Sunteți pe pagina 1din 30

CURS 1

PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE


NOTIUNI FUNDAMENTALE
CARACTERIZAREA CANTITATIVA A PRODUCTIEI
REGULI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA SI ROBOTIZAREA

SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE


NOTIUNI INTRODUCTIVE
CONCEPTUL DE SISTEM FLEXIBIL DE FABRICATIE

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

NOTIUNI FUNDAMENTALE

CARACTERIZAREA CANTITATIVA A PRODUCTIEI

REGULI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA SI


ROBOTIZAREA

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

NOTIUNI FUNDAMENTALE

Productie proces de transformare care converteste materiile prime in


produse finite cu o valoare determinata de piata de marfuri.

Munca
manuala Scule
Munca
masinilor Energie

PRODUS

Forma Dimensiuni Material Precizie

Caracteristici

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

Proces de fabricatie
Configuratie produsului final (numar de repere, complexitate)
Nivelul de precizie
Cantitate

Tipul companiei
De productie de serie mica sau
producatoare unicate
prelucratoare De productie de grup

Din sectorul de baza De productie de masa


Din sectorul de transformare
Din sectorul de fabricare

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

Functiuni in cadrul productiei

Procesare transformarea produsului dintr-un stadiu de


prelucrare in alt stadiu avansat in raport cu cel initial

Operatii de
Operatii de baza modificare a
Materialul brut proprietatilor fizice
capata forma Imbunatatesc
primara proprietatile fizice
Operatii secundare Operatii de
Materialul primeste finisare
forma geometrica finala Dau forma finala a
produsului

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

Asamblare doua sau mai multe componente ale unui


produs sunt asamblate dupa reguli apriori stabilite

Manipulare si depozitare
materiale produse

Inspectie
Produse Produse
intermediare finale

Control impun existenta unui compartiment special de


control

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

CARACTERIZAREA CANTITATIVA A PRODUCTIEI - Parametri

Timpul de productie total tine cont de existenta unor operatii de


procesare propriu zisa, respectiv de manipulare, depozitare, inspectie,
operatii neproductive, dar necesare.
Nm
TPT Tsui Q * Toi Tnoi
i 1

Timp necesar Timp necesar Timp neproductiv


reglajelor, aranjarii executarii unei asociat aceluiasi
punctului de lucru, Numar de repere operatii pe o masina reper si aceleiasi
reglare si dintr-un grup sau la un punct de masini
schimbare scule lucru

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

Rata productiei este in mod curent exprimata intr-o rata orara (numarul de
repere/piese produse intr-o ora)

1
Rp
Tsu To

Q 1 q
Rata semnificativ de
resturi

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

Capacitatea totalitatea produselor finite pe care o companie este capabila


sa le produca in conditii impuse

Nivelul ratei somajului


Setul de operatii pe care
compania este capabila sa
le efectueze la momentul Numarul de schimburi pe zi
respectiv

C W * Sch * H * Rp
Numarul de locuri Rata productiei
de munca Numarul de Numarul de ore de
schimburi lucru pe schimb

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

Gradul de utilizare al capacitatii se exprima in procente si reprezinta


raportul intre numarul de produse de calitate fabricate si capacitatea sa

Np
U %
C
Cantitatea de produse aflate in procesare

C *U
CPP TPT %
H * Sch

SFF 2006-2007 Curs 1


PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE

REGULI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA SI ROBOTIZAREA

Specializarea operatiilor
Combinarea operatiilor
Efectuarea de operatii similare
Integrarea operatiilor
Marirea flexibilitatii
Imbunatatirea manipularii materialelor si a depozitarii acestora
Inspectia on-line
Controlul si optimizarea procesului tehnologic
Controlul la nivel de companie
Fabricarea integrata cu ajutorul calculatorului

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

NOTIUNI INTRODUCTIVE

CONCEPTUL DE SISTEM FLEXIBIL DE FABRICATIE

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Sisteme de fabricatie specializate:


grad inalt de rigiditate
foarte putin rentabile in cazul unor modificari substantiale ale
produsului de baza
nu raspund noilor cerinte de orientare spre loturi mici de
fabricatie

Presupun o mai mare flexibilitate si


versatilitate a sistemelor de fabricatie

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Versatilitate capacitate sporita de adaptare si raspuns la variatii


fundamentale ale cerintelor de productie

Flexibilitate conceptul trebuie definit numai prin raportare la eficienta


economica

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Flexibilitate

Posturi Productie
independente manufacturiera

Sisteme flexibile
Celule de
de fabricatie
fabricatie

Linii specializate Productie de


de fabricatie masa

Eficienta
Serie mica Serie medie Serie mare
economica

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Sistem flexibil de fabricatie (SFF)


Se refera la un grup de masini-unelte cu comanda numerica si de statii
de lucru conectate prin sisteme de manipulare si controlate printr-un
calculator.

