,
create de organizatie pentru a dirija si controla impactul generat etc.
Se identifica gradul de risc indus n mediu n functie de natura poluantului
evacuat si de dimensiunile impactului generat.
In urma evaluarii rezulta: lista aspectelor de mediu, lista aspectelor de mediu
semnificative si lista aspectelor care prezinta risc pentru mediu.
In functie de aspectele care prezinta risc se stabilesc tipurile de planuri de
urgenta ce trebuiesc elaborate.
Identificarea aspectelor de mediu si a
aspectelor care prezinta risc pentru
mediu
Atunci cand se determina aspectele de mediu,
organizatia considera o perspectiva a ciclului de viata.
Aceasta nu presupune o evaluare detaliata a ciclului de
viata; este suficienta acordarea unei atentii deosebite
etapelor ciclului de viata care pot fi controlate sau
influentate de organizatie. Etapele specifice ale ciclului
de viata al unui produs sau serviciu include
achizitionarea materiilor prime, proiectarea, productia,
transportul/furnizarea, utilizarea, tratarea la sfarsitul
ciclului de viata si reintegrarea in natura. Etapele ciclului
de viata care sunt aplicabile vor varia in functie de
activitate, produs sau serviciu.
Planuri de urgen
In functie de natura si complexitate activitatilor desfasurate de
organizatie, planurile pot fi:
- de prevenire i combatere a polurii accidentale la folosinele de
ap potenial poluatoare,
- de intervenie n caz de incendiu,
- de aciune n caz de accident chimic/alarm chimic,
- de protecie civil,
- de aprare mpotriva dezastrelor,
- de interventii pentru situatii accidentale de poluare cu deseuri
periculoase,
Planurile de urgen se elaboreaz conform prevederilor legale n
vigoare, se verifica si se aproba de catre reprezentantii conducerii si
ai institutiilor locale cu atributii in verificarea planurilor (sistemul de
gospodarire a apelor sau directia bazinala pentru planurile de
combatere a polurii accidentale la folosinele de ap potenial
poluatoare, inspectoratul pentru situatii de urgenta pentru planurile
de urgenta interna, de interventie in caz de incendiu, de protectie
civila).
Planuri de urgen

