Sunteți pe pagina 1din 12

Dealurile de Vest

elev:Nemes Cristian
Prof:Maria Rus
Pozitia geografica si limite:
Dealurile de Vest au o
ntindere discontinu
de la Carpaii Orientali,
n nord, la grania cu
Serbia, n sud. Se
limiteaz n partea de
est cu Carpaii
Occidentali i
Depresiunea colinar a
Transilvaniei, iar n
partea de vest cu
Cmpia de Vest.
Relieful
1.Cracteristici:-formate n timpul
neozoicului din sedimentele aduse de
ruri din Carpaii Occidentali, ruri ce se
vrsau n Marea Panonic;
-predomin rocile
sedimentare(nisipuri,pietriuri,marme i
gresii);
-altitudinea medie este de 200m iar
maxima de 311m n Dealurile Lipovei;
-sunt importante pentru pomicultur i
viticultur;
-la contactul cu Cmpia de Vest apar
apele termale;
Subunitati:
-majoritatea subunitilor apar la poalele
masivelor montane din Carpaii Occidentali;
-de la N la S se remarc:
Dealurile Slajului ntre Some i Crasna;
Dealurile Crasnei strbtute de Crasna;
Dealurile Oradei la poalele Munilor Plopi ntre
Barcu i Criul Repede;
Dealul Ghepi la poalele muntelui Pdurea
Craiului;
Piemontul Codrului la poalelle Munilor Codru
Moma;
Dealurile Lipovei ntre Mure i Bega;
Dealurile Buziaului la poalele Munilor Semenic;
Dealurile Tirolului la poalele Munilor Dognecea;
Dealurile Oraviei la poalele Munilor Aninei;
Clima
Factorii care determin clima sunt
altitudinile reduse, poziia geografic.
Temperatura medie anual: este de 10-11C
la sud de Mure, 8-10C la nord de Mure.
Precipitaiile medii anuale: 700-
1000mm/an dar i sub 700mm/an
n depresiuni golf exist inversiuni termice.
Etajul de clim: clima dealurilor joase,
Influenele climatice exterioare: oceanice,
n sud submediteraneene
Hidrografia
Direcia de scurgere a
rurilor este est vest
spre colectorii Tisa sau
Dunre. Dinspre nord
spre sud se succed
rurile: Some, Barcu,
Criul Repede, Criul
Negru, Criul Alb,
Mure, Bega aflueni ai
Tisei, i Timi, Cara
aflueni ai Dunrii.
Vegetatia,Fauna si Solurile
Vegetaia: predomin pdurile de
stejar i gorun; n sud elemente
submediteraneene: liliacul slbatic,
alunul turcesc, carpenul.,
mojdreanul, alunuil turcesc, castanul
dulce.
Fauna: mistre, lup, vulpe, iepurele,
cucul, mierla..
Solurile: molisoluri, argiluvisoluri.
Populatia si asezarile
Populatia Dealurilor de Vest se
caracterizeaza prin densitati relativ reduse
(50-75 loc./km2) influentate de migratia
spre centrele urbane mari si sporul natural
modest (chiar negativ in partea de sud).

Populatia romaneasca predomina .


Apar si spatii cu o semnificativa populatie
maghiara (in zona Oradea-Marghita si la
Zalau) sau germana (svabi in zona Lipova
si Buzias).
Agricultura
se cultiv planate cerealiere, plante
tehnice: floarea soarelui, sfecla de
zahr, cartof; legume; pomocultur,
viticultur cu podgoriile de la Oradea,
Biharea, Carei, Marghita; podgoriile
de la Arad: Pncota, iria; Lipova,
Buzia.
Creterea animalelor: bovine, ovine,
porcine; aviculture, apicultura.
Industria
ind energetic: termocentrale: Oradea, Baia Mare;
Ind metalurgiei neferoase: prelucrarea pb, cu, au,
ag la Baia Mare,
Ind construciilor de maini: utilaj minier Baia
Mare.
Ind chimic: acid sulfuric Baia Mare; materiale
plastice Oradea; vopsele colorani Oradea, Baia
Mare;
Ind lemnului: mobil Oradea.
Ind materialelor de construcii: ciment: Chitag,
ceramic de construcie: Baia Mare, Aled;
Ind textil: bumbac: Baia Mare, Zalu; blan
Oradea.
Ind alimentar: morrit, panificaie Oradea, zahr,
ulei, produse lactate Oradea.
Turismul
turism
balneoclimat
eric: Bile 1
Mai, Felix;
Buzia cu
ape
termominera
le.
Bibliografia

www.oradea-online.ro/
oradea/2/galeria_imp_7.htm
www.wikipedia.org
www.liis.ro/.../
Dealurile%20de%20VEST.htm