Sunteți pe pagina 1din 21

Cliquer

Roman, pour2008
17 martie faire
avancer les
Ce diaporama a un contenu
diapositives à votre catholique.
rythme. Jacques Beauséjour
pentru cei care
nu cred este o nebunie, un scandal,
o înfrângere ...
,,Noi predicăm pe Cristos cel
răstignit:
, pentru iudei, sminteala;
pentru neamuri, nebunie. Dar pentru
cei chemaţi, fie iudei, fie greci Cristos
este puterea lui Dumnezeu.” 1 Cor 1,
22 25
Cum e posibil un
Dumnezeu care să moară
în rând cu păcătoşii, un
Dumnezeu coborât pe
pământ, slab şi redus la
neputinţă totală?
Crucea este manifestarea supremă
a iubirii Tatălui care, din iubire pentru noi,
nu l-a cruţaţ pe unicul său Fiu.
Crucea nu este semnul înfrângerii şi
al neputinţei lui Dumnezeu,
dimpotrivă, este putere, pentru că în
aparenta slăbiciune a lui Dumnezeu
se arată iubirea sa infinită.
Dumnezeu nu este atotputernic pentru că poate crea un univers sau face
minuni. Dumnezeu este atotputernic pentru că este iubire, pentru că
poate
Ceda în faţa Sa, pentru că poate fi slab. (Peter Kreeft)
.

N-avea nici frumuseţe, nici


strălucire ca să ne atragă privirile, şi
înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne
placă

Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii obişnuit


cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El…
Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat,
şi durerile noastre le-a luat asupra Lui,
şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de
Dumnezeu, şi umilit.
.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit


pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă
pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui Suntem
tămăduiţi. Is 53
Orice suferinţă a devenit astfel o întâlnire cu El…

Isus nu a venit să înlăture suferinţa, dar să o asume…


Într-adevăr tot răul omului, toată mizeria lumii, Isus le-a luat asupra
sa. El a răscumpărat totul şi a dat sens oricărei suferinţe umane.

Crucea este şi răstignirea răului, a corupţiei, e moartea morţii.


Crucea, aşadar, oricât ar fi de grea, nu este
sinonimă cu nenorocirea, cu dizgraţia de
evitat cât mai mult posibil, ci ocazie potrivită
pentru a începe urmarea lui Isus şi a căpăta
astfel forţă în lupta împotriva păcatului şi a
răului.
Crucea este secretul iubirii şi al dăruirii de sine.

Calea vieţii autentice este simbolizată de cruce. (Benedict al XVI-lea)


Cel care suferă, nu mai suferă singur, ci
împreună cu Isus Cristos. Iar dacă acceptarea suferinţei a
însemnat pentru Isus Cristos mântuirea noastră, acceptarea
suferinţei din partea noastră, înseamnă participare la
mântuirea adusă de el.
Dacă El a asumat durerile noastre, atunci ştiu că
oriunde văd o suferinţă în fraţii mei, îl văd pe El.
Orice durere fizică, spirituală,
morală îmi aminteşte că El este
prezent acolo.
În cruce este mântuirea, în
cruce viaţa, în cruce izvorul
dulcilor desfătări cereşti, în
cruce tăria sufletului, bucuria
spiritului, împlinirea virtuţii,
desăvârşirea sfinţeniei.
Doar prin cruce
se dobândeşte
mântuirea sufletului
şi speranţa vieţii eterne.