Dup aprobare, planurile pentru situaii de urgen sunt


facute cunoscute personalului organizatiei. Informarea
personalului se realizeaz prin:
- afiarea, n fiecare cldire, a planurilor de evacuare, a
amplasrii/localizrii materialelor de intervenie i a
echipamentelor de protecie, astfel nct s se permit
accesul rapid al personalului la acestea,
- contientizarea personalului cu privire la posibilitatea
producerii unor situaii de urgen i modalitile de
rspuns la acestea.
Instruirea angajailor care i desfoar activitatea la
punctele critice, ct i a echipelor de interventie in caz
de urgenta se realizeaz att din punct de vedere
teoretic, ct i practic.
Prevenirea aparitiei unor situatii de urgenta
Pentru a se preveni aparitia unor situatii de urgenta:
- se intocmesc si implementeaza proceduri privind
controlul si sigurana n funcionare a instalaiilor,
- se asigura ntreinerea preventiv a echipamentelor de
monitorizare,
- se asigura ntreinerea mecanic i electric a
instalaiilor,
- se verifica periodic echipamentele de intervenie,
- se identifica mijloacelor existente/necesare, pentru
detectarea/localizarea si avertizarea situaiilor de
urgen,
- se identifica si se utilizeaza inca din faza de
proiectare, a tehnologiilor moderne, nepoluante BAT
(cele mai bune tehnici disponibile).
Cunosterea si punerea adecvata in practica a
planurilor de urgenta
Pentru a se asigura cunosterea si punerea adecvata in
practica a planurilor de urgenta se testeaza periodic actiunile
de raspuns planificate si, in functie de rezultatele consemnate,
se poate revizui procedura de pregatire pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns si planul de urgenta.
Funcie de pericolul posibil, exerciiile de simulare, cuprind:
- verificarea sistemelor de monitorizare a deversrilor de
substane toxice / poluante,
- integritatea sistemelor de colectare i dirijare a acestora la
staiile de epurare / depoluare,
- accesul la mijloacele de protecie i integritatea acestora,
- verificarea sistemelor de intervenie,
- efectuarea de activiti cuprinse n planurile de urgen i
verificarea capacitii de rspuns a echipei de intervenie.
Constatarea poluarii si aciuni desfurate
dup ce situaia este sub control
Modul de constatare, comunicarea i confirmarea accidentului sunt incluse n
fiecare plan de urgen.
Dup constatarea accidentului, se raporteaz imediat, telefonic, responsabilului de
plan elementele descriptive ale situaiei de urgen. Acesta anun despre
producerea accidentului directorul general.
n cazul producerii unui accident major, operatorul are obligatia sa informeze n
termen de maximum doua ore autoritatile publice competente la nivel judetean cu
privire la:
a)circumstantele accidentului, substantele periculoase implicate, datele
disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sanatatii populatiei si
mediului si masurile de urgenta luate;
b)actiuni pe care intentioneaza sa le ntreprinda pentru atenuarea efectelor pe
termen mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de
accident;
c)actualizari ale informatiilor furnizate, daca investigatiile ulterioare dezvaluie
elemente suplimentare, care modifica informatiile initiale sau concluziile formulate
anterior.
In cel mai scurt timp de la momentul producerii unui accident major se notifica
acesta autoritatilor publice teritoriale cu responsabilitati in domeniu.
Continutul notificarii este cel din Anexa nr. 6 a HG 804/2007 privind controlul
asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate substante periculoase.
Constatarea poluarii si aciuni desfurate
dup ce situaia este sub control
Pentru declanarea planului / planurilor aferent(e) tipului de accident
constatat se solicit aprobarea conducerii.
Decizia de declansare a planului de urgenta si de informare
imediata a autoritatilor publice teritoriale se ia in functie de criteriile
prevazute in legislatia in vigoare.
Se reunete echipa de intervenie conform Planului de urgen i,
dac este necesar, se completeaz echipa cu noi membri.
Se verific,dup caz, zona astfel:
- se actioneaza pentru limitare a poluarii si efectelor ei,
- se inspecteaza rezervoarele i instalaiile cu substane periculoase
i orice alte materiale ce pot fi la locul respectiv,
- se identifica i evacueaza angajaii care sunt nc n zona n care
s-a produs accidentul,
- se evalueaza pierderile materiale,
- se evalueaza necesitile angajailor.
Constatarea poluarii si aciuni desfurate
dup ce situaia este sub control

Dup ce situaia este sub control, dup caz:


- se emite un raport de neconformitate i aciune
corectiv/preventiv, conform procedurii intocmite pentru a
raspunde cerintei din standard 4.5.3 Neconformitate,
actiune corectiva si actiune preventiva;
- se programeaza reparaii in funcie de necesitile
imediate,
- se restabilesc utilitile, daca este cazul,
- se repun n funciune instalaiile,
- se refac cile de acces etc.
Dup ce situaia este sub control, se reunete comisia de
elaborare i implementare a planului, responsabilul de
mediu, conducerea la varf pentru evaluarea situaiei
existente i a activitilor desfurate n timpul interveniei.
Constatarea poluarii si aciuni desfurate
dup ce situaia este sub control

Acestia analizeaz:
- inventarul deteriorrilor / scurgerilor,
- cauza producerii situaiei de urgen,
- gravitatea impactului produs de situaia de urgen,
- msurile luate pentru limitarea i nlturarea urmrilor
polurii accidentale,
- modul de desfurare a aciunilor de intervenie,
- modul de rspuns a echipei de intervenie la aplicarea
planului de urgen,
- necesarul de materiale de intervenie i de protecie
care trebuie nlocuite,
- necesitatea modificrii Planurilor de urgen.
Constatarea poluarii si aciuni desfurate
dup ce situaia este sub control
Se poate elabora un raportul privind capacitatea de rspuns la
situaii de urgen.
Modificrile planurilor pentru situaii de urgen i capacitate de
rspuns se fac periodic, cnd sunt cerute de:
- modificrile aprute n legislaia n vigoare privind ntocmirea
planurilor de urgen,
- dac rezultatele exerciiilor de simulare a situaiilor de urgen, din
cadrul instruirilor practice, impun modificri,
- modificri n organizarea operatorului,
- modificari sau completri ale tehnologiilor de fabricaie, ale
instalaiilor, construciilor, dotrilor,
- modificri rezultate ca fiind necesare n urma aplicrii unui Plan de
urgen / Plan pentru poluri accidentale.
n urma apariiei unei situaii de urgen, se identific, se evalueaz
aspectele de mediu aprute i se actualizeaz Listele cu aspecte de
mediu.
PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE
A POLUARILOR ACCIDENTALE
Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale este prevazuta n anexa nr. 1 a
Ordinului Nr. 278 din 11 aprilie 1997.
Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale se
elaboreaz de orice folosin potenial poluatoare sau la care se
pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidental a
resurselor de ap.
Coninutul-cadru al planului de prevenire i combatere a polurilor
accidentale la folosinele de ap potenial poluatoare va cuprinde:
a)Memoriu, ce va conine datele de identificare a folosinei de ap,
cu prezentarea punctelor de unde pot proveni poluri accidentale
i modul de acionare n caz de producere a acestora;
b)Tabele ale cror modele sunt prezentate n anexa la
metodologie (nr. 1-10);
c)Plan de situaie la scara 1:10.000 sau 1:25.000 cu localizarea
obiectivelor;
d)Schia tehnologic cu marcarea punctelor critice.
Elaborarea programului de
management de mediu
Standardul SR EN ISO 14001:2015 - Cerinta 6.1.4
Planificarea actiunilor

