Sunteți pe pagina 1din 27

LEGISLATIA EUROPEANA

TRATAT de infiintare a Comunitatii Economice


Europene/1957
Art. 14
Piaa Intern va reprezenta o zon fr
frontiere interne n care libera circulaie a
bunurilor, a serviciilor i a capitalurilor este
asigurat n conformitate cu prevederile
acestui Tratat.
Uniunea European
1957 CE6Tratatul de la Roma crearea CE
Belgia,Olanda,Luxemburg,Frana,Italia,Germania
1973 CE9CE6+Marea Britanie,Irlanda,Danemarca
1981 CE10CE9+Grecia
1986 CE12CE10+Spania,Portugalia
1995 CE15CE12+Austria,Suedia,Finlanda(fostaEFTA)
2004 CE25CE15+Cipru,Malta,Slovenia,Ungaria
Slovacia,Cehia,Polonia,Lituania,Letonia,Estonia
2007 CE27 CE25 + Romnia, Bulgaria
2013 CE 28 Croatia
LEGISLAIA EUROPEAN
publicata in Jurnalul Oficial al UE
L134/2004 transpusa in OUG 34/2006
Directiva 17/2004/CE-sector:utiliti:
17/2004/CE
sectoareleapa,energie,transportsi
serviciipostale

Directiva 18/2004/CE-sector:clasic:
18/2004/CE
privestecoordonareaprocedurilorde
atribuireacontractelordelucrari,de
furnizaresideservicii

Directiva 89/665/CEE-remediipentrusectorul"clasic
89/665/CEE

Directiva 92/13/CEE-remediipentrusectorul"utiliti"
92/13/CEE
NOUTATI LEGISLATIVE la nivel european

n JOUE nr. L330/2015 au fost publicate:


Regulamentele (UE) cu nr. 2015/2340, 2015/2341
i 2015/2342, modific Directivele 2009/81/CE,
2004/17/CE i 2004/18/CE privitor la cuantumul
noilor praguri valorice (publicare JOUE)
aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2016: 135.000
euro - P/S; 5.225.000 euro L
Parlamentul European a adoptat n 15 ianuarie 2014 noul
pachet legislativ de modernizare a normelor privind
achiziiile publice:
2 noi directive care inlocuiesc D17 si D18
O noua directiva pt.concesiuni
NU se modifica:
directiva aparare2009/81/CE si
directivele recurs 89/665/CEE, 92/13/CEE si
2007/66/CE
Dup intrarea n vigoare, statele membre au la
dispoziie un termen de 24 de luni pentru a le transpune, n
legislaiile naionale.
! 18 aprilie 2016 !
LEGISLAIA EUROPEAN
JOUE L94/28 martie 2014
1. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European
i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
atribuirea contractelor de concesiune NOU
2. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European
i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
achiziiile publice (abrogat D18)
3. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European
i a Consiliului din 26 februarie 2014 achiziiile
n sectoarele apei, energiei, transporturilor i
serviciilor potale (abrogat D17)
ROMANIA MEMBRA UE

Alinierea la legislatia
europeana
NIVELURI LEGISLATIVE
IN LEGISLATIA NATIONALA

Legislatie primara Legi, OUG


Legislatie secundara HG
Legislatie tertiara Acte cu caracter
normativ
Instrumente operationale Ghiduri, manuale
Legislatia nationala a achizitiilor
publice

