Sunteți pe pagina 1din 9

PERMUTĂRI

Prezentarea noţiunilor
teoretice
Definiţie:
  :{1,2,….,n}  {1,2,….,n}
funcţie bijectivă , poartă denumirea de permutare de ordin n.

 Se notează:  = 1

2...........n 

  (1) (2).... (n) 
 Ex:  :{1,2,3}  {1,2,3} cu  (1)=2,  (2)=3,  (3)=1 

1 2 3 
 =  
 2 3 1
Noţiunea de permutare identică, Sn
Noţiunea de transpoziţie

1 2...........n 
 e=   se numeşte permutare identică
1 2...........n 

 Se defineşte Sn, mulţimea tuturor permutărilor de ordin n.


card Sn =n!

1 2...i... j.....n  notatie


 Transpoziţii  =    (i,j)
1 2... j...i.....n 
Compunerea permutărilor
 (   )(k)=  ( (k))
 Exemplu:
= 1 2 3 4 

 4 1 2 3


= 1 2 3 4 

 3 1 4 2


  = 
1 2 3 4
 4 1 2 3 
 
 1 2 3 4 

1 2 3 4 
 = 
3 1 4 2
 2 4 3 1
 

1 2 3 4 
  = 
 3 1 4 2

  1 2 3 4 

 4 1 2 3 
1 2 3 4 
 = 
 2 3 1 4


 Observaţii: 1. Nu se compun decât permutări de acelaşi ordin
2. În general, compunerea a două permutări nu
este comutativă.
Proprietăţi ale compunerii
permutărilor
 Asociativitatea compunerii permutărilor

()  , ,   Sn avem
(   )      (   )      
 Compunerea permutărilor admite element neutru
Există e  Sn astfel încât () S n să avem

  e  e   
Orice permutare admite inversă

 () ar fi  Sn, există () ar fi  1 Sn astfel încât

   1   1    e
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 Exemplu:  =  
5 3 1 2 4
 1
= 
 3 4 2 5 1


   1= 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
    =  
 5 3 1 2 4   3 4 2 5 1 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 1
 =      = 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 3 4 2 5 1  5 3 1 2 4  
Descompunerea unei permutări ca
produs de transpoziţii
 Exemplu:
 = 1 2 3 4 5

5 3 1 2 4 1 2 3 4 5 
 1
=(1,5)   = 
1 3 5 2 4


 2 =(2,3)  1 = 1 2 3 4 5 
1 2 5 3 4 
 

 3 =(3,5)  2 = 1 2 3 5 4 


1 2 3 4 5

 
1 2 3 4 5 
 4 =(4,5) 3 =  
1 2 3 4 5 

  (4,5)  (3,5)  (2,3)  (1,5)


Inversiunea unei permutări
 =  1 2...........i.......... j.......n 
 
  (1) (2).. (i).. ( j ).... (n) 
Spunem că avem o inversiune cu (i,j), cu i<j   (i ) <  ( j )
Exemplu:

 = 

1 2 3 4 5 

 4 5 2 1 3
 Inversiunile sunt: 1,3 2,3 3,4 1,4 2,4 1,5 2,5
 Permutarea are 7 inversiuni.
 Numărul de inversiuni ale unei permutări se notează cu m
Signatura unei permutări
 Signatura (semnul permutării) este    (1) m

 Dacă   =1 avem permutare pară.

 Dacă   = -1 avem permutare impară.


 ( j )   (i)
 O altă metodă de stabilire a signaturii este  = 
1i  j  n j i

 Proprietate:  (  )      
 Observaţie: O transpoziţie este întotdeauna impară.

1 2 3 4 5 
  =  5 3 1 2 4 
 ( )   ((1,5))   ((2,5))   ((3,5))   ((4,5))  (1) 4  1
 