Sunteți pe pagina 1din 39

TransFonD

e- Soluţii pentru perform@nţă


Cuprins

 TransFonD – prezentare companie

 Portofoliu servicii

 Arhivarea electronică
(serviciu disponibil începând cu data de 8 iulie 2009)

 Facturarea electronică
(serviciu în curs de finalizare)

 Linia de Urgenţă Carduri


(serviciu disponibil începând cu data de 1 septembrie 2009)

Page  2
TransFonD – în centrul comunităţii financiare

TransFonD

Page  3
Cine suntem noi?

 TransFonD acţionează pe piaţa financiar–


bancară din România din 2001, având ca
obiectiv major implementarea şi operarea
Sistemul Electronic de Plăţi interbancar
 Rolurile TransFonD:

 administrator şi operator al Casei de


Compensare Automată - SENT (sistemul
electronic cu decontare pe bază netă a
plăţilor de mică valoare, până la 50.000 de
lei)

 operator tehnic şi funcţional al sistemului


ReGIS (sistemul cu decontare pe bază brută
a plăţilor de mare valoare, mai mari de 50.000
de lei)

 operator tehnic al sistemului SaFIR


(sistemul de depozitare şi decontare a
tranzacţiilor cu titluri de stat)

Page  4
Ce am realizat?

2005 – Sistemul Electronic de Plaţi (SEP)


2008 – Procesarea Automată a Instrumentelor
de Debit (PAID)

Concret, în ultimii 4 ani:

 disponibilitatea sistemului de plăţi de


99,99%;
 viteză, siguranţă, eficienţă în procesare;
 confidenţialitatea totală şi garantată;
 sistem de plăţi naţional integrat şi complet
electronic;
 training specializat pentru personalul
clienţilor;
 reducerea comisioanelor cu peste 70%;
 obţinerea certificării Sistemului de
Management al Calităţii în conformitate cu ISO
9001, în decursul anului 2009.
Page  5
Cuprins

 Portofoliu servicii

 Arhivarea electronică
(serviciu disponibil începând cu data de 8 iulie 2009)

 Facturarea electronică
(serviciu în curs de finalizare)

 Linia de Urgenţă Carduri


(serviciu disponibil începând cu data de 1 septembrie 2009)

Page  6
Serviciul de arhivare electronică oferit de TransFonD e - Arhiv@

TRANSFOND a devenit furnizor autorizat de servicii de arhivare electronică în conformitate cu


prevederile legii 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (este acreditat ca
administrator de arhivă electronică si autorizat ca centru de date pentru găzduirea de arhive, fiind
înscris la Nr. 1 în Registrul administratorilor de arhivă electronică menţinut de MCSI).

Autorizările şi acreditările necesare au fost obţinute în baza ordinelor Ministerului


Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, nr. 521 şi 522 din 8 iulie 2009.

BENEFICII ale arhivării electronice, faţă de arhivarea documentelor pe suport de hârtie

 Economie de timp/spaţiu/resurse alocate în prezent organizării arhivei pe suport hârtie;


 Eliminarea cheltuielilor cu stocarea internă a documentelor electronice,
fără valoare juridică;
 Îndeplinirea unei obligaţii legale;
 Creşterea securităţii datelor; Asigurarea protecţiei în cazul dezastrelor;
 Documentele arhivate pe suport electronic de date nu se deteriorează în timp;
 Acces la distanţă, din sediul beneficiarului, către orice informaţii arhivate;
 Regăsirea rapidă a informaţiei;
 Informaţiile sunt accesibile simultan pentru toţi utilizatorii autorizaţi.
Page  7
Arhivare vs. Stocare

 Arhivarea electronică - organizarea şi păstrarea pe termen lung, pe


baza unor criterii uniforme şi recunoscute de legislaţia în vigoare, a
documentelor în format electronic ale unei companii. Documentele
păstrate în arhivă sunt documente în forma lor finală, cu valoare juridică.

 Stocarea - păstrarea unor documente în format electronic,organizate


pe baza unor criterii stabilite de către posesorul documentelor sau
simplu back-up de date. Nu necesită semnarea documentelor, acestea
putând să se afle în diferite stadii ale elaborării lor si nu au valoare
legală în instanţă.

