Sunteți pe pagina 1din 14

Planificarea n achiziiile publice

gandirea care precede actiunea


PLANUL AP - instrument managerial principal
prin care AC isi defineste: obiectivele,
actiunile,resursele si conditiile de realizare.

PROGRAMUL ANUAL - instrument


managerial pe baza cruia se
planific procesul de achizitie.
Procesul achiziiilor publice
Planificarea achiziiei Aplicarea procedurilor
publice de achiziie public

Atribuirea Administrarea
contractului contractului
Planificarea achiziiilor publice
(continuare)

EVALUARE NECESITATI

ASIGURAREA FONDURILOR

PROGRAM ANUAL

APLICARE PROCEDURI

ATRIBUIRE CONTRACT

ADMINISTRARE CONTRACT
Planificarea achiziiilor publice (continuare)

Etape n planificare

Identificarea necesitilor obiective la nivelul


autoritii
contractante pentru P, S, L
Stabilirea gradului de prioritate a necesitilor
Identificarea procedurii ce urmeaz a fi aplicat
ntocmirea Programului anual al achiziiilor
publice, corelat cu programul investitiilor
Obinerea tuturor aprobrilor necesare
Stabilirea calendarului pentru aplicarea fiecrei
proceduri
Programul anual
Obligatoriu pentru autoritile
contractante; in fiecare an
Cuprinde totalitatea contractelor de
achizitie publica si acordurile cadru care se
vor atribui sau incheia pe parcursul unui an
bugetar sau lansarea unui sistem dinamic
de achizitie pentru:
furnizare produse (P)

prestare si concesiuni servicii (S)

execuie si concesiuni lucrri (L)


1. Identificarea necesitatilor
Responsabil: compartimentul intern
Se realizeaza prin cumularea referatelor de
necesitate aprobate, transmise de fiecare
compartiment:
Ce anume avem nevoie? Denumire P, S, L
Pentru ce avem nevoie? Justificare, scopul
(activitati curente,proiecte de interes general)
Cand avem nevoie? Se previzioneaza data si se
ierarhizeaza necesitatile
Cat costa P, S sau L? Se estimeaza valoarea totala
Ce efecte se pot obtine? Beneficii previzionate
De 2.Estimarea
ce? valorii contractului
pentru alegerea procedurii de atribuire a
contractului
stabilirea valorii garantiei de participare
determinarea resurselor financiare necesare
Cand?
nainte de iniierea procedurii

sa fie valabila la transmiterea spre publicare-

actualizarea Ve
Cum?
insumarea tuturor costurilor platibile necesare

pentru ndeplinirea contractului, fara TVA, in lei


(eventuale majorari de pret si cantitate,
premii/prime)
Estimarea valorii contractului
(continuare)
Elemente de care se tine seama la estimare:
Informatii obtinute din cercetarea de piata
Durata previzionata a contractului
Costuri legate de indeplinirea contractului-
pe intreaga durata de viata
Posibilitate de costuri accidentale
Posibilitate de suplimentare cantitate
Reguli de estimare a valorii contractelor
Contractul de furnizare

Valoarea estimata Ve:


1. Produse cu lucrari de Ve=Vp+Vmipf
instalare si punere in Vp=val.produse = cant x pu
functiune Vmipf=valoare manopera,
instalare si punere in
functiune

2. Nu s-a stabilit optiunea


intre cumparare, cumparare
in rate, inchiriere sau
Ve=Vpmax
leasing, cu sau fara optiune Vpmax=val.celei mai scumpe
de cumparare modalitati de dobandire
Reguli de estimare a valorii contractelor
Contractul de furnizare (continuare)
3. S-a stabilit optiunea intre
cumparare in rate, inchiriere
sau leasing, cu sau fara
optiune de cumparare
Durata contractului<12 luni Ve = Vr x N
Vr = valoare rata platibila
N = nr de luni</=12 luni

Durata contractului>12 luni Ve= (Vr x N) + Vprez.


Vr=valoare rata platibila
N=luni>12 Vprez=val.reziduala
estim.

Durata nederminata Ve=Vr x 48 luni


Vr = valoare rata platibila
Reguli de estimare a valorii contractelor
Contractul de furnizare (continuare)

4. Contract care trebuie 4. Ve= Vpsa/Ve= Vpsv


reinnoit Vpsa=valoarea ajustata a contr.
similare atribuite in ultimul
an/val contr.ce vor fi atribuite
5.Contracte distincte 5. Ve= Vl
defalcate pe loturi
Vl=valoarea unui lot
Ve=valoarea estimata a tuturor
loturilor
Procedura simplificata Val. lot respectiv<355.632 lei si
pentru Val.totala loturi pt. care se aplica
Vl>600.129 lei, <20% din valoare totala a produse
numai cu conditii de furnizat
cumulative:
3. Punerea in corespondenta cu CPV
CPV Vocabularul comun al achizitiilor
CPV:
publice
Corespondenta produselor cu sistemul de
grupare si codificare CPV se mentioneaza
in:
Programul anual al achizitiilor publice
Anunturile de intentie, de participare si
de atribuire
Documentatia de atribuire
Informatii catre ANAP si CNSC
4. Ierarhizare prioritati

Compartimentul intern specializat, seful


autoritatii si departamentul financiar
contabil au in vedere:
Durata de realizare
Anticiparea fluxului de numerar
Importanta contractului
Programul anual
5. Alegerea procedurii
6. Identificarea fondurilor (buget de stat,
buget local,fonduri comunitare,fonduri de
la organisme financiare internationale,
credite bancare, fonduri nerambursabile,
alte surse)
7. Calendarul procedurii (planificare,evitare
suprapuneri,monitorizare interna)-anexa la
DA
8. Definitivarea programului anual al AP