Sunteți pe pagina 1din 31

Proiect

la Geografie
Capitolul:
Invelisul Geografic
A realizat: Florea Adriana
STRUCTURA
INVELISULUI
GEOGRAFIC
Ce este invelisul geografic?
Invelisul geografic este un
sistem complex, dinamic,
deschis(cu schimb de
substanta si energie cu
Universul).In cadrul
acestuia au loc
intrepatrunderea si
interactiunea reciproca
dintre litosfera, hidrosfera
si atmosfera. Aici materia
se afla in diverse stari
deagregare. Aici
evolueaza viata
Limitele invelisului geografic:
Limitele invelisului geografic
nu sunt bine stabilite, insa
savantii traseaza limita
superioara la nivelul maxim
al concentratiei de ozon(20-
25km), iar limita inferioara-
deasupra discontinuitatii
Mohorovicic. Astfel
grosimea invelisului
geografic atinge 50-100 km.
Partile structurale si componentele
invelisului geografic:
Partile structurale:
1. Troposfera
2. Biosfera
3. Hidrosfera
4. Scoarta terestra
Partile constituiente:
(apa,solul,aerul, rocile,plantele, animalele, omul)
Toate aceste se afla in diverse stari si participa la
circuitul substantei in natura
Scoarta terestra:
Substanta in scoarta terestra se
deplaseaza drept rezultat al
magnetismului intruziv,al miscarilor
tectonice, al prabusirilor. Cel mai des
scoarta terestra intretine schimb de
materie cu hidrosfera si troposfera.Astfel
are loc schimbarea proprietatilor
atmosferei ca transparenta, radiatia
solara, iar in bazinele acvatice are loc
formarea rocilor sedimentare si
acumularea materialului detritic.
Scoarta terestra
Troposfera
Intretine un schimb intens
de gaze cu scoarta
terestra, cu apa din
Oceanul Planetar.
Specific este schimbul de
substanta intre troposfera
si biosfera, care se
realizeaza prin procesul
de respiratie a
organismelor vii si prin
fotosinteza
Hidrosfera