Se caracterizeaza prin complexitate si instabilitate, multe acte


normative fiind modificate n mod succesiv n ultimii ani,
pentru implementarea noilor DIRECTIVE europene si pentru
remedierea deficientelor functionale ale sistemului.
sistemului
Premisa esentiala pentru participarea OE la proceduri de
atribuire organizate de AC din Romnia este:
- buna cunoastere a legislatiei AP n vigoare la data
initierii procedurii !
Componenta legislativa a sistemului AP
A.N.R.M.A.P. a iniiat pn la aderarea
Romniei la Uniunea European, n
conformitate cu angajamentele
asumate, legislaia primar (legi, OUG)
i legislaia secundar (HG) care
guverneaz atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii.
LEGISLAIA DIN ROMNIA
ABROGATA !!!!!
1. OUG nr. 34/2006 atribuirea contractelor de
AP, a contractelor de concesiune de lucrri
publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata prinLegea nr.337/2006,
nr.337/2006
modificata si completata de
Legea nr.20 din 4 martie 2016
2.HG nr. 925/2006aprobarea
925/2006 Normelor de
aplicare a OUG nr. 34/2006, modificata cu
HG 66 din 10 februarie 2013
LEGISLAIA DIN ROMNIA
3. Hotarare de Guvern nr.1660/ 2006,
2006 modificata si
completata cu HG 167/3 martie 2010 (40%) pt.
aprobarea Normelor de aplicare privind atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace
electronice din OUG 34/2006
4. Hotarare de Guvern nr.71/2007 pt. aprobarea
Normelor de aplicare privind atribuirea contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii din OUG 34/2006
Ordinul nr.1517/9574/ 2009 (MFP + pres.ANRMAP)
privind aprobarea Ghidului pt. implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice si
servicii (modificata in mai 2012)
LEGISLATIA DIN ROMNIA
Ghid pentru atribuirea contractelor de
achizitii publice, nr.155/2006
! ANULAT ! Inlocuit de

MANUALE OPERATIONALE pt. atribuirea


contractelor de AP (vol.I si II)-caracter de
recomandare (modificate cu erata)-se
vor reface conform noii legislatii !!!
Noi reguli de lansare a procedurilor de achizitie
publica, incepand cu 2011
In scopul imbunatatirii calitatii procedurilor de achizitii
publice si eficientizarii cheltuirii banului public,
luand n considerare:
necesitatea fluidizarii si perfectionarii sistemului
achizitiilor publice, pentru imbunatatirea gradului
de absorbtie a fondurilor comunitare alocate
Romaniei;
necesitatea standardizarii documentatiei
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie public, angajament asumat n cadrul
discuiilor cu Comisia Europeana;
luand n considerare:
prevenirea aparitiei erorilor si combaterea
fenomenului coruptiei n domeniul achizitiilor
publice;
prevenirea aplicarii de posibile corectii
financiare de catre Comisia Europeana;

s-au noi reguli de lansare a


elaborat
procedurilor de achizitie publica !
HG 801/4.08.2011 modificarea si completarea HG
525/2007 privind organizarea si functionarea
ANRMAP:
ANRMAP SE ABROGA !!!!-OUG 13/2015

ANAP evalueaza DA si notele justificative d.p.v. al


conformitatii cu legislatia aplicabila in AP, evaluare
care NU vizeaza aspectele tehnice ale CS !
- evaluarea conformitaii DA nainte de transmiterea
spre publicare a invitatiei/anuntului de participare;
- procesul de evaluare a DA se realizeaza prin
mijloace electronice-SEAP; (Vezi schema)
LEGISLATIA DIN ROMNIA
ORDIN nr.314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a
certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
ORDIN nr.302/1.06.2011 al presedintelui ANRMAP
privind aprobarea formularelor standard ale PV al sedintei
de deschidere si Raportului procedurii de atribuire a
contractelor de AP
ORDIN nr.509/14.09.2011 al presedintelui ANRMAP
privind formularea criteriilor de calificare si selectie
ORDIN nr.313/29.06.2011 al presedintelui ANRMAP cu
privire la interpretarea anumitor dispozitii privind achizitia
directa
Intarirea capacitatii de implementare a
legislatiei, prin:
Compartiment intern specializat, la nivelul
fiecarei autoritati contractante:
a) Elaboreaza, actualizeaza programului anual al AP
b) Elaboreaza/coordoneaza elaborarea
documentatiei de atribuire
c) Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate
d) Elaboreaza notele justificative (cand procedura
este o exceptie de la lege si.)
e) Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire
f) Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice
Compartimentul intern specializat:
specializat

