Sunteți pe pagina 1din 24

TEMA:VARIETATIDE

CROSETEFOLOSITELA
REALIZAREAPROTEZELOR
PARTIALMOBILIZABILE
ACRILICESIPROTEZELOR
SCHELETATE.
Elaborat de Cernei Ludmila
Gr. 3407
Profesor: Buta Vladimir
SCOPULLUCRRII
Familiarizareacutipuriledecroete,
construciaiutilizarealor.
CROETELE
CONFECIONATE
PRINNDOIRELA
PROTEZELEPARIAL
MOBILIZABILE
ACRILICE
CROSETULCERVICOOCLUZAL
DESCHISDENTAL
Crosetulcervicoocluzaldeschisdentalnumitsicroset
simplu,prezintauncrosetcuunsingurbratelastic
aplicatpesuprafatavestibularaadinteluistilp,in
zonasubecuatorialaretentiva.
Aproximativlanivelulpunctuluidecontact
interdentarcrosetulesteindoiatspreapofiza
alveolaraedentata,distantatcu0,5mmdesuprafata
proximalaadintelui,iarpemasuraapropieriide
apofizaalveolaraesteorientatoblicspremijlocul
apofizeisidistantatdeeacu1,oo1,5mmpentruafi
plasatinzonaprotezeisubdintiiartificiali,acest
crosetareelasticitateredusasiesteindicatpedintii
cuunecuatornormal,atitlamaxillacitsimandibula.
CROSETULCERVICO
ALVEOLARDESCHISDENTAL
Crosetulcervicoalveolardeschisdentalprezintaundispozitivcuun
singurbratdeoelasticitatemarita,aplicatpesuprafatavestibulara
inzonasubecuatorialaretentivaprezintaundispozitivcuunsingur
bratdeoelasticitatemarita,aplicatpesuprafatavestibularainzona
subecuatorialaretentiva,apoirealizindobucla,seorinteazaspre
coletuldinteluiceltraverseazadistantatcu11,5mmsicontinuape
versantulvestibularalapofizeialveolare,unde,prinrealizareaunei
curbe,seorienteazacuextremitatealiberaspremijloculapofizei
alveolareedentatepentruafifixatinbazaprotezi.Seindicaladintii
stilpicuungraddeimplantareredudsiretentivitatimari.
CROSETCERVICOOCLUZAL
INTORS
Crosetcervicoocluzalintorssegmentul
dentaresteaplicatpesuprafatavestibulara
supraecuatoriala,iarextremitatealiberaa
bratului,facindobucla,esteintoarsasprezona
subecuatorialaorientatspreedentatie.Este
indicatpemolaricuoretentivitatemaximala
nivelulvestibulomezial.
CROSETULINELAR
JACKSONSIADAMS
CrosetulinelarJacksonsiAdamsSegmentul
dentarestesituateorizontalinzona
subecuatoriala,indreptindusespremarginile
proximale,mezialsidistalsisitraversindsuprafata
ocluzalasecoboarapesuprafataoralaadinteluisise
includecusegmenteleretentiveinbazaprotezei.Este
indicatinprotezeleunilateralepeprimiimolariai
hemiarcadeiintregi.

Croetul Jackson Croetul Adams


CROSETULMUCOALVEOLAR
Crosetulmucoalveolaresterealizatin
edentatiileterminalesinuprezintacontactcu
dintiistilpi,deoareceesteaplicatpeversantul
vestibularalapofizeialveolare.Esteindicatcind
apofizaalveolaraanteriorestebinedezvoltatasi
areunprofilretentive.Serealizeazadintroansa
dubladesirmasubformauneibucle,alecarei
capetepornescsiseintorcinsauaprotezei.
CROSETULTELESCOPIC
Crosetultelescopicestecompusdintrocapacilindricacareeste
fixatapedinteleancoracarenuredaformaanatomicaa
dintelui:ocoroanaartificialarealizatadupaamprentaobtinutade
pecapacementatapebontsifixatestabilinsaua
protezei.Coroanapoatesaredeaformaanatomicasimorfologia
dinteluisisafiemontatinbazaprotezeisaupoatefifixatenumai
insauaprotezei,iardeasupraeisafiemontatidintii
artificiali.Asasistemdecroseteesteindicatcindpearcada
dentarasintradacinitratate,caresegasescdeasupranivelului
mucoaseicu23mm.
SISTEMULDOLDER
SistemulDolderesterealizatpedouaradacini
mandibulare,pecareseconfectioneazacapemetalice,
apoiobaraovalacuextremitatilelibereinformade
pivotiradiculari,careselipesccucapele.Barase
fixeazaincanaleleradicularesiperadacinicucement
defixare.
CROETELETURNATE
FOLOSITEN
CONFECIONAREA
PROTEZELOR
PARIAL
MOBILIZABILE
SCHELETATE
CROSETULACKERS
CrosetulAckerspoatefiaplicatatitpe
premolaricitsipemolari,lamaxilasi
mandibula,inconditiileexistenteiretentivitatilor
favorabilepefeteleVsauO.Crosetulse
compunedinurmatoareleparti:
CROSETULACKERS
Corpulcrosetuluicareesteplasatsupraecuatorialpeunadintre
feteleproximalealedinteluistilp.Esterigidsiintervinein
stabilizareaorizontalaaprotezei.
Dincorpulcrosetuluipleaca:Bratulretentiv,careare2portiuni:
unasupraecuatorialacepleacadincorp,esterigidasiintervinein

