Sunteți pe pagina 1din 21

Analiza procesului bugetar in Slovacia

A realizat student gr. FPF 171


Iurii Cristian
Evolutia populatiei in SVK
5430000

5428000
5428000

5426000

5424000
5423000

5422000

5420000

5418000
5418000

5416000

5414000

5412000
Категория 1
2014 2015 2016
Structura administrativa a SVK
PIB SVK $
Anul

2014 100.760.596.988

2015 87.267.593.788

2016 89.551.834.323

PIB per capita $


2014 18 110

2015 17 570

2016 16 810
Șomaj % SVK

2014 13.2

2015 11.5

2016 9.7

Inflația %

2014 -0,1

2015 -0,3

2016 -0,5
Raportul dintre import si export

Slovacia mld $
Anul Import Export Gradul de acoperire a
import/export

2014 78,7 78 0,99

2015 71 68,9 0,97

2016 67,3 77,5 1,15


Venituri bugetare % in PIB
Slovacia

2014 39,3

2015 42,8

2016 40

Ponderea cheltuielilor % in PIB


2014 42

2015 45,6

2016 41,6
Deficit bugetar
Slovacia
2014 -2,7

2015 -2,7

2016 -1,7

Datoria publica
2014 53,6

2015 52,5

2016 51,9
Procesul bugetar in Slovacia
Autoritatea Obligatii Termen
Comitetul pt previziuni macroeconomice Pregatesc rapoarte macroeconomice si Pina la 15 februarie transmit MF
si Comitetul pt fiscale
preveziuni fiscale
Ministerul Finantelor Pregateste un cadru bugetar pentru Pina la sfirsitul lunii martie
următorii 3 ani alături de Programul de
Stabilitate și Programul Național de
Reforme.
Ministerul Finantelor prezintă cadrul bugetar Guvernului, până la data de 15 aprilie

Guvernul aprobă cadrul bugetar, iar Ministerul Sfirsitul lunii aprilie


pregătește o schemă a plafoanelor de
cheltuieli și venituri
Guvernul prezintă Programul de stabilitate și PNR până la sfârșitul lunii aprilie
Parlamentului spre aprobare și le trimite
Comisiei Europene
Ministerul Finantelor încorporează prognoza macroeconomică La 1 iulie
actualizată, primește recomandările
Comisiei aprobate de Consiliu și le
încorporează în pregătirea unui proiect
Autoritatea Obligatii Termen
MF Înaintează proiectul de buget Pîna la dara de 15 august
Guvernului
Guvernul prezintă proiectul de buget Pînă la 15 octombrie
Parlamentului
Oficiul Suprem de Audit prezintă Parlamentului raportul său
privind proiectul de buget
Parlamentul Adoptă sub forma unui pina la sfirsitul lunii decembrie
statut bugetul
Parlamentul Aproba contul de inchidere a statului Pina la 30 aprilie anul viitor
MF publică contul de închidere a statului în termen de zece zile de la aprobarea
pe site-ul său web acestuia de către Parlament.
MF Pregătește raportul consolidat anual Pînă la 3 octombrie
pentru un exercițiu bugetar către
Guvern
Guvernul prezintă raportul Parlamentului spre Pînă la 20 noiembrie
informare
MF publică Raportul anual consolidat pe în termen de zece zile după ce a fost
site-ul său web discutat de Parlament.
Bugetul pentru cetățeni
Bibliografie
• https://knoema.com
• http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=
tec00021&language=en&toolbox=data
• http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main
&lang=en
• https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-
education.htm#indicator-chart
• https://tradingeconomics.com/slovakia/social-security-rate-for-companies
• http://www.finance.gov.sk/en/Default.aspx?CatID=286
• http://www.financnisprava.cz/en/taxes/tax-obligation
• http://rozpocet.sk/web/#/prehlad

S-ar putea să vă placă și