Sunteți pe pagina 1din 21

EXCLUZIUNEA

SOCIALĂ
Cauze, manifestări,
nevoi, abordări
Workshop

Bucuresti, 25 martie 2016


1
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

UNEFS este o instituție de invățîământ


superior și cercetare în domeniul educației
fizice și a sportului.
UNEFS a lucrat cu categoriile de grup țintă și
în alte proiecte sesizând nevoia unor
instrumente de lucru specifice dar și
posibilitatea dezvoltării unor instrumente de
integrare socială, la nivelu tinerilor, axate pe
activități fizice și sportive

Fundația pentru Învățământ este un ONG


axat pe furnizarea de programe de consiliere
și formare profesională. Fundația a derulat
numeroase proiecte cu tinerii aflați în varii
situații de risc urmărind îmbunătățirea actului
educațional ca și element integrator atât
profesional cât și social.

2
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

1. Prezentarea proiectului

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul principal al proiectului se sintetizează în demersul de a


dezvolta metodologii și strategii specifice bazate pe sport, în scopul
creșterii gradului de incluziune socială și combaterea excluziunii pentru
tinerii aflați în categorii de risc generate de dizabilități sau de situația
economică, prin implementarea acestora în principal la nivelul
specialiștilor care lucrează în mod direct cu aceste categorii dar și la
nivelul organizațiilor cu rol activ în aceste direcții, în regiunea de
implementare.

3
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

OBIECTIVELE SPECIFICE

A) Participarea unui numar de 200 de tineri aflați în situații de risc, dintre care 50
de etnie romă, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani la activitățile integrate
propuse de proiect, pe durata a 12 luni, cu implicarea infrastructurii materiale
umane și operaționale a celor 2 parteneri și utilizând resursele atrase prin
proiect.

B) Participarea unui numar de 100 de persoane, din care 10 de etnie romă, din
grupul țintă secundar, care lucrează în mod direct cu tinerii din grupul țintă
principal, la activități integrate ale proiectului, pe durata a 12 luni, cu implicarea
infrastructurii materiale umane și operaționale a celor 2 parteneri și utilizând
resursele atrase prin proiect.

C) Consolidarea unui parteneriat de lungă durată între PP și Partenerul 1, la nivel


de regiune, în vederea implementării pe termen lung a activităților integrate de
proiect și, eventual, pentru a multiplica metodologia creată, și la nivelul altor
comunități

4
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă principal este constituit din 200 de tineri, cu vârsta cuprinsă
în intervalul 16-29 ani, dintre care 50 de etnie romă, din regiunea
București Ilfov, care se află într-una sau mai multe dintre următoarele
situații de risc: sunt beneficiari de burse sociale, sunt beneficiari de
ajutoare pentru rechizite și echipamente, au deficiente motorii,
auditive, vizuale sau sindromul Down.

Grupul țintă secundar este constituit din 100 de profesioniști - profesori,


personal din învățământ, cadre didactice, specialiști, aparținători -
care lucrează cu tinerii din grupul țintă principal, care își desfășoară
activitatea pedagogică în regiunea București Ilfov, dintre care 10 de
etnie romă.

5
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

2. Excluziunea socială - cauze

Fenomen complex, cu un grad de răspândire mare și cu un format


neomogen care se întâlnește la toate nivelurile societății.

Conform Planului Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale


excluziunea socială presupune “plasarea unei persoane în afara formelor
normale de viaţă socială, ca rezultat al unor privaţiuni multiple cu multe
şanse reduse de reinserţie într-o viaţă socială normală. Rezultat al
discriminărilor, lipsei de oportunităţi, cumulării de privaţiuni
degradării/nedezvoltării capacităţilor de funcţionare socială normală sau
al unui stil de viaţă individual sau colectiv care marginalizează”

6
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

2. Excluziunea socială - cauze


Excluziunea socială este un proces. Astfel, manifestările excluziunii
sociale pe un anumit palier generează excluziune pe alte paliere sociale.

7
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

2. Excluziunea socială - cauze


Conform pachetului integrat pentru combaterea sărăciei publicat de
Guvernul României în 2016, sărăcia și abandonul școlar sunt două dintre
cauzele principale ale excluziunii sociale.

8
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

2. Excluziunea socială - cauze


Conform pachetului integrat pentru combaterea sărăciei publicat de
Guvernul României în 2016, sărăcia și abandonul școlar sunt două dintre
cauzele principale ale excluziunii sociale.

9
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

2. Excluziunea socială - cauze

Care sunt cauzele excluziunii sociale?