Organizatia planifica, la cel mai inalt nivel, actiunile


care trebuie intreprinse in cadrul sistemului de
management de mediu pentru a trata:
- aspectele sale semnificative de mediu,
- obligatiile sale de conformare si
- riscurile si oportunitatile identificate ,
care sunt o prioritate pentru organizatie pentru a
realiza rezultatele scontate ale sistemului sau de
management de mediu.
Cerinta 6.1.4 Planificarea actiunilor

Organizatia trebuie sa planifice si cum sa:


- integreze si sa implementeze actiunile in procesele sistemului
sau de management de mediu sau in alte procese ale activitatii
sale;
- evalueze eficacitatea acestor actiuni.
Actiunile planificate pot include stabilirea obiectivelor de mediu
sau pot fi incluse in alte procese ale sistemului de management
de mediu, fie individual fie in combinative. Unele dintre actiuni
pot fi tratate prin intermediul altor sisteme de management, cum
ar fi cele referitoare la sanatate si securitate ocupationala sau
continuitatea activitatii sau prin alte procese ale activitatii
referitoare la managementul riscului financiar sau al resurselor
umane.
Cerinta 6.2.1 Obiective de mediu
Organizatia trebuie sa stabileasca obiective de mediu la
functii si niveluri relevante, luand in considerare aspectele
sale semnificative de mediu, obligatiile de conformare
associate si considerand riscurile si oportunitatile sale.
Obiectivele de mediu trebuie sa fie:
coerente cu politica de mediu;
masurabile (daca este fezabil);
monitorizate;
comunicate;
actualizate dupa caz.
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate
despre obiectivele de mediu.
Cerinta 6.2.2 Planificarea actiunilor pentru
realizarea obiectivelor de mediu

Atunci cand planifica cum isi realizeaza obiectivele de mediu,


organizatia trebuie sa determine:
ce se va face;
ce resurse vor fi necesare;
cine va fi responsabil;
cand vor fi finalizate;
cum vor fi evaluate, inclusive indicatorii pentru monitorizarea
progresului catre realizarea obiectivelor sale de mediu
masurabile.
Organizatia trebuie sa considere cum pot fi integrate in
procesele activitatii sale, actiunile pentru realizarea
obiectivelor sale de mediu
Cerinta 6.2.2 Planificarea actiunilor pentru
realizarea obiectivelor de mediu
Se elaboreaz un program de management de mediu sau mai
multe programe.
Programul(ele) de management de mediu stabilesc activitatile
care trebuie intreprinse, stabileste responsabilitatile la nivelurile
relevante ale organizatiei care sa asigurea realizarea obiectivelor,
termenele si resursele necesare. Programul(ele) sunt aprobate
de ctre managementul de la varf si se difuzeaza
compartimentelor responsabile de punerea in aplicare a acestuia.
Anual se analizeaz modul de realizare a obiectivelor de mediu,
a programelor de management de mediu, se actualizeaz i se
revizuiesc, dac este necesar.
Modul de realizare a obiectivelor de mediu, a programelor de
management de mediu se raporteaz, anual, managementului la
varf in cadrul analizei de management.