Zona de incarcare descarcare, Zona masinilor de lucru (celule de


manipulare fabricatie)

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE
Componente de baza ale unui SFF

Masini-unelte
Reprezinta coloana verticala a sistemului
Se pot utiliza masini-unelte de diferite tipuri, centre de
prelucrare, verticale sau orizontale
Trebuie sa fie cu comanda numerica

Statii de lucru
Se utilizeaza pentru incarcare, descarcare, stocare si inspectie

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Subsistem de transport
Asigura transportul intre statiile de lucru
Include: benzi transportoare, vehicule cu remorca, vehicule pe
sine, vehicule cu ghidare automata (AGV -automated guided
vehicle)

Sisteme de manipulare/prelucrare
roboti industriali

Controlerul de sistem
Un computer ce controleaza intreg sistemul

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Tipuri de procesari in SFF

Procesare materiala: O inlantuire logica a mai multor ateliere


flexibile de fabricatie, fiecare din acestea fiind constituit din una
sau mai multe celule flexibile de fabricatie.

Utilizarea MU cu comanda numerica


Utilizarea MU DNC Direct numerical control: un singur
calculator este destinat conducerii unui grup de MU
Utilizarea MU CNC computer numerical control: fiecare
masina are incorporat un mini sau microcalculator
Introducerea robotilor care au preluat din functiile tehnologice
ce ridica probleme deosebite dpdv al conditiilor de lucru
Dispozitivele conexe (auxiliare)

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Procesare informationala

Se obtine prin integrarea tuturor sistemelor de conducere


(automate programabile, calculatoare de proces, calculatoare
personale) intr-o structura ierarhizata, destinata optimizarii
functiei productive

CIM (Computer Integrated Manufacturing) utilizarea tehnicii


numerice in diverse faze ale productiei

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Tehnici numerice in diverse faze ale productiei

CAD (Computer Aided Design) utilizarea calculatorului pentru proiectarea


integrala a produselor si obtinerea directa a programelor de conducere
necesare SF

CAM (Computer Aided Manufacturing) - utilizarea calculatorului ca echipament


de conducere a diverselor masini si utilaje

CAP (Computer Aided Planning) - utilizarea calculatorului pentru rezolvarea


aspectelor economice ale productiei

CAQ (Computer Aided Quality) - utilizarea calculatorului in controlul calitativ


interfazic si final al fiecarui produs

CAS (Computer Aided Service) - utilizarea calculatorului pentru crearea unor


facilitati speciale de depanare intr-un sistem de fabricatie prin functii specifice
(autotest, autodiagnoza, etc)

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

CELULA FLEXIBILA DE FABRICATIE (CFF) element de baza, constitutiv intr-un


SFF

Statie de lucru (centru de prelucrare) Masina-unealta

Sistem de manipulare (robot)

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

CELULA FLEXIBILA DE FABRICATIE


dpdv al procesarii materiale -

Una sau mai multe MU-CNC pentru Unul sau mai multi roboti (pentru
diferite categorii de operatii operatii de tip incarcare/descarcare,
(strunjire, frezare, gaurire, etc) transfer,paletizare/depaletizare,
sudura, vopsitorie, etc)

Utilaje specifice clasei de operatii


efectuate in celula (tratamente
chimice si/sau termice, prelucrari
prin electroeroziune, magazii
tampon, etc)

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

CELULA FLEXIBILA DE FABRICATIE


dpdv al procesarii informationale -

Planificarea si coordonarea tuturor Planificarea si gestionarea miscarii


programelor de comanda pentru sculelor, a obiectelor prelucrate,a
intreaga dotare tehnica subansamblurilor,etc

Supervizarea intregii functionari in


vederea optimizarii,autodiagnoza si
autoservice

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

CFF 1 CFF 2 CFF N

ATELIER FLEXIBIL DE
FABRICATIE

Magazii automate Modificarea tipului de


produs realizat la
Functii pregatitoare si
nivelul AFF presupune
finale automate
numai activitatea de
Functiile de planificare reprogramare
sunt realizate de un
calculator

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Cuprind un ansamblu de statii automate de procesare,


interconectate prin unul sau mai multe dispozitive automate de
transfer, intre care, uneori sunt intercalate si posturi manuale

Pentru operatii dificil de realizat in varianta automata si


nu justifica investitia in echipamente specializate

Nu exista posibilitati financiare momentane pentru


completarea investitiei (asamblari speciale, reglaje
finale sau intermediare, inspectie, ambalare finala, etc);

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

SIMBOLURI FOLOSITE:

Statia de procesare

Cap de prelucrare
Simbolul procesului XXXX
PROC statie de prelucrare YYY Masina, echipament,
dispozitiv, etc
ASBY statie de asamblare
INSP statie de inspectie
SORT statie de sortare Modul de functionare a statiei
AUT statie automata
MAN statie manuala

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Faza procesarii

Materie prima sau semifabricat de baza

Procesare intermediara (semifabricat in timpul procesarii)

Produs finit

Magaziile tampon de stocare (buffere)

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Sistemul de transfer dintre statii

Sensul sagetii indica sensul normal al transferului in


timpul procesarii

Functiile de control in procesarea informationala

Sensul sagetii indica sensul transferului principal de date

SFF 2006-2007 Curs 1


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

Reprezentarea simbolica a unui


sistem automat de fabricatie

Semifabricat Buffer
de baza Flux de Produs
transfer finit

PROC ASBY PROC INSP


AUT MAN AUT MAN

Statia 1 Statia 2 Statia 3 Statia n

SFF 2006-2007 Curs 1