Sunteți pe pagina 1din 29

SIGURA PROMETEU &

CONSULT srl

Protectia la incendii in
cladiri cu destinatia de
birouri
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

Fire is a serious threat to life and property


but the belief that:
it only happens to other people
is sadly far too prevalent and recognition is
seldom given to the fact that everybody is
one of the other people to the outside
observer !
NFPA Handbook

Incendiul este o amenintare foarte


serioasa la adresa vietii si a bunurilor
oamenilor.

Cu toate acestea, credinta gresita ca:


acesta se intampla numai la altii
este, din pacate, foarte raspandita iar
evidenta falsitatii principiului rezulta
din simplul fapt ca pentru oricare
observator din exterior - fiecare face
parte, de fapt, din acesti altii
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

1.1 INTRODUCERE

Strategia de protectie la incendii in


cladiri cu destinatia de birouri acorda
atentie aspectelor care implica
responsabilitatea MANAGERULUI DE
SECURITATE LA INCENDIU al cladirii
corelata cu atributiile acestuia in
prevenirea incendiilor.

Aceasta strategie complexa este


influentata de interactiunea dintre:
cladire;
amenajarile interioare;
oameni.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

1.2 INTRODUCERE

O cladire poate fi vulnerabila


deoarece un incendiu o poate
distruge (in mai putin timp decat
o pauza de masa !!!).

Chiar si un inceput de incendiu


poate duce la:

1. afectarea integritatii corporale;


2. distrugerea unor documente
importante;
3. pierderea increderii clientilor si a
personalului propriu in
capacitatea managerilor de a le
asigura protectia;
4. pierderea unor oameni valorosi.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

Pentru cladirile mari, este


posibila mutarea activitatilor in
spatiile neafectate dar totusi vor
ramane de rezolvat problemele
legate de:

1. costurile mari ale reparatiilor;


2. refacerea documentelor pierdute;
3. reabilitarea in fata clientilor;
4. refacerea relatiei patron-angajati
privind:
pastrarea oamenilor cu o
bogata experienta;
cheltuielile suplimentare
necesare reluarii activitatii;
cheltuielile suplimentare
(necesare pastrarii unor angajati
si asigurarii compensatiilor
pentru cei care nu mai pot fi
pastrati in activitate).
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

2 INCENDII IN CLADIRI DE BIROURI

Tabelul de mai jos prezinta incendiile


dintr-o perioada de numai 5 luni, in anul
1992, in Anglia. Rezulta clar in ce masura
cauzele intentionate si cele electrice sunt
vinovate de cea mai mare parte a
incendiilor si a pagubelor rezultate din
ele.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

* incendiile au inceput in birourile acestor cladiri


SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

3 PROTECTIA IMPOTRIVA
INCENDIILOR SI LEGISLATIA
AFERENTA IN VIGOARE

Nerespectarea prevederilor legale


specifice poate genera:
1. Aparitia riscului de incendiu;
2. Lipsa masurilor necesare pentru
inlaturarea pericolului de incendiu;
3. Izbucnirea incendiului, afectarea
integritatii corporale, pierderi umane si
materiale, distrugerea cladirii;
4. Chemarea in instantata a
managerului neglijent si/sau institutiei
pentru despagubiri.

Principalul act normativ care


reglementeaza activitatea de prevenire
si stingere a incendiilor in tara noastra
este Ordonanta Guvernului Romaniei
nr. 60 din 28 august 1997 privind
apararea impotriva incendiilor.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

4 RESPONSABILITATI MANAGERIALE

Obligatiile generale ale unui manager


pentru asigurarea protectiei impotriva
incendiilor includ mai multe etape:

Respectarea prevederilor legale in


vigoare;
Luarea tuturor masurilor pentru
siguranta personalului propriu, a
colaboratorilor, vizitatorilor si a altor
persoane aflate ocazional in incinta
cladirii;
Asigurarea conditiilor normale pentru
continuitatea activitatilor;
Protectia cladirii si a patrimoniului;
Armonizarea masurilor proprii cu alte
prevederi rezultate din contractele cu
terte persoane (inclusiv cu societatile
de asigurari).
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

