Sunteți pe pagina 1din 24

| 

Elemente de analiză statistică

Eşantioane şi populaţii. Selectarea cazurilor.

Eroarea standard.

Testul t pentru două eşantioane de scoruri


corelate/relaţionate.

Testul t pentru două eşantioane de scoruri


necorelate/nerelaţionate.
Elemente de analiză statistică
Eşantioane şi populaţii.
Selectarea cazurilor
Anumite analize statistice presupun selectarea:
’ unui anumit subgrup dintr-un eşantion îex. tineri sau
numai femei);
’unor subgrupuri pe baza unor criterii multiple.
Utilizarea subgrupurilor poate conduce la o înţelegere mai clară
a tendinţelor existente în date, decât ar fi posibilă dacă, de
exemplu, s-ar folosi tabele de asociere.
Pe subgupuri se pot realiza şi calcule. De ex. corelarea
abilităţilor muzicale şi cele matematice la:
a. Fete şi băieţi separat.
b. Copii mari şi mici separat.
c. Fete şi băieţi mari şi mici separat.
Elemente de analiză statistică
Eşantioane şi populaţii. Selectarea
cazurilor
M 
M 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Elemente de analiză statistică
Eşantioane şi populaţii.
Selectarea cazurilor
p
 

Me introduce un cod pentru gen cum ar fi ³1 1´ pentru fete


şi ³2´ pentru băieţi si un cod pentru vârstă.
Me va folosi vârsta ani ca limită fixă.
’ copii de 9 ani sau mai puţin încadrându-se în grupul
de vârstă mică;
’copii de 10 ani sau mai mulţi vor fi încadraţi în grupul
de vârsă mare.
Se vor selecta pe rând cele două grupuri şi se vor
efectua calcule
calcule.
Elemente de analiză statistică
Eşantioane şi populaţii. Selectarea
cazurilor
p
 

 

 


 
 !
  
 !

" 
 
"

"
#


 $ 
  
"  % 
% 
 M


 
 & M

'

Din fereastra afişată se selectează
    
 şi clic pe butonul 
’ pentru a selecta fetele , se execută clic pe variabila gen şi
apoi clic pe butonul  
’Se selectează semnul - - - ( şi se execută clic pe
butonul ' 
 ) )
*+ *+

Se repetă procedura pentru gruparea dupa baieţi


baieţi
Elemente de analiză statistică
Eşantioane şi populaţii.
Selectarea cazurilor
p
 

,
 

  )-  
 & M

'

Din fereastra afişată se selectează
    
 şi clic pe butonul 
’ ¦entru a selecta fetele , se execută clic pe variabila gen
şi apoi clic pe butonul  
’ Se selectează semnul - - - (
’Se selectează semnul - -  
’Se selectează semnul - (
 - -
’Se execută clic pe butonul ' 
 ) )
*+ *+
’M

)
. )
 )
 /)
 ). !.
-
Elemente de analiză statistică
Eroarea standard
’%
 
)
 ! 
 
 $ 
 
 

’%
!

  0 )  .
 
 $ 

 
’%

 . 


 
 
.
-. 

 )) -
 
 
1 

’%
 . $
 
)
 ) 


$ 

2   
0  
 
’%1 . . 
 

  %
  
)  .  

 

 .

 .0  .  3 
$
 .
 

  
)) -
 )

 
’M,MM 
.

  
 .

 .
Elemente de analiză statistică
Testul t
, 

 
 

 . 
 

)
 


 
. 
 
 

)
 

 
%
 )

 
 
  -
  
 

-

 


)
 . 
 
 

%1 . . 
   

 . 3 cele două
seturi de scoruri ce trebuie comparate provin dintr-un singur
eşantion, sau când coeficientul de corelaţie între cele două seturi
este mare 4
 . .

  . 
 )


 
)

2
2
Cealaltă versiune a testului t

  . $ 
 $ 
.

 


 ) /) 


) ) -
#
 )

 
)

2 
. )  . !-


-
 


. 
 
 
)
 .0
)1 0 !  ) 
) 
Elemente de analiză statistică
Testul t
 !- mai este denumită şi distribuţia Mtudent
Mtudent. Ea are
toate caracteristicile unei distribuţii normale, are aceeaşi formă de
clopot dar care de această dată depinde de numărul gradelor de
libertate df îd„ „„ f„„). Cu cât df este mai mic cu atât
forma curbei devine mai aplatizată.
Pentru un test statistic aplicat unui sigur eşantion expresia de
calcul a df este:
 &
 „
 reprezintă numărul gradelor de libertate;
 este volumul eşantionului.

Dacă testul t se aplică pentru două eşantioane primul de volum


N1 iar al doilea de volum N2 atunci:
 5 & 
Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri corelate/relaţionate
’Pentru fiecare
 se calculează o probabilitate )
corespunzătoare îce poate fi găsită în tabelele ).

’ Deoarece nu există o garanţie 100% pentru acceptarea sau


respingerea unei ipoteze, atunci trebuie să fie asumat un 


. 
 
-  
) )
 
 

6 7
88

’
 
 poate fi exprimat şi prin opusul lui î % aşa cum
lucrează MPMM). În acest caz % nu reprezintă eroarea maximă
acceptată, ci 
  
$ 


în rezultatul
experimentului.