sprijinulsistabilizareaprotezei,
adouaportiuneocontinuapeprimasiprezintaparteaterminal

flexibilaabratuluiretentiv,esteplasatasubecuatorialsiare
functiadementinereaproteze.
Bratulopozant,esterigidsipoatefiplasatsupraecuatorial,I
aceastapozitieindeplinesteroluldesprijin,stabilizaresi
incercuire.
Pintenulocluzalesterigidsiseplaseazaintrunlacasdepe
suprafataocluzala,mezialsaudistal.Elasigurasprijinul
parodontalalprotezei.
CROSETULBONWILL
CrosetulBonwillpoatefifolositintredoi
molari,intredoipremolarisauintreunmolarsiun
premolarintrecareexistatrema,inedentatiile
uniterminale,avindrolulantibasculantpentru
mentinereaindirectaaprotezei.
Esteuncrosetcircular,alcatuitdin6brate:

2retentive,
2opozante
2pinteniocluzaliaplicatipe2dinti.
Acestcrosetesteunitcuscheletulmetallicprin
conectorisecundaririgizisipoateficonsideratdrept
undublucrosetAckerscuaceleasicaracteristiceale
elementelorcomponent.
CroetulBonwil
CROSETELEDIVIZATEROACH
CroseteledivizateRoach.Suntdivizateindoua
categorii.Dinprimagrupafacpartecrosetelenumitede
autorcrosetebara,cunoscutesubnumeledecrosete
divizate,elesuntcelmaifrecventutilizatesisuntin
numardesaptesubnumeledeCLUSTIR.
Crosetul C-bratul retentiv pleaca sin saua
metalica printr-un conector secundar,la usoara
distanta de mucoasa procesului alveolar,de
parodontiul si zona subecuatoriala a dintelui-
stilp.Deasupra ecuatorului protetic descrie o
curba,la acest niel luind contact cu dintele.Trece
in zona subecuatoriala,ajungind in zona retentiva
proximala,vecina seii. Este indicat pe molarii
mandibulari,bratul retentiv terminindu-se in
regiunea mezio-linguala si pe premolari,pe care
bratul retentiv se termina in regiunea vestibulo-
distala.
CrosetulLbratulretentivpleacadinsa,trecela
distantademucoasaprocesuluialveolarsi
parodontiulmarginal,fiepefataorala,fie
vestibular,terminindusesubecuatorialinzona
retentivemezioproximala.Esteindicatmaiales
pepremolari. Crosetul U-bratul retentiv pleaca din sa,trece la
distanta de mucoasa procesului alveolar,avind
un traiect orizontal.Din aceasta portiune pleaca
doua prelungiri vertical,ce trec la distanta de
parodontiul marginal si fac contact cu dintele,in
zona subecuatoriala,terminindu-se pe muchiile
mezio si disto-vestibulare.Se aplica de obicei pe
premolari.
Crosetul S - bratul retentiv pleaca din sa si
urmeaza imediat un traiect vertical oblic,trecind
la distanta de mucoasa procesului alveolar si
parodontiul marginal,ajungind la nivelul
ecuatorului protetic,unde ia contact cu dintele-
stilp.La acest nivel face o curba supraecuatoriala
si se termina in zona retentiva opusa seii.Este
utilizat de obicei pe premolari.
CrosetulTestecelmaicunoscutsimaiutilizatcroset
divizat.Bratulretentivpleacadinsasiareuntraiect
orizontalsauusoroblic,ladistantademucoasa
procesuluialveolar.Indreptulmijloculuifeteidintelui
seridicavertical,luindcontactcuecuatorulproteticla
mijloculfeteivestibulare.Delaacestnivelpleacacele
douaportiuniorizontalecareformeazaTul,mergind
unacatrefatameziala,iarcealaltacatre
distal.CrosetulinTpoatefiaplicatintoatetipurilede
edentatii,atitpecanini,citsipepremolarisimolari.
Crosetul R-bratul retentiv pleaca din sa,ajunge in portiunea
mijlocie a fetei laterale a dintelui-stilp,unde ia contact cu dintele
in regiunea subecuatoriala.La acest nivel,o portiune merge
vertical,spre fata ocluzala,unde se termina cu un pinten si fiind
rigida,asigura sprijinul parodontal.A doua portiune merge
orizontal,supraecuatorial si dupa un scurt traiect se termina
subecuatoril,in zona de retentie vecina seii,in mod asemanator
crosetuluiC.Acest croset poate fi utilizat pe ambele fete laterale
ale molarilor de minte inferiori,cind acestia au o inaltime mica in
zona distala,iar retentivitatile sunt reduse.Din cea dea doua
grupa de crosete Roach fac parte o serie de crosete care actioneaza
prin frictiune,si sunt mai putin utilizate in practica.Acestea
sunt:Gherutele mezio-distale,Gherute cu dubla extremitate libera,
Gherute cu o extremitate libera,Gherute mezio-distale compuse.
CROSETELENEY
CroseteleNeySistemuldecrosetealCompanei
Ney,dinStateleUnite,cuprindeunnumarde6
crosete,atitdingrupacrosetelorcirculare,citsidin
celalecrosetelordivizatesimixte.Cele6croseteNey
suntgrupatein2categorii:Dinprimacategoriefac
partecrosetelecuactiunedublasaubioactive,
acesteaauambelebratelateraleretentivesisuntin
Crosetul nr. 1 -deriva de la crosetul
numarde4.
Ackers,alcatuit dintr-un corp din care pleaca
pintenul ocluzal,conectorul secundar si
portiunile supraecuatoriale ale bratelor
retentive:acestea se termina prin portiunile
flexibile in zonele retentive subecuatoriale de
pe fetele vestibulare si orale,asigurind o
mentinere dubla si reciproca.Este indicat
atit pe premolari cit sip e molari,adincimea
de retentie fiind de maxim 0,25 mm si
respectiv 0,50mm.
Crosetulnr.2derivadelacrosetuldivizatinTallui
Roach.Acestcrosetareunpintenocluzalizolat,situatin
prelungireaconectoruluisecundar,carefacelegaturacu
saua,sidouabrateretentive,asemanatoarecrosetului
divizatinT.Esteindicatpepremolarisimolaricu
retractiegingivalasicuretentivitatimarite,precumsila
dintiilacareecuatorulprotetictreceinapropierea
suprafeteiocluzale. Crosetul nr.3 - este o combinatie intre bratele retentive
ale crosetului nr 1 si 2.Se aplica pe dinti malpozitionati
si in special pe molari.Unul din aceste brate este mai
putin elastic,unit rigid cu corpul crosetului avind forma
bratului de la crosetul nr. 1, iar alt brat are un grad de
elasticitate marita,fiind unit prin conectorul secundar cu
saua protezei si avind forma de T.Bratul mai putin
elastic este aplicat pe suprafetele V sau O a dintelui cu o
retentivitate mai mica,iar bratul elastic-pe suprafetele V
sau O cu retentivitate marita.

