Sunteți pe pagina 1din 9

LIMBAJIL C++

STRUCTURA PROGRAMELOR
Fiecare program biblioteca functii
principale
incepe prin declararea
unor bliblioteci iostream contine functiile pentru
standard. citire si scriere(afisare)

SINTAXA
conio contine functiile pentru
#include lucrul cu ecranul,
functia de stregere a
<nume_biblioteca> ecanului clrscr() si
functia de pastrare a
imaginii pe ecran
getch()
Programul principal - Functia main
void main() antetul functiei
{
Declaratii locale;
Instructiuni; corpul functiei
}
Antetul functie reprezinta declararea functie.
Corpul functie este cuprins intre acolade si contine
declaratiile locale si setul de instructiuni aferent functie
main.
Declaratiile locale cuprind declaratii;le de variabile si
constante cunoscute doar in cadrul functiei.
Vocabularul limbajului
Vocabularul limbajului este format din setul de caractere,
identificatori, separatori si comentarii.
setul de caractere reprezinta totalitatea caracterelor
cu ajutorul carora se scriu programele in C/C++
Identificatori
Def. Prin identificatori se intelege un nume asociat unei
constante, variabile, functie. Un identificator poate
contine numai litere, cifre si caracterul special _ si
trebuie sa inceapa obligatoriu cu o litera.
Exemple corecte: a2, b, valoare
Exemple gresite: 1a, a%r
Separatori: caracterul spatiu, virgula, punct si
virgula
Comentarii
Comentariile pot fi introduse oriunde in cadrul
unui program. Ele se folosesc pentru a explica
anumite operatii din program. Comentariile pot
fi scrise in doua moduri:
Intre secventele de caractere /*
si */
Punand in fata randului
caracterele //
Tipuri de date
Tipuri predefinite:
1. int - retin numere intregi memorate in
complement fata de 2
2. float - reale -retin numere cu zecimale
memorate in virgula mobila
3. char - folosit pentru memorarea caracterelor
= un tip de data int)
4 .void - tipul neprecizat
5. nu este definit tipul logic dar folosim int:
0=false, (dif de 0 sau) 1 =true
Citirea si scrierea datelor

1. Citirea datelor
Sintaxa:
cin>>nume_variabila;
Exp:
cin>>a;
cin>>a>>b;
2. Scrierea datelor
Sintaxa:
cout<< nume_variabila;
Exp:
cout<<a;
cout<<a<<b;
3. Afisarea unor mesaje
Sintaxa:
cout<<mesaj;
Exp:
cout<<Acesta este un mesaj;
APLICATII:
1. Realizati un program care citeste de la tastatura doua numere
intregi, apoi afiseaza: media aritmetica, media geometrica, suma
patratelor si suma cuburilor celor doua numere.
2. Se citeste de la tastatura lungimea unui obiect exprimata in metri.
Sa se transforme lungimea respectiva, din metri, in decimetri,
centimetri si milimetri.
3. ntr-o tabr numrul de biei este cu 10 mai mare dect cel al
fetelor. Dac se citete de la tastatur numrul de fete, s se
spun ci elevi sunt n tabr.
Exemplu: date de intrare: 50 date de ieire: 110.
4. S se afieze triunghiul
*
**
***

5. S se introduc un caracter de la tastatur i s se afieze un


triunghi
asemntor folosind caracterul introdus.