’*
1)  
/ . 
 1 
) )

 . $ . 

. 
9
 
9

Acesta este un
 :  
 î „
„)
Dacă scorul eşantionului se
află în zona haşurată de %
atunci ipoteza de nul se
respinge şi se acceptă ipoteza
cercetării. Cu alte cuvinte dacă
p < 0,05 atunci se acceptă
ipoteza cercetării.
cercetării.
Pentru a verifica ipoteza cercetării simultan pe
ambele laturi îstânga ± dreapta) ale distribuţiei se
aplică ! 
 î 
„)

½  

 
 
  
 

   

 
 

  
   

@   

    
  
Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri corelate/relaţionate
%1
) 
Să se analizeze dacă numărul contactelor vizuale avute de
bebeluşi (vârste între 6 şi 9 luni) cu mamale lor se modifică între
aceste vârste.
. :
/

:
: : : :  :

!
!
 :  : 
'  
4 
 
%
 
4 
' 
;
 
< 
 
Elemente de analiză statistică
Testul t
p
 

 

 

’ 
 
 !
 


 
     
 
!

"

"

’#


 $ 
  
"  

 

 #
 )

 
)

2
’ M. 4 =
& ')
<
 & ,
,
99M)

#

#
 

’ M. ! 


 
  şi apoi variabila  

  
! '
M


 

’ M
). !    )
 ) 

. !
$ 
!
 
- 

Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri corelate/relaţionate
Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri corelate/relaţionate

)

 )
 ) 99 
, !
 . 


0 . 
 !

  )


.
 
 <
 . 
 

    


 . ! -<
 (
4 
 !
 . / $ 


. 
 
  


'
- 7,
 8 
0
 4
 

 
-


0 
 

  .0 )
 . 
 

  -


 


0 7

) 08
> 

 !
0 

-

 


.  
 )


$
  -<
 ( 
 -,
 


(
-<
 (

(, )
 

  


 
 

- 


. 


90 


 
 . 
 )
 

 


0
 
 

-
  .
 
0 /
!
 
 
 

  -
"9 
 0 0 $ 

!

 


00
0 

 


  -

0  /


!
 

!
 

Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri corelate/relaţionate
p) 
 )
 ) 99 
S-ar putea prezenta rezultatele astfel:
’<
 . 
 

  7< 00
M 08   7< 00 M 08 
.

   î 900 ? 0 "9 
 ) 08.
’ . 


 
 

 
$ 


0 

! . 
)

. 


 
 <

. 
 

  

0 7M 08
  

00 7M 08 

-

0

 
$ 


6 )
 
 . 

-.90 0  
$ 
)
00 

- 

  
  . 
 


  -
"9 
 6
Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri necorelate/nerelaţionate

 )

 
 
)
 
’w
 
)
 

 . 

)
 . 
 

!
 


    -. 

 ..

’#
 )

 
 
)
 
  3 

. 
 
!
) 
.
 


’%


 


 
  .
Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri necorelate/nerelaţionate
%1
) 
Sunt date scorurile emotivităţii pentru copiii proveniţi din familii cu doi
părinţi şi cu un singur părinte. Să se analizeze dacă valorile emotivităţii
sunt diferite pentru familii cu doi părinţi faţă de cele cu un singur părinte.

). - 718 @
@ ).
718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri necorelate/nerelaţionate
Rezolvare:
 

 

' 
 
 !
   

  > 
 
!

"

"
'#


 $ 
  
"  

 

 #
 )

 
 
)


'M. 4 =
& ')
<
 & 
)


 
)

99M)
 # #
 A
#
 A
'M. !  

   
). !   
)
 ) ! $  !

'M. !   
). !  )
 
) ! $ .- ) / !

'M. 

) ,
 
 

. /)
'M
 
 
 $ .- )  
 $ .-
)
'M

1
 . )
!  ' 

'M

1
 . )
!  *+
Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri necorelate/nerelaţionate
Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri necorelate/nerelaţionate

)

 )
 ) 99 
, !
 .0 )
 

/) $ )
0 .
. 
0 
0

 
!

  
  <
 )
  / ).


0 %1 . $ 


 

-. $ 


. ) 
 
,
 ) )
-   ). -0 
 


 .-


0 !

    
 .-

0 ,

) )
-    / ).
0 
 


 .-


0 !

    
 .-

0
 
 790
88

) ) 
 

-
 7908
8 . 


   

-
 708
8
,
 -
/
0

90 
 /

!
 
   0 )
 "
"99 
 7
 ! 
 8
! 
 8
,
 !-

 

99 
 7
  
 80 

.  


 
 . 0

Elemente de analiză statistică
Testul t pentru două eşantioane
de scoruri corelate/relaţionate
p) 
 )
 ) 99 
S-ar putea prezenta rezultatele astfel:
’<
 )
 


 

 

) 

)   ). - 7< 00 M 08

   
7 900 ? 0 "9 
 ) 08 
3


 ) )
-    / ).
7< 00
M 08

’ . 


 
 

 
$ 


0 
! .

)

. 


 
 

- 
  

 

) 
)   
). - 7< 00 M 08 
 )
-    /
).
7< 00 M 08

90 
 
$ 


6
)
 
 . 

-.


 90 90   -
) 0 

-

  

  . 
 

  -
"9 
 
6