Page  8
Arhivarea electronică

Caracteristici arhivare electronică


 Arhivarea documentelor - Nomenclatorul arhivistic al participantului, avizat de Arhivele Naţionale (AN).
 Păstrarea documentelor - pe perioada stabilită în Nomenclatorul arhivistic, iar la expirarea perioadei de
păstrare, documentele pentru care nu a fost prelungit termenul de păstrare (Comisia de Selecţionare a
participantului şi/sau de AN) se distrug.
 Actiunile utilizatorilor în sistem - jurnalizate si arhivate.
 Biblioteca de programe informatice - mentinută şi actualizată ori de câte ori este necesar de către
TRANSFOND S.A.
 Sistemul de arhivare electronică (SAE) este dezvoltat pe o platforma IBM Content Manager cu
sprijinul unui furnizor extern de software (iniţial pentru a servi nevoilor interne, extins pentru terţi),

Tipuri de documente arhivate:


 documente create în formă electronică (originale) cărora li s-a aplicat de către titularul dreptului de
dispoziţie o semnătură electronică extinsă cu certificat calificat;
 documente transpuse în formă electronică (copii) cărora li s-a aplicat de către titularul dreptului de
dispoziţie o semnătură electronică extinsă cu certificat calificat;
 documente de uz intern şi/sau confidenţiale.
 Nu se arhiveaza in SAE documente clasificate si documente cu regim de acces public.

Page  9
Serviciile de arhivare electronică oferite de TransFonD

Serviciul de arhivare manuală,


căutare şi regăsire a CLASSIC e-ARCHIVE
documentelor electronice

Servicii personalizate de
arhivare a documentelor EXCLUSIVE e-ARCHIVE
electronice

Servicii de stocare/ depozitare, căutare şi


regăsire a documentelor generate electronic e–STORAGE
sau a documentelor transpuse de pe suport
hârtie în format electronic

Page  10
1. Serviciul de arhivare manuală, căutare şi regăsire a documentelor
electronice - << CLASSIC e - ARCHIVE >>

 tipurile de documente
 criteriile de regăsire
Se stabilesc  termenul de păstrare
de către BENEFICIAR:  regimul de acces

Utilizatorii autorizaţi ai beneficiarului pot arhiva manual în SAE documente în formă


electronică (inclusiv ataşamente ale email-urilor Exchange) sau copii electronice ale
unor documente pe suport hârtie

Accesul la SAE este permis numai utilizatorilor autorizaţi de beneficiar, numărul


standard al utilizatorilor care vor arhiva şi/sau regăsi documente electronice fiind
de 2.

Page  11
2. Servicii personalizate de arhivare a documentelor electronice –
<<EXCLUSIVE e-ARCHIVE>>

1. Primul dintre serviciile din această categorie este acela


prin care beneficiarul poate arhiva automat în SAE un
volum mare de documente în formă electronică.

BENEFICIARUL

• trebuie să livreze documentele ce urmează a fi


arhivate electronic într-un format conform cu
prevederile Legii nr. 135/2007

 stabileşte: * tipurile de documente pe care


doreşte să le arhiveze automat în SAE,
* criteriile de regăsire ulterioară, Modalitatea efectivă de arhivare
* termenul de păstrare, depinde de soluţia aleasă de
* regimul de acces la documente şi, beneficiar şi de TransFonD.
în colaborare cu TransFonD,
În categoria documentelor ce pot fi
modalitatea de transfer de la
arhivate automat în SAE de către
beneficiar la SAE a documentelor. beneficiari pot fi: facturi electronice,
contracte, etc.

2. O a doua categorie de servicii personalizate se referă la


posibilitatea de modificare a parametrilor standard ai
serviciilor de arhivare automată şi manuală, pentru a permite:
 timpi mai mici de regăsire a documentelor, generarea de jurnale
Page  12
 rapoarte privind utilizarea sistemului de către proprii utilizatori
3. Servicii de stocare/ depozitare, căutare şi regăsire a documentelor generate
electronic sau a documentelor transpuse de pe suport hârtie în format electronic –
<< e - STORAGE >>

TransFonD
utilizatorii
autorizaţi
ai beneficiarului

Recepţionează
documentele Regăsesc documentele
electronice S.S.E.1 ulterior, on-line
transmise de client