Principalele atributii ale


managerilor, stipulate de Ordonanta
Guvernului Romaniei privind
apararea impotriva incendiilor, sunt:
sa stabileasca prin dispozitii scrise,
responsabilitatile si modul de organizare
privind apararea impotriva incendiilor ..;
sa asigure identificarea si evaluarea
riscurilor de incendiu ;
sa obtina avizele si autorizatiile de
prevenire si stingere a incendiilor
prevazute de lege;
sa elaboreze instructiunile de aparare
impotriva incendiilor ..;
sa stabileasca un numar de persoane cu
atributii privind punerea in aplicare,
controlul si supravegherea masurilor de
aparare impotriva incendiilor;
sa asigure mijloacele tehnice
corespunzatoare si personalul necesar
interventiei in caz de incendiu .;
sa asigure intocmirea planurilor de
interventie .;
sa prevada fondurile necesare realizarii
masurilor de aparare impotriva incendilor
.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

5 - EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU

Evaluarea riscului de incendiu este


suportul pe baza caruia pot fi definite
masurile necesare pentru asigurarea
sigurantei la foc a locului de munca.

Identificarea riscului de incendiu permite:


1 - actiuni de reducere a cantitatilor de materiale
combustibile si lichide inflamabile utilizate in cladire;
2 - reducerea surselor potentiale de aprindere;
3 - evaluarea eficientei actiunilor de raspuns la foc ale
personalului, a abilitatii acestuia de a actiona optim
precum si a indisponibilitatii si/sau a necesitatii
asistentei in caz de urgenta a cuiva;
4 - evaluarea efectului exact al unui incendiu asupra:
- structurii caldirii si a functiilor sale;
- eficientei conceptului existent de protectie la foc,
respectiv asupra: - echipamentelor
- procedurilor

5 - evaluarea pericolului fata de populatie;


6 - evaluarea posibilelor efecte asupra sanatatii afacerii.

Evaluarea trebuie pastrata in scris si


actualizata ori de cate ori se schimba
conditiile reale ale locului de munca !
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

6 - PERICOLUL DE INCENDIU

A - Pericolul de incendiu. Focul pune


populatia in pericol in doua moduri:

- prin flacara (arsuri)


- prin fum (intoxicare)

B - Identificarea riscurilor. Principalele


aspecte care trebuie luate in considerare
sunt:
- materialele care pot arde;
- sursele de aprindere de la care poate
incepe un incendiu;
- constructia cladirii si instalatiile ei
(mecanice sau altele) precum si
capacitatea acestora de a provoca,
raspandi sau impiedica dezvoltarea unui
incendiu;
- oamenii, mobilitatea, cunostintele si
capacitatile acestora de a controla
riscurile.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

C -Pericolul materialelor (consumabilele din


birouri, materiale de reclama sau decoratii
festive, plante artificiale, etc).

D - Masuri de aparare impotriva


incendiilor

E - Surse specifice de pericol si precautii:


- echipamentele si instalatiile electrice
din birouri;
- fumatul
- oficiile;
- aparatele de incalzire locala;
- instalatiile de gaz;
- instalatiile de incalzire, boilerele, etc.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

7 - FACTORUL UMAN
1. Incendierea intentionata. Un foc poate fi
declansat ca un act de vandalism, de razbunare
sau pentru a distruge evidenta urmelor altei
crime. Trebuie respectate masurile speciale
privind reducerea la minimum a amenintarii cu
incendierea intentionata venite din partea
persoanelor din afara organizatiei.

2. Obligatiile sociale. Intrunirile de protocol in


birouri, la care participa un mare numar de
persoane, pot crea multe probleme de siguranta
la incendii.

3. Colaboratorii externi aflati in cladire. Riscurile


unui incendiu sunt cu mult mai mari atunci cand
colaboratori externi se afla in cladire (pentru ca
ei nu cunosc cladirea si nu sunt obisnuiti cu
masurile de siguranta la foc ale acesteia, asa
cum sunt angajatii care lucreaza permanent in
acea cladire). In acest caz, este necesara o mai
mare vigilenta a intregului personal.

