Sunteți pe pagina 1din 16

Relația dintre nevoile de suport și percepția

succesului incluziunii la cadrele didactice din


învățământul primar

Autor: HOSSU RUCSANDRA


INTRODUCERE
ȘCOLILE INCLUZIVE

• Cele mai reprezentative medii de combatere a


atitudinilor discriminatorii

• Construiesc o societate bazată pe spiritul de toleranță și


acceptare

• Asigură o educație utilă tuturor copiilor și îmbunătățesc


gradul de utilitate socială a întregului sistem
educațional.
INTRODUCERE
• Țara noastră susține politicile și practicile
incluzive

• Învățământul special și special integrat sunt


reglementate în Legea educației naționale
(1/2011), cu completări în regulamentele de
organizare și funcționare:
INTRODUCERE
• În clasele incluzive cel mai important element este munca în
echipă și colaborarea dintre cadrele didactice, specialiștii în
educația specială și familia copilului (în calitate de co-educatori și
co-responsabili).

• O serie de cercetări s-au canalizat pe evidențierea importanței


suportului cadrelor didactice în acțiunile incluzive.
• Studiile de specialitate au arătat că suportul profesorilor este un
factor cheie, atât în formarea percepțiilor, cât și în implementarea
practicilor incluzive (Ahmed, 2012; Avramidis și Norwich,
2002).
SCOPUL CERCETĂRII

• Investigarea nevoile de suport ale cadrelor


cadrelor didactice din clasele incluzive

• Analiza relației dintre aceste nevoi și percepția


succesului incluziunii.
ÎNTREBĂRILE DE
CERCETARE

• Care sunt nevoile de suport ale cadrelor didactice din


învățământul primar incluziv?

• Cum percep cadrele didactice experiența incluzivă


anterioară?

• Sunt nevoile de suport relaționate cu percepția


succesului anterior în incluziunea elevilor cu cerințe
educative speciale?
SUBIECŢII

N=61 de cadre didactice din învățămâtul primar incluziv

Mediul urban (6 școli din Arad)

82,5% au participat la cursuri, seminarii sau work-shop-uri legate


de elevii cu nevoi speciale.

Experiență în predarea elevilor cu nevoi speciale


 tulburări de învățare (77,5%),
tulburări de vorbire (51,3%),
 tulburări de comportament (52,5%),
deficiențe mintale (28,8%),
deficienţe fizice (5%),
 deficienţe neuromotorii (6,3%),
 deficienţe de văz și auz (3,8%),
autism (8,8%),
INSTRUMENTE

CHESTIONAR
•Date demografice

•Percepția succesului incluziunii.

”Consideraţi că incluziunea acestor elevi s-a realizat cu


succes?”.:
În mică măsură 1…2…3…4…5…6 În mare măsură ”
INSTRUMENTE

•Mijloacele de suport percepute de cadrele didactice ca fiind prioritare în


incluziunea cu succes a elevilor cu CES:

”Care dintre următoarele elemente consideraţi că v-ar


ajuta cel mai mult în munca cu elevii cu CES?
Vă rugăm să clasificaţi în ordinea importanţei (de la 1- cel mai important, la 8-
mai puţin important):
a) ____ existenţa unor materiale şi echipamente specifice
b) ____ o pregătire suplimentară (cursuri, seminarii, etc.)
c) ____ un cadru didactic asistent permanent în clasă
d) ____o clasă cu număr redus de elevi
e) ____ numărul redus de elevi cu CES din clasă
f) ____ suportul ridicat din partea echipei psihopedagogice (profesor de
sprijin, consilier şcolar, logoped,etc.)
g) ____ suportul ridicat din partea şcolii
h) ____ implicarea părinţilor”.
Rezultate
NEVOILE DE SPRIJIN

Tabelul 1. Ordinea ierarhică și valorile medii pentru nevoile de suport privind educația incluzivă

Locul I II III IV V VI VII VIII Media Mediana


Materiale şi 6 7 7 4 12 10 6 9 4,22 4
echipamente
specifice
Pregătire 3 6 4 15 4 8 11 10 3,88 4
suplimentară
Cadru didactic 16 9 8 9 7 3 5 4 5,49 6
asistent
O clasă cu număr 11 15 6 5 6 6 5 7 5,13 6
redus de elevi
Număr redus de 10 7 12 6 7 10 7 2 5.00 5
elevi cu CES
Suportul echipei 6 8 12 12 10 7 3 3 5.01 5
psihopedagogice
Suportul şcolii 1 4 3 3 5 8 16 21 2,72 2
Implicarea 7 4 9 6 9 8 7 11 4,14 4
părinţilor
Total 61 61 61 61 61 61 61 61
Rezultate
NEVOILE DE SPRIJIN
Nevoile de suport sunt direct relaționate cu
percepția succesului integrării

SUCCESUL
INTEGRĂRII
Corelație corelație
- +

•nevoia unui profesor asistent (ρ=.288*) •suportul echipei


psihopedagogice
•nevoia unei clase cu număr redus de (ρ =.268*)
elevi (= ρ -.349**)

•nevoia unui număr redus de elevi cu


CES în clasă (ρ =-.336*).
CONCLUZII

• Un profesor asistent permanent, reducerea


efectivului de elevi și suportul echipei
psihopedagogice sunt percepute a fi prioritare în
integrarea elevilor cu nevoi educative speciale;

• Suportul echipei psihopedagogice este asociat pozitiv


cu succesul integrării

• Un succes anterior scăzut este relaționat cu nevoia


unui profesor asistent permanent și cu scăderea
efectivului de elevi.
IMPLICAȚII

• Nevoia de suport a cadrelor didactice în


demersul integrativ

• Factorul uman
DIRECŢII VIITOARE
DE CERCETARE

• Studiile viitoare ar trebui să


investigheze în ce constă mai exact
suportul echipei psihopedagogice și să
deceleze factorii care ar contribui la o
mai bună colaborare între cadrele
didactice și echipa psihopedagogică.
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE!