Sunteți pe pagina 1din 8

3 puncte din nota finală

- temă de semestru

 Bibliografie
Mih, V. (2010). Psihologie educaţională. Ed.
ASCR.
Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology:
Theory and Practice. Pearson, Boston:MA.
 Psihologia = știință care se ocupă cu studiul
comportamentului şi al proceselor psihice
umane

 Psihologie educațională
= disciplină a psihologiei care studiază
a. procesele implicate în învățare/predare
b. caracteristicile de dezvoltare
c. strategii de optimizarea a adaptării la contextul
școlar/academic
Psihologie
educațională

Predare Învățare
Caracteristici ale
celor care învață
Strategii de
Învățare Autocunoaștere
predare Dezvoltarea
Motivație și dezvoltare
Strategii de - Tipică
personală
evaluare - Atipică
Educație
Managementul
pentru sănătate
clasei
Orientare în
carieră
PERFORMANȚA

Factori interni Factori externi


- IQ (mediul familial)
- cunoștințe Factori externi - valorizarea
- strategiile de (mediul școlar) succesului
învățare - profesorii - relația părinte-
- scopurile - conducerea școală
- sentimentul de - serviciile/ - implicarea în
autoeficacitate facilitățile școlii educația copilului
- expectanțele
- Cel mai mare impact – factori interni
- Factorii interni + mediul familial – impact de 4-8 ori mai mare
decât al mediului școlar
- Profesorul are un impact de 2-3 ori mai mare decât oricare alt
factor legat de mediul școlar
 Expertiza
 Abilități de predare
 Intenționalitatea = realizarea anumitor comportamente cu un
scop bine definit

Cum pot fi dezvoltate aceste abilități?


1. Sentimentul de autoeficacitate (teacher efficacy) al
cadrului didactic
2. Atribuirile cadrului didactic
3. Reflectarea critică asupra practicii
4. Capacitatea de a lua decizii informate de demersul
științific
 Percepția asupra expertizei
- experiența la catedră este asociată cu nivel mai ridicat de
expertiză
- comportamente asociate expertizei – predă clar, răspunde la
întrebări, explică concis
 Percepția asupra calităților personale ale profesorului
- motivația personală
- simțul umorului
- gestionarea propriilor reacții emoționale
- deschiderea către comunicare
- comunicarea respectului/încrederii
 Percepția asupra practicilor de predare
- controlul asupra clasei
- corectitudinea în notare/în gestionarea comportamentelor
- adaptarea la nevoile/abilitățile elevilor
- recompensarea muncii elevului
 Identificațicare dintre caracteristicile
menționate anterior sunt valabile pentru
cadrele didactice din învățământul
universitar.