4. Persoanele aflate in cladire in afara orelor de


program sau in locuri indepartate/izolate. Ei pot
fi supusi unui mai mare risc pentru ca au sanse
mai mici sa afle de incendiu inainte ca acesta sa
devina un pericol serios.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

5. Personalul de securitate. Imediat dupa


incheierea programului zilnic de munca, gardienii
trebuie sa faca o verificare detaliata a cladirii, pe
parcursul careia sa identifice pericolele potentiale.
Dupa aceasta, urmatoarele verificari se vor face la
intervale regulate, pe parcursul carora orice
schimbare va fi inregistrata si raportata.

6. Supraveghetorii de incendiu (personalul din


serviciul de rond). Ei trebuie:
- sa fie numiti de conducere
- sa-si indeplineasca indatoririle prevazute in
algoritmul de control;
- sa fie imputerniciti sa corecteze si sa raporteze
orice defect sau pericol depistat;
- sa fie instruiti periodic de un specialist in
domeniu.

7. Echipa de interventie la incendiu (pompierii


angajati). Din cadrul personalului angajat, trebuie
sa fie numita si instruita o echipa speciala pentru
interventia in caz de incendiu, care trebuie:
- sa fie familiarizata cu amplasarea echipamentelor
de interventie;
- sa stie sa utilizeze acest echipament;
- sa stie cand si unde sa nu intervina in caz
de incendiu
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

8 - CLADIREA SI SISTEMELE EI DE
SIGURANTA LA FOC

1. Generalitati. Proiectarea si constructia cladirii si


a sistemelor sale de siguranta la foc au un efect
major asupra sigurantei la foc. Conducerea
trebuie sa fie familiarizata cu acestea iar intreg
personalul trebuie, deasemenea, sa inteleaga -
pentru propria lor securitate - importanta
acestor sisteme.

2. Cai de evacuare si sisteme pasive de protectie la


incendiu. Cerinte speciale legate de: structura
de rezistenta, usi cu rezistenta la foc, cai de
evacuare, pereti, compartimentari, case de
scari, deschideri in pereti si plansee,
semnalizari, etc.

3. Lifturi de incendiu (daca exista).

4. Iluminatul. Permanent, fiecare cale de evacuare


trebuie iluminata adecvat dar este necesar si un
sistem de iluminat de avarie (de urgenta)
pentru cazurile cand iluminatul normal are o
defectiune.

5. Sisteme active de protectie la incendiu (detectia


incendiului, sisteme de stingere, etc.).
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

9 DOTAREA CU MIJLOACE SPECIFICE


1 - Generalitati.
- legea cere ca toate birourile sa fie prevazute cu mijloace de
stingere a incendiilor si ca personalul sa fie antrenat
pentru folosirea acestora (s-a constatat ca in spatiile unde
au fost prevazute stingatoare personalul le-a folosit cu succes
in stingerea a peste 80% din incendiile produse !);
- numai oamenii instruiti in mod corespunzator pot
folosi eficient mijloacele specifice de stingere a
incendiilor;
- mijloacele, instalatiile si echipamentele de stingere sunt
asigurate in functie de natura incendiilor. In cazul birourilor
incendiile posibile pot fi din clasele A (materiale solide) si
B(lichide inflamabile);
- exista trei grupe principale ale agentilor de stingere: apa
(cu aditivi in caz de spumare), prafurile uscate si gazele.

2 Alegerea mijloacelor adecvate pentru stingere in


functie de tipul incendiului.
3 Cunoasterea modului de folosire a mijloacelor
initiale de stingere a incendiilor.
4 Dotarea cu instalatii speciale de stingere (sprinkler,
bioxid de carbon).
5 Legaturile cu unitatile de pompieri militari.
6 Lifturile speciale de interventie.
7 Scarile pentru interventie in caz de incendiu.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

10 PLANUL DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR

Analiza initiala a riscului de incendii


duce la identificarea pericolelor si
mijloacelor necesare pentru prevenirea
acestora, putand fi luata o decizie
corespunzatoare pentru stabilirea
masurilor specifice de aparare impotriva
incendiilor.