 ACCESUL LA SSE este permis numai utilizatorilor autorizaţi de beneficiar,


 NUMĂRUL STANDARD DE UTILIZATORI care pot căuta şi/sau regăsi documentele stocate
conform serviciului standard oferit de TransFonD, este de 2 utilizatori.
 În faza iniţială, de contractare a serviciului, se stabilesc de către participant: tipurile de documente
pe care doreşte să le stocheze, criteriile de regăsire ulterioară, regimul de acces la fiecare tip de
document în parte, etc.
 Operaţiile care se pot efectua ulterior stocării sunt: căutare/ regăsire/ vizualizare şi ştergere
document din SSE

1S.S.E. – Sistemul de Stocare Electronică

Page  13
SERVICII CONEXE SAE si SSE

Servicii conexe SAE şi SSE


 Servicii de asistenţă clienţi
 Servicii de administrare a utilizatorilor
 Servicii de asigurare a continuităţii operaţionale pentru clienţi
 Servicii de furnizare licenţe suplimentare pentru conectare la SAE
 Servicii de instruire în vederea utilizării SAE
 Servicii de furnizare de rapoarte speciale
Servicii conexe exclusiv SAE
 Servicii de furnizare date necesare întocmirii de către client a
inventarelor documentelor proprii arhivate în SAE conform prevederilor
Legii 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
 Servicii de vizualizare şi reproducere a documentelor arhivate electronic
în SAE, pentru care clientul nu dispune de programe informatice
necesare vizualizării acestora

Page  14
Sistemul de arhivare TransFonD

ORICE TIP de document


electronic sau transpus de pe
suport hârtie

Page  15
Sistemul de arhivare TransFonD

Sistemul de
arhivare
electronică
TransFonD

ORICE TIP de document


electronic sau transpus de
pe suport hârtie

Page  16
Sistemul de Arhivare Electronică al TransFonD - SAE
SAE asigură arhivarea electronică securizată a oricărui tip de informaţie generată
electronic sau convertită în document electronic

AVANTAJELE Sistemului de arhivare electronică al TransFond


SAE respectă cerinţele Legii nr. 135/2007 privind arhivarea
documentelor în formă electronică si Legii 16/1996 a AN
Toate operaţiile efectuate în
în ceea ce priveste operatiunile de prelucrare arhivistică a SAE sunt jurnalizate
documentelor în formă electronică

Beneficiarii nu sunt nevoiţi să se acrediteze ca administratori


de arhivă electronică şi nici să îşi autorizeze centrele de date

Existenţa unui nivel înalt de securitate în ceea ce priveşte accesul


la SAE, fapt asigurat prin utilizarea structurii PKI

Arhivarea electronică este şi parte integrantă a


fluxului conţinând facturarea electronică

SAE are incluse facilităţi care asigură preluarea, de către un


centru de recuperare în caz de dezastru, a operaţiunilor de
consultare a arhivei electronice în cazul unui dezastru la sediul
principal de procesare (se realizează replicarea întregii arhive la
sediul secundar al TRANSFOND S.A.)
Page  17
Caracteristici de performanţă

 definirea de până la 500 de utilizatori, beneficiind nelimitat de serviciile e-Arhiv@;

 10 acţiuni simultane fără nicio penalizare de performanţă;

 într-o oră de vârf, un utilizator poate:


– efectua pâna la 50 de căutări,
– consulta on-line, în medie, 20 de documente regăsite;

 integrare facilă cu generatori de documente automatizaţi, în vederea arhivării


electronice;
 metodă de regăsire rapidă a documentelor arhivate electronic (utilizând criterii de
căutare specifice fiecărui tip de document arhivat); regasirea în maxim 3 minute a
documentelor arhivate, inclusiv vizualizarea acestora sau salvarea lor pe statia de
lucru a utilizatorului);
toate acestea prin intermediul unei interfeţe web usor de utilizat.

Page  18
Cuprins

 Portofoliu servicii

 Arhivarea electronică
(serviciu disponibil începând cu data de 8 iulie 2009)

 Facturarea electronică
(serviciu în curs de finalizare)

 Linia de Urgenţă Carduri


(serviciu disponibil începând cu data de 1 septembrie 2009)

Page  19
e-Factur@

 e-Business
 Contextul European
 România – Reguli şi reglementări în
vigoare
 Conceptul e-Factur@
 Serviciul e-Factur@
• Aplicaţia TRANSFOND
– Modul Emitent facturi
– Modul Client final
 Beneficii e-Factur@

Page  20
e-Business
Automatizarea proceselor de business este rezultatul noilor tehnologii utilizate

 Gradul de penetrare al tehnologiei este în continuă creştere.