Intocmeste contractele
Monitorizeaza realizarea contractelor
Verifica notele de receptie, de punere
in functiune si de training, facturile
pentru plata ale furnizorilor
OUG 34/2006 (OUG 94/2007)

Compartimentul intern specializat:


specializat
obligatoriu de infiintat pana la
1 ianuarie 2008,
in cel mult 3 luni la infiintarea AC,
prin act adm. una sau mai multe
persoane insarcinate cu realizarea
atributiilor respective in materia AP
ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE
HG 1405/2010 in MOF 20.01.2011: aprobarea
conditiilor contractuale generale si speciale la
incheierea contractelor de lucrari - (FIDIC)
OUG 54/2006/Legea nr.22/2007 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica / HG nr.168/2007- Norme de
aplicare
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile ulterioare
OUG nr.2/2001 /Legea 180/2002- regimul juridic
al contraventiilor
LegislatiaabrogatadinRomnia
Ordonana60/2001
HotrreadeGuvern461/2001
OrdinMFPnr.1012/2001
OrdinMFP/MLPTL1013/873/2001
OrdinMFP/MLPTL1014/874/2001
Ordonananr.20/2002privindachiziiilepubliceprin
licitaiielectronice
Noua legislatie din Romania
in domeniul AP-LEGISLATIE primara
Legea nr.98 /2016 privind AP - D24
Legea.nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale-
D25
Legea nr.100/2016 privind contractele de
concesiuni - D23
Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de
atac in materia de atribuire a contractelor de AP
si a contractelor de concesiune si pt. organizarea
si functionarea CNSC
LEGISLATIE secundara
HG 395/2016 pt. aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziie public/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016
HG 394/2016 pt. aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016
HG 867/2016 pt. aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiuni de lucrri i concesiuni de
servicii din Legea nr. 100
HG 866/2016 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice HG 394/2016 si HG 395/2016
REGULAMENTELE
REGULAMENTELE
(seaplicaobligatoriudestatelemembre):
Regulament CE nr.2195/2002 -Vocabularul
comun privind AP- CPV
Regulament CE nr.213/2008 -CPV NOU !
Obligatoriu din 15 septembrie 2008!
Regulamentul CE nr. 842/2011- anunturile
standard
Regulament CE nr.1336/dec.2013 modifica
Directivele 17 si 18 cu noi praguri valorice
la procedurile de AP. MODIFICAT ian 2016
COMPARTIMENTUL INTERN SPECIALIZAT
AC nfiineaz n condiiile legii L 98/2016 un compartiment intern
specializat n domeniul achiziiilor, care:
a) ntreprinde demersurile pentru nregistrarea
/rennoirea/recuperarea nregistrrii AC n SEAP
b) elaboreaz / actualizeaz, strategia de contractare i programul
anual al achiziiilor publice
c) elaboreaz / coordoneaz activitatea de elaborare a
documentaiei de atribuire i a documentelor-suport,
d) ndeplinete obligaiile referitoare la publicitate
e) aplic i finalizeaz procedurile de atribuire;
f) realizeaz achiziiile directe;
g) constituie i pstreaz dosarul achiziiei publice
SPRIJIN COMPARTIMENT AP
Compartimentele AC au obligaia de a sprijini activitatea
compartimentului intern specializat:
a) transmiterea referatelor de necesitate, valoarea estimat,
precum i informaiile de care dispun, pentru elaborarea
strategiei de contractare
b) transmiterea, dac este cazul, a specificaiilor tehnice
c) informaii cu privire la preul unitar/total actualizat cercetare a
pieei sau pe baz istoric
d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare
destinaie, precum i poziia bugetar a acestora;
e) informarea justificat cu privire la eventualele modificri
intervenite n execuia contractelor/acordurilor-cadru, cauza,
motivele i oportunitatea modificrilor propuse;
f) transmiterea documentului constatator privind modul de
ndeplinire a clauzelor contractuale