Dinamica apelor este realizata prin formarea


valurilor, mareelor, curentilor de suprafata
si de adincime in cadrul Oceanului
Planetar.Schimbul de substante intre
hidrosfera si celelalte componente ale
invelisului geografic se realizeaza prin
circuitul apei in natura .
Hidrosfera si circuitul apei in natura
Biosfera:
Organismele vii sunt raspindite in intreg
invelisul geografic. In cadrul biosferei se
produce un intens circuit de substanta,
materializat prin lanturi trofice, cind diverse
tipuri de vietuitoare servesc drept hrana
unele pentru altele
2. LEGITATILE
PRINCIPALE ALE
INVELISULUI
GEOGRAFIC
Legitatile principale ale invelisului
geografic
Fiecare component si parte structurala a invelisului
geografic exista si se dezvolta dupa anumite
legitati. Insa datorita interactiunii dintre
ele,componentele si partile structurale constituie un
sistem unic. Astfel cresterea cantitatii de dioxid de
carbon in atmosfera modifica bilantul radiativ al
atmosferei si schimba alte proprietati ale
acesteia.Acest exemplu ilustreaza faptul ca
modificarea doar unui singur component poate
provoca schimbari radicale in intreg invelisul
geografic.
Zonalitatea
Reprezinta succederea unor fisii alungite de la ecuator
spre poli, in directie latitudinala, orientate in lungul
paralelelor. Zonalitatea este cauzata de forma
Pamintului, de pozitia axei polilor, de rotatia diurna si
miscarea de revolutie a Pamintului etc. Zonalitatea se
manifesta in toate geosferele.
Tendinta spre zonalitate manifesta climatele
Pamintului,caracterul retelei hidrografice, vegetatia,
lumea animala, formarea solurilor.
Daca suprafata Pamintului ar fi omogena,atunci zonele
ar reprezenta niste fisii alungite orientate strict in directie
latitudinala
Zonalitatea solurilor
Zonele geografice
Reprezinta niste fisii alungite pe directia
paralelelor, care se caracterizeaza prin
omogenitate relativa a bilantului radiativ, a
conditiilor termice, a caracterului circulatiei
maselor de aer etc. Zonele geografice
coincid in mare masura cu limitele zonelor
climatice. Se disting 13 zone geografice.
Zonele naturale-Reprezinta fisii
latitudinale in cadrul zonelor geografice,
care se caracterizeaza printr-un raport
dintre caldura si umiditate.
Subzonele-se delimiteaza in cadrul
zonelor naturale dupa mai multe semne
distinctive, de exemplu dupa omogenitatea
relativa a conditiilor termice si de
umeditate, dupa aceeasi vegetatie si
acelasi tip de sol. Astfel in zona silvica se
disting subzonele: paduri de conifere,
paduri mixte si paduri de foioase.
Zonele climatice:
Azonalitatea
Factorii care isi au izvorul energetic in interiorul
Pamintului sicare creeaza neomogenitati in
cadrul zonelor naturale se numesc factori
azonali.
Azonalitatea este conditionata de procese
seismice, de vulcanism etc. Azonalitatea este
cauzata de reactia scoartei terestre la aceste
procese. Drept consecinta, in scoarta terestra
apar formele majore de relief: marile depresiuni
in care s-a acumulat apa si marile forme
pozitive- continente, munti, cimpii careau o
repartitie azonala.
Seismele-un factor azonal
Asimetria invelisului geografic
Cauza principala a asimetriei este
neomogenitatea structurii si compozitiei
scoartei terestre si a mantalei. O asimetrie
pronuntata se semnaleaza in repartitia
apei si a uscatului in invelisul geografic.
Se evidentiaza deosebiri in natura
emisferei boreale si australe. Mai
,,continentale este emisfera nordica, pe
cind emisfera sudica este ,,oceanica.
Cele mai continentale latitudini din
emisfera nordica le corespund cele mai
mari suprafete ocupate de apa in emisfera
sudica(lat. 50-70)
In amplasarea continentelor fata de
oceane se semnaleaza tot o asimetrie
Fiecarui continent de regula ii corespunde
in partea opusa a Globului un ocean.
Asimetria se manifesta si in raspindirea
zonelor naturale, raspindirea unor
organisme.
Ritmuri si cicluri in invelisul
geografic.
Ritmicitatea diurna-este cauzata de rotatia
Pamintului in jurul acei sale. Aceste procese poarta
un caracter diferit de la noapte la zi. Astfel plantele
verzi efectueaza fotosinteza numai ziua etc.
Ritmicitatea anuala-este determinata de miscarea
de revolutie a Pamintului si de pozitia axei polilor.
Ritmurile anuale se manifesta dupa anotimpuri,
adica poarta un caracter sezonier si sint mai
pronuntate in regiunile temperate si polare.In
functie de ritmurile anuale variaza oscilatiile de
temperatura si umiditate, se schimba regimul
riurilor, bazinelor de apa, se formeaza musonii.
Ritmuri multianuale-poarta de obicei un
caracter ciclic. Sint stabilite cicluri multianuale
cauzate de schimbarea activitatii solare. Aceasta
nu se repeta la intervale de timp.Sunt cunoscute
cicluri solare cu peridiocitatea de 11 ani, de30-
35 ani, decca 90 ani sau seculare.
Cicluri milenare-sunt foarte numeroase.Aceste
cicluri se manifesta in oscilatiile nivelului apei in
lacuri, in succederea epocilor calde cu cele reci.
Megaciclurile-au o durata de mii si milioane se
ani si sunt cauzate de actiunea factorilor
cosmici. La aceste cicluri se refera pulsatia
periodica a cimpului gravitational, periodicitatea
marilor orogeneze, oscilatiile ciclice ale cimpului
magnetic
Ritmuri multianuale
ex. : Exploziile solare
3.INVELISUL
GEOGRAFIC SI
SOCIETATEA
UMANA
Influenta invelisului geografic
asupra dezvoltarii societatii umane
Invelisului geografic este unicul izvor de surse, care
determina dezvoltarea societatii umane. Insa rolul
hotaritor in dezvoltarea societatii il are nu invelisul
geografic, ci modul de producere a bunurilor
materiale. Acesta influenteaza asupra amplasarii
diferitor ramuri economice si asupra diviziunii sociale
a muncii.
In prezent in sfera de productie sunt antrenate tot mai
multe obiecte si procese din invelisul geografic. Prin
intermediul lor se consolideaza si se complica relatiile
dintre societate si mediu
Influenta societatii umane asupra
mediului geografic
Influenta societatii umane se rasfringe asupra
tuturor componentelor invelisului geografic.
Omul arzind petrolul, turba contribuie la
cresterea anuala cu 4-5 miliarde tone de CO2 in
atmosfera.Se considera ca peste 500 de ani
cantitatea lui se va mari de 2 ori.
In urma extragerii substantelor minerale, in
scoarta terestra se formeaza goluri imense.
Sub influenta omului s-au produs mari schimbari
in distributia plantelor si animalelor pe suprafata
Globului si au disparut multe specii de animale
si plante.
Intensificareaactiunii societatii aupra
invelisului geografic este legata de
cresterea numarului de populatie si
aparitia unui sir de probleme de ordin
economic si social. Numai folosirea
rationala si reproducerea resurselor
naturale vor permite societatii sa rezolve
problemele legate de progresul ei..

Terasa
antropica
VA MULTUMESC
PENTRU ATENTIE!

S-ar putea să vă placă și