 În ultimii ani atât companiile cât şi persoanele fizice aleg modele de plată electronice în locul celor
clasice.
 Dezvoltarea de noi canale de internet şi mobile banking reprezintă un fapt real, fenomenul de e-business
devenind parte din viaţa noastră.
 Facturarea electronică vine în completarea instrumentelor deja utilizate în relaţiile de afaceri.

Creşterea automatizării proceselor duce la scăderea costurilor.

Reduceri
Costuri

Automatizare
Procese

Page  21
Status facturare electronică în Uniunea Europeană

Conform raportului de monitorizare a situaţiei facturării electronice în UE (Ianuarie 2009),


cele mai avansate state în ceea ce priveşte adoptarea acestei măsuri sunt:

Danemarca - Guvernul danez


a implementat deja e-invoicing
B2G Finlanda - Guvernul şi agenţiile
guvernamentale vor accepta doar
şi estimează o reducere a facturi electronice începând cu 1
costurilor cu facturile de Ianuarie 2010 şi vor emite doar
100 milioane de euro anual. facturi electronice până cel mai târziu
în Decembrie 2010.

Spania - facturarea
electronică în relaţia cu
administraţia publică va
deveni obligatorie pentru
toţi furnizorii, începând cu
Noiembrie 2010. Guvernul
spaniol a stabilit un format
standard pentru toate
facturile electronice primite Administraţia publică din Italia refuză
de către administraţiile să accepte alt tip de facturi pentru
naţionale (FACTURAE) ce serviciile achiziţionate, în afară de cele
au fost adoptate începând electronice.
cu 1 august 2009.

Page  22
Romania – la inceput de drum

 avem un Cod fiscal…

 Legea 260/2007?
...abrogată!

 posibil “n” formate, posibil nestructurare

 rezultatul: eterogenitate

 există soluţii: e-Factur@

Page  23
Conceptul e-Factur@

 Creionarea unui serviciu complex şi complet (end-2-end):


• emitere
• livrare
• arhivare (SAE)
• canalul de plată
• reconcilierea electronică
 Crearea premiselor unei standardizări la nivel naţional – mesaj XML
• Eliminarea costurilor suplimentare generate de conversia mai multor tipuri de
mesaje (în relaţia B-2-B)
 Dezvoltarea in-house a aplicaţiei:
• Dezvoltarea de capacităţi/capabilităţi ulterioare
• Suport rapid pentru clienţi
• Customizări la cerere

Page  24
e-Factur@ – fluxul de procesare

Banca
EMITENT XML/
PDF
Transmitere
factură Internet
banking

Transfer credit Transfer credit Client


EMITENT/
Validare Client bancă
format

Email notificare
Semnare electronică
Link TRANSFOND

Arhivare
Electronică
Emitere
 facturi Acces
către
 Transmitere
facturi
Factură Client
EMITENT
Page  25
Aplicaţia TRANSFOND

Modul Modul
Modul
Emitent Central
Client final
facturi (TRANSFOND)

Page  26
Beneficii e-Factur@

Beneficii emitenţi facturi Beneficii destinatar

Reducerea costurilor aferente procesului


tradiţional de facturare: Livrare garantată şi în timp redus
Diminuarea riscului apariţiei erorilor de
Emitere (consumabile) procesare asociate intervenţiei umane
Livrare (taxe curierat) Creşterea eficienţei managementului
Arhivare, în conformitate cu cerinţele fluxului de numerar
legale în vigoare Diminuarea volumului de hârtie
manevrată
Eficientizarea timpilor de reconciliere a Posibilitatea de arhivare electronică a
proceselor de recepţionare a facturilor şi a facturilor primite
fluxului de numerar
Posibilitatea interfaţării aplicaţiilor interne
Reducerea timpului de transmitere cu e-Factur@ pentru automatizarea
Validarea datelor în momentul transmiterii importului facturilor în sistem
Confirmarea livrării şi a vizualizării Regăsire facilă a facturii originale.
facturii
Regăsirea facilă a facturii originale