Crosetul nr.4 -croset realizat prin turnare si lipire:corpul si pintenele ocluzal sint
turnate,iar bratele sunt confectionate din sirma prin indoire,apoi fiind aplicate pe
suprafetele V si O si lipite de corp.Este indicat pe dintii cu retentivitate in regiunea
marginii ocluzale a suprafetelor V si O.
Crosetulnr.5saucrosetulcuactiuneinversa
posterioarasiderivadincrosetelecirculare.Esteindicat
pecaninisipremolari,atuncicindacesteasuntde
inaltimemicasauprezintazonemicideretentivesicind
dintiistilpiauoinclinatieVsauO.Conectorul
secundar,secontinuacubratulopozant,plasat
supraecuatorial,ceasiguraobunaincercuire.
Bratul opozant merge paralel cu linia ecuatorului protetic pina la unghiul
disto-lingual,unde trece sub ecuator. Pe fata proximala distala se afla tot sub
ecuator,trecind apoi pe fata vestibulara, parallel cu ecuatorul,dar sub
el,ajungind pina I regiunea meziala.Punctul terminal al bratului retentiv se
gaseste intr-o zona de retentie de 0,25 mm.Sprijinul este realizat de catre un
pinten ocluzal plasat distal,dar poate fi completat cu un pinten
suplimentar,plasat mezial in dreptul conectorului secundar.
Crosetul nr.6 -este o variant a crosetului cu actiune
posterioara si se aplica pe premolari inferior
lingualizati. Conectorul secundar este plasat vestibular
interdentar,se continua cu bratul opozant,care trece pe
fata distala de linga edentatie,apoi se continua lingual
cu portiunea flexibila. Adincimea de retentie este de
0,25 mm.
BIBLIOGRAFIE:

1.Tratamentuledentaieiparialecuproteze
mobileAndreiIonescu
2.ProteticadentarIlarionPostolachi

3.scribdd.com
VMULUMECPENTRU
ATENIE!

S-ar putea să vă placă și