Sunteți pe pagina 1din 12

Politicul vs. Politica vs.

politici

C. Glava
Politicul – Politica
• Politicul: Domeniu al vieţii sociale în care se
desfăşoară activitatea conştientă a oamenilor
pentru promovarea unei diversităţi de interese
(individuale, generale, de grup, naţionale,
internaţionale, economice, spirituale, politice...)
• Politica: organizaţiile, instituţiile în care sunt
întreprinse aceste acţiuni în vederea atingerii
scopurilor propuse.
• Cei doi termeni se presupun reciproc.
• Politicul este modul în care se manifestă politica,
adică modul în care membrii societăţii
interacţionează, cooperează sau intră în conflict.
Politicul – Politica
• Polis – cetate
• Logos – ştiinţă
• Politologie – ştiinţa despre stat, despre domeniul
politic: sistem politic, putere politică, partidism,
democraţie, regimuri politice, acţiune politică,
putere, conflict...)
• Origini: Aristotel (384-322), Politica, Niccolo
Machiavelli (1469-1527), Principele, utopiile lui
Z. Morus şi T. Campanella, J. Locke, Tratat
despre guvernământ, J.J. Rousseau, Contractul
social
Politica vs. Politici
• Politica – sistem politic, cultură politică,
partide politice, instituţii publice, doctrine
politice.
• Politici – ansamblu de măsuri şi activităţi
prin care o administraţie centrală sau
locală intervine într-un anumit domeniu;
strategii, planuri de acţiune, măsuri, în
diverse domenii.
Cultura politică
• Totalitatea cunoştinţelor, implicit şi explicit
politice, care asigură organizarea şi conducerea
politică a societăţii în concordanţă cu aspiraţiile
progresului istoric.
• Cultura politică – are drept coloană vertebrală
gândirea politică, adică ansamblul
reprezentărilor, noţiunilor şi judecăţilor care
alcătuiesc corpul ideilor politice.
Acţiunea politică
• Mod de intervenţie, de modelare, de
transformare realizată prin diferite instituţii
politice de stat, partide, organizaţii, sau de
indivizi ca simpli cetăţeni, pentru atingerea
unui anume ţel politic în conformitate cu
convingerile lor.
• Relaţia unui individ sau a unui grup care
deţine puterea cu o situaţie concretă,
raportată la finalităţi şi valori.
Politicile publice
• Studiul deciziilor politico-administrative de
alocare a diverselor forme de resurse;
acţiunile realizate de guvern, la nivel
central sau local, ca răspuns la problemele
care apar din societate; ansamblu de
măsuri concrete; decizii privind alocarea
resurselor; public ţintă, Finalităţi.
• Sursa bibliografică: Nicu, A., Politici
educaţionale. Repere teoretice şi
pragmatice, ed. ASCR, Cluj-napoca, 2013