Sunteți pe pagina 1din 5

Aprilie 2017

Modul I
Reglementari contabile
Cadrul legal contabil
Cadrul legal fiscal
Manualul de politici contabile
Organizarea i conducerea contabilitii
Sistemul informatic de contabilitate
Criterii de auditare
Principii generale de raportare financiar
Politicile contabile modificari ale acestora
Gestiuni stocuri
Planul de conturi
Functiunea conturilor
Modul II
Operatiuni economice diverse
si reflectarea lor in contabilitate
Tratament contabil aplicabil modificarilor de
politica contabila
Corectarea erorilor contabile
Evaluare avansuri in valuta
Reduceri comerciale acordate/primite
Programele de fidelizare a clientilor
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Recunoasterea imobilizarilor necorporale in curs
Recunoasterea imobilizarilor corporale in curs
Modul II (2)
Investitiile imobiliare
Tratamentul onorariilor profesionale si al comisioanelor
bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe
termen lung
Stimulente acordate la incheierea/renegocierea unor
contracte
Reevaluari
Operatiuni ulterioare inchiderii exercitiului financiar
Documente financiar-contabile si operatiuni obligatorii
Pstrarea i arhivarea documentelor financiar-contabile
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar
Frauda si Risc - chestionar
Modul III
Aspecte fiscale
Activitate dependenta vs. independenta (aministie fiscala pana la 1 iulie 2015!)

Dosarul preturilor de transfer

Deductibilitatea cheltuielilor - sunt considerate cheltuieli deductibile


cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice (si nu in
scopul realizarii de venituri impozabile, asa cum se specifica anterior)

TVA - Diminuarea cotei standard la 19% incepand cu 1 ianuarie 2017 de la 20%

Impozitul specific aplicabil, de la 01 ianuarie 2017, firmelor ce desfoar


activiti n sectorul turistic, restaurante i alimentaie public

Introducerea sistemelor moderne de plat