Sunteți pe pagina 1din 10

Publicitatea aplicrii procedurilor

AC are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor /


incheierii acordurilor cadru, prin publicarea:

Anunului de intenie

Anunului de participare/Erata

Anunului de atribuire
utilizand formularele standard adoptate de CE
pentru JOUE (aprobate
( prin Regulamentul de Punere n
Aplicare nr. 1986/2015)
Publicitatea achiziiilor publice se face OBLIGATORIU:
1.Operatorul SEAP,
SEAP prin mijloace electronice
2. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, de catre
SEAP,
SEAP la Ve ale contractului peste prag JOUE
in limba oficiala a UE si pe format standard (2 zile SEAP)
3. Monitorul Oficial, Partea VI - Achiziii publice
FACULTATIV dupa 1 ianuarie 2008 !
4. Sistemul informatic de utilitate publica
pentru contracte de servicii de publicitate media
n cazul n care, din motive de natur tehnic,
operatorul SEAP nu are posibilitatea
transmiterii unui anumit anun spre publicare n
JOUE, AC i revine responsabilitatea
transmiterii spre publicarea anunului respectiv
prin mijloace proprii.
proprii Operatorul SEAP are
obligaia de a ntiina AC n cel mult o zi
lucrtoare.
Regia Autonom "Monitorul Oficial" public
anunurile transmise spre publicare n cel mult
8 zile de la data nregistrrii acestora.
Publicarea anunturilor la nivel national se face
dupa transmiterea la JOUE si nu trebuie sa
contina alte informatii
Operatorul SEAP NU publica si NU
transmite anunturile si eratele la anuntul
de participare spre publicare in JOUE,
fara acceptul ANAP!!!
Erori/omisiuni de
respingere:Informatii/cerinte
respingere
neconforme cu realitatea legislatia si
principiile sau neconcordanta cu DA
ANAP verific fiecare anun (erata)
transmis de ctre AC pentru publicare n
SEAP, in termen de 3 zile lucratoare de
la data primirii
Anuntul de participare
Obligatoriu, atunci cand:
a) Se initiaza procedura de: licitatie deschisa, licitatie
restransa, dialog competitiv sau negociere competitiv ori
un parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea
contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru;
b) se lanseaz un sistem dinamic de achiziii;

c) se organizeaz un concurs de soluii;

d) se iniiaz procedura de atribuire a contractelor de


achiziie public/acordurilor-cadru pentru servicii
sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2,
Anuntul de atribuire
Autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare un anun de
atribuire n termen de 30 de zile de la data:
a) ncheierii contractului de achiziie
public/acordului-cadru n urma finalizrii
procedurii de atribuire;
b) finalizrii unui concurs de soluii prin stabilirea
concurentului ctigtor;
c) atribuirii unui contract de achiziie public printr-
un sistem dinamic de achiziii;
d) nchiderii unui sistem dinamic de achiziii.
Fluxul transmiterii
anunturilor de intentie si de participare

JOUE

DA
AUTORITATEA operator operator DA
ANAP
CONTRACTANTA SEAP SEAP
NU

SEAP
NU

DA
DA AUTORITATEA MOf
CONTRACTANTA
Facultativ!
CONTRAVENTIE:
a. ncalcarea regulilor de publicitate

prevazute de Legea 98/2016;

SANCTIUNI
a. amenda 5.000-30.000 lei !
SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA

GHID de buna practica pt. achizitia


serviciilor de publicitate!
Pentru contractele de publicitate media cu o
valoare anuala cumulata > 600.129 lei
AC are obligatia de a publica pe Internet in
sistemul informatic public si pe site-ul
propriu:
- anunt de participare + referat de
oportunitate (impact si criterii de masurare)
- anunt de atribuire + raport de evaluare a
impactului achizitiei
SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA

Contract de publicitate media=


media contract de servicii
pt. difuzarea de reclama sau alte forme de
promovare prin mijloace de informare in masa
scrise, audiovizuale sau electronice.
electronice
Contractele de publicitate media trebuie sa asigure
accesul publicului la informatii inclusiv pe parcursul
indeplinirii acestuia: destinatarii finali ai fondurilor,
criterii de alocare, termene de indeplinire
Materialul publicitar trebuie sa mentioneze
denumirea AC