Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea de Chimie Aplicat i tiina Materialelor

Raport de Expertiz
Toluen

Studeni: Ciuciuleac Viviana


Dane Cristiana-Alexandra
Profesor coordonator : Prof. dr. Ing. Adina Cotr
Cuprins
Prezentare produs
Utilizari
Metode de obtinere
Proprietati
Pericole
Masuri de prim ajutor
Informatii toxicologice
Ambalarea si etichetarea reactivului chimic
Raport de expertiza
Prezentarea produsului
Toluenul este o hidrocarbura aromatica lichida,
incolora, inflamabila, insolubila in apa, din
seria benzenului.

Numele de toluen provine din


vechea denumire, toluol, ce face
referinta la balsamul de tolu, un
compus aromatic extras din
reprezentantii speciei columbiene
de Myroxylon balsamum, din care a
fost pentru prima oara separat.
Utilizari
Coloranti
Medicamente
Explozivi
Drog halucinogen
Solvent si aditiv in benzina
Metode de obtinere
Toluenul apare in mod natural in concentratii mici
in petrol si este produs in mod industrial in cadrul
procesului de obtinere a benzinei prin reformare
catalitica sau prin cocsificarea carbunilor de pamant.
In procedeele industriale de reformare catalitica a
benzinelor, prin trecerea acestora peste catalizatori de
Pt depusa pe oxizi de aluminiu, se obtin cantitati
importante de toluen.
Dehidrogenarea catalitica a ciclohexanului si derivatilor
sai.

Alchilarea Friedel-Crafts a benzenului


Proprietati
Proprietati fizice
General Proprietati
0.8669 g/cm,
Nume toluen Densitate/faza
lichid
Nume
metilbenzen Solubilitate in apa insolubil
adiacente

Solubilitate in etanol,
Formula
C7H8 acetone, hexan, Miscibil
moleculara
diclormetan

Masamolara 92.14 g/mol Punct de topire -93 C (180K)

Stare Incolor
Punct de fierbere 110.6C (383.8K)
naturala lichid

Numar CAS [108-88-3] Temperaturacritica 320C (593K)

Vascozitate 590.la 20C


Proprietati chimice
Informatii toxicologice

Toluenul este iritant pentru tegumente si mucoase.

Tabelul 1. Concentratii normale, toxice sau letale pentru toluen(mg/L)


Ambalarea si etichetarea
reactivului chimic
Etichetarea se face in conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008
Pictograme de de pericol :

Acest produs i ambalajul su se vor


depozita ca un deeu periculos.
Raport de expertiza
Preambul:
Subsemnata Danescu Liliana, cu domiciliul in Calea Grivitei nr
14,bloc 1C, ap 30, sector 1 Bucuresti, avand locul de munca la
Curtea de Arbitraj ca expert evaluare bunuri in evaluari
judiciare si extrajudiciare, cu carnet de expertiza seria 125 nr.15
eliberat de Ministerul de Justitie, si numit expert in litigiul care
formeaza obiectul dosarului nr. 89 in baza citatiei nr. 55/2015
emisa de Judecatoria Sectorului 1, consemnez in prezentul
raport rezultatul expertizei efectuata in urma incredintarii de
catre Curtea de Arbitraj Bucuresti.
Sursa litigiului:
Exista suspiciuni cu privire la puritatea reativului.
Istoric litigiu

Reclamant: IMT Bucuresti, Str. Erou Iancu Nicolae, 126A, 077190,


Bucuresti,Romania

Reclamat : BaiChim Bucuresti,Bd. Gh. Sincai nr. 9,Bl.3, Sc.2, Et. 7,


Ap.29, Sector 4 040311- Bucuresti, Romania.

In data de 6.11.2015 BaiChim Bucuresti a livrat catre IMT Bucuresti,


5 sticle de toluen 92%, lot 45, comanda insotita de Certificat de
conformitate, fisa tehnica de securitate, bulletin de analiza si factura
fiscala.
Istoric litigiu
In urma efectuarii unor analize si primirii unor rezultate
neconforme cu fisa tehnica, la data de 19.11.2015 IMT
Bucuresti, a depus o reclamatie la Centru ANPC in legatura cu
neconformitatea semnalata.

La data de 23.11.2015 a fost numita ca expert pentru


solutionarea acestui litigiu dna. Danescu Liliana

In zilele de 30.11 si 02.12 au fost efectuate vizite la sediul


BaiChim Bucuresti si IMT Bucuresti,unde au fost verificate
procesul verbal de receptie al produsului, facturile, avizul de
insotire a marfii, contractul intre parti, certificatul de
conformitate al produsului toluen 92%,
Istoric litigiu
La data 4.12.2015 a fost inregistrata cererea Nr. Reg. 30/4.12.2015
de efectuare a unor analize la Centrului National pentru Incercarea
si Expertizarea Produselor C.N.I.E.P.-LAREX pentru produsul toluen
92%.

- Determinarea puritatii
- Limita inferioara/superioara de explozie
- Desnsitatea relative
- Presiunea de vapori
- Stabilitatea chimica
- Toxicitatea acuta
Obiectivele expertizei
Evaluarea documentelor care constituie fondul speei
89/2015
Determinatrea starii calitative a produsului incriminat.
Verificarea conditiilor in care s-a facut transportul.
Verificarea conditiilor de pastrare a marfii la furnizor si
respectiv la beneficiar.
Verificarea procesului tehnologic la furnizor.
Studierea documentelor operative:

Documente care reglementeaza relatia dintre parti:


- contract;
Documente de livrare-primire:
- factura fiscala;
- proces verbal de autoreceptie;
- proces verbal de receptie;
Documente de transport:
- foaia de parcurs;
Documente care atesta calitatea:
- certificatul de conformitate;
- fisa tehnica de securitate;
- buletinul de analiza.
Concluzii
Pe parcursul investigatiei litigiului, s-a verificat procesul
tehnologic de obtinere a toluenului, precum si analizele
efectuate pe produs, transportul, depozitarea si
comercializarea lui.
Astfel s-au facut urmatoarele constatari:

Documentele sunt coforme


Reactivul a fost depozitat corespunzator de ambele
entitati.
In urma analizelor efectuate de Centrul National pentru
Incercarea si Expertizarea Produselor C.N.I.E.P.-
LAREX, s-a constatat :
Puritatea Reactivului Toluen este de numai 80 % mai
mica decat cea specificata in contractual dintre
BaiChim si IMT Bucuresti.
Astfel Compania BaiChim Bucuresti este considerata
raspunzatoare pentru neregulile provocate.
Informatii - toluen pentru analiza
BIBLIOGRAFIE
M. Avram, Chimie Organica, vol.1, editura Zecasin, Bucuresti,
1994.
https://www.wikipedia.org/
https://www.scribd.com/
http://kalimacrom.ro/wp-content/uploads/2014/08/FS-03DN209-Diluan
t-nitro.pdf
http://www.renar.ro/files/OEC/download/LI%20713%20A2%20S
GS%20ROMANIA%20BRAZI.pdf
Fisa de date de Securitate in conformitate cu Regulamentul UE No
1907/2006.
VA
MULTUMIM

PENTRU ATENTIE !