Proiectul nostru a propus abordarea a două grupe mari de tineri expuși


riscului de excluziune socială – tinerii cu dizabilități și tinerii cu o situație
materială precară.

- Sărăcia
- Dizabilitățile
- Lipsa accesului la educație
- Lipsa accesului la informație

În activitatea dumneavoastră, care sunt cauzele cele mai


importante ale excluziunii sociale în rândul tinerilor?

10
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

3. Excluziunea socială - manifestări


Studiind listele de indicatori ai incluziunii sociale la nivel european,
observăm că sugerează o interpretare a excluziunii sociale care acoperă
următoarele dimensiuni:

Excluziunea economică – sărăcie și inegalitate;


Excluziunea de la piața muncii – excluziunea persoanelor ocupate,
excluziunea de la ocupare;
Excluziunea de la locuire și condițiile de trai – utilități, calitatea locuinței,
accesul la locuință și costul locuirii, dotarea cu bunuri, supraaglomerare;
Excluziunea de la educație – participarea la educație și nivelul de
educație;
Excluziunea de la sănătate – accesul la servicii de sănătate, mortalitate
și morbiditate, stil de viață sănătos;

11
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

3. Excluziunea socială - manifestări


Discriminarea

Discriminarea este un fenomen multidimensional cu implicații deosebit de


importante la nivelul excluziunii sociale.
Ca și fenomen, discriminarea este destul de dificil de studiat, datorită
faptului că se bazează în principal pe percepții și pe influențe.

Discriminarea este, cu toate acestea, o preocupare majoră pentru


populație.

12
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

3. Excluziunea socială - manifestări

13
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

3. Excluziunea socială - manifestări


Discriminarea

Credeți că există discriminare pozitivă? Dacă da, cum s-ar manifesta la


nivelul tinerilor cu care lucrați? Exemple de bune practici

Prejudecăți

Prejudecățile conduc la discriminare și la excluziune socială. Adesea însă


persoanele excluse social dezvoltă la rândul lor, prejudecăți și
comportamente discriminatorii.

Care sunt prejudecățile pe care le întâlniți în rândul tinerilor cu care


lucrați?

14
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

3. Excluziunea socială - manifestări


Încrederea în sine și în ceilalți

Diminuarea și chiar pierderea încrederii în sine și în ceilalți este una


dintre cele mai severe forme de manifestare a excluziunii, formă care
conduce la dispariția dorinței de integrare, pe termen mediu si lung,
ingustând astfel orizontul de acțiuni posibile.

Creșterea încrederii în sine este strâns legată de


- Creșterea motivației
- Participarea la activități comune cu persoane ce nu se află în categorii
vulnerabile
- Implicarea în activități unde este nevoie de inițiativă
- Motivarea pozitivă prin aprobare

Ce alte manifestări cunoașteți pe acastă direcție?

15
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

4. Nevoi speciale ale tinerilor aflați în risc de


excluziune socială

Tinerii sunt una dintre cele mai vulnerabile categorii dar și una dintre
categoriile asupra căreia se poate interveni cu un grad crescut de
succes.

O serie dintre nevoile identificate pe parcursul proiectului sunt:


- Nevoia de informare
- Nevoia de implicare
- Nevoia de participare
- Nevoia de consiliere
- Nevoia de educație și formare
- Nevoia de constanță în metodologii și politici
- Nevoia de acțiuni integrate

16
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

4. Nevoi speciale ale tinerilor aflați în risc de


excluziune socială

17
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

4. Nevoi speciale ale tinerilor aflați în risc de


excluziune socială

Ce alte nevoi cunoașteți pe această direcție?

18
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

5. Rolul specialiștilor în combaterea excluziunii


sociale a tinerilor

Specialiștii au rolul cel mai important în această direcție, întrucât:


- Cunosc în mod direct și aplicat situațiile particulare ale tinerilor aflați în
risc de excluziune socială
- Cunosc modalitățile optime de intervenție la nivelul acestora

Ce nevoi au specialiștii care lucrează cu acești tineri ?

19
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

5. Rolul specialiștilor în combaterea excluziunii


sociale a tinerilor

Paliere de intervenție la nivelul tinerilor:


-Intervenție socială
-Intervenție educațională
-Intervenție de consiliere
-Intervenție de orientare
-Intervenție de informare

Ce alte paliere de intervenție ați identificat ?

20
EXCLUZIUNEA SOCIALĂ - Cauze, manifestări, nevoi, abordări

VĂ MULȚUMIM
PENTRU PARTICIPARE
ȘI VĂ AȘTEPTĂM LA
URMĂTORUL
WORKSHOP

21