Sunteți pe pagina 1din 3

Cap.

2 Raportarea financiara
2.1 Raportarea financiara de interes general

La baza Cadrului General Conceptual sta obiectivul


raportarii financiare cu scop general care transmite informatii
financiare cu privire la performantele si modificarile in pozitia
financiara a entitatii,informatii care sunt de folos unei sfere
largi de utilizatori si in acelasi timp deciziile pe care acestia le
iau in ceea ce priveste acordarea de resurse entitatii.
Resurse economice si pretentii Modificari ale resurselor economice si
pretentii
Pot ajuta utilizatorii sa identifice
punctele tari si vulnerabilitatile performana financiar a entitii
financiare ale entitatii raportoare ajuta utilizatorii sa
inteleaga rentabilitatea
Utilizatorii pot evalua lichiditatea si
solvabilitatea entitatii,necesitatea din informatiile privind
finantarii suplimentare si sansele rentabilitatea reiese cat de bine si-a
de success in obtinerea finantarii indeplinit entitatea responsabilitatile
Sursele fluxurilor de trezorerie pot fi variabilitatea si componentele
resurse economice existente si rentabilitatii ajuta la evaluarea
utilizarea in comun a resurselor incertitudinii privind fluxuriede
pentru comercializarea bunurilor si trezorerie viitoare
serviciilor destinate clientilor
2.2 Raportarea financiara conform legii contabilitaii
nr 82/1991

Componenta raportarii financiare:


situatii financiare anuale
raportul administratorilor
raportul de audit sau raportul cenzorilor societatii
propuneri de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii
contabile
o declaratie conform art.30