Sunteți pe pagina 1din 10

Comparatie cercetare calitativa si cantitativa

Ruxandra Luca
Cosma Gabriela
Povestea celor 2 paradigme
Comparaie ntre cele 2 paradigme
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
paradigma pozitivist paradigma constructivist
August Comte - 1948 Werber si Husserl anii 50 ca reactie
la pozitivism

Planul Ontologic
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
paradigma pozitivist paradigma constructivist
O singura realitate, un singur - adevar Mai multe realitati, variate constructe
obiectiv si tangibil subiective de natura psihologica si
sociologica
Reductionism realitatea poate fi Abordare holistica si intuitiva a realitatii
cunoscuta prin descompunere si
fragmentare
Finalitate - descoperirea legilor cu Finalitate descrieri a unor aspecte
caracter general (generalizar) particulare
Comparaie ntre cele 2 paradigme
Planul Epistemologic
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
paradigma pozitivist paradigma constructivist
Obiectivitatea cunoasterii este Cunoasterea are caracter interactiv intre
importanta cercetator si subiecti
Impartialitate si detasare a Cunostiintele sunt raportate la un
cercetatorului anumit context. Adevarul este relativ si
multiplu.

Planul Metodologic
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
paradigma pozitivist paradigma constructivist
Cunoastere cantitativa, interventionista, Cunoastere hermeutica, dialectica si
decontextualizata contextualizata

Cunoasterea nu este influentata de Cunosterea este influentata de valorile


valorile/credintele cercetatorilor promovate de cercetator
Stilul cantitativ versus stilul calitativ (dupa Neuman, 1991/1997 sintetic )

Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ

Marurarea obiectiva a faptelor Construirea realitatii psihice

Centrarea pe variabile Centralizarea pe procese interactive,


cazuri
Reliabilitatea este hotaratoare Autenticitatea este hotaratorare

Liber de valori Valorile sunt prezente si explicite

Independenta de context Constrangeri situationale

Multe cazuri, multi subiecti Putine cazuri, subiecti

Analize statistice Analize tematice

Cercetatorul este detasat Cercetatorul este implicat


Comparatie intre cele 2 metode
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
Demersul logic Deductiv, nomotetic, bazat pe Inductiv, idiografic,
reguli strict verificabile, interpretativ, bazat pe logica
Replicare posibila descoperirii
Rolul Dual - colecteaza si Reproduce cat mai fidel si
cercetatorului interpreteaza datele corect informatiile obtinute
Fixarea Ipotezele sunt specifice 1. Analiza problematicii de
obiectivelor si cercetarilor cantitative cercetare
ipotezelor Formulare lor se face dupa ce 2. Formularea problemei de
au fost definite obiectivele cercetate
cercetarii
Se vor formula ipoteze
generale si ipoteze statistice
Comparatie intre cele 2 metode
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
Designul de Planificat cu multa atentie, acutatete Planificat, dar nu restrict
cercetare - Etapele cercetarii bine precizare - Etapele cercetarii nu sunt fixate
- Selectia conform unor criterii intr-o ordine riguroasa dinainte
bine stabilite a subiectilor stabilita
- Precizarea metodelor de - Exista criterii de selectie a
colectare a datelor subiectilor
- Precizarea tipului de analiza - Exista un oarecare nivel de
statistica acuratete
- Metoda de lucru se precizeaza
Tehnici Chestionare, teste/ baterii de teste, Studii de caz, analiza de continut,
Interviul structurat, Observatia interviu nestructurat, observatia,
structurata focus grup
Comparatie intre cele 2 metode
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
Etapele 1. Definirea Problemei si 1, Identificarea unei probleme
cercetarii Stabilirea Obiectivelor de psihologice si formularea temei de
Cercetare cercetare
2. Proiectarea Cercetarii si 2. Proiectarea cercetarii
Stabilirea Esantionului (pregatirea metodologiei si
3. Realizarea Instumentelor de planificarea aspectelor practice ale
Culegere a Datelor cercetarii)
4. Culegerea Datelor 3. Culegerea datelor in teren
5. Procesarea Datelor 4. Analiza si interpretarea datelor;
6. Analiza Datelor si Realizarea verificarea datelor culese
Rapoartelor 5. Elaborarea de concepte noi
si/sau generarea unei teorii
- Culegerea de date suplimentare
6. Redactarea raportului de cercetare
Nu se pastreaza neaparat ordinea
etapelor
Comparatie intre cele 2 metode
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ

Alegerea Lotul si numarul de subiecti se Se admite modificare numarului de


lotului de stabiles inainte de inceperea subiecti si apelul la subiecti carre sa
subiecti cercetarii si in general nu se aiba alte caracteristici decat cele
modifica propuse
Nr de Se elimina valorile extreme Ne de subiecti mai mic decat 30,
subiecti Nr de subiecti cat mai mare pentru insa rezultatele obtinute nu se pot
ase putea generaliza rezultatele generaliza asupra altei populatii
cercetarii asupra unei alte populatii
decat cele din care provin
participantii

Variabilele masurate pe scale de masurare Scale de masurare calitative


dependente cantitative parametrice nominale, ordinale
Statistic respecta condiiile de normalitate nu respecta condiiile de
descriptiv (curba lui Gauss) normalitate (curba lui Gauss)
Comparatie intre cele 2 metode
Cercetarea cantitativ Cercetarea calitativ
Colectarea Se pot colecta si cu ajutorulEste important ca datele sa fie
datelor unor intermediari culese de cercetator
Analiza datelor Se face statistic procentaje
Se face simultan cu colectare
sau diferente de procentaje datelor nu este o metoda
separata
Se incearca descoperea,
construirea unui sens logic al
unei baze de date care surprinde
un fenomen psihologic
Nu presupune transformare
numerica
Demers discursiv de reformulare,
explicitate si teoretizare
Rezultatele Rezultatele sunt procente, Rezultatele nu sunt niciodata
cercetarii proportii obtinute ca urmare proportie, scoruri ci o calitate, o
a prelucrarii statistice dimensiune, o extrapolare
Interpretarea Genralizare inductiva Generalizare analitica
datelor