Page  30
Cuprins

 Portofoliu servicii

 Arhivarea electronică
(serviciu disponibil începând cu data de 8 iulie 2009)

 Facturarea electronică
(serviciu în curs de finalizare)

 Linia de Urgenţă Carduri


(serviciu disponibil începând cu data de 1 septembrie 2009)

Page  31
Linia de Urgenţă pentru Carduri

SERVICIU

INIŢIATORI APERO şi TRANSFOND

INSTITUŢII Emitenţii de carduri din


CONTRACTANTE România

BENEFICIARII FINALI Posesorii de carduri

pierderea
SCOPUL NOTIFICARE sau furtul
APELULUI DE URGENŢĂ cardurilor

Page  32
Linia de Urgenţă pentru Carduri

Număr uşor de reţinut,


disponibil NON STOP

Page  33
Linia de Urgenţă pentru Carduri

Număr uşor de reţinut,


disponibil NON STOP

Page  34
Fluxul apelurilor către LUC

Posesor 1
Emitent A

Apel 2 B Apel 2 B
Posesor 2 Apel 3 B
Emitent B

LUC
TransFonD

Posesor 3 Emitent C
Card C
Page  35
Funcţionarea LUC

Clientul apelează 021 CARDURI

Selectează limba de comunicare


1 – RO 2 – EN

Selectează emitentul cardului


1 – BCR
2 – BRD Groupe Societe Generale
3 – Banca Transilvania
4 – ING Bank
5 – Bancpost
6 – CEC Bank
0 – Alt emitent

1- 6 0
Transfer automat la emitent Transfer la operator

Identificare emitent

Da Nu
Page  36 Transfer manual la emitent STOP
Pondere participanţi la serviciul LUC
Participanţi la serviciul
Pondere participanţi la serviciul LUC
LUC începând cu
1 septembrie 2009 în totalul pieţei cardurilor

1.

70%
2.

3.

4.
30%

5.

6.
Pondere participanţi la LUC în piaţa de carduri
Pondere neparticipanţi la LUC

Page  37
Beneficii LUC
Beneficii pentru emitentul de carduri

 Primesc apelul direct în departamentul/ serviciul de blocare


carduri

 Alocă eficient resursele, diminuează costurile, optimizează


procesele interne şi măresc rata de succes în soluţionarea
incidentelor legate de carduri

 Monitorizează lunar apelurile primite prin serviciul LUC


(rapoarte standard şi rapoarte customizate)

 Fără investiţie în tehnologie sau infrastructură IT din partea


emitentului de carduri

Page  38
Beneficii LUC

Beneficii pentru posesorul de carduri

 Reţine un singur număr de telefon (021.CARDURI –


021.2273874)
 Anunţă rapid emitentul cardului său despre incidentul produs
(pierderea sau furtul cardului)

 Emitentul îi blochează imediat sumele din contul de card,


evitându-se eventuale fraude

 Poate apela numărul LUC atât din ţară cât şi din străinătate,
24/7.
 numărul 021. CARDURI este un număr cu tarif normal

Page  39
PERSPECTIVA

LUC îşi propune să devină un important instrument de combatere a fraudei şi de semnalare


a problemelor cauzate de o eventuală funcţionare necorespunzătoare a sistemului de
carduri.
1. Demararea unui program de informare a clienţilor
2. Identificarea problemelor utilizatorilor de carduri
3. Evaluarea profilului posesorului de carduri
4. Servicii auxiliare
1
1
2
3

Raportare
incidente

“Ulterior, vrem ca prin această linie populaţia să raporteze o serie de incidente


astfel încât LUC să devină un important instrument de combatere a fraudei şi de
semnalare a problemelor cauzate de o eventuală funcţionare necorespunzătoare a
sistemului de carduri” Adrian Apolzan, presedinte APERO.
Page  40
Paşii următori

 Monitorizare apeluri de la clienţii


emitenţilor neparticipanţi

 Atragere noi emitenţi

 Workshop martie 2010

 Extindere serviciu LUC

luc@transfond.ro

Page  41
Mulţumesc,

Raluca Niţă

Şef Serviciu Marketing şi Comunicare


rnita@transfond.ro

Page  42