Protectia impotriva incendiilor


presupune asigurarea cadrului
organizatoric pentru pregatirea si
aplicarea masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor care vizeaza:

stabilirea unei structuri manageriale


pentru asigurarea protectiei impotriva
incendiilor;
prevederea tuturor pericolelor posibile;
actiuni pentru eliminarea sau reducerea
pericolelor posibile;
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

posibilitatile de evacuare a fumului si de


limitare a propagarii incendiilor;
asigurarea masurilor de protectie a
personalului si de limitare a riscurilor;
aplicarea masurilor stabilite;
antrenarea personalului pentru a sti ce
sa faca in caz de incendiu (anuntarea,
folosirea mijloacelor initiale de stingere,
evacuare);
luarea tuturor masurilor pentru
asigurarea sigurantei constructiei si a
continuitatii activitatilor;
alte masuri pentru reducerea posibilelor
pierderi materiale care pot duce la
minimizarea cheltuielilor de asigurare.

Toate aceste masuri se vor regasi in


Planul de Aparare Impotriva
Incendiilor impreuna cu scenariile de
incendii si ipotezele de stingere.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

11 INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR
Scopul acestor instructiuni este de a asigura
cunoasterea de catre intregul personal a
sarcinilor ce ii revin in caz de incendiu.
Continutul acestor instructiuni va depinde de
pericolele ce au fost identificate cu ocazia
analizei de risc de incendiu (ARI) si de
masurile stabilite in instructiunile specifice.

In localurile mici - instructiunile de aparare


impotriva incendiilor specifice locurilor de munca pot
fi sumar prezentate si afisate.
In cladirile mari si foarte mari (inalte si foarte
inalte) se impun a fi prezentate toate detaliile,
specifice fiecarui loc de munca, privind atributiile si
modul de actiune in caz de incendiu:
persoana care coordoneaza actiunile de
stingere si evacuare;
persoana desemnata pentru anuntarea
incendiului
persoanele desemnate pentru a face
parte din echipele de stingere si echipele
de salvare si evacuare.
responsabilitatile specifice ale
conducatorului locului de munca;
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

In acest caz, Planul de aparare impotriva


incendiilor trebuie sa cuprinda:

semnalizarea locului incendiului si modul de


alarmare;
mijloacele de anuntare a unitatii militare de
pompieri si desemnarea persoanelor care vor insoti
subunitatea de interventie;
mijloacele de evacuare (inscriptionare si
asigurarea iluminatului de siguranta), variante de
evacuare, prioritati, persoane handicapate care nu
se pot evacua singure;
stabilirea cailor de acces pentru interventie si
marcarea acestora;
modul de actiune pentru interventia preliminara;
masuri de protectie a echipamentelor si
documentelor strategice, valorilor, tezaur, arhive
etc.;
modul de folosire a echipamentelor si instalatiilor
de stingere.

Masurile stabilite in Planul de Aparare


trebuie aduse la cunostinta intregului
personal si se vor executa antrenamente.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

12.1 INSTRUIREA PERSONALULUI

Instruirea specifica a personalului


propriu privind modul de actiune in caz
de incendiu si antrenamentele periodice,
executate in conformitate cu
documentele intocmite, au o importanta
deosebita in cadrul strategiei generale
de aparare impotriva incendiilor.

Fiecare angajat trebuie instruit si


antrenat pentru respectarea cu strictete
a masurilor stabilite pentru locul de
munca in care isi desfasoara activitatea
si executarea tuturor activitatilor
prevazute in Planul de Aparare.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

Principalele probleme ale instruirii


personalului sunt:

actiunile necesare in caz de incendiu;


semnalul de alarmare in caz de incendiu
si telefoanele la care se apeleaza
unitatea de pompieri militari;
cum se actioneaza in prima interventie;
care sunt mijloacele de evacuare;
cum se face evacuarea din cladire prin
locurile stabilite.
Instruirea personalului trebuie sa
cuprinda si operatiunile necesare pentru
mentinerea libera a cailor de evacuare,
folosirea mijloacelor de prima
interventie, responsabilitatile
individuale.

