Sunteți pe pagina 1din 7

AS 9100

AS 9100 standard de management al calitatii specific pt industria


aerospatiala (AS). La vremea respectiva, s-a considerat - intre altii de catre
Federal Aviation Administration (FAA) - ca ISO 9000:1994 nu este adecvat
pt asigurarea calitatii si securitatii intr-un domeniu de risc ridicat precum
industria aerospatiala.
AS 9000 : 1997 a fost publicat ca referire la ISO 9001:1994; la intocmirea lui
au colaborat: Lockheed Martin, Northrop Grumman si GE Aircraft Engines.
Prima revizie, AS 9100 : 1999 a fost publicata de The Society of Automotive
Engineers (SAE International), pe baza colaborarii cu American Aerospace
Quality Group (AAQG), International Aerospace Quality Group (IAQG) si a
Society of British Aerospace Companies (SBAC).
Actuala varianta a AS 9100 : 2001, aliniaza standardul cu ISO 9001:2000
Se poate aplica intregului lant de aprovizionare: proiectare, fabricatie,
accesorii, exploatare aeroportuara si linii aeriene, cargo, piese de schimb si
intretinere

Conf.dr.ing. Viorel MCT I/Management 1/7


Rindasu integrat/ AS 9100
Seria AS 9100
9003 Activitati de inspectie si testare
9006 Software specializat
9100 Sistemul Calitatii pentru fabricantii din industria aerospatiala
9101 Raport si lista de verificare pt. 9100
9102 Inspectia primului articol
9103 Managementul caracteristicilor cheie
9110 Sistemul Calitatii pentru unitatile de reparatii aerospatiale
9111 Raport si lista de verificare pt. 9110
9120 Sistemul Calitatii pentru distribuitori
9121 Raport si lista de verificare pt. 9120
9131 Documentarea neconformitatii
9132 Matricea 2D de codificare a cerintelor de calitate pt. fabricatia de piese
9134 Managementul riscului pt. lantul de aprovizionare

Conf.dr.ing. Viorel MCT I/Management 2/7


Rindasu integrat/ AS 9100
Cerinte suplimentare
Managementul configurarii
Proiectare, verificarea proiectarii, procese de validare si testare
Fiabilitate, mentenabilitate si securitate
Aprobarea si revizia performantei subcontractorului
Verificarea produsului procurat
Identificarea produsului pe parcursul duratei sale de viata
Documentarea produsului
Controlul schimbarilor procesului de productie
Controlul echipamentelor de productie, a sculelor si a programelor MUCN
Controlul activitatilor realizate in afara facilitatilor furnizorului
Procese speciale
Proceduri de inspectie si testare
Metode, resurse si inregistrari
Actiuni corective
Extinderea cerintelor de audit intern din ISO 9001:2000
Inspectia primului articol
Service-ul, inclusiv colectarea si analiza datelor, livrarea, investigarea si controlul
rapoartelor din documentatia tehnica
Revizia dispozitiei de produs neconform

Conf.dr.ing. Viorel MCT I/Management 3/7


Rindasu integrat/ AS 9100
Procese
Procese ale SMC, inclusiv dezvoltarea documentatiei SMC,
controlul documentatiei si al inregistrarilor. Clauza 4.
Procese manageriale, inclusiv planificarea si revizia
managementului. Responsabilitatea Managementului, Clauza 5.
Procese de managementul resurselor, inclusiv resursele umane,
infrastructura, si mediul de munca. Clauza 6.
Procese de realizare a produsului (productie), inclusiv revizia
ordinelor de vanzare, proiectarea produsului, procurarea, calibrarea,
si realizarea actuala a produsului sau serviciului. Clauza 7.
Procese de masurare, analiza si imbunatatire, inclusiv auditul
intern, inspectia, testarea, si actiunile corective/preventive. Clauza
8.

Conf.dr.ing. Viorel MCT I/Management 4/7


Rindasu integrat/ AS 9100
Diagrama flux

Conf.dr.ing. Viorel MCT I/Management 5/7


Rindasu integrat/ AS 9100
Implementare
Identificarea cerintelor AS 9100 si cum se aplica in cazul dat.
Stabilirea obiectivelor de calitate si a modului in care ele corespund
activitatilor afacerii.
Elaborarea unei politici documentate privind calitatea, in care sa se
indice cum sunt satisfacute cerintele standardului.
Comunicarea politicii la nivelul organizatiei.
Evaluarea politicii, a obiectivelor, si prioritizarea cerintelor, a.i. sa se
asigure indeplinirea lor si satisfacerea cerintelor.
Identificarea granitelor SMC si realizarea procedurilor documentate
cerute.
Asigurarea ca aceste proceduri sunt corespunzatoare si aplicabile.
Realizarea de audituri interne pentru a se asigura ca SMC
functioneaza.

Conf.dr.ing. Viorel MCT I/Management 6/7


Rindasu integrat/ AS 9100
Bibliografie
Exemplu de MQ: http://www.staraviation.com/star-as9100-qm.doc
Checklist: http://www.str-r.com/pdf/AS%209101%20B%20Checklist.pdf
http://www.isoqar.com/as9100/as9100intro.htm
Cuprins AS 9100:
http://www.whittingtonassociates.com/v2/resources/as9100/as9100b_xref.sh
tml

Conf.dr.ing. Viorel MCT I/Management 7/7


Rindasu integrat/ AS 9100