Sunteți pe pagina 1din 16

Zootehnia generala

SPECIA
Specia este categoria sistematică fundamentală,
inferioară genului şi superioară subspeciei.
În natură există unităţi de vieţuitoare cu descendenţă
comună, având particularităţi morfologice,
fiziologice, biochimice, ecologice, cu o stabilitate
relativ ridicată şi mai slab variabile în decursul unui
şir de generaţii.
Asemenea unităţi naturale au fost numite specii.
Numărul de specii

Conform unor estimări, pe Terra ar putea fi între 30 de


milioane și 50 de milioane de specii, incluzând aici și
virușii și bacteriile, cea mai mare parte dintre ele,
aproximativ 90%, trăind în ecosistemul tropical.Printre
acestea, 750.000 sunt insecte (din care 20.000 de fluturi),
250.000 plante și 42.000 vertebrate.
Noţiunea de specie este folosită pentru prima dată de
John Ray în anul 1686 în lucrarea sa Historia
plantarum.
Caracteristici ale speciei.
a) Caracterul de grup. Specia este formată dintr-un
număr de indivizi.
b) Capacitatea de înmulţire de sine stătătoare a
grupului.
c) Asemănarea morfologică şi fiziologică a indivizilor
care aparţin grupului ce formează specia.
> De remarcat că in cadrul speciei se constată foarte
bine că descendenţii nu sunt identici cu părinţii, ci
asemănători.
> Indivizii unei specii se pot modifica în urma
schimbării condiţiilor mediului
Bazele teoriei moderne a speciilor (numele binar, ca şi
majoritatea altor aspecte formale ale nomenclaturii
biologice), au fost elaborate, în anii 1700 de către
Carl Linné, care a generalizat nomenclatura
binară, (numită şi "sistemul Linnéan").
 Conform teoriei evoluţioniste, specia este
caracterizată prin variabilitate.
 Speciile pot fi scindate în rase geografice, rase
ecologice, sau unele nu cuprind de loc rase.
În biologie specia este unitatea de bază a
biodiversităţii.
TaxonomieSupraregn - Regn - Subregn -
Infraregn -
Supraîncrengătură - Încrengătură -
Subîncrengătură - Infraîncrengătură -
Superclasă - Clasă - Subclasă - Infraclasă -
Superordin - Ordin - Subordin - Infraordin
Superfamilie - Familie - Subfamilie -
Infrafamilie -
Gen
Specie - Subspecie ( Rasă)
Rasa (sin. subspecie) reprezintă un grup de populaţii
în cadrul unei specii de microorganisme, de plante
sau animale, caracterizate prin însuşiri comune de
ordin biochimic, fiziologic, morfologic, ecologic,
fixate ereditar.
Rasă amelioratoare - rasă formată în urma unei
selecţii artificiale sistematice, cu productivitate
ridicată sau cu alte însuşiri valoroase