Instruirea trebuie facuta periodic, in


conditiile specifice desfasurarii
activitatii la fiecare loc de munca, cu
actualizarea documentatiei in
conformitate cu legislatia in vigoare.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

12.2 INSTRUIREA PERSONALULUI


Instructiuni - pentru personal:
- actiunile in cazul observarii unui incendiu;
- actiunile la semnalul de alarma;
- actiunile in cazul descoperirii unui pachet
suspect.
- speciale, pe categorii de personal, in cazul
declansarii alarmei de incendiu, pentru:
personalul de la casele de bani;
personalul de securitate;
telefonistii;

Antrenamentul de inductie problematica


antrenamentului de inductie din prima zi.

Masurile de prevenire personalul trebuie sa


cunoasca si sa aplice politica societatii
privind apararea impotriva incendiilor
(interzicerea fumatului, colectarea
deseurilor combustibile, pastrarea libera
a cailor de evacuare, etc.)
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

Modul de actiune in cazul izbucnirii unui


incendiu Instructiunile se vor stabili
prin colaborare cu experti in protectia la
incendiu. Actiunile vor depinde foarte
mult de marimea birourilor si de
sistemele automate de detectare,
alarmare si stingere.

Modul de actiune in cazul descoperirii unui


pachet suspect

Antrenamentele si aplicatiile sunt necesare


de doua ori pe an. Antrenamentele
trebuie efectuate pentru invatarea
actiunilor pe parti:
- cum sa declansezi alarma;
- cum sa stingi incendiul;
- cum sa anunti unitatea de pompieri
militari;
- unde sunt localizate punctele de
adunare.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

Personalul trebuie antrenat pentru a fi in


masura sa actioneze cu rapiditate in
caz de incendiu in conditii de
siguranta deplina.

Pompierii angajati trebuie sa


monitorizeze in special
antrenamentele de evacuare si sa
inregistreze timpul in care au fost
evacuate toate persoanele din
cladire.
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

13 LISTELE CU VERIFICARILE DE
RUTINA PRIVIND SECURITATEA LA
INCENDIU

Aceste liste ajuta managerii de


securitate la incendiu in asigurarea
verificarilor preventive periodice si
in efectuarea probelor sistemelor de
securitate la incendiu.

A - Aceste verificari trebuie facute:

zilnic
saptamanal
lunar
la 4 luni,
la 6 luni
anual
la 3 ani
la 5 ani
la 15 ani
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

B Monitorizari permanente. O serie de


operatii impun o monitorizare
permanenta din partea managerului
de securitate la incendiu:

1. Modificarile si extinderile cladirii si


anexelor sale, in special daca nu
sunt respectate compartimentarile;
2. Suspendarea temporara a detectiei
si a sistemului de sprinklere pe
durata mentenantei sau a
reparatiilor;
3. Accesarea golurilor din plafon care
pot anula temporar rezistenta la foc;
4. Instalarea unor servicii care
contravin reglementarilor si
normelor in vigoare;
5. Orice operatii care implica lucrari
calde cu permise de lucru a caror
conditii trebuie respectate cu
strictete;
SIGURA PROMETEU & CONSULT srl
Protectia la incendii in cladiri
cu destinatia de birouri

C Pastrarea inregistrarilor. Trebuie


pastrate la zi toate inregistrarile
care se refera la toate incercarile si
activitatile de intretinere referitoare
la:

1. Toate echipamentele de alarmare in


caz de incendiu;
2. Toate echipamentele si sistemele de
detectie la incendiu;
3. Toate mijloacele de lupta impotriva
incendiului;
4. Toate echipamentele si sistemele de
control a fumului;
5. Iluminatul de siguranta